Wat betekent de familienaam Lether?

Al sinds ik me kan herinneren vragen mensen die voor het eerst onze naam horen of we soms uit Engeland komen. Dat heb je ervan wanneer je een ‘th’ in je naam hebt staan. Tot sinds kort heb ik het ook niet geweten. Maar dan -begin 2021- stuit je op een site over Duitse familienamen.

In dit overzicht komen wonderbaarlijk de namen Loder en Lother voor. Volgens die site is de belangrijkste betekenis de vernoeming naar het beroep in (Middelhoog-duitse) lodære, lotter, los, roekeloos, frivool, huurder en wollenweber.  Een wollen-weber -in het Nederlands een wolwever- iemand die ‘loden’ maakt. Loden is een stof van Tiroolse oorsprong. Het is een waterdichte, kortharige uit wol vervaardigde stof, voor het eerst geproduceerd door boeren in Oostenrijk. De stof is gemaakt van de ruwe, olieachtige wol van bergschapen en heeft een traditionele blauwgroene kleur. De naam is afgeleid van het Middelhoogduitse 'lode' of uit Oudhoogduitse 'lodo', wat 'grof doek' betekent. Wij kennen de stof van de z.g. loden -vaak groene- jassen.

Om loden te produceren, worden sterke garens tot een doek geweven. Vervolgens ondergaat dit doek een langdurig proces waarbij de stof krimpt en steeds compacter wordt. Uiteindelijk krijgt het een viltachtige textuur. Vervolgens wordt de stof meermaals geborsteld zodat ze een goede warmte-isolatie, soepelheid, winddichtheid en duurzaamheid verwerft.

Lother is een fonetische en geschreven variant.

In het Middelengels is er een aanwijzing volgens beroep lōder (bagage) porters, scheepsladers.

Is het zo raar -kijkend naar de beroepen van onze oudst bekende voorouders (kleermaker)- om de voorlopige conclusie te trekken dat onze familienaam afkomstig is van mensen die loden maakten? Ik denk niet dat dat raar is. De site biedt schijnbaar ook een historisch naambewijs en wel van ene Thidericus Loder 1339. Hij zou voor moeten komen in Hannover Bronverwijzing van Brechenmacher, 1960, pagina 201. Ik kan ‘m daar helaas niet vinden. Dat zou me toch wat zijn wanneer we van 1610 naar 1339 terug kunnen.

Theme: Overlay by Kaira
+31 (0)33 245 05 10