Stamboom

Voorwoord
Deze site gaat over de stamreeks van de familie Le(e)ther. Het handelt grotendeels over de Nederlandse tak en de daaruit ontstane Amerikaanse tak. Deze takken ontstaan wanneer de Duitser Heinrich Daniel Löther rond 1750 naar Nederland komt of daar wellicht na een militaire actie blijft of terugkomt. De naam Löther is vermeld in het huwelijksregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk, later de Nederlands Hervormde Kerk te Brummen wanneer hij daar in het huwelijk treedt met Aelberdina Reijs. Later komen we zijn familienaam ook tegen in ‘Geschichte der Bürgergarde und der bewaffneten Bürgerschaft der Stadt Weilburg, nr. VIII Die Stadtmusikanten und Schlößtürmer zu Weilburg‘.

Bij de aangifte van zijn tweede kind, zoon Caesar Christoph, wordt de naam Leether gebruikt. Heinrich wijzigt zijn naam dus van Löther in Leether, maar niet exact is bekend wanneer hij dat doet. Hij doet dat niet rond de tijd dat een ieder zich moet laten inschrijven in het register van naamsaanneming bij de invoering van de Burgelijke Stand onder Napoleon begin 1800, want toen was hij al overleden. Tussen het huwelijk van zoon Caesar en de geboorte van diens eerste kind, verdwijnt de 2e 'e' uit de naam Leether en wordt het Lether. Echter, een van de kinderen van Caesar blijft echter ondanks dat hij is aangegeven als Lether als een Leether door het leven te gaan.

Volgens informatie zijn er ook Lether’s in Engeland, maar er is geen binding tussen deze twee namen ontdekt. Volgens prof. Simon Leather die onze naam en mogelijke afgeleiden daarvan onderzoekt, gaat het om verschrijvingen van zijn familienaam. De naam komt eveneens voor in Duitsland. Jarenlang nam ik aan dat ook dat geen familie was, in de veronderstelling verkerende dat de naam in Nederland is ontstaan. Ook dat schijnt niet waar te zijn, immers voordat de eerste Nederlandse Lether’s Amerika bereiken, zijn daar al Lether’s woonachtig. En nog eens afkomstig uit Duitsland. Hier en daar zou ook nog sprake kunnen zijn van verschrijvingen in de indexering die de mormonen produceren. Dat komt wel vaker voor, vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat men de dubbele punt boven een letter niet aan kan.

Bij de samenstelling van deze stamboom is gebruik gemaakt van hoe kan het ook anders meerdere bronnen. In willekeurige volgorde zijn dit natuurlijk mijn vader Peter Daniel uit Den Haag en zijn jongste broer mijn oom Jan uit Koekange die te vroeg overleed. Hij had nog zoveel informatie. Maar los van hen een groot aantal 'Lethers' die blijkbaar eerder al geboeid waren geraakt door de naam en reeds onderzoek hadden verricht dan wel Lethers' die na mijn eerste brief met een verzoek om aanvullende informatie, dermate enthousiast raakten dat zij zelf op speurtocht gingen naar de gegevens die ik nodig had. Om er een aantal te noemen: Ralph Haakon Lether uit Den Haag die ooit informatie van wijlen zijn vader Lucas had gehad, Marjan Lether-Westerhof te Weesp die al onderzoek in Arnhem bleek te hebben gedaan, M. van der Pol (getrouwd met Annie Lether) die allebei ook al tot Heinrich Daniel waren doorgedrongen, Annette Lether uit Drachten, R.M. Lether uit Haarlem en Fenny Koekoek-Lether uit Eelde, Leendert uit Zevenaar, die net als Marjan de beschikking had over een stamboom die voor een erfeniskwestie eens door een notaris was opgemaakt. Verder alle andere Lethers' die aan mij het vragenformulier retourzonden, de heer Kisman uit Deventer die voor mij de Arnhemse, Brummense en Gelderlandse archieven naploos en daarna drs. Judith Minkman, die aan het RAG is verbonden en natuurlijk mijn echtgenote die het nodige geduld met me had. Niet onvermeld mogen blijven wijlen Ronald Louis Lether uit Bothell, en mijn Amerikaanse medespeurders Sharon Reina-Lether uit Witthier, Californië, Steven Sheperd en Lee William Lether I eveneens uit Californië. Zij stuurden heel veel informatie, deelde die ook met mij en coordineerde onderzoek aan de Amerikaanse kant. Ook het noemen van Theo Leether is op z'n plaats. Mede door hem kon de verbinding tussen Lether en Leether worden aangetoond. Voor wat Weilburg betreft was Barbara Erbe uit Edelsberg, Duitsland van enorm belang. Daarna Margit Gottert uit Frankfurt die ons een stap verder bracht en de familie vond in Solms-Braunfels. Uiteraard ook dank aan allen die mijn vragenformulier retourneerde en mij gedurende het onderzoek steunde met opbeurende woorden. Zonder hun hulp had ik nooit zover kunnen komen. Een woord van dank aan hen is dan ook op z'n plaats.

Los van de retour gekregen vragenformulieren werd ik ook vaak gebeld door Lethers' die nog meer informatie hadden of wilde weten of ik hun 'tak' al had kunnen plaatsten. Van hen kreeg ik ook informatie over elders in de wereld wonende Lether's. Zoals Hotel Lether in Toronto Canada, dat niet meer bestaat. Of over een Lether wonende op de Canarische eilanden en zelfs Suriname, maar uiteindelijk een Leter (zonder ‘h’) bleek te zijn. Aan dit soort informatie heb ik veel plezier beleefd.

Omdat ook veel materiaal van de andere onderzoekers is gebruikt werden hier en daar nogal afwijkende data gevonden. Daar waar ik nog niet geheel zeker was zijn dan beide data ge­noemd. Voor aanvullingen en/of wijzigingen houd ik mij graag aanbevolen.

Anderzijds zijn er nogal wat hiaten en vragen in onze stamreeks. Een groot aantal gegevens kan gewoonweg niet meer gevonden worden. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat de Gelderse Archieven tijdens de 2e Wereldoorlog nogal wat geleden hebben en zelfs deels vernietigd zijn. Een ander probleem is dat de Duitse archieven veel minder toegankelijk zijn dan de Nederlandse en vaak nog niet eens zijn geindexeerd.

Deels conform de richtlijnen van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag heb ik de standaard romeinse nummering gebruikt. * dit teken naast een naam duid op het feit dat er een biografie of autobiografie bestaat.

Deze site is niet de definitieve versie, dat bereik je pas wanneer je absoluut niet meer verder kunt in je onderzoek. Wanneer je dus in een tijd terecht komt dat er niets werd geregistreerd en/of vastgelegd of -erger nog- verloren is gegaan. Dat punt is nog niet bereikt. Het zoeken gaat verder ...

Frank D.P.M. Lether                                                      Bunschoten, begin 1995

I JOHANNES Löder
geb. ? Duitsland ?-?-1622, kleermaker en soldaat, begr. Braunfels 2 november 1708 1) tr. Anna Elisabeth N.N., geb. ? Duitsland ?-?-1622, begr. Braunfels 2 november 1708 2)

Uit dit huwelijk:

1. JOHANNES, volgt IIa
2. MARTIN(US), volgt IIb
3. GEORG DANIËL, volgt IIc

Geboorte en huwelijk niet gevonden in Braunfels kerkboeken.
Johannes en zijn vrouw komen niet uit Braunfels, zijn daar blijkbaar ook niet getrouwd en hun drie kinderen zijn er niet geboren.

IIa JOHANNES Löder
geb. ? Duitsland vóór 1645, soldaat en trommelslager, tr. vóór 1668 Elisabeth(a) N.N., geb.?, † na 1668.

Uit dit huwelijk:

1. Philipp Ernst Löder, gedpt. Braunfels, Duitsland 17 oktober 1669 3), begr. aldaar 27 oktober 1669. 4)

Notitie bij de geboorte van Johannes: Van deze Johannes en zijn vrouw komen geen geboorte-, huwelijks of begrafenis data voor in Braunsfels kirchenbüchern.

Notitie bij Elisabeth(a): Data geboorte en overlijden niet gevonden in de kerkboeken Braunfels.

Notitie bij de geboorte van Philipp Ernst: Doopgetuigen: Herr Junker von Hartleben, Jungfer (de maagd) Snna, dochter van Herrn Philipp Sorges, voormalig burgemeester van Weilmünster.
Das Palais Hartleben hat den großen Schloss- und Stadtbrand im Jahre 1679 überstanden und steht heute noch.

IIb MARTIN(US) Leder Löder
geb. Braunfels, Duitsland ?-?-1645, soldaat-tamboer, begr. Braunfels 21 mei 1719 5), tr.1) Braunfels 30 oktober 1667 6) Anna Juliana(e) Löder(in) N.N., geb.?, begr. Braunfels 1 maart 1674 7), tr.2) Braunfels 30 maart 1676 8) Elisabeth Amberg, geb.? ?-?-????.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catharina Elisabethe(a) Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 11 oktober 1668 9), begr. aldaar 12 maart 1669 10)

2. Anna Catharina Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 31 juli 1670 11) tr. Johann Henrich Carle, geb. Braunfels
    4 augustus 1667, begr. aldaar 13 oktober 1719.

3. Georg Daniel Leder Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 14 maart 1673 12), begr. aldaar 17  september 1673 7).

Uit het tweede huwelijk:

4. MARTIN, volgt IIIa

Notitie bij de geboorte van Martin(us): Niet gevonden in Braunfels kerkboeken.

Notitie bij Elisabeth: Dochter van Melchior Amberg (Zinseinnehmer, iemand die aan Hof, Regierung of Justiz verbonden is) en Christina.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Dochter van Melchior en Christina Amberg.
Vader is Zinseinnehmer is een ambtenaar die is belast met het toezicht van de betaling van rente en kosten. Dit betekent dat de burgers wel degelijk belasting betaalde aan de Graaf van Braunfels. Bijv. voor de pacht van een molen of het houden van varkens of andere kosten. De Zinseinnehmer was verantwoordelijk voor opname en toezicht op de taken van bijv. een molenaar en vermaande ook bij in gebreke blijvende belastingen, enzovoort.

Notitie bij de geboorte van Catharina Elisabethe(a): doopgetuigen: Johannes Krutzki, soldaat en Elisabetha, de vrouw van Johannes Löders, trommelslager, de oma dus.

Notitie bij Anna Catharina: (overlijdensdatum onbekend). Ze trouwt (datum en plaats onbekend) Johann Henrich Carle (geb. Braunfels 4 augustus 1667, begr. Braunfels, 13 oktober 1719) war ein Ackermann.
Uit dit huwelijk Catharina Wilhelmine Carle (gedpt. Braunfels 14 oktober 1687; getuigen Jungfrau Catharina Brender, Leutnant Christophel Wilhelm von Bereg, een Leutnant in het Regiment Gardes zu Fuß des Prinzen von Oranien und Edelmann des Grafen Henrich Trajectin, zij trouwde in Braunfels op 21 juni 1708 Johann Henrich Hofmeister, sie wurde am 1.8.1760 in Braunfels beerdigt).

("Edelmann" ist kein Titel, sondern eine andere Bezeichnung für "Adliger", der Leuntnant Christophel Wilhelm von Bereg war also ein Adliger, der sich am Hofe des Solms-Braunfelsischen Grafen Henrich (Heinrich)Trajektin in Braunfels aufhielt. Der Graf Henrich Trajektin war in Utrecht geboren (daher "Trajektin", nach Utrechts lateinischem Namen) und stand vor der Übernahme der Regentschaft in Braunfels in niederländischen Diensten.)

Notitie bij de geboorte van Anna Catharina: Doopgetuigen: Johannes Leder en Elisabeth, de vrouw van Hans Jacob Schott

Notitie bij het publiceren van Anna Catharina: Uit dit huwelijk Catharina Wilhelmine Carle (gedpt. Braunfels 14 oktober 1687; getuigen Jungfrau Catharina Brender, Leutnant Christophel Wilhelm von Bereg, een Leutnant in het Regiment Gardes zu Fuß des Prinzen von Oranien und Edelmann des Grafen Henrich Trajectin, zij trouwde in Braunfels op 21 juni 1708 Johann Henrich Hofmeister, sie wurde am 1.8.1760 in Braunfels beerdigt).

Notitie bij de geboorte van Georg Daniel: Doopgetuigen: Geörg Daniel, broer van zijn vader en Juliana Baltzer, vrouw van Andreas Baltzers seine Frau, Schwester (dus vermoedelijk de zus van de vrouw van Andreas).

IIc GEORG DANIëL Löther, Loether Löder Leder
geb. Duitsland rond 1657, organist in Braunfels en later in Greifenstein, † Greifenstein, Duitsland 10 november 1720, 63 jaar, tr. vermoedelijk Braunfels ?-?-1687 Anna Christina Lotz (Lotzin), geb. ? Duitsland vóór 1667.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margaretha Läderin Löder
   gedpt. Braunfels, Duitsland 18 september 1687 26).

2. Johann Henrich Loeder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 6 oktober 1689 27), musicus en voormalig assistent stads-
    pijper (alter thurngesell), † Weilburg, Duitsland 10 juni 1744 28), begr. Weilburg 12 juni
    1944, tr. Braunfels 26 november 1726 29) Maria Christiane Schlicht, geb.? ?-?-????.

3. Maria Margaretha Löther Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 28 maart 1692 30), † Greifenstein 9 januari 1725, tr. Grei-
    fenstein 18 juli 1718 31) Alexander Bletsch, geb. Biedenkopf, Wollweber ?-?-????. 32).

4. Franz Gabriel Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 6 januari 1695 33), begr. aldaar 3  maart 1695 34).

5. Anna Catharina Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 17 juni 1696 35), doopgetuige Anna Catharina, de doch-
    ter van Martin Löder. Overleden, data onbekend.

6. Christina Philippina Löder
    geb. Braunfels, Duitsland 4 augustus 1699.

    Uit haar, vader onbekend: Johanna Christina Margaretha Löther, Leder geb. Greifen-
    stein, Duitsland 11 april 1723, doopgetuige Maria Margarethe Pletsch, † aldaar 3 mei
    1726 36).

Notitie bij de geboorte van Christina Philippina: Doopgetuigen: Philipp Kern, onge-trouwd, de maagd Anna Christina NN, kamermeisje, Eva Catharina, dochter van kapper Joh. Peter Bitar/Bitor van Allendorf aan de Lumda of Limp

7. CAESAR CHRISTIAN CHRISTOPH, volgt IIIb

Notitie bij Georg Daniël: Data geboorte en huwelijk niet gevonden in de kerkboeken van Braunfels.

Notitie bij Anna Christina: Geboorte-, huwelijk- en overlijdens data niet gevonden in de kerkboeken van Braunfels.

Notitie bij Anna Margaretha: (Wellicht trouwt zij op 2 augustus 1701 met de weduwnaar Joh. Bernhard Klein, indexing project (batch) number M93375-1, system origin Germany-EASy, source film number: 1528508, reference number: p 395, Family Search Germany Marriages, 1558-1929) en (op 10 Feb 1723 in Gaisburg (Stuttgart), Wurttemberg met Daniel Seebold, indexing project (batch) number: M91608-1, system origin Germany-EASy, source film number: 1055591, Family Search Germany Marriages, 1558-1929)

Notitie bij de geboorte van Anna Margaretha: Doopgetuigen: Anna Margaretha Kuntzen, tochter von Nauborn; Johanna Theiss Kraft, zoon van de schultheiss (burgemeester) zoon en de koetsier van de Gravin van Solms-Braunfels.

Notitie bij het publiceren van Anna Margaretha: doopgetuigen: Anna Margaretha Kuntzen, dochter van Nauborn, Johann Theiss Kraft, zoon van de burgemeester, koetsier van de gravin (van Solms-Braunfels

Notitie bij Johann Henrich: Wellicht trouwt hij op 17 juni 1738 met Clara Elisabetha Gockelin, indexing project (batch) nummer: I05500-8, system origin Germany-EASy, source film number: 193823, reference number: Bk4 p147, Family Search Germany Marriages, 1558-1929)

Notitie bij de geboorte van Johann Henrich: Doopgetuige: Henrich Wentzel, Cammer-schreiber.

Notitie bij het overlijden van Johann Henrich: Nageslacht onbekend.

In het kerkboek van Weilburg staat dat hij dan "55 jaar en bijna 3 maanden" is, terwijl hij 54 wordt.

Notitie bij de geboorte van Maria Margaretha: Doopgetuigen: Johannes Muth, trompettist en Jungfer (de maagd) Maria Margaretha/Magdalene, dochter van Johann Albrecht Zaunschliffer, Secretär.
(Johannes Zaunschliffer, geboren in Braunfels, (destijds predikant in Dillheim), nam in 1529 deel aan de religieuze gedachtenuitwisseling tussen Luther en Zwingli in Marburg (van 1 t/m 4 oktober 1529). Men besprak en verkreeg blijkbaar overeenstemming over 14 punten. Open bleef het onderwerp van het Heilig Avondmaal, daarover werd geen overeenkomst bereikt).

Notitie bij het huwelijk van Alexander en Maria Margaretha: Ze krijgen 3 kinderen: Philipp Henrich Bletsch (geb. Greifenstein 1718), Friedrich Martin Bletsch (geb. Greifenstein 1721) en Jost Philipp Bletsch (geb. Greifenstein 1724, overleden Greifenstein 1725).

Notitie bij de geboorte van Franz Gabriel: Doopgetuigen: Franz Müntz, preceptor en Anna Elisabeth, vrouw van de hofkelder-meester (Hofkellers) Johann Gabriel Schwachheim.

IIIa MARTIN (Leder) Löder
geb. Duitsland vóór 1675, trommelslager, tamboer, tr. ? ?-?-1695 Agnes N.N., geb.? ?-?-????.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Elisabeth Löder
    geb. ? ?-?-????, tr. Braunfels, Duitsland 14 juni 1715 13). Ludwig Grossheimb, geb. ?
    ?-?-????, zwerchpfeifer.

2. Anna Gertrud Löder
    geb. Duitsland vóór 1695, begr. aldaar 15 april 1754, tr. Braunfels 29 november 1715
    14) Johann Georg Lüdebrandt, geb. ? ?-?-????, zwerchpfeifer.

3. Maria Elisabetha
    geb. vermoedelijk Braunfels, Duitsland vóór 1697, tr. 1) Braunfels 14 april 1716 17)
    Johann Hector Spies, geb. Gambsheim, Duitsland, Tamboer zu Giessen 18), tr.(2) 16
    maart 1734 19) Andreas Leuth, geb. ? ?-?-????, Gefreiter beim Reichscontingent .

     3.1 Martin Löder, gedpt. Braunfels, Duitsland 17 november 1713 21) een buiten-
           echtelijke zoon

Notitie bij Johann Hector Spies: Uit Gambsheim aus dem Darmstädtischen.

Notitie bij de geboorte van Martin: Aangegeven door (de vermoedelijke vader): Johann Henrich Stoffel von Ortenberg. Unehelich = onwettig, buitenechtelijk.

4. GEORG HENRICH, volgt IVa

5. Bartholomeus Henrich Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 19 juli 1702 15), begr. aldaar 20 maart 1703 16).

Notitie bij Martin: Geboorte-, overlijdens- en huwelijksdata niet gevonden in de kerkboe-ken Braunfels.

Notitie bij de geboorte van Anna Gertrud: Niet in Braunfels Kirchenbüchern te vinden.

Notitie bij Johann Georg: Zoon van Georg Lüdebrandt, herrn-Müller zu Zeigenhain (Ziegenhain).

Notitie bij de geboorte van Bartholomeus Henrich: Doopgetuigen: Bartholomeus Baeber of Barber, hofapotheker en Anna Catharina, echtgenote van Meisters hofmeubelmaker (Hoffschreiner) Carle.

IIIb CAESAR CHRISTIAN CHRISTOPH Löder (Löther/Loether/Läder/Läders/Leder)
geb. Braunfels, Duitsland 3 januari 1703, gedpt. 9 januari 1703, stadstrompetter, hoboïst, later stadtpfeifer 1735-1767 37). † Weilburg, Duitsland 17 februari 1767 38), begr. 19 februari 1767, tr. Kubach 4 januari 1735 39) Anna Marie Greudler (Kreudler / Kreideler), geb. Weilburg omstr. 1710, † Weilburg 22 april 1773 40) begr. 24 juni 1773, dochter van Johann Nicolas Greudler / Kreutler en Christiana Ottilia Elisabetha Magk.

Uit dit huwelijk:

1. Johann Georg Läder(s)
    geb. Weilburg, Duitsland 22 december 1735, gedpt. 25 december 1735.

2. Johann Anton Leder(s)
    geb. Weilburg, Duitsland 24 april 1737, gedpt. Weilburg 28 april 1737, Beleidenis
    Weilburg 1 juni 1751.

3. Maria Margaretha Loeder
    geb. Kircheim - Bolanden, Duitsland 11 juli 1739.
    Uit haar relatie met George Veutenbach:
         3.1 Johann Carl Christoph Loeder, geb. ? Duitsland 30 november 1766, † Weil-
                burg 17 december 1768.

Notitie bij de geboorte van Maria Margaretha: Doopgetuigen: Conrad Knetsch, stal-knecht aan het hof, Maria Margareta Heintz, echtgenote van slager Nickel Heintz en Maria Catherina Krauth, vrouw van weißgebers Friedrich Krauth.

Belijdenis: Weilburg Kirchbuch, Konformation, Maria Margaretha Loeder 12 juni 1753.
Notitie bij de relatie van Georgen en Maria Margaretha: Op 30 november 1766 is uit Maria Margareta en Carl Veutenbach, dansleraar een onecht kind Johann Carl Christoph geboren.

Notitie bij de geboorte van George: Onechte zoon van Carl Veutenbach, dansleraar.

Notitie bij de geboorte van Johann Carl Christoph: Doopgetuigen: Johann Christoph Ditmayer, Küster en Maria Elisabetha Serbe of Seelz.

4. Maria Christiana Loedern
    geb. Weilburg, Duitsland 25 januari 1741, ’s-nachts tussen 11 en 12, gedpt. 27
    januari 1741, † aldaar 6 februari 1742.

5. Johann Ludwig Loeder
    geb. Weilburg, Duitsland 7 oktober 1742, ’s-middags rond 3 uur, gedpt. 10 oktober
   1742. † aldaar 11 september 1744 41) begr. 13 september 1744, leeftijd 2 jaar min 4
    weken als een zoon van Caesar Ludwig Loeders.

6. Maria Catharina Loede
    geb. Weilburg, Duitsland 19 juli 1744 ’s-morgens tussen 9 en 10 uur, gedpt. 23 juli
    1744. † aldaar 24 januari 1750 42), begr. 26 januari 1750. Ze overlijdt op weg naar de
    kerk bij een houtopslagplaats ‘an einen Schlagfluß’. Ze is dan 5 ½ jaar oud staat in
    het kerkboek, maar die leeftijd klopt niet helemaal.

7. Johann Martin Loeder
    geb. Weilburg, Duitsland 13 mei 1746 ’s-middags om 5 uur, gedpt. 16 mei 1746. †
    aldaar 30 oktober 1746, begr. aldaar 31 oktober 1746 ’s-avonds. Ze is 5 maanden en
    20 dagen.

8. HEINRICH DANIËL, volgt IVb

9. Johann David Loeders
    geb. Weilburg, Duitsland 16 september 1750 ’s-morgens om 2 uur, gedpt. 18 sep-
    tember 1750. † aldaar 14 juli 1755 43) begr. op de 16 juli 1755. Leeftijd 4 jaar, 10
    maanden minus en 1 dag.

10. Johann Carl Loeders
      geb. Weilburg, Duitsland 23 juni 1753 vroeg in de morgen om 2 uur, gedpt. 25 juni
      1753. † aldaar 29 november 1753, begr. 30 november 1753 s-avonds. Leeftijd 5
      maanden en 8 dagen.

Notitie bij de geboorte van Caesar Christian Christoph: Doopgetuigen: Johann Christian Schwachheimb; de maagd Elisabeth Bremer, dochter van de doctor; Agnesia Margaretha, vrouw van de preceptor NN; Johann Christoph Bitter, kapper in Allendorf an der Lumda. Ev.KBI Braunfels, Taufregister, seite 149

Walter Diehl: Een opmerking bij de sterfdatum van Läder (of anders geschreven): De leeftijd van overlijden voor Caesar Chris-toph Löder, stadmusicus is 64 jaar, 1 maand en 2 weken (dus niet 2 dagen!). Aan de hand daarvan kan zijn geboortedatum herberekend worden naar 3 januari 1703.

Notitie bij het publiceren van Caesar Christian Christoph: De originele tekst in die Geschichte der Bürgergarde und der bewaffneten Bürgerschaft der Stadt Weilburg, nr. VIII Die Stadtmusikanten und Schlößtürmer zu Weilburg, Seite 128 is:
Mit dem Schloßtürmer und Stadtmusikanten Christoph Cäsar Löther, der im Jahre 1743 ein Amt antrat, setzen die im Stadtarchiv vorhanden Akten, die sich mit diesem Institute beschäftigen, ein. Allzuviel ist es indessen auch noch nicht, was wir von diesem Türmer erfahren. Hauptsächlich sinds es Klagen über Unaufmerksamkeit, die sich der Türmer hatte zuschulden kommen lassen. Es wurde Ihm zur Last gelegt, einen im Jahre 1743 auf dem hiesigen Kirchtürme und einen im Jahren 1746 zu Waldhausen ausgebrochenen Brand nicht gemeldet zu haben. Löther ließ schon den Türmerdienst durch einen Mietswächter namens Kaspar Selp ausüben. Eine von Ihm in 1760 nachgesuchte Gehaltserhöhung war die Regierung zu bewilligen geneigt. Der Stadtschultheiß Thamerus vereitelte dieselbe aber Infolge seines Berichtes, in dem er schrieb," Löther lebe nicht seinen Pflichten gemaß und versäume öfters das vierteilstündige Abblasen". Nach dem im Jahre 1768 erfolgten Ableben des Christoph Cäsar Löther erhielten die Stelle die Gebrüder Johann Gottlieb und Heinrich Simon Jonas von Wetzlar; gebürtig waren sie aus Lauerbach. Sie waren tüchtige Musikanten, besaßen aber mehr Selbstbewußtsein, als bei der Abhängigkeit Ihrer Stellung für sie gut was.

Notitie bij het huwelijk van Anna Marie en Caesar Christian Christoph: In het kerkboek van Kubach wordt hij Loether genoemd, van beroep hofmusicus. Zijn schoonvader wordt dan Kreutlers genoemd. Het bruidspaar heeft permissie van Weilburg gekre-gen om in Kubach te trouwen. De reden is nog onbekend. Vermoedelijk was er op dat moment geen dominee in Weilburg, was diezelfde man ook dominee in Kubach of is de bruidegom wellicht katholiek geweest reden waarom men wellicht moest uitwijken.

Notitie bij de geboorte van Anna Marie: Dochter van mr. Johann Nicolaus Greudler, Glasermeister en handelsman in Weilburg en Christiana Ottilia Elisabetha Magk.
Christiana Ottilia Elisabtha Magk, dochter van burger en bakker Peter Magk (dezelfde als Johann Peter Magk), zoon van Johann Valentin Magk. Johann Peter werd op 29 augustus 1630 in Weilburg gedpt. . Hij trouwt Margaretha N.N. die ca. 1651 werd gedpt. , waar is onbekend. Hij overleed aldaar op 21 januari 1684 en werd de 23e begr.. Leeftijd 53 jaar en 5 maanden. Zijn vrouw hertrouwd op 13 januari 1685 met de bakker Johann Casper Holder (overl. Weilburg 30 juli 1723) en overlijdt 62 jaar oud in Weilburg op 14 juli 1713.
Johann Valentin Magk werd als zoon van Paulus Mackhenns (=Magk) in Edelsberg geboren en in 1600 ide Kirche auf Michaelis (=29 september) gedpt. . In 1624 trouwt Johann V. Magk in Weilburg met Catharina Stoll (dochter van Fritz Stoll uit Weilburg. In 1613 koopt het echtpaar Stoll van Jacob Fritz uit Kirschhofen, amt Weilburg een bezit Wiesen in der Guntersau bei Weilburg. Zij overlijdt waarschijnlijk voor 1661, want dan pas beginnen de overlijdensregsiters. Johann V. overlijdt op 20 januari 1662 en wordt op de 22e begr.. Van zijn vader Paulus Magk is niet zo veel meer terug te vinden. Hij is na 1613 en voor 1656 in Edels-berg gestorven. De overlijdensregisters beginnen daar pas weer in 1656, maar in 1613 wordt hij nog gemeld als deelnemer aan het avondmaal. De Kerkarchieven van Essershausen, Ort Edelsberg, Grossgemeidne Weinbach zijn incompleet over de periode 1606-1656.

Notitie bij de geboorte van Johann Georg: Doopgetuigen zijn: Georg Adam Moser, Balthasar Schram, oma Christiana Ottilia Krautler (=Greudler) en Anna Margaetha Ladin (=Lade)

Op de informatie door Onno gevonden in het Bürgerbuch der Stadt Erfurt 1670-1760 / pag 347, nr. 5798 (http://wiki-de.genealogy.net/B%C3%BCrgerbuch_der_Stadt_Erfurt_1670-1760/347) wordt gezegd dat hij op de 23e is geboren of gedpt. en dat hij op 21 januari 1742 trouwt met Anna Margaretha Kirchner. Dat kan helemaal niet want hij is dan pas nog maar zeven jaar oud.

Notitie bij de geboorte van Johann Anton: Doopgetuigen: Mr Johann Nikolaus Kreutler (vader van moeder Anna Marie en groot-vader van Johann Anthon), Anthon Kreutler (een oom van Anna Maria), kok in Wezlar en Clara Geisin.
Beleidenis: Weilburg Kirchbuch 24), Konformation, Johann Anton Leder(s) 1 juni 1751

Notitie bij de geboorte van Maria Christiana: Doopgetuigen: Maria Elisabetha de vrouw van Johann Georg Senften Hoftrompet-ter; Christiana Margaretha de vrouw van Mr. Johannes Martin Marten (=Martini), Hofbakker en Johan Michaël Merck, Hofjager.

Notitie bij de geboorte van Johann Ludwig: Doopgetuigen: N.N. Hermann, lakei en kleermaker bij Gravin von der Lippe-Det-mold; Rudolph Knobeloch, gereformeerd huisleraar/hofmeester te Hanau; en Louysa Catharina Kreutlerin, dochter van Mr. Georg Gottfriedt Kreutlers, Glaßners (meester glaszetter, broer van Anna Maria’s vader), Louysa is dus een nicht van Anna Maria.

Notitie bij de geboorte van Maria Catharina: Doopgetuigen: Anna Catharina vrouw van Mr. Johann Georg Conradi (Cantoris= voorzanger/ zangleraar); Maria Catharina vrouw van Mr. Johannes Villhacks, kleermaker en Johan Jacob Mertel, leerkleur-der/verver in Herborn.

Notitie bij de geboorte van Johann Martin: Doopgetuigen: Johannes Gardau, (passementswerker, passement of boordsel is af-werkings- of versieringsmateriaal voor meubelen en kleding in de vorm van band, koord, franje, kwastjes van katoen, wol, zijde of goud- en zilverdraad); Johann Martin Martin, hofbakker; en Maria Catharina, de vrouw van Friedrich Eberhard Kraut(s)(h) geboren Greudler en dochter van Johann Nicolaus Greudler, looier en zuster van Anna Maria. Maria Catharina Kraut(s)(h)-Greudler trouwde Friedrich Eberhard in Weilburg op 10 juni 1725.

Notitie bij de geboorte van Johann David: Doopgetuigen: Mr. Johann Jacob Küchel, Rothgeber (Rothgerber= iemand die met eikenschors de huiden van rundvee looide voor leer voor schoenen); Mr. Johann David Schaeffer, Metzler en Margareta Wärry, französische Magdt beij Frau Rath Beckern, reformata (reformiert).

Notitie bij de geboorte van Johann Carl: Doopgetuigen: Carl Kreutler, Mundkoch zu Hachenburg; Mr. Johannes Rück, kleerma-ker en kanzelarijdienaar; en Catharina Johannetta, de vrouw van Mr. Johann Conrad Landmanns, damastwever.

IVa GEORG HENRICH Löder
gedpt. Braunfels, Duitsland 12 maart 1700 22) garnizoenstamboer 23), tr. ? ?-?-1727 Maria Elisabetha N.N., geb. ? ?-?-???

Uit dit huwelijk:

1. Johann Wilhelm Henrich Löder
    gedpt. Braunfels, Duitsland 14 november 1727 24).

2. (?) Löder, gedpt. Braunfels, Duitsland 17 juli 1730 25).

Notitie bij de geboorte van Georg Henrich: Doopgetuigen: Georg Daniel Lödr en NN de molenaarsvrouw van de molen "Neuen Mühl".

Notitie bij het huwelijk van Maria Elisabetha en Georg Henrich: Huwelijksinschrijving in Braunfels nog niet gevonden.

Notitie bij de geboorte van Johann Wilhelm Henrich: Doopgetuigen: Johann Henrich Kugelpörsch, Johannes Simon, Wilhelmine Navia (Navin), Christina Piscator.

Notitie bij de geboorte van (niet genoemd): Doopgetuigen: Dr. Elsens Frau; Dr. Herdt; Dr. NN, aus Wetzlar.

IVb HEINRICH DANIëL Lether/Loedern Löther
geb. Nassau-Weilburg, Duitsland 7 januari 1749 44), dagloner, jager 45). † Spankeren (Rheden) 11 april 1807 46), begr. vermoedelijk Spankeren (Rheden), dan wel Brummen 16 april 1807 47). Ondertrouw Brummen op 3 oktober 1789, tr. Brummen 25 oktober 1789 48) Aelberdina Reijs, gedpt. Brummen 7 november 1756 49). Volgens de trouwacte is Hen(d)rik Redeker, haar x-man getuige. † Leuvenheim (Brummen) 27 december 1825 50) wed. van Hen(d)rik Redeker; zij hertrouwd 24 juni 1810 51) Willem Rensink.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Marie Reis Lether
    geb. Brummen 3 februari 1789, † Dieren (Rheden) 19 april 1872, tr. Spankeren (Rheden) 31 december 1809 Teunis
Hendriks, geb. Dieren (Rheden) 1783. † aldaar     17 oktober 1841.

2. Geertruida, Lether/Loeder
    geb. Spankeren (Rheden), gem. Velp (Rheden) 7 juli 1792, gedpt. Hall (Brummen) 15
    juli 1792 53). † Steenderen 25 december 1831. Tr. Steenderen 25 juni 1819 54) Willem
    Berendsen, geb. Steenderen 5 januari 1797, dagloner. † Steenderen 14 juli 1877.

    Notitie bij de geboorte Geertruida: Gedpt. in Hall met attestatie van D. van der Ven.

    Notitie bij het huwelijk van Willem en Geertruida: Uit dit huwelijk: dochter, Aaltjen,  
    geb. Steenderen, gem. Bronckhorst 3/9/1826, dienstmeid, trouwt Zutphen woensdag  
    27 april 1859 met Albertus Gerhard Volkers, landbouwer. Overl. Zutphen 10/2/1866.
   Jenneken overlijd op 12 mei 1820 in Steenderen, 4 maanden oud. Jenneken Berend-
   sen geb. Steenderen 04-08-1838, overl. Steenderen 26-03-1913. Gerhard Berendsen
   overlijd op 15 juli 1913 in Steenderen, trouwt 18 december 1857 Steenderen met Gar-
   dina Schuppers. Scan van huwelijksakte niet te lezen - mei 2015.


   Notitie bij geboorte van Willem: Zoon van Gerrit Berendsen en Jenneken Aalderkamp.

3. CAESAR CHRISTOPH, volgt Va

4. Willem Fredrik Lether
    geb. en gedpt. Spankeren (Rheden) 29 september 1801. † aldaar 27 maart 1802 52),
    begr. Spankeren 31 maart 1802. Hij leefde maar 179 dagen.

Notitie bij Heinrich Daniël: Hoe komt Heinrich Daniel trouwens in Nederland terecht? Onbevestigde bronnen suggereren dat hij beroepsmilitair was, maar bewijzen daarvan zijn vooralsnog niet gevonden. Hij kende zijn schoonvader waarschijnlijk, Allendorf ligt niet ver van Weilburg. Was hij misschien een van de vele tienduizenden Höllandgänger, Duitsers die in Nederland hun geluk kwamen beproeven. Auswanderer noemt men hen wel en dus is er ook een auswanderersregister. Maar daar werden alleen mannen met burgerrechten in opgenomen. Hoefde hij als niet-burger dan ook niet over een paspoort te beschikken om naar het buitenland te gaan? Niet bekend is de sociale status van de familie, m.a.w. of de kinderen in Weilburg naar school gingen c.q. of Heinrich Daniel kon lezen en schrijven.

In 1818 wanneer Aelberdina’s eerste zoon Caesar Christoph trouwt wordt ze in die trouwakte alleen de weduwe van Heinrich Daniel genoemd. Ze deelt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand mede niet te kunnen schrijven dus kan ze de huwelijksakte niet tekenen. Ze woont weer in Leuvenheim en is arbeidster van beroep, na drie overleden echtgenoten waarschijnlijk voor haar de enige manier om in haar levensonderhoud te voorzien.

Notitie bij de geboorte van Heinrich Daniël: Gedpt. in de slotkerk (er waren toen blijkbaar niet zo heel veel kerken). Men kende er de Stadtkirche en de Schloßkirche, die vandaag de dag de Hauptkirche heet, door ds Johann Casimir Weinrich (met als getuigen Heinrich Daniel Dentzer, Teichmeister (verantwoordelijk voor de watervoorziening van de stad Weilburg); en Maria Elisabeth, vrouw van mees-ter George Christian Billinger, Beckers).

Weilburg Nassau was voor de reformatie katholiek. Daarna, vanaf 1634 luthers en calvinistisch. In Weilburg zelf was men vanaf die tijd luthers. Na het samengaan (unierte Kirche) in 1817 was men evangelisch christelijk.

Notitie bij het overlijden van Heinrich Daniël: Bij zijn overlijden is hij volgens de acte 62 jaar en zou hij dientengevolge in 1745 geboren moeten zijn, maar vaak wist men elkaars exacte leeftijd of geboortedatum niet. In het Begraafregister van de Neder-duits Gereformeerde Gemeente DTB 1370 1806-1811 staat dat hij 67 jaar oud was.

Notitie bij het publiceren van Heinrich Daniël: Hoe komt Heinrich Daniel trouwens in Nederland terecht? Onbevestigde bronnen suggereren dat hij beroepsmilitair was, maar bewijzen daarvan zijn voor-alsnog niet gevonden. Hij kende zijn schoonvader waarschijnlijk, Allendorf ligt niet ver van Weilburg. Was hij misschien een van de vele tienduizenden Höllandgänger, Duitsers die in Nederland hun geluk kwamen beproeven. Auswanderer noemt men hen wel en dus is er ook een auswanderersregister. Maar daar werden alleen mannen met burgerrechten in opgenomen. Hoefde hij als niet-burger dan ook niet over een paspoort te beschikken om naar het buitenland te gaan? Niet bekend is de sociale status van de familie, m.a.w. of de kinderen in Weil-burg naar school gingen c.q. of Heinrich Daniel kon lezen en schrijven.

In 1818 wanneer Aelberdina’s eerste zoon Caesar Christoph trouwt wordt ze in die trouwakte alleen de weduwe van Heinrich Daniel genoemd. Ze deelt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand mede niet te kunnen schrijven dus kan ze de huwelijksakte niet tekenen. Ze woont weer in Leuvenheim en is arbeidster van beroep, na drie overleden echtgenoten waarschijnlijk voor haar de enige manier om in haar levensonderhoud te voorzien.

In de rechterlijke archieven hebben we nog geen officieel stuk gevonden die de familienaamswijziging van Anne Marie rechtvaardigt. Ook hier de vraag of ze een kind is van HD of van de eerste echtgenoot van Aelberdina, Hendrik Redeken.

Notitie bij Aelberdina: Aelberdina is de dochter van Andries Reijs (geb./gedpt. 1729 in Allendorp, Oberhaussen, Hessen; x Brummen 4/8/1754, beiden dan komende uit Arnhem) en Geertrui Borgers (geb. Brummen 1733, overl. 21/7/1792). Aelberdina wordt op 7 november 1756 in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Brummen gedpt. . Zij heeft dan al een oudere broer Johan (geb. 20/10/1754) en vier jaar later komt daar Jacobus (geb. 5/11/1760) nog bij.
Op een bepaald moment in haar leven maakt ze kennis met Hendrik Redeker. Waar ze dat doet, in Brummen of in Amsterdam, waar wij hem in het Stadsarchief vinden, is (nog) onbekend.
In het Stadsarchief van Amsterdam vinden we een doopinschrijving. Op 9 oktober 1782 wordt Anna Sovia Redecker in de Nieuwe kerk door D Smits gedoopt. . Als ouders staan vermeld: Henrik Redecker en Albertina Rijs. Doopgetuigen zijn: Andrias Rijs (vermoedelijk haar vader of een oom of neef) en Johanna Dortia Elisabeta Grote (DTB 58/335). Wie zij is is onbekend. Anna Sovia is niet in Amsterdam overleden, er is daar niets meer over haar te vinden.
In hetzelfde archief vinden we op 24 januari 1783 (DTB 627/426) ook een ondertrouwinschrijving. De tekst daarvan luidt:

Sij vaders consent goet ingebragt
Hendrik Reedeker, van Detmold, gereformeert, 34 jaren, in de Battavierstraat, ouders doot, geassisteert met Adolph Groote, woont als voorn.,
en
Alberdina Reis, van Zutphen, gereformeert, 23 jaren, op de Leijstestraat, haer vader Andreas Reis woont te Brummen.

(bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Ondertrouwregister: NL-SAA-26271166, DTB 627, p.426)

Het huwelijk van Henrik Redeker en Alberdina Rijs vindt plaats in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 18 februari 1783 (99/4).
Indien zijn leeftijd inderdaad 34 is zoals in de ondertrouwinschrijving staat moet hij in 1749 zijn geboren.
Op enig moment overlijdt dan Hendrik Redeker, maar niet in Amsterdam want in die stad is geen overlijden of begraven van hem te vinden. Geen van de drie begraven Hendrik Redekers’ die wel in de index van het Stadsarchief Amsterdam staan kunnen het zijn.
Het Stadsarchief Amsterdam deed de suggestie dat hij wellicht een zeeman was. In het Nationaal Archief in Den Haag heeft men een register van zeelieden die voor de VOC voeren (http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/list.aspx). Daarin zijn drie Hendrik Redeker’s te vinden, waarvan twee uit Amsterdam. Het ziet er niet naar uit dat het onze man betreft. Bij de tweede inschrijving staat immers dat hij in 1765 zou zijn overleden, reden waarom hij absent is bij de uitvaart van het schip.
Al snel blijkt dat Alberdina Reijs bijna één jaar later opnieuw in ondertrouw gaat, nu met ene Jacobus Baliever. We lezen in een andere inschrijving:

het derde gebot staat stil de 23 jan: 1784
Jacobus Baliever, van Leijden, gereformeert, 33 jaar, in de Jonkerstraat, geassisteert met Mouris Stall, in de Jonkerstraat
en
Alberdina Reijs, van Zutphen, gereformeert, wede. Hendrik Redeker, in de Battavierstraat
zij man doot
weeskamer

(bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraaf-boeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), Onder-trouwregister: NL-SAA-26170443, DTB 628, p.493)

Er staat dat ‘het derde gebot staat stil de 23 jan: 1784’, de 3e afkondiging is stilgelegd, niet uitgevoerd en ‘zij man doot’ is en de opmerking ‘weeskamer’ bevestigt dit, omdat die in geval van overlijden van een van of beide ouders toezicht houden op de kinderen en de eventuele nalatenschap. Aelberdina is op dit moment dus de weduwe van Hendrik Redeker.

Het is dus echter nooit tot een huwelijk met Jacobus Baliever gekomen, want op 23 januari 1784 wordt het 3e gebod (dat is de 3e van de drie huwelijksafkondigingen) stilgezet en in de proclamatieboeken worden de inschrijvingen doorgehaald).
Wat er gebeurd is wordt nergens duidelijk. Is de bruid nooit met de vereiste papieren van de weeskamer op komen draven, is Baliever overleden of zagen ze toch af van een huwelijk? Onderzoek in het krakeelregister (arch. 5061/inv. 3075) leverde niets op (dat is een register waarin protesten tegen een voorgenomen huwelijk werd opgetekend, b.v. omdat een van de partijen al gehuwd was). En ook de protocollen van de Hervormde Gemeente (arch. 376/inv. 28) bevatten geen informatie met betrekking tot deze gebeurtenis.

Omdat ze weduwe blijkt te zijn moest ze een bewijs van Henrik Redeker’s overlijden / begraven bij de autoriteiten indienen om opnieuw te kunnen trouwen. Normaal staat er dan altijd, omdat dit altijd later werd aangevuld in een ander handschrift ‘goet ingebragt’. Bij weeskamer staat er dan altijd ‘voldaan’. Beide aanvullingen staan niet bij de inschrijving zodat we er voorlopig van uitgaan dat het huwelijk niet doorging omdat ze niet over de benodigde papieren beschikte.
Iemand die een onmondig kind had diende zich bij de weeskamer te melden. Dit heeft niets met een weeshuis te maken. De weeskamer was een instituut dat ervoor zorgde dat de eventuele erfenis van een kind gewaarborgd was en niet de stieffamilie daarmee vandoor zou kunnen gaan.
Dat betekent dus dat het kind -Anna Sovia- op dat moment nog leefde.

Ook in de protocollen van de Hervormde Gemeente is niets te vinden. Dit is ook niet zo vreemd omdat er ook geen enkele inschrijving van Aelberdina tot lidmaat van die kerk is aangetroffen. Dat leidt er meteen ook toe dat er geen ‘attestatie van vertrek’ is te vinden zodat niet is vast te stellen wanneer Aelberdina ze ongeveer in Amsterdam terecht is gekomen en ook niet wanneer zij precies is vertrokken. En of haar ouders zich misschien ooit in Amsterdam hebben bevonden.

Ook wordt er niets meer vernomen van Jacobus Baliever. De naam komt in het Stadsarchief van Amsterdam slechts één keer voor. Zelfs zoeken op naamsvarianten als Ballefer, Buliever e.d. gaven geen resultaat. Baliever beweert van Leiden te zijn, maar in het Regionaal Archief Leiden is geen doopinschrijving van hem te vinden.

Vier jaar later, op 6 november 1788, doet Aelberdina in Brummen aangifte van het overlijden van haar kind zonder nadere geslachts- en naamaanduiding, dat vier dagen later werd begraven. Waarom zonder die aanduiding is onbekend. Gaat het hier om een voorechtelijk kind van haar toekomstige 3e echtgenoot Heinrich Daniël Löther of is het Anna Sovia Redeker? (bron: GA, Nederduits Gereformeerde Gemeente Brummen, Overlijden + Begr. 1742 - 1792, DTB 367-368, doodgeboren kind van Alberdina Reijs 6 november 1788 ).
Het lijkt er op dat ze haar kind Anna Sovia Redeker uit Amsterdam mee heeft genomen naar Brummen die vervolgens daar dan op 6 jarige leeftijd is overleden.

Notitie bij het overlijden van Aelberdina: Als leeftijd bij overlijden wordt 62 jaar genoemd, dit moet waarschijnlijk 69 zijn, van beroep dagloonster, dan weduwe van Willem Rensink, zo staat er in de overlijdensakte. De aangifte van overlijden wordt gedaan door haar zoon Cesar Christoffel, dan 29 jaar oud en van beroep dagloner, wonende te Leuvenheim (Brummen). In de Memorie van Aangifte (ook wel successie genoemd), betreffende de nalatenschap van wijlen ’Alberdina Rijs’ staat dat zij ’volstrekt niets heeft nagelaten’. Als getuigen zijn aanwezig Caesar Christoffel uit Leuvenheim, Geertrui Lether, huisvrouw van Willem Berends te Steenderen en Maria Lether, huisvrouw van Teunis Hendriks uit Dieren (Rheden). M.a.w. de erfgenamen behoeven geen belasting te betalen. De getuigen Geertrui, Maria en Teunis verklaren niet te kunnen schrijven (bron: GA, Kantoor Arnhem, Memorie van Aangifte, toegangsnr. 0021, inventarisnr. 843/nr. 14, Alberdina Reijs).
Notitie bij Anna Marie: In de rechterlijke archieven hebben we nog geen officieel stuk gevonden die de familienaamswijziging van Anne Marie rechtvaardigt. Ook hier de vraag of ze een kind is van Heinrich Daniel of van iemand anders.
Ze huwt als Maria Lether, dus niet als Reis, met Teunis Hendriks.
Uit dit huwelijk Teuntje 25/12/1811; Hendrik Daniel 19/4/1814 huis nr. 108; Paulina 20/3/1816, ongehuwd overl. Dieren (Rheden) 30/9/1852; Alberdina 14/1/1819; Geertrui 9/11/1821, overl. Dieren (Rheden) 10/5/1847; Willem 4/5/1824, daghuurder, overl. Dieren (Rheden) 5/5/1847; Jan 4/11/1826 huis nr. 108, overl Dieren (Rheden) 1/10/1836, huis nr. 118; Jacob 27/1/1829 huis nr. 108, overl. Dieren (Rheden) 8/2/1829, huis nr. 108 en Antje 19/8/1830 huis nr. 108, allen geboren te Dieren (Rheden).

Notitie bij de geboorte van Anna Marie: Aan de voet van de vermelding in het Doopboek van Brummen staat de aantekening "N.B. Onecht". Anna Maria is geboren na het (vermoedelijk) overlijden van Hendrik Redeke(n)(r) de eerste man van Aelberdina. Was hij haar natuurlijke vader of was Anna Maria een voorechtelijk kind van Heinrich en Aelberdina? Een erkenning door Heinrich zal toen niet mogelijk zijn geweest omdat ’erkenning’ pas werd ingevoerd bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1811. Omdat de datum van overlijden van Hendrik Redeke(n)(r) nog niet bekend is, is dientengevolge ook niet bekend of Anna Maria een kind van Hendrik Redeke(n)(r) en Aelberdina is. Na de invoering van de Burgerlijke Stand moest een kind binnen 306 dagen na ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden geboren zijn, wilde zij de naam van de vader krijgen.

Notitie bij het overlijden van Anna Marie: De aangifte van overlijden wordt gedaan door de 59 jarige dagloner en schoonzoon Hendrik van Lent of Tent en de 30 jarige dagloner en kleinkind Teunis Hendriks.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Anna Marie: Op 31 december 1809 treedt zij -oud 20 jaar- in Spankeren (Rheden) als werkvrouw Maria Lether -wonende te Laag Soeren- in het huwelijk met dag-huurder Teunis Hendriks uit Dieren (Rheden) (GA, Nederlands Gereformeerde Gemeente, Trouwen, Spankeren (Rheden) 1772 - 1810, RBS 1368, DTB 1368, Maria Lether met Teunis Hendriks 31/12/1809), (geb. Dieren (Rheden); overl. Dieren (Rheden) 17/101841, huis nr. 125).
Uit dit huwelijk Teuntje 25/12/1811; Hendrik Daniel 19/4/1814 huis nr. 108; Paulina 20/3/1816, ongehuwd overl. Dieren (Rheden) 30/9/1852; Alberdina 14/1/1819; Geertrui 9/11/1821, overl. Dieren 10/5/1847; Willem 4/5/1824, daghuurder, overl. Dieren 5/5/1847; Jan 4/11/1826 huis nr. 108, overl Dieren 1/10/1836, huis nr. 118; Jacob 27/1/1829 huis nr. 108, overl. Dieren 8/2/1829, huis nr. 108 en Antje 19/8/1830 huis nr. 108, allen geboren te Dieren.
Er worden kinderen vernoemd naar haar vermeende vader, naar haar moeder en ooms en tantes.

Notitie bij de geboorte van Teunis: Zoon van Paul Hendriks †1841 en Teuniske Hendriks †1841.

Va CAESAR CHRISTOPH Leetter/Leether/ Lether
geb. Spankeren (Rheden) 25 mei 1796 63), gedpt. Spankeren 29 mei 1796 64), dagloner, daghuurder, arbeider, boerenknecht. † Brummen 12 oktober 1861 67). Tr. 1) Brummen 4 juli 1818 68) Gerdina Berendsen, geb. Steenderen 2 januari 1794, gedpt. Steenderen en Bronkhorst 5 januari 1794 69). † Leuvenheim (Brummen) 27 juni 1848 70). Tr. 2) Brum-men 1 juni 1850 71) Gerritje Ligtenbeld, geb. Brummen 1 januari 1820, † Arnhem 9 juli 1912 72). Bevolkingsregisters 65). Op 30 juni 1818 Certificaat Nationale Militie. Koopakte vanaf 1854 65).

Uit het eerste huwelijk:

1. HENDRIK DANIËL, volgt VIa

2. JAN, volgt VIb

3. WILLEM, volgt VIc

4. GERRIT, volgt VId

5. AALBERT, volgt VIe

6. BERNARD, volgt VIf

7. Zoon, geb. Brummen 28 juli 1833 9 uur, † aldaar 28 juli 1833.

8. CESAR CHRISTOFFEL, volgt VIg

9. Levenloze dochter, geb. Leuvenheim (Brummen) 2 december 1837 's-avonds om 10 uur 73).

10. Levenloze zoon, geb. Brummen 11 april 1839 's-morgens om 5 uur 74).

Uit het tweede huwelijk:

11. THEODORUS, volgt VIh

12. JOHAN, volgt VIi

13. Gerdina Leether, geb. Brummen 31 augustus 1853.

14. FREDERIK ANDRIES KAREL, volgt VIj

Notitie bij Caesar Christoph: Volgens een op 30 juni 1818 uitgeschreven certificaat door de Gouverneur van Gelderland, (3e klasse 1817 # 6) waarbij hij als enige zoon ’finaal is vrijgesteld’ van dienst-name in de Nationale Militie, is zijn lengte 5 voet 3 duim en 3 streek. Het aangezicht is blozend, het voorhoofd hoog, de ogen blauw, de neus ordinair, de mond idem, haar en wenkbrauwen blond, de kin rond, pokdalig. Hij ondertekent dit certificaat met C.C. Leether.
Bij de aangifte van zijn eerste kind wordt hij in de acte nog Caesar Christoph genoemd. Bij het 2e kind wijzigt dit al in Caesar Christoffel. Caesar wordt dus geboren en gedoopt als een Leether, trouwt als zodanig, tekent de militie vrijstelling ook zo, maar geeft al zijn kinderen aan als Lether. Tussen zijn huwelijk in 1818 en de aangifte van zijn eerste kind in 1819 wijzigt hij blijkbaar zijn naam in die van Lether. Vreemd genoeg zijn er 2 kopieën van zijn overlijdensakte. In de ene staat hij te boek als een Leether en in de 2e als Lether. Volgens het Rijksarchief Gelderland een unieke situatie die waarschijnlijk is veroorzaakt omdat twee ambtenaren ieder een exemplaar van die acte gelijktijdig voor hun rekening hebben genomen, terwijl dit eigenlijk door een en dezelfde ambtenaar dient te geschieden.

Notitie bij het overlijden van Caesar Christoph: Hij was weduwnaar en zonder beroep, zo blijkt uit de opgave aan de burge-meester door de veldwachter en Gerrit van Hesfelink, kleermaker.

Notitie bij het huwelijk van Gerdina en Caesar Christoph: In de hu-welijksakte wordt de naam Caesar Christoph Leether ge-bruikt, zoon van Heinrich Daniel Leether.
De acte wordt mede ondertekend door de getuigen Willem Asfenbeek (32); Jan Ligtenbeld (35), (met wiens zuster hij later trouwt); Derk Stokkers (42); John Derk Bokkert (32) en Martien Jonkers (34), allen dagloner.

Notitie bij de geboorte van Gerdina: Dochter van Gerrit Berendsen en Jenneken Aalderkamp.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Caesar Christoph: Hertrouwd: Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 6039, Aktenummer: 38, 01-08-1868, Bruidegom Engel-bart de Graaf, Geboorteplaats: Nijmegen, Bruid Gerritje Ligtenbeld, Leeftijd: 48, Geboorteplaats: Brummen. Vader bruidegom Theodorus de Graaf, Moeder bruidegom Maria Engele. Vader bruid Jan Ligtenbeld en Moeder bruid Maria van Apeldoorn. Weduwe van Caesar Christoph Lether. Getuigen bij het 2e huwelijk zijn: Christiaan Ligtenbelt (28) dagloner, Willem Asfenbeek (63) landbouwer, Aalbert Meijer (54) en Jacob Bosman (27) dagloner.

Notitie bij de geboorte van Gerritje: Gerritje’s moeder was Maria van Apeldoorn (geb. Heerde 24/2/1785; gedpt. 11/9/1814; overl. Brummen 25/11/1859), dochter van Jacobus van Apeldoorn (geb. Heerde 20/3/1750; gedpt. 22/9/1777) en Gerjen of Gergjen Floors (geb. 14/11/1752 Overijssel). Haar ouders waren Teunis Floor en Geertje Gerrets.
Jacobus was een zoon van Arend van Apeldoorn begr. Heerde 17/2/1725; gedpt. 14/2/1749) en Derkjen Boels (geb. Heerde 14/4/1721). Arend’s ouders zijn: Lammert Andries van Apeldoorn (gedpt. 18/1/1716) en Geertje Willems Meijering (de naam is niet helemaal goed leesbaar)(geb. Beekbergen). De ouders van Derkjen Boels waren: Jacobus Boels gedpt. Heerde 13/3/1690; overl. 2/10/ 1718) en Willemtjen Fops (abt. Heerde 1697).
Gerritje’s vader was Jan Ligtenbeld (geb. Brummen 19/5/1783; gedpt. 11/9/1814; overl. Brummen 6/9/1864). Zijn ouders waren: Christiaan Ligtenbeld (abt. Brummen 1745; gedpt. 27/11/1779; overl. Brummen 16/9/1823) en Hendrika Pennekamp (geb. Steenderen 2/11/1749). Jan’s ouders waren: Jan Ligtenbeld (gedpt. 28/7/1743) en Gerendje Peters (geb. 31/8/1710). De ouders van Hendrika waren Peter Pennekamp (abt. Toldijk 1702; gedpt. 1727) en Aaltjen Willems (abt. Steenderen 1706).
Gerritje Ligtenbeld bevalt op 18 april 1850 om 6.30 uur thuis bij haar ouders van een kind. Of C.C. de vader is is niet bekend, maar hij erkent het kind Theodorus wel.

Notitie bij het overlijden van N.N.: Aangifte voor de burgemeester van Brummen Laurens Hoffman van een doodgeboren dochter die op 2 december ’s-avonds om 10 uur werd geboren in tegenwoordigheid van Gerrit Bresler (68) en Jan Willem Beekhuis, dagloner (43).

VIa HENDRIK DANIËL Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 23 augustus 1819 75), metselaarsknecht, metselaar, vermeld 76). † Brummen 24 november 1871 80). Tr. Brummen 16 maart 1861 81) Johanna Willemina Arendina Bosman, geb. Brummen 28 september 1839.
Getrouwd in algehele gemeenschap van goederen 76), bevolkingsregisters 65), hypotheek vanaf 20 februari 1847 77), koop vanaf 1852 78), tweede veiling vanaf 1854 66), hypothecaire obligatie vanaf 1855 78), huwelijksvoorwaarden vanaf 1872 78), testament vanaf 1872 en Boedelbeschrijving vanaf 16 september 1872 78), obligatie met hypotheek vanaf 1892 78).

Haar vader was eveneens metselaarsknecht. Na het overlijden van Hendrik Daniël hertrouwt zij blijkbaar met ene Berend Jan te Winkel, zo blijkt uit de acte van erfdeling van Hendrik Daniël tot 7 december 1899 78). † Brummen 19 maart 1918.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Lether
    geb. Leuvenheim (Brummen) 6 april 1861 om 10 uur 82), † aldaar 5 april 1862 83).

2. JOHANNES CHRISTIAAN, volgt VIIa

3. Gerdina Lether
    geb. Leuvenheim (Brummen) 20 april 1865 om 10 uur. Bevolkingsregisters 65),
    naaister -1898 84). † Brummen 28 mei 1898 om 16.30 uur.

4. WILLEM CAESAR, volgt VIIb

5. Elisabeth Lutgert Mechteld Lether
    geb. Leuvenheim (Brummen) 5 december 1870 85), † Rheden 26 juni 1957 86) begr.
    Begraafplaats Heiderust Rheden 87), tr. Brummen 8 april 1905 88) Johan Frederik
    Gautzsch, geb. Doesburg 2 september 1877 86), zadelmaker 89). † Rheden 9 januari
    1957 86), begr. Begraafplaats Heiderust Rheden 87).

Notitie bij de geboorte van Hendrik Daniël: Getuigen bij de aangifte in Brummen op de 25e zijn: Gerrit Aftenbeek (57) en Jacob ? (23) dagloner.

Notitie bij het huwelijk van Johanna Willemina Arendina en Hendrik Daniël: Getuigen zijn: Berend Beltman (69) gemeentebode, Derk Honders (54) gemeentebode, Abraham Ledeboer (51) molenaar en Geurt Haland (?) (43) dagloner.

Na het overlijden van Hendrik Daniël hertrouwd zij blijkbaar met ene Berend Jan te Winkel, zo blijkt uit de acte van erfdeling van Hendrik Daniël geregistreerd Apeldoorn 7 december 1899, deel 103, folio 125recto, vak 4, twee bladen, geen renvooi.

Notitie bij de geboorte van Johanna Willemina Arendina: Dochter van Jan Bosman (48) metselaarsknecht en Johanna Drost.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth Lutgert Mechteld: Vader HD richt op 21/1/1871 via de gemeente een verzoek aan de Rechtbank in Arnhem het kind in te schrijven in de lopende registers van Brummen. Vermoedelijk gaf hij haar niet binnen drie dagen na de geboorte aan. Machtiging vonnis Arnhem 20-01-1871.
Notitie bij het huwelijk van Johan Frederik en Elisabeth Lutgert Mechteld: Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij de geboorte van Johan Frederik: Zoon van Johan Frederik Gautzsch en Jantje Waaijboer.

VIb JAN Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 25 september 1821 112), werkman, metselaarsknecht en later als metselaar (maar volgens het archief van Rheden) ook daghuurder, werkbode en boerenknecht 113), arbeider, metselaar 114), wegens broederdienst vrijgesteld van de Nationale Militie 65), † De Steeg (Rheden) 11 april 1883, tr. Rheden / Velp (Rheden) 20 november 1847 116) Margaretha Gergoske / Gargoski / Gorgoski, geb. Rheden 9 september 1823, † aldaar 27 augustus 1889.

Uit dit huwelijk:

1. CHRISTIAAN, volgt VIIc

2. Gerrit Lether
    geb. Rheden 12 augustus 1852, † aldaar 23 september 1854.

3. Hendrik Daniël Lether
    geb. De Steeg (Rheden) 12 augustus 1852, † aldaar 22 maart 1853 117). Gerrit is zijn
    tweelingbroer.

4. HENDRIK DANIËL, volgt VIId

5. Gerdina Margrietha Lether
    geb. De Steeg (Rheden) 24 december 1856, dienstbode 118). † De Steeg 14 novem-
    ber 1898. Tr. De Steeg 24 mei 1888 119) Jacobus Johannes Bartels, geb. Ellecom
    (Rheden) 13 juli 1855, schilder 120), † Zeist 5 januari 1932.

6. Catharina Johanna Lether
    geb. De Steeg (Rheden) 7 juni 1860 121), pleegzuster / diacones 121), † Arnhem 1 no-
    vember 1949 122), begr. Hervormde Begraafplaats Schaarsbergen 4 november 1949 123).

7. Margrietha Willemina Lether
    geb. De Steeg (Rheden) 2 augustus 1863 124), † Velp (Rheden) 30 juni 194 125) begr.
    Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp 5 juli 1945 (graf 147), tr. De Steeg 9
    november 1895 126) Antoon Evers, geb. Velp 14 januari 1869, arbeider.

8. Gerrit Jan Lether
    geb. De Steeg (Rheden) 11 oktober 1866, boerenknecht, opperman, † Aalten 8 ja-
    nuari 1912. Wordt op 25 augustus 1891 afgeschreven naar Arnhem.

Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen van de aangifte van Jan in Brummen voor de schout en de officier van den Burgerlijke Staat zijn Gerrit Aftenbeek, landbouwer, oud 60 jaar en Jan Ligtenbeld, dagloner (38).

Notitie bij het overlijden van Jan: Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij het huwelijk van Margaretha en Jan: Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Dochter van Hendrik Gergoske, daghuurder en Catharina Jansen, beiden uit Rheden). Gargoski wordt ook wel als Gargowski, Gargoski of Gargosky geschreven.

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Nog geen scan van overlijdensakte beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij de geboorte van Hendrik Daniël: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het overlijden van Hendrik Daniël: Nog geen scan overlijdensakte beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij de geboorte van Gerdina Margrietha: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus Johannes en Gerdina Margriet-ha: Ze krijgen Jan Bartels (geb. Ellecom maart 1889; overl. Ellecom 25/6/1889); Margrietha Bartels (geb. Ellecom maart 1889; overl. Ellecom 1/7/1889, 3 maanden oud); Jan Bartels (geb. Ellecom 19/4/1890; overl. Ellecom 1/5/1890, 12 dagen oud); Hendrika Jo-hanna Bartels (geb. Ellecom januari 1894; overl. Ellecom 10/2/1894, aangifte 12e, oud 1 maand); Hendrik Johannes Bartels (geb. Ellecom januari 1895, overl. Ellecom 11/6/1895, aangifte 12e, oud 5 maan-den); N.N. Bartels (doodgeb. Ellecom 5/10/1898). En blijkbaar ook (volgens Henny Savenije) Albertha Hendrika Bartels, 4 september 1896, Rheden.
Op 24 mei 1888 trouwen Jacobus Johannes Bartels (geb. Ellecom/ Rheden 13/7/1855, zoon van Albert Bartels en Johanna Geertruida Slothouber. Hij is weduwnaar van Everdina Johanna Lovink (geb. Rheden 30/4/1857; o. Rheden 2/5/1887) en Gerdina M. Lether.
Notitie bij de geboorte van Jacobus Johannes: Dochter van Albert Bartels en Johanna Geertruida Slothouber.

Notitie bij de geboorte van Catharina Johanna: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Ze is dan 89 jaar en leefde de laatste jaren in Huize Sterrenberg aan de Tooropstraat 41 in Arnhem o.l.v. Ds. A. Keers en Zuster W.N. van Harden. De Sterrenberg was van 1938-1943 een Rusthuis van de kloosterorde Zusters van Onze Lieve Vrouw en van 1943-1950: een Noodziekenhuis van het Diaconessenhuis.
Ze is diacones (pleegzuster op orthodox-protestante basis die het verplegen als liefdewerk verricht). Maar liefst 60 jaar is zij verbonden aan het Nederlands Hervormd Diaconessenhuis in Arnhem.

Notitie bij de geboorte van Margrietha Willemina: Aangifte werd gedaan voor wethouder Jan Hendrik Herman Geertsema van Tjalema, getuigen bij de aangifte: Berend Gargoski (52), arbeider (kon niet schrijven) en Christiaan Hendrik Beumer (38), ambtenaar ter secretarie.
Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Antoon en Margrietha Willemina: Margaritha Willemina Catharine Evers, b. Rheden 16 april 1898, o. Rheden 7 december 1898, 7 maanden oud; Reintje Everdina Evers, b. Rheden 31 oktober 1899 en Antoon Jan Daniel Evers, b. Velp (Rheden) 19 maart 1903.
Notitie bij de geboorte van Antoon: Zoon van Herman Evers en Reintje Baring.

Notitie bij de geboorte van Gerrit Jan: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.

VIc WILLEM Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 7 mei 1823 248), dienstknecht, landbouwer, † Groessen (Duiven) 10 oktober 1882 249), tr. Duiven 13 mei 1851 250) Hendrica Buurkes, geb. Zevenaar 26 april 1819, vanaf 1889 251). † Deventer 1 september 1894 252).
Bij zijn huwelijk is hij dienstknecht en zij landbouwster. Bevolkingsregisters 65).
Hendrica wordt door de Arrondissementsrechtbank Arnhem op 30 december 1889 bij verstek gewezen verpleegd wordende in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Deventer wegens krankzinnigheid onder curatele gesteld op verzoek van Hendrika W. Lether en Wouter Matser, resp. haar 4e kind en 2e dochter en schoonzoon.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Lether
    geb. Groessen (Duiven) 26 oktober 1851, dienstbode 1862-1890 253), † Rotterdam 5
    september 1928 254). Tr. (32) Duiven 7 mei 1884 255) Joannes (Jannes) Bandsema
    (29), geb. Bierum (Kollumerland), provincie Groningen 12 september 1854 256), † Rot-
    terdam 28 juli 1923 257). Zoon van Nikel Bandsema en Martje Kits. Commies Directe
    Belastingen. Ze woonden in Winterswijk. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

2. Everdina Lether
    geb. Groessen (Duiven) 13 februari 1853, dienstbode 258), † De Steeg (Rheden) 28
    januari 1933 259). Tr. 1) De Steeg 2 februari 1882 260) Geurt van den Brink, geb. Wa-
    geningen 15 augustus 1852 261), koetsier 258). † Middachtersteeg  (Rheden) 10 no-
    vember 1908 262), tr. 2) Rheden 1 december 1910 263) Nicolaas Bosveld, geb. Rheden
    24 september 1844, † De Steeg 25 oktober 1919 264).

3. MARTINUS, volgt VIIe

4. Willemina Gerdina Lether
    geb. Groessen (Duiven) 28 juni 1857, † Rheden 4 februari 1907, begr. Rheden, Her-
    vormde begraafplaats 8 februari 1907 265), tr. Duiven 21 februari 1883 266) Wouter
    Matser, geb. Rheden 22 januari 1853, bosbaas, boswachter, jager 1873-1878.
    † Rheden 11 juli 1927, begr. Hervormde begraafplaats 14 juli 1927 267).
    Zij ligt begraven Hervormde Begraafplaats, Pinkelseweg, Rheden, Zuiderkant afd.
    6N. 5 diep begraven. Zerk id-nummer 126138, bij de 16 jarige Willem en haar man
    Wouter. Hij ligt begraven Hervormde Begraafplaats, Pinkelseweg, Rheden, Zuider-
    kant afd. 6, diep begraven, graf id-nummer: 126989 N. 4.

Notitie bij de geboorte van Willem: Willem’s vader is bij de aangifte van geboorte 26. Als getuige bij de aangifte in Brummen voor de schout en de officier van den Burgerlijke Staat tekenen mede Willem Asfenbeek, landbouwer (68) en Hendrik Cromhout eveneens landbouwer (67).

Notitie bij de geboorte van Hendrica: dochter van Gerrit Buurkes, landbouwer en Reintje Vleeming.

Notitie bij Gerritje: Hun zoon Nikl Pieter Bandsema (geb. in Hatert huwt- dan 28- Rotterdam 24-5-1917 Johanna Maria Hendrika van Galen, geb. Rotterdam 7 juli 1893 (23) (Rotterdam 1917 g63v), dochter van Johannes van Galen en Alida Maria Meiniger.
Dochter Martje Willemien Bandsema, geb. Winterswijk huwt 39 jaar Rotterdam 3-7-1924 Bastiaan ’t Hart, geb. Brielle, 42 jaar, zoon van Jan ’t Hart en Willempje Kemink. (Rotterdam 1924 g72v ).
Willem Bansema (Bandsema) 1892-1892.
Notitie bij het overlijden van Gerritje: In de periode van 1884 tot 1/1/1913 zijn beide personen niet in Winterswijk overleden.
Nog geen scan van overlijdensakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Gerritje: Zij krijgen o.a. Hendrika Everdina Bandsema, overl. Winterswijk 8 oktober 1886. Nikel Pieter Bandsema, geb. Hatert, die te Rotterdam dan 28 jaar op 24-5-1917 trouwt met Johanna Maria Hendrika van Galen, geb. Rotterdam, dan 23 jaar. En Martje Willemien Bandsema, geb. Winterswijk, die op 39 jarige leeftijd op 03-07-1924 in Rotterdam trouwt met Bastiaan ’t Hart , geb. Brielle, dan 42 jaar, overleden Velp (Rheden) 29 oktober 1944. Blijkbaar kregen ze al eerder een zoon, Richard Nikel, die op 7 januari 1888 te Winterswijk overlijd.

Notitie bij de geboorte van Joannes: Zoon van Nikel Bandsema en Martje Kits.
Notitie bij het overlijden van Joannes: In de periode van 1884 tot 1/1/1913 zijn beide personen niet in Winterswijk overleden.

Notitie bij de geboorte van Everdina: Zoon van Berend Bosveld en Elske de Winter.

Notitie bij de geboorte van Geurt: Zoon van Willem van den Brink en Anneke Gijsberts.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Everdina: Op een leeftijd van 57 jaar trouwt 2) ze Rheden 1 december 1910 de 66 jarige Nicolaas Bosveld (geb. Rheden, weduwnaar van Antonio Wilhelmina Hagen (* 21-08-1850 Doesburg / +16-06-1906 De Steeg); weduwe van Geurt van den Brink.
(bron: Genlias, BS Rheden, Trouwen, archieflocatie: Gelderland, inventarisnr. 8666, nr. 140, Nicolaas Bosveld met Everdina Lether 1/12/1910).
Nog geen scan van huwelijk met Bosveld beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij Nicolaas: Zoon van Berend Bosveld en Elske de Winter.
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Zoon van Berend Bosveld en Elske de Winter.

Notitie bij het overlijden van Willemina Gerdina: Graf id-nummer: 126138 Begraafplaatsnr.:306 (Plaats)aanduiding: Zuid afd. 06-05.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Willemina Gerdina: Trouwt Duiven 21 februari 1883 met boswachter/jager Wouter Matser (geb. Rheden 22/1/1853 (bron: GA, Rheden, Geboorten 1853, acte nr. 18, Wouter Matser 22/1/1853); overl. Rheden 11/7/1927, zoon van Wouter Matser en Gerharda Hoeve).
Getuigen bij dit huwelijk voor Henri Jacob Hippolyte Libourel zijn: Wouter Matser, boswachter (56) vader van de bruidegom; Martinus Lether, landbouwer te Duiven (27) broer van de bruid; Geurt van den Brink, landbouwer (30) zwager van de bruid en Jannes Bandsema (28) commies bij Rijks Directe Belastingen, wonende te Winterswijk, echtgenoot van haar zus.

Op 7 mei 1908 trouwt Wouter voor de 2e keer met Berendina Johanna Bennink (geb. Rheden 7/10/1873).
Notitie bij de geboorte van Wouter: Zoon van Wouter Matser 1826-1902 & Gerharda Hoeve 1831-1861.

VIe AALBERT Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 30 mei 1827 338), klompenmaker, † Stad-Doetinchem 15 juni 1872 445), tr. 1) Stad-Doetinchem 13 mei 1853 446) Johanna Blumink (Bluemink), geb. Ambt-Doetinchem 18 oktober 1828, † Stad-Doetinchem 12 januari 1864; tr. 2) Ambt-Doetinchem 22 juli 1864 447) Theodora Hilferink, geb. Ambt-Doetinchem 29 okto-ber 1819, † Stad-Doetinchem 14 januari 1893, begr. Doetinchem 18 oktober 1893. Bevolkingsregisters 65).

Uit het eerste huwelijk:

1. Christina Lether
    geb. Hengelo 28 november 1853 448), † Zelhem 28 maart 1856 449).

2. Elsken Lether
    geb. Zelhem 23 oktober 1855 450), dienstbode bij jonkheer Eugène Antoine Desir Emil
    van Franckenberg en Proschlitz 1880- 451), † Amsterdam 26 december 1910, tr. Jutp-
    haas 17 mei 1882 452) Anthonie Wilhelmus Jansen, geb. Jutphaas 4 mei 1859, rijwiel-
    hersteller 159), timmerman 453), † Amsterdam na augustus 1922.

3. Gerrit Lether
    geb. Stadt-Doetinchem 16 maart 1858, † aldaar 20 mei 1864.

4. Gerrit Jan Lether
    geb. Doetinchem 17 september 1862 137). † Stadt-Doetinchem 19 december 1863.

Uit het tweede huwelijk:

5. Albertus Theodorus Lether
    geb. Stad-Doetinchem 1 juli 1865, † aldaar 28 september 1878.

Notitie bij de geboorte van Aalbert: Getuigen van de aangifte zijn: Toon Huissinck (38) klompenmaker en Jan Willemszoon Grol, koperslager (28).

Notitie bij de geboorte van Johanna: Dochter van Gart Jan Blumink en Elsken Brunsveld.

Notitie bij de geboorte van Theodora: Dochter van Berend Hilferink en Fijken Buenk.

Notitie bij de geboorte van Christina: De geboorteaangifte bij de Burgemeester van Hengelo, Gerrit Hennie Fransiscus Nobel?, wordt mede gedaan door Bernardus Kettelarij (28), dagloner en Evert Jan Klein Holte (27), klompenmaker.
Notitie bij het overlijden van Christina: De aangifte van overlijden voor ambtenaar Baas Beckering wordt gedaan door Reind Ellen-kamp (49) en Geurt Hendrik Leeu???? (32).

Notitie bij het overlijden van Elsken: Volgens Dagblad De Tijd 29-12-1910 zou ze 52 jaar zijn geweest.
Notitie bij het huwelijk van Anthonie Wilhelmus en Elsken: Uit dit huwelijk 6 kinderen: i. Jacobus Jan Jansen (geb.: Jutphaas 1 december 1883, overl. Amsterdam 12 mei 1969); ii. Elisabeth Johanna Jansen (geb.: Jutphaas 13 september 1885, overl. De Bilt 18 maart 1959); iii. Anthonie Wilhelmus (Anton) Jansen (geb.: Nieuwer Amstel 19 maart 1889, overl. Amsterdam 13 juni 1959); iv. Albert Johannes Jansen (geb.: Nieuwer Amstel 7 februari 1891, overl. Haarlemmer-meer 6 april 1966); v. Hendrikus Martinus Jansen (geb.: Nieuwer Amstel 26 oktober 1894, overl. Amsterdam 1 mei 1983); vi. Elsken Jansen (geb.: Amsterdam 9 februari 1898, overl. Amsterdam 24 november 1969).
Scan beschikbaar bij HUA maar niet downloadbaar.
Notitie bij de geboorte van Anthonie Wilhelmus: Zoon van Jacob Jan Jansen (geb. Arnhem 18 februari 1822) en Elisabeth Johanna van Nieuwenhuijsen (geb. Utrecht 22 september 1822).
Notitie bij het overlijden van Anthonie Wilhelmus: Overlijden voor-alsnog niet in Amsterdam of Genealogie Online gevonden (7-2018).

VIf BERNARD Lether
geb. Leuvenheim (Brummen), Nederland zaterdag 17 september 1831 's-avonds om 10 uur 338). † Steenderen op 25 december 1883 454), begr. Algemene Begraafplaats Steen-deren, tr. Steenderen 14 maart 1860 55) Jenneken Berendsen, geb. Steenderen 4 au-gustus 1838, dienstmeid. † Steenderen 26 maart 1913.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Lether
    geb. Steenderen 1 juni 1860 56). † aldaar 15 juli 1876 (20 uur).

2. Gardina Anna Lether
    geb. Steenderen 24 oktober 1863 57). † aldaar 1 februari 1866 58).

3. Anna Gardina Lether
    geb. Steenderen gem. Bronkhorst 1 januari 1867, † aldaar 30 december 1879.

4. Willem Lether
    geb. Steenderen 13 maart 1878, † aldaar 27 februari 1879 59).

5. Joanna Berendina Lether
    geb. Steenderen 18 juni 1881 60), † aldaar 13 maart 1932 61), tr. Steenderen 22 april
    1904 62) Hendrik Schuerink, geb. Hengelo 28 maart 1879, postbode, † Steenderen 25
    december 1936.

Notitie bij Bernard: Dagloner, boerenknecht, rietdekker, strodekker
Notitie bij Bernard: vermeld Bevolkingsregisters en Boedelbeschrijving vanaf 16 september 1872 65).
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Dochter van Willem Berendsen en Antjen Nijman.
Notitie bij het huwelijk van Bernard en Jenneken: Na het overlijden van Bernard her-trouwd zijn weduwe x2) Steenderen 24/10/1884 met de landbouwer Jan Teunis Harmsen (gedpt. Steenderen 15-2-1843) (Burgerlijke stand Gelderland, Toegangsnum-mer: 0207 Aktenummer: 27, Inventarisnummer: 3039, Huwelijksplaats: Steenderen, zoon van Jan Frederik Harmsen en Johanna Kettelarij)
Notitie bij de geboorte van Bernard: Bernard wordt op de 19e in Brummen aangegeven voor de burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke staat Paulus Daniel du Bois.
Getuigen zijn: Johannes Boerstoil (?) binder (37) en Hendrikus van Dorsmolen (?) (31).

Notitie bij de geboorte van Joanna Berendina: Hoe kan Joanna Berendina Lether geboren Steenderen 18-06-1881 te boek staan als stiefdochter van Bernard Lether en Jenneken Berendsen wanneer die op 14-03-1860 trouwen.
(https://www.ecal.nu/?title=archief&mivast=26&miadt=26&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mires=0&mip1=Lether&mip3=Joanna%20Berendina&mibj=1881)
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Joanna Berendina: Uit dit huwelijk in ieder geval: Hendrik Jan geb. 31 juli 1907; Jenneken geb. 20 oktober 1908; Hendrik Bernard geb. 29 mei 1913; Alberta Joanna (Schuerink) geb. 14 oktober 1918-2003; Joanna Bernardina Schuerink geb. 2 april 1905, overl. Steenderen 30 oktober 1906, begr. Alg. Begraafplaats Steenderen.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zoon van Hendrik Evert Schuerink, landbouwer en Aaltjen Weustenenk, beiden wonende te Hengelo.

VIg CESAR CHRISTOFFEL Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 24 september 1834 om 8 uur 455), boerenknecht, arbeider, landbouwer. † Westervoort 23 oktober 1922 457), tr. Westervoort 20 januari 1872 458) Johanna Reijers, geb. Arnhem 25 december 1842, dienstmeid, vader is loods 459), † Westervoort 16 december 1916 460). Zegt boerenknecht te zijn. Bij het huwelijk van zijn zoon Willem arbeider en bij die van Berend Jan landbouwer. Bevolkingsregisters 456), hypotheek vanaf 1847 en Koopakte vanaf 1852 78).

Uit dit huwelijk:

1. HENDRIK DANIËL, volgt VIIi

2. BEREND JAN, volgt VIIj

3. Gerardina Catharina Lethe
    geb. Westervoort 16 juli 1877, † aldaar 18 december 1879 461).

4. WILLEM, volgt VIIk

5. Aleida Catharina
    geb. Westervoort 23 september 1882 521),† Westervoort op 7 september 1966 521). Ze
    werkt als huishoudster. Uit haar:

    5.1 Cristina Lether, geb. Westervoort 3 maart 1923 522), † Gennep 1 mei 1989 522). Zij
          blijft ongehuwd. Vader onbekend.

6. Herma Catharina Lether
    geb. Westervoort 23 september 1882. Overlijdt vrij snel na de geboorte. In andere
    stukken komt zij vooralsnog niet meer voor. Zij is een tweeling zus van Aleida
    Catharina.

7. Cesar Christoffel Lether
    geb. Westervoort 4 september 1885 462), werkzaam op een steenfabriek, later grond-
    werker, † Westervoort 17 september 1944 463).

Notitie bij de geboorte van Cesar Christoffel: Ceasar Christoffel’s vader is bij aangifte 38 jaar, woonachtig te Leuvenheim en laat zich voor de inschrijving van zijn zoon in de burgerlijke stand bij burgemeester Laurens Hoffman vergezellen van twee getuigen: Hendrikus van Dommelen, kleermaker en Antoine Jacobs Pelgrim, bakker.
Notitie bij Cesar: Boerenknecht, bij het huwelijk van zoon Willem arbeider en bij die van Berend Jan landbouwer.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dochter van Hendrik Reijers en Catharina Aleida Dibbets.

Notitie bij de geboorte van Aleida Catharina: BS Geboorte Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied Gelderland, Archief 0207, Registratienummer 2517, Aktenummer 36, Registratiedatum 23-09-1882, Akteplaats Westervoort, Collectie Westervoort

Notitie bij het overlijden van Herma Catharina: Zij is een tweeling zus van Aleida Catharina, en overlijdt vrij snel na de geboorte.
In andere stukken komt zij vooralsnog niet meer voor.
Bij WieWasWie niet te vinden 7-2018.

VIh THEODORUS Leether
geb. Brummen 18 april 1850 om 6.30 uur 523), metselaar, brievenbesteller, (tijdens het huwelijk van dochter Geurdina) brievenbode, postbode 1891-1915, † Zutphen 28 december 1939 527), tr. Brummen 30 januari 1875 528) Gerritjen Kets, geb. Hummelo en Keppel 17 augustus 1846 529), gedpt. Drempt (Hummelo en Keppel) 30 augustus 1846, dienstmeid. † Brummen 9 mei 1928 530).
Theodorus Bevolkingsregisters 524). Gewettigd bij het huwelijk van Caesar C. en Gerritje Ligtenbeld op 1 juni 1850. Notariële acte van plaatsvervanging militie vanaf 27 april 1871 525). Commanderend officier 8e Regiment Infanterie toestemming tot het huwelijk vanaf 5 december 1874 en Vrijgesteld van de Nationale Militie 30 januari 1875 526). Gerritjen woonde ten tijde van haar huwelijk in Doesburg vanaf 1875.

Uit dit huwelijk:

1. Geurdina Hendrika Leether
    geb. Brummen 20 juli 1875 531). † Zutphen 30 augustus 1922 532), tr. Brummen 10 de-
    cember 1898 533) Albertus Gieteling, geb. Brummen 13 juli 1874, schilder 534). † Arn-
    hem 6 december 1943 535).

2. Wendelina Christina Leether
    geb. Brummen 22 maart 1878 536), dienstmeid, dienstbode 537). † Apeldoorn 8 februari
    1935, tr. 1) Brummen 6 augustus 1910 538) Hendrik Jan van Arragon, geb. Brummen
    22 maart 1878, behanger 538). † Brummen 22 mei 1911 539), tr. 2) Rheden 16 novem-
    ber 1916 540) Willem Klein Kranenbarg, geb. Vorden omstreeks 1864, landbouwer 84).
    † Apeldoorn 24 mei 1937.

3. THEODORUS GERRIT JAN, volgt VIIL

4. CAESAR CHRISTOPH, volgt VIIm

5. GEURT, volgt VIIn

6. Gerritje Leether, geb. Brummen 2 juli 1894 541)verpleeghulp, † Peppelstraat 13,
    Zutphen 12 januari 1970 42), tr. Zutphen 15 mei 1918 543) Frans van Reeken, geb.
    Zutphen 10 augustus 1893 542) ,boekbinder 544). † Zutphen 17 april 1947 542).

Notitie bij Theodorus: Om nog onbekende reden gaat deze tak van de familie verder en staat in de Burgerlijke Stand ook te boek als ’Leether’. Een verklaring zou kunnen zijn dat Theodorus door zijn vader expres zo is aangegeven om een onderscheid te maken met de Lether’s met 1 ’e’, maar Theodorus was al geboren toen zijn vader trouwde. Zou Theodorus zelf die beslissing hebben genomen?
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Wordt in het huis van de ouders van zijn moeder geboren.
Aangegeven door Karolina Henriette Hubbers (24) geadmitteerd vroedvrouw.
Geboren vóór het huwelijk van zijn moeder Gerritje Ligtenbeld, de 2e vrouw van Caesar Christoph.
Of C.C. de vader is is niet bekend, maar hij erkent het kind Theodorus wel.
Notitie bij het overlijden van Theodorus: Overleden aan de Pepelstraat 13, Zutphen. CBG, Collectie Rosmalen, Dossier Lether
Notitie bij het huwelijk van Gerritjen en Theodorus: Getuigen zijn: Christiaan Ligtenbeld (51) zonder beroep oom van Theodorus, Johannes Donkers (39) werkbaas, Willem Wesfelink of Heffelink (37) dagloner, Derk ter Maat (56) linnenwever.
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Dochter van: Geurt Kets, landbouwer, woonde in Drempt Gem. Hummelo en Keppel (geb. Hummelo en Keppel 31/3/1802; x Rheden 30/3/1839; overl. Hummelo en Keppel 6/6/1872) en Hendrika Ligtenbeld, woonachtig te Drempt, gem. Hummelo en Keppel (geb. Brummen 1/7/1810; overl. Hummelo en Keppel 22/12/1897. Allen waren Nederlands Hervormd).

Notitie bij het huwelijk van Albertus en Geurdina Hendrika: Bij het burgerlijk huwelijk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik Boesveld (36) klompenmaker, Johan Hendrik Holtz (57) huisknecht, Evert Gieteling (26) slager te Gorssel en broer van de bruid en Evert Jan Pellenberg (39) dagloner.
Op vrijdag 3 maart 1899 wordt in Brummen Gerritje Gieteling geboren.
Op 8 mei 1900 wordt in Brummen Theodorus Gieteling geboren.
Op zondag 13 december 1903 wordt in Brummen Gerrit Gieteling geboren.
Op 1 april 1912 wordt in Brummen uit hun een dood kind geboren (BS Overlijden Gelders Archief Arnhem, Gelderland, Archief: 0207, Registratienummer: 8150, Aktenummer: 43, Registratiedatum: 2 april 1912, Akteplaats: Brummen, Opmerking: Levenloos).
Notitie bij de geboorte van Albertus: Zoon van Hendrik Gieteling, schoenmaker en Gerritje Bresser.

Bij het huwelijk van Hendrik Jan en Wendelina Christina: Uit dit huwelijk wordt op 12/9/1911 Hendrika Johanna van Arragon geboren, die trouwt met Johannes van Langen. Zij overlijdt in Zutphen op 15 juni 2002 (afd. Drogenap Verzorgingshuis Slinger-bosch) en werd op donderdag 20 juni 2002 in het crematorium te Dieren (Rheden) gecremeerd.
Notitie bij de geboorte van Hendrik Jan: Zoon van Gerrit Willem van Arragon en Aaltje ter Maten.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Wendelina Christina: Uit het 2e huwelijk van Wendelina Christina met Willem Klein Kranenberg wordt Willemien geboren.
Notitie bij de geboorte van Willem: Zoon van Gerrit Willem Klein Kranenberg en Engelina Dijkman.
Notitie bij het overlijden van Willem: Hij is weduwnaar van Aaltje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Frans en Gerritje: Uit dit huwelijk Frans Theodorus (geb. Zutphen 30/8/1919) en Gerrit (geb. Zutphen 2/4/1921) die op 25/5/1948 trouwt met L. Beltman.
Notitie bij de geboorte van Frans: Zoon van Josephus Johan van Reeken, schrijnwerker en Francina Huizenga.

VIj JOHAN Lether
geb. Rhienderen (Brummen) 9 november 1851 575), brievenbesteller 1878-1917 576), 28 januari 1920 met de ss Rotterdam, van Rotterdam naar New York 577). † Salt Lake City 20 juli 1924 579) begr. Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, tr. Renkum 23 februari 1878 581) Maria van Zoest / Soest, geb. Renkum / Oosterbeek 26 september 1854, dienstmeid, † Salt Lake City (119 MccLelland Ave) 30 december 1940, begr. Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, 2 januari 1941 580).
Beiden begraven Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, plot T_1_93_1_NE4 580.
New York Passenger Lists 1820-1957. Bevolkingsregisters 65).
(Maria had een broer Herman, geboren in 1865 en op 15 oktober 1904 in Grand Rapids, Michigan getrouwd met Aartje Vermeulen (geb. Oosterbeek 1881). Beiden zijn in Ohio overleden 582) vanaf 1920 en New York Passenger Lists 1820-1957, ss Rotter-dam, Rotterdam naar New York tot 28 januari 1920 583).

Uit dit huwelijk:

1. CESAR CHRISTOFFEL BAREND, volgt VIIo

2. JOHAN, volgt VIIp

3. Anna Gerritdina Lether, geb. Arnhem 10 december 1881, † Salt Lake City, 8 april
    1953, begr. Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, 10 april 1953 584), tr. Salt Lake
    City 15 augustus 1907 (door echtscheiding voor 1907 ontbonden 1902-1907 585)
    Joseph Franklin Shepherd, geb. Bloomington, McLean, Illinois 31 juli 1878, † Salt
    Lake City 20 mei 1953, begr. Salt Lake City Cemetary 25 mei 1953 586). Ze kregen
    een zoon: James Augustus Shepherd. Joseph was eerder getrouwd in Idaho in 1902
    met Leila Cemantha McAdams (b. Winnemucca, Humboldt, NV, 29 februari 1884).

4. Mecheltje Lether
    geb. Arnhem 2 februari 1884 143). † Salt Lake City, UT 20 mei 1979, tr. Salt Lake
    County 19 juni 1912 Anthony Frederick Jean Baptiste Dufrenne, geb. Arnhem 22
    september 1883, † Salt Lake City 29 juli 1959, begr. Larkin Sunset Gardens, Sandy,
    UT. A biography is available.

5. Maria Lether
    geb. Arnhem 23 mei 1885, † aldaar 15 augustus 1885.

6. MARINUS, volgt VIIq

7. HERMAN MARTIJN, volgt VIIr

8. Gerritje Lether
    geb. Arnhem 14 mei 1891, † aldaar 6 december 1891 587).

9. Johanna Diederika Lether
    geb. Arnhem 8 april 1895, † Salt Lake City, UT (1520, Bryan Avenue) 12 april 1918,
    begr. Salt Lake City 15 april 1918, tr. Elko, Nevada 7 oktober 1931 Hendrik Frederik
    Grondel, geb. Amsterdam 20 december 1895, † Salt Lake City 30 december 1968,
    begr. Salt Lake City Cemetery 3 januari 1969 588), (plot 938450 L-25-11-E-1).

Notitie bij de geboorte van Johan: Garedina Henriette Hubberg uit Leuvenheim, vroed-vrouw doet i.v.m. ziekte van de vader Caesar Christoph de aangifte bij Laurens Hoff-man, burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Brummen. Getuigen: Berend Beltman (60) veldwachter en Aalt Boerman (45) dagloner.
Bij de geboorte van hun zoon Johan woonde zijn vader toen aan de Heijendaalseweg.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johan: Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij Maria: Na het overlijden van haar man Johan trekt weduwe Maria in bij haar dochter Mecheltje en woonde daar 16 jaar tot haar dood in 1940. Ondanks dat ze de laatste jaren van haar leven seniel was, verzorgde Mecheltje haar met liefde en zorg.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dochter van Barend van Soest (boschbaas) en Antje Morren.
Zijn vrouw Maria is de dochter van Barend van Zoest (geb. Driebergen 15/3/1823, gedpt. 2/7/1869, overl. Arnhem 10/7/1912) en Antje Morren, zijn 2e vrouw (geb. Oosterbeek 6/12/1820, overl. Oosterbeek 14/12/1904). Barend van Zoest was eerder gehuwd met Maria van Duinkerken (geb. Voorthuizen 1826; overl. De Bilt 7/12/1851), waaruit op 22 juni 1850 een Mecheltje werd geboren (overl. 8/3/1923) die trouwde met Martijn Menkman en Aaltje (geb. Voorthuizen 1851; overl. 27/11/1851).
De ouders van Barend waren Cornelis van Zoest die op 20/3/1822 trouwde met Mechteld van Scherpenzeel (geb. Driebergen 9/2/1800, overl. Driebergen 20/11/1869, dochter van Rijk van Scherpenzeel en Adriantje Schuurman) en op 1/1/1857 in Driebergen overleed. Mechteld was de dochter van Rijk van Scherpenzeel en Adriantje Schuurman. Rijk was de zoon van Teunis en Hendrikje van Dorrestein Kleinooren. Adriantje Schuurman was de dochter van Evert Schuurman en Heyltje van Dijke, Evert was de zoon van Evert en Ariantje Overeem en Heyltje van Dijke was de dochter van Jochem Dijk.
Cornelis was de zoon van Barend van Soest en Evertje van der Lee (geb. Langbroek 23/9/1759, ouders Cornelis van der Lee en Cornelia van Danselaar, dochter van Arien van Danselaar en Geertrui van Doorn) en deze Barend was weer een zoon van Willem Wouters van Zoest en Elizabeth Bareuts Grootelmans en de ouders van Willem Wouters waren Wouter van Zoest en Metje Valkening.
Antjes vader was Herman Morren, (geb. Oosterbeek 18/4/1781, gedpt. 24/4/1814 Maria Arnoldussen), haar opa was Evert Morren, (geb. Oosterbeek 25/7/1723, overl. 11/1783) en haar oma Gertruit Jansen (geb. Renkum 1744, overl. Oosterbeek 30/1/1801). Haar overgrootouders waren Steven Morren en Geesken Aalberts. 128)

Barend was een soort van opzichter over een groot landgoed (overseer of a large estate). Antje wordt door kleindochter Mecheltje omschreven als een van de liefste en vriendelijkste mensen die ze ooit heeft gekend. Dochter Maria was nogal close met haar moeder, op latere leeftijd liep ze wekelijks 5 miles om haar te bezoeken.

Notitie bij het huwelijk van Joseph Franklin en Anna Gerritdina: Kinderen: Julius, overleden Salt Lake City op 7 januari 1944 en daar begr.; augustus (Gus) (geb. 20 December 1908 Salt Lake City, o. 6 februari 1995 in SLC en begr. op Wasatch Lawn Memorial Gardens); John, o. 6 oktober 2000 in San Francisco, Californië, zijn as werd over de baai uitgestrooid; Raymond (Ray), o. 6 november 1976 in Ohio en is daar begr.; Lawrence (Larry), o. 6 april 2006 thuis in SLC en begr. op de Murray City Cemetery; Marie is in augustus 2011 in ‘poor health’ en nog steeds woonachtig in Seattle, Washington; Violet, werd te vroeg geboren en overleed 3 uur later; Nora Vivian, werd op 14 november 1920 geboren en overleed een dag later op 15 november 1920; Sorrow, is vermoedelijk doodgeboren op 23 januari 1922 en volgens Joseph Sheperd in hun tuin begr..
Lawrence en Dorothy Maude Sheppard, (just the spelling changed when she married Lawrence) zijn de ouders van Steve Shepard.
Joe verliet Anna omstreeks 1928, met zijn lunchroomserveerster Maria Jackson, die later zijn minnares werd, en haar zoon.
Het pand op 221S 1300E is een appartementencomplex waar Joe in leefde en dat waarschijnlijk door hem werd beheerd. Mevr. Jackson en haar zoon woonden in het volgende blok Noord, 164S.
Ze stookten op een gegeven moment illegaal alcohol en verstopte onder het huis waar Anna en haar kinderen woonden. Onder de Amerikaanse alcohol drooglegging was het verboden om alcohol te drinken. Wanneer de politie de onder het huis verstopte voorraad vond zouden zij worden veroordeeld en in de gevangenis zijn belandt. Toen Anna’s zonen die bij haar woonden erachter kwamen wat Joe aan het doen was, confronteerden ze hem ermee, gaven hem een pak rammel, vernietigden de voorraad en zeiden hem nooit terug te komen.
Hij woonde op Washington Terrace in de buurt van Ogden, UT, toen hij erg ziek werd. Niemand wilde hem helpen. Uiteindelijk ging zijn dochter Marie met hem naar het ziekenhuis in Salt Lake, waar hij kort daarna stierf. Er werd geen grafsteen op zijn graf gelegd.
Een juridisch formulier -in mijn bezit- is Anna’s verzoek tot echtscheiding en Joe’s niet-naleving van een gerechtelijk bevel.

Notitie bij het huwelijk van Anthony Frederick Jean Baptiste en Mecheltje: Kinderen: Anthony Jean Baptiste Dufrenne, Mary Alida Dufrenne (married Noel Warr. Ze kregen 2 kinderen: Judy en George Warr, waarmee zij Mecheltje’s kleinkinderen zijn), Stanley Dufrenne.
Notitie bij de geboorte van Anthony Frederick Jean Baptiste: Zoon van Antony Abraham Dufrenne en Alida Maria Dufrenne - Hoekzema.
Broers/zussen: Elisabeth Helena Antonia Alida Dufrenne, Jean Baptiste Dufrenne, Johannes Antonius Francicus Dufrenne en Margarethe Louisa Maria Dufrenne.

Notitie bij het overlijden van Gerritje: Scans beginnen bij 26 oktober 1892 https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document?a2apersonid=523424870&srcid=17378051&oid=33&ct=

Notitie bij het huwelijk van Hendrik Frederik en Johanna Diederika: Uit dit huwelijk in 1917 een dochter Marie, ze trouwde blijkbaar ene Springer. Marie Springer died peacefully on January 7, 2014 in Salt Lake City. She was 96 years old. She was born in Salt Lake on December 22, 1917 to parents Henry F. Grondel and Johanna Lether. She spent much of her life in Salt Lake but also lived in Pasco Washington, Chicago and New York.
She is survived by sisters Alice Evans, CArol Bertoch, Patricia Farnsworth, and brother Thomas Grondel (Vicki) and many nieces and nephews. Marie is also survived by daugustushter Beverly Taylor (Bruce), two grandsons, and 5 great-grandchildren and her dear friends Dr. Steve and Patti Horton and their son David.
Marie had a varied and interesting professional career and, among other things, worked for Look Magazine, Night Cap Radio, and most recently for the Salt Lake County Aging Services until retiring at the age of 80. She was a member of the First Unitarian Church of Salt Lake since 1963 and served in many capacities including the Church Board and Friendship Manor Board and was president of the Women’s Alliance and chair of the Archives Committee. Mary, as she was known to her family, will be remembered for her deep appreciation of art and music, her strong political views, and her love of chocolate.
A memorial service will be held at the First Unitarian Church of Salt Lake City on March 30th at 3pm. Her family will be forever grateful for the ongoing love and care the Unitarian Church has provided over the past few years. - See more at: http://www.legacy.com/obituaries/saltlaketribune/obituary.aspx?n=marie-springer&pid=169358501&eid=sp_ommatch#sthash.ygkTswui.dpuf
Hendrik hertrouwd daarna nog twee maal.

VIj FREDERIK ANDRIES KAREL Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 26 juli 1855 763). † Den Haag 12 januari 1940 765), tr. Arnhem 3 december 1879 766) Marie Klara van Brakel, geb. Arnhem 5 mei 1854 767). † Den Haag 22 maart 1924 765).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna (van Brakel) Lether
    geb. Arnhem 30 december 1876 768). † Den Haag 24 november 1961 769), tr. Den
    Haag 12 augustus 1903 770) Gerardus ’t Hart, geb. Den Haag 9 januari 1859 769).
    † aldaar 1  november 1934 769).

2. ENGELBERTUS THEODORUS JOHANNES, volgt VIIs

3. Christina Frederika Lether
    geb. Arnhem 13 oktober 1880 771), kamerverhuurster, onderwijzeres Handwerken in
    Den Haag 1901 773), boekhoudster (bij haar huwelijk), † Voorburg 6 juli 1951 771), tr.
    Den Haag 3 januari 1906 775) (aldaar op 1 augustus 1918 door echtscheiding ontbon-
    den) 776) Gustav Robert Massa, geb. Leiden 20 september 1883 771), boekhouder 777).
    † Delft 6 oktober 1953 778). Zij slaagt op 4 maart 1899 in Den Haag voor het examen
    Nuttig Handwerken 772) 1906- 774).

4. Gerritje Lether
    geb. Arnhem 3 september 1882 779). † Den Haag 22 oktober 1975 780), tr. Den Haag 5
    juni 1907 781) Hendrik van Gent, geb. Den Haag 23 juni 1885 780), kelner 782). † Voor-
    burg 19 november 1961 780)

5. FREDRIK ANDRIES KAREL, volgt VIIt

6. Everdina Wilhelmina Lether
    geb. Arnhem 22 maart 1887 783), † Den Haag 21 april 1965 783) tr. Den Haag 4 mei
    1917 784) Willem Cornelis de Graaf, geb. Leiden 10 april 1894 783), adjunct-commies
    Ministerie van Financiën 785), hotelbediende 785), † Wassenaar 8 maart 1961 783).

Notitie bij Frederik Andries Karel: In maart 1872 treedt Fredrik A.K. in dienst bij het 8e Regiment Infanterie als hoornblazer. Volgens de militaire stamboeken luidde zijn signalement: een ovaal aangezicht; rond voorhoofd; grijze ogen; gewone neus; mond idem; ronde kin; blond haar; wenkbrauwen idem; merkbare tekens, aan het voorhoofd (?). Hij was toen 1 meter, 6 decimeter en 1 mm lang (bron: NA, Stamboeken van Onderofficieren en minderen, 8RI Landmacht 1813-1924, inventarisnr, 1144, stamboekvolgnr. 68.610, volledige staat van dienst 1872-1892).
Op 25 december 1873 wordt hij bevorderd tot korporaal.
1e Chevron 1879-, Bronzen Medaille 1885-, 2e Chevron 1891-, Zilveren Eremedaille van Oranje Nassau 1921-),762
Hoornblazer 1872-1873, Militair 1872-1892, Bevorderd tot korporaal. 1873-1892, vermeld Op zijn trouwdag is hij korporaal bij het 8e Regiment Infanterie, Bevolkingsregisters,65 1872-1892 en Op 1 juni 1892 als gepensioneerd korporaal benoemt als vaste knecht bij het bureau van de Hoofdintendant vanaf 1892, 764)
In april 1884 doet hij mee aan een scherpschutterswedstrijd , 761). Waar is nog onbekend. Hij behaald daar de 1e prijs in de vorm van een vestzakhorloge met inscriptie, dat in 2002 in bezit is van John Patrick Lether (Seatlle, WA) die het van zijn opa kreeg. Het schijnt van vader op kleinzoon over te gaan.
Vier jaar te vroeg ’Den 31 mei 1892 uit de sterkte gebracht zijnde aan hem bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1892 no.: 52 een voortdurend pensioen ten bedrage van f. 189,-- ’s jaars toegekend’. De redenen zijn ’grootte en uitgebreide aderspatten op beide onderbeenen’ (bronnen: NA, Archief Kabinet der Koningin, Aanbeveling D64 Min. Van Oorlog aan H.M. om Onderofficieren en militairen te dienst te kunnen stellen op het Ministerie en NA, KB nr. 32 Onderofficieren en militairen kunnen door de Minister van Oorlog tijdelijk te dienst worden gesteld bij het bureau van de chef van de Generale Staf, bureau van den Hoofdintendant en bij de directeur der Militaire Verkenningen). Uiteindelijk wordt hij bij KB als burger op het Ministerie van Oorlog te werk gesteld (bronnen: NA, Archief Kabinet der Koningin, Aanbeveling nr. 24 Min. van Oorlog aan H.M. voorstel benoeming tot vaste knecht van F.A.K. Lether bij het Bureau van de Hoofdintendant en NA, KB nr. 38 27/5/1892 Benoeming van F.A.K. Lether tot vaste knecht bij het Bureau van de Hoofdintendant).
Hierna gaf hij op werkman te zijn. Na zijn pensionering (bronnen: NA, Archief Algemene Rekenkamer, rubriek Vaste Posten, Staat van Gepensioneerden nr. 372 - 1922, volgnr. 12.724, inventarisnr. VP62, F.A.K. Lether; NA, Pensioenregisters Koninklijke Landmacht 1813-1927/1945, inschrijvingsvolgnr. 17.417, inventarisnr. 80 en NA, Pensioenregisters Koninklijke Landmacht 1813-1927/1945, inschrijvingsvolgnr. 8855, inventarisnr. 44) woonde hij tot zijn overlijden in bij zijn oudste dochter Marie Johanna die in de Ternootstraat 19 Den Haag woonachtig was.
Notitie bij de geboorte van Frederik Andries Karel: De geboorteakte wordt één dag later opgemaakt door Pieter Hendrikus Gerritszoon, wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand, der gemeente Brummen. Getuigen zijn: Aalt Boerman (49), dagloner en Hendrikus Lambertuszoon Veluwen (38), veldwachter.
Notitie bij het huwelijk van Marie Klara en Frederik Andries Karel: Bij het huwelijk voor mr. Hendrik Jean Kronenberg, wethou-der en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Arnhem verklaren zij dat van hen in Arnhem zijn geboren de kinderen Maria Johanna en Engelbertus Theodorus Johannes, die zij bij het huwelijk erkennen en alzo wettigen.
Getuigen zijn Atse (?) van Ginderen (37) korporaal bij het 8e Regiment Infanterie; Gijsbertus Rosa (39) schoenmaker; Derk Jan Keizer (36), soldaat in het 8e Regiment Infanterie en Carel Jacobus Heskes (45) gemeentebode, allen wonende in Arnhem.
De beide moeders verklaren niet te kunnen schrijven.
Notitie bij de geboorte van Marie Klara: Dochter van Bart (Rut) van Brakel (52) arbeider (overl. 21/3/1876, bron: GA, extract BS Arnhem, Overlijden, 21/11/1879, Rut van Brakel 21/3/1876) en Johanna Jansen.
Getuigen Gijsbert Lap (35) landbouwer en Hendrikus Brugman (25) wagenmaker).

Notitie bij Maria Johanna: Later wordt zij tante Marie van de Eenden genoemd.
Notitie bij de geboorte van Maria Johanna: Geboorteaangifte voor mr. Henri Jean Kronenberg, wethouder door Maria van Campen (38), huisvrouw van Willem Nicolaas Geurts, vroedvrouw wonende in de Spijkerstraat, dat Maria in de Putstraat is geboren uit haar ongehuwde moeder. Getuigen zijn Willem N. Geurts (39), horlogemaker; Hendrik Herbeman (39), horloge-maker.
Vader onbekend.
Erkent en gewettigd bij huwelijk Arnhem 03-12-1879 tussen Frederik Andries Karel Lether en Maria Klara van Brakel.
Later wordt zij tante Marie van de Eenden genoemd (er was ook een tante Marie van de Beelden, een tante van moederszijde) woonde in de Haagse Ternootstraat 19.
Zij regelt de nalatenschap van haar vader of te wel was 'uitvoerster der uiterste wilsbeschikkingen van den overledene met het recht van inbezitneming zijner nalatenschap en als gemachtigde van hare eenige medeerfgenamen.

Notitie bij de geboorte van Gerardus: Zoon van Jacobus Cornelis Willem ’t Hart en Antonetta Hubert.

Notitie bij het huwelijk van Gustav Robert en Christina Frederika: Zij kregen Gerard Charles, Christian Gusta en Gerarda Hendrika.
Getuigen bij het huwelijk waren: Henri Bource (56, timmerman), Jacobus Bource (25, timmerman), Gerardus ’t Hart (46, bediende) en Engelbertus Theodorus Johannes Lether (26, letterzetter).
Volgens zijn overlijdensakte was hij eerder getrouwd met Petronella Gabrielle Stutterheim en Antje van den Brul.
Notitie bij de geboorte van Gustav Robert: Zoon van Gerard Herman Massa (conciërge) en Catharina Margaretha Johanna Coster (zonder beroep).
Notitie bij het overlijden van Gustav Robert: BS Overlijden, Stadsarchief Delft, Collectiegebied Zuid-Holland, Archief 0767, Registratienummer 10000, Aktenummer 177, Registratiedatum 1953, Akteplaats Rijswijk, Boek Rijswijk, Register van overlij-densakten, 1953

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Alhoewel het niet op haar maar wel op de persoonskaart van Hendrik van Gent staat, maar wel op de Haagse stamkaart van Gerritje krijgen zij: Fredrik Andries Karel (Frits), geb. 21/12/1907, die later huwt met VIIp4 (bron: CBG, Advertentiecollectie vóór 1970, Dossier Lether), Arie 26/5/1910 (handelsreiziger) die op 24-05-1933 in Den Haag huwt met Martha Anna Slotij (dochter van Johann Slotij en Maria Porwol) en dochter Johanna Maria Ludwina 13/3/1915.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zoon van Engel Jacobus van Gent en Neeltje Grendel.
Notitie bij het publiceren van Hendrik: Was woonachtig aan de Haagse Schenkweg 212.

Notitie bij het huwelijk van Willem Cornelis en Everdina Wilhelmina: Zij kregen 2 zonen, Willem Pieter Cornelis Johannes (Pim) en Cornelis Johannes Evert (Kees), beiden zijn overleden en op 9 juli 1919 in Den Haag een levenloos geboren meisje (’s-Gravenhage Overlijden 1919 Akte 2802).
Notitie bij de geboorte van Willem Cornelis: zoon van Pieter de Graaf (postbeambte) en Cornelia Johanna de Haas.

VIIa JOHANNES CHRISTIAAN Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 20 april 1863 (om 15 uur), tuinman 90). † Ellecom (Rheden) 20 februari 1911 91), tr. Brummen 8 december 1898 92) Geesje Bulten, geb. Hillegersberg 2 januari 1872 93). Bevolkingsregisters vanaf 1863 65), Boedelbeschrijving vanaf 16 september 1872 en 1882-1883 79).
Na het overlijden van Johannes Christiaan in 1911 (Geesje is dan 39 jaar) hertrouwd zij op 20 januari 1915 in Rheden met Bernard Johan Robert van Hasselt, geb. Delft 3 mei 1879, (zoon van Bernhard Johan Robbert van Hasselt en Lucia Pompeja Isabella Jennes). Stationschef. vanaf 1915 94). † Avereest 27 juli 1962 95).

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna Wilhelmina Lether
    geb. Voorstonden (Brummen) 21 augustus 1899 96), modiste, coupeuse, chef knip-
    ster, modetekenares, gediplomeerd leerares Mode Academie de Leeuw van Rees
    1934- 97). † Utrecht 8 juli 1971 96), tr. Groenlo 29 mei 1928 96) Roelf Eertman, geb.
    Loppersum (Gr.) 10 december 1898 98), autoverhuurder, boekhouder, pensionhouder,
    sigarenhandelaar 99). † Utrecht 23 februari 1991 99). Persoonsbewijs 729 v.a. 10 juli
    1941 99).

2. Hendrika Darina Johanna Arendina Lether
    geb. Brummen 16 oktober 1900 100). † Zwolle 1 april 1978 100), tr. Ede 15 december
    1928 100) Hendrik Takken, geb. Amerongen 29 maart 1902 100). † Wageningen 1 au-
    gustus 1946.

Notitie bij het huwelijk van Geesje en Johannes Christiaan: Getuigen bij het huwelijk met Johannes Christiaan zijn: Jona/Janus Wilten, broer Willem Caesar Lether (31) landbouwer, Bernhard Teerink (28) landbouwer en Frederik Jan Bafink?

Notitie bij de geboorte van Geesje: Dochter van Hendrik Jan Bulten, landbouwer en Wilhelmina van Enk, woonde in Ellecom (Rheden).

Notitie bij het huwelijk van Roelf en Hendrika Johanna Wilhelmina: Uit hun huwelijk Geesje Ida Anna Eertman (geb. Loppersum 4/2/1930) (bron: CBG, Persoonskaart, nr. 156, Hendrika Johanna Wilhelmina Lether), die op 30 mei 1953 in het huwelijk treedt met G. Kruger (bron: PK Roelf Eertman)
Notitie bij de geboorte van Roelf: Zoon van Jakob Eertman (geb. Usquert 15 februari 1872) en Ida Anje Broekschmidt (geb. Loppersum 23 juli 1875).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika Darina Johanna Arendina: Uit dit huwelijk Geesje Brenharda in 1933.

VIIb WILLEM CAESAR Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 13 november 1867 101), landbouwer. Bevolkingsregisters vanaf 1867 65), † Leuvenheim 3 juni 1946 102), tr. Brummen 24 maart 1900 103) Aaltje Jonkers, geb. Brummen 22 september 1868 104). † Brummen 14 juni 1946.
Boedelbeschrijving vanaf 16 september 1872 79) 1887, 1887-1894, Toeslag vanaf 1921 78). Inzet betreft bouwland te Leuvenheim vanaf 1922 77), Tweede veiling vanaf 1922 77). Schuldbekentenis met hypotheek vanaf 1923 en Koop weiland ’De Valeweerd’ te Leuvenheim vanaf 1923 77).

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Johan Lether
    geb. Brummen 30 december 1900, timmerman, aannemer, † Brummen 13 juni 1994
    105), tr. Brummen 14 juli 1934 106) Gerharda Wilhelmina Bosch, geb. Heemstede 1 juni
    1898 106). † Brummen 28 december 1986 106). Het huwelijk bleef kinderloos.

2. Everdina Lether
    geb. Brummen 5 mei 1902 107). † Rheden 25 maart 1982 107) begr. Oude Begraaf-
    plaats Ellecom 108). Tr. Brummen 21 januari 1928 107) Arend Willem Klaassen, geb.
    Brummen 5 juli 1899 107), conducteur, later hoofdconducteur NS 109). † Nijmegen 26
    december 1956 107) begr. Oude Begraafplaats Ellecom 108).

3. Johanna Wilhelmina Arendina Lether
    geb. Brummen 27 augustus 1906, † Velp (Rheden) 16 juni 1996 110) begr. Oude Be-
    graafplaats Ellecom, tr. Brummen 18 april 1935 Jacob Mosselman, geb. Rheden 8
    mei 1903, kleermaker 111). † Rheden 6 december 1975, begr. Oude Begraafplaats
    Ellecom.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Willem Caesar: Het huwelijk wordt gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand Bernardus Wilhelmus van Yperen.
Getuigen zijn: Johan Christiaan Lether (36) tuinman en broer, Christoffel Lether (65) oom, Hendrik Jan Jonkers (43) landbouwer en broer van de bruid en Lubertus Enklaar (43) metselaar.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Dochter van Hendrik Jan Jonkers en Everdina Koste.

Notitie bij de geboorte van Gerharda Wilhelmina: dochter van Arend Bosch en Catharina Bennink.

Notitie bij de geboorte van Arend Willem: Zoon van Christiaan Klaassen en Hendrika Jacoba ten Have.

Notitie bij de geboorte van Johanna Wilhelmina Arendina: Nog geen scan van actie beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Johanna Wilhelmina Arendina: Uit dit huwelijk: Aaltje Maria (Alma)(geb. Ellecom 10/11/1936) trouwt Menze Dijkstra, Harmen Willem (Harry)(geb. Ellecom 3/9/1939) trouwt ene Hennie en Everdina Gerharda (Ina)(geb. Ellecom 21/5/1946) trouwt Gerrit Gerritsen.
Notitie bij Jacob: Zoon van Harmen Mosselman en Everarda Troost.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zoon van Harmen Mosselman en Everarda Troost.

VIIc CHRISTIAAN Lether
geb. De Steeg (Rheden) 24 maart 1848, metselaar, arbeider, † Velp (Rheden) 3 december 1924, begr. Begraafplaats Heiderust Rheden. Tr. De Steeg 26 augustus 1882 127) Jacomina Christina Lamers, geb. Velp 22 april 1855, dienstbode 114). † Velp 10 december 1931, begr. Begraafplaats Heiderust Rheden (echtscheiding uitgesproken Arrondissementsrechtbank Rotterdam 20 januari 1936) 128).

Uit dit huwelijk:

1. JAN, volgt VIIIa

2. Aaltjen Lether
    geb. Rheden 20 september 1884 129). † aldaar 11 juni 1959 129) begr. Stichting Oude
    Begraafplaats Reinaldstraat Velp (Rheden) 15 juni 1959 (graf 1504).

3. Levenloze zoon, geb. Rheden 8 maart 1887.

4. MARINUS, volgt VIIIb

5. Christiaan Lether
    geb. Rheden 21 september 1891, † aldaar 12 maart 1892.

6. CHRISTIAAN, volgt VIIIc

7. JOHAN, volgt VIIId

8. Margaretha Lether
    geb. Rheden 30 augustus 1899, † aldaar 31 augustus 1899.

Notitie bij de geboorte van Christiaan: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015/augustus 2018
Notitie bij het huwelijk van Jacomina Christina en Christiaan: Nog geen scan huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Jacomina Christina: Dochter van Marinus Lamers en Aaltje Schimmel.

Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het overlijden van Aaltjen: BS Overlijden, Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied Gelderland, Archief 0207A, Registratienummer 17517, Aktenummer 149, registratiedatum 13-06-1959, Akteplaats Velp (Rheden), Collectie Rheden.
Nog geen scan van de akte beschikbaar 7-2018.

Notitie bij het overlijden van N.N.: Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij het overlijden van Christiaan: Scan van overlijdensakte nog niet beschikbaar - mei 2015.

VIId HENDRIK DANIËL Lether
geb. De Steeg (Rheden) 19 maart 1855, arbeider, bleker. † Velp (Rheden) 16 maart 1919 191). Tr. 1) De Steeg 8 mei 1886 192) Antonia Kappers, geb. Laag-Soeren (Rheden) 23 april 1864, dienstbode 193). † Velp (Rheden) 26 september 1892 194). Tr.2) Rheden 28 maart 1896 195) Johanna Hendrica Willemse, geb. Gendringen 7 mei 1843, † Rheden 22 februari 1899 196).

Uit het eerste huwelijk:

1. Margaretha Antonia Lether
    geb. Rheden 11 januari 1887 197). † Amsterdam 29 juli 1949 198).

2. ANTOON, volgt VIIIe

Notitie bij de geboorte van Hendrik Daniël: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik Daniël: Weduwnaar van Antonia Kappers.
Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Antonia: Dochter van Cornelis Kappers en Antonia Rabelink.
Notitie bij de geboorte van Johanna Hendrica: Dochter van Gernardus Willemse en Clasina Geertruida Bouwman, weduwe van Cornelis Bouwman.

VIIe MARTINUS Lether
geb. Groessen (Duiven) 8 februari 1855 268), arbeider, later (bij geboorte 3e kind) landbouwer en herenboer, vrijstelling van de Nationale Militie 1888 269). † Zevenaar 15 no-vember 1927, begr. Kerkhof Zevenaar 18 november 1927 270). Tr. Duiven 2 januari 1889 271) Geertruida Hendrika Stijntjes, geb. Spankeren (Rheden) 20 april 1870 272), dienstbode. † Zevenaar 26 juli 1962, begr. NH Begraafplaats Zevenaar 30 juli 1962 270).

Uit dit huwelijk:

1. WILHELMUS JOHANNES, volgt VIIIf

2. Geurtje Everdina Lether
    geb. Groessen (Duiven) 29 december 1890 273). † Angerlo 29 januari 1970 273), ge-
    crem. Crematorium Dieren (Rheden) 3 februari 1970 270), tr. Angerlo 23 mei 1912 274)
    Johannes van Amerongen, geb. Hummelo en Keppel 29 november 1885 273) (karne-)
    botermaker bij de Coop. Zuivelfabriek te Angerlo, landbouwer 275).
    † Angerlo 15 juni 1977.

3. Geertruida Lether
    geb. Hummelo en Keppel 24 juli 1892 137), † Zutphen 8 januari 1993 276), tr. Zevenaar
    5 september 1919 277) Gerrit Willem te Pas, geb. Hummelo en Keppel 14 juni 1893
    276). Commies Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen 278), assistent bij de
    Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen 279). † Warnsveld 30 november 1978
    276).

4. MARTINUS, volgt VIIIg

5. JAN WILLEM, volgt VIIIh

6. CORNELIS, volgt VIIIi

7. WILHELMUS HENDRIKUS, volgt VIIIj

8. CHRISTIAAN, volgt VIIIk

9. Jaantje Lether
    geb. Zevenaar 4 augustus 1905 280), † Arnhem 10 oktober 1976 280), tr. Westervoort
    (kerkelijk Gereformeerde Kerk Westervoort door ds. van Lingen) 21 mei 1931 280)
    Derk Bosveld, geb. Westervoort 10 maart 1902 280) landbouwer 281), † Westervoort,
    Arnhem 7 oktober 1963 280).

10. Cornelia Lether
      geb. Ooy-Zevenaar 26 november 1907, † Duiven, Woonzorgcentrum Thuvine 26
      mei 2004, gecrem. Dieren (Rheden), Crematorium Dieren 28 mei 2004, tr. Zevenaar
      (kerkelijk N.H. Kerk Zevenaar) 282) 29 mei 1931 Arend Matser, geb. Lathum 4 juli
      1907, arbeider op een steenfabriek en later landbouwer, † Lathum (Angerlo) 11 fe-
      bruari 1986.

11. GEURT, volgt VIIIL

Notitie bij het huwelijk van Geertruida Hendrika en Martinus: Haar echtgenoot Martinus is 33 jaar wanneer hij op 2 januari 1889 te Duiven beneden zijn stand (geen idee waar dat vandaan komt) in het huwelijk treedt met deze 18 jarige dienstbode Geertruida Hendrika Stijntjes.
Notitie bij de geboorte van Geertruida Hendrika: Dochter van Willem Stijntjes (o. 14-4-1883) en Jantje Zandbergen.
Getuigen bij het huwelijk waren: Wouter Matser, jager (35) en zwager van de bruidegom; Geert van den Brink, landbouwer (36) en zwager van de bruidegom; Jan Willem Slotbom, houtzager (26) en schoonbroer van de bruid; Jan Hollies, arbeider (25) geen familierelatie tot het bruidspaar.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geurtje Everdina: Zij krijgen 6 kinderen: Heintjen Geertruida (g. Angerlo 5/5/1913; o. Arnhem 7/7/1942 aan tbc); Mathilda Johanna (Martha) (g. Angerlo 29/1/1919, trouwt W. Bloemendaal); Jan (g. Angerlo 16/4/1921, had een café in Angerlo, trouwt Tiri H.A. Byenk, o. Doetinchem 29/4/1976); Geertruida Hendrika(Truus) (g. Angerlo 15/4/1923, trouwt B. Hendriks); Everdina Johanna (Dietje) (g. Angerlo 2/12/1925, trouwt J.M. Bruil); Johanna (Joke) (g. Angerlo 17/6/1932, trouwt A.J. van Hal). (bron: CBG, Persoonskaart, nr. 75, Geurtje Everdina Lether)

Notitie bij de geboorte van Johannes: Zoon van Jan van Amerongen en Heintjen Besselink
Notitie bij het publiceren van Johannes: "We slachten een duuzendpoot", riep oom Jo altijd als iedereen een kippenpoot wilde hebben.
Met Nellie, de dochter van Mart Lether, en Jan van Amerongen, de zoon van Geurtje ging Henk Braakman intensief om, ze waren lid van de toneelvereniging DINDUA (Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit Willem en Geertruida: Uit dit huwelijk: Margaretha Berendina te Pas (Greet)(geb. 19/6/1921 Bellingwolde; overl. Warnsveld 7/5/2003; x 7/7/1950 Zutphen Peter Wijnand van Gulik en krijgen Paul Wijnand geb. 20/12/1951 Oudendijk en Elisabeth Margaretha geb. 6/1/1954 als kinderen); Helena Martha Geertruida (Lena)(geb. Bellingwolde 5/1/1924; gedpt. op 31/7/1953 J. van Huffelen; overl. 14/9/1964 en krijgen 3 dochters waarvan de oudste Trudy heet) en Arnoud Adriaan Paul (geb. Heerde 9/12/1927, trouwt met H.M. Visser en krijgen 3 zonen).
Bron: CBG, Persoonskaart, nr. 69, Geertruida Lether en PK Gerrit W. te Pas.
BS Zutphen, Bron bevolkingsregister, Naam register Gezinskaarten Otte t/m Polderman, Periode register 1922-1939, Archiefnummer 308, Inventarisnummer 339.
Notitie bij de geboorte van Gerrit Willem: Zoon van Evert Jan te Pas en Berendje Nieuwenhuis.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Jaantje: Zij kregen 4 kinderen: Henk Bosveld (geb. Westervoort 6/5/1932, emigreerden 1953 naar Canada), Herman (geb. Westervoort 10/12/1939, overl. 25/11/1982 Westervoort) trouwt M.W. van den Berg en krijgen Gerko (geb. 5/8/ 1960 Vlaardingen), Mike en AliJanne als kinderen; Martinus (geb. Westervoort 10/6/1936, trouwt Vlemink/Vleeming) en Gerard Bosveld (geb. Westervoort 14/10/1943).
Notitie bij de geboorte van Derk: zoon van Hendrik Bosveld en Harmina Braafhart.

Notitie bij Cornelia: Cornelia moest al vroeg ’in betrekking’ en verdiende met naald en draad de kost.
Nadat ze Arend had ontmoet verhuisde ze naar zijn boerderij in Lathem en trouwde. Daar kreeg ze ook de zorg voor haar schoonouders erbij, die ook op de boerderij woonde. En dat was niet altijd even makkelijk, want er worden ook nog eens 5 kinderen geboren, weten haar kinderen te vertellen. Maar ook dat zij een fijne jeugd hebben gehad en dat iedereen er altijd van harte welkom was.
Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar Sonnedach in Westervoort waar ze zo’n vijf jaar heeft gewoond en met veel van de achterkleinkinderen deed rummycup-pen.
De laatste tien jaar genoot ze een liefdevolle verzorging in Huize Thuvine. Daar kon ze haar creativiteit leggen in de welfare, kaarten maken, spelen met taal, puzzelen en met een groepje rummycuppen. Gezelligheid stond voorop en de eerste jaren ging ze nog steeds naar seniorendansles, maar deed ook mee aan allerlei andere activiteiten zoals mode showen op de catwalk, zwarte piet spelen, werd twee maal schutterskoningin van Thuvine, liep mee in carnavalsoptochten en ontving daarbij diverse onderscheidingen.
Ze bleef belangstelling houden voor iedereen die haar lief was en ook het wereldgebeu-ren hield haar volop bezig. Ook nam ze steevast iedere avond één borreltje. De laatste twee jaar had ze meer verzorging nodig door haar slechter wordende gezichtsvermogen en kon ze ook daardoor haar creativiteit niet meer ontplooien. Na een zwaar hersenin-farct op zondag 23 mei, sliep ze op 26 mei 2004 zacht in. Treffende woorden die haar familie niet zal vergeten waren: "Het is goed zo".
Notitie bij het huwelijk van Arend en Cornelia: Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theodora Margaretha, Arend Gerard (Arie), Martinus Cornelis, Cornelis, Geertruida Hendrika.
Notitie bij de geboorte van Arend: Zoon van Arend Matser en Theodora Margaretha van Zadelhoff.

VIIf HENDRIK Lether
geb. Leuvenheim (Brummen) 23 maart 1855 354), wegwerker-hulpwerker, wegwerker, wisselwachter 1879-1920 355) vermeld 1875-1880 356), † Ede 20 januari 1931 (Land-bouwlaan 4), begr. Ede 24 januari 1931, tr. De Steeg (Rheden) 9 augustus 1879 357) H. Gargorski, geb. Velp (Rheden) 19 januari 1860, dienstbode, spoorwegwachteres 1885-1920 358), † Ede 30 mei 1944 359) (Landbouwlaan 15 ), begr. Ede Algemene Begraaf-plaats 3 juni 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Lubberdina Lether
    geb. Renkum 20 februari 1880 360). † Zeist 5 oktober 1956 360), tr. Ede 26 augustus
    1899 361) (echtscheiding uitgesproken 1902) Willem Veenendaal, geb. De Bilt 4 maart
    1876 360), boerenknecht 362), los arbeider 363). † Zeist 17 januari 1955 360).

2. Hendrika Lether
    geb. Oosterbeek (Renkum) 28 oktober 1881 389), † Ede 21 november 1952 389), tr.
    Ede 31 juli 1909 390) Derk van Weiden, geb. Ede 28 november 1881 389), arbeider 391),
    † Ede 13 januari 1956, zoon van Teunis van Weiden en Elizabeth Schoonderbeek.

Uit Hendrika, vader onbekend Hendrica van Weiden, geb. Ede 6 september 1905, † Rhenen 18 januari 1971 392) tr. Ede 24 februari 1902 392) Marinus Versteeg, geb. Renswoude 28 maart 1902. Wordt bij het huwelijk van haar moeder gewettigd (waarmee ze ook de naam Van Weiden krijgt).
Uit dit huwelijk van Hendrica en Derk van Weiden worden meerdere kinderen w.o. Hendrika en Juda geboren.

Notitie bij Hendrika: In 1906 dienstbode bij de fam. Cohen.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Hendrika: Zoon Teunis van Weiden overlijd Ede 9-04-1916, aangifte 10-04-1916: Bron Burgerlijke stand Gemeente: Ede - Overlijden, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8275, Aktenummer: 90

Zoon Hendrik van Weiden overlijd Ede 02-12-1918, aangifte 03-12-1918: Bron: Burgerlijke stand Gemeente: Ede - Overlijden, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8276, Aktenummer: 422

Dochter Elizabeth van Weiden: BS Geboorte; Erfgoedinstelling: Gelders Archief; Plaats instelling: Arnhem; Collectiegebied: Gelderland; Archief:0207; Registratienummer: 11053; Aktenummer:426; Registratiedatum:18 augustus 1910; Akteplaats: Ede

Dochter Juda van Weiden: BS Geboorte: Erfgoedinstelling: Gelders Archief; Plaats instelling: Arnhem; Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207; Registratienummer: 11053; Aktenummer: 379; Registratiedatum:16 juli 1912; Akteplaats: Ede

3. Gerrit Lether
    geb. Renkum 17 mei 1883 364), spoorwegarbeider, † Driebergen, 9 november 1908
    (thuis aan de Arnhemse Bovenweg 39) 365), tr. Driebergen 14 augustus 1908 366)
    Johanna Achterberg, geb. Driebergen 25 november 1883 367), dochter van Gerard
    Achterberg wisselwachter en Gerrigje van Tellingen (beiden dan woonachtig Zeist).
    Getuigen bij het huwelijk zijn: Hendrik van Tellingen (70) metselaar, Zeist, grootva-
    der; Hendrik Achterberg (23) tuinman, Zeist, broer die later trouwt met een zus van
    Gerrit, Jenneke; Cornelis van Someren (23) wever, Nijkerk; Arie van den Broek (28)
    schilder, Zeist. Verder waren aanwezig vader Hendrik Lether, moeder Juda Gargorski
    en Gerard Achterberg en Gerrigje van Tellingen. Aan de militie dienstplicht is voldaan
    bij het 8e Regiment Infanterie in Arnhem.
    Zij (51) hertrouwd in 1935 Jacob van Oort (52) (BS Huwelijk, Het Utrechts Archief,
    Collectiegebied Utrecht, Archief 463), Registratienummer 571-03, Aktenummer 9, Re-
    gistratiedatum 21-01-1935, Akteplaats Zeist, Collectie Zeist 1935, Opmerking: Bruid
    weduwe van Gerrit Lether)

4. Lubberdina Lether
    geb. Renkum 15 december 1884 368), dienstbode 369). † Nijkerk 30 november 1975
    368), tr. Nijkerk 11 november 1908 370) Cornelis van Someren, geb. Putten 13 mei
    1885 368), fabrieksarbeider 369). † Ermelo 26 september 1942 371).

5. Christina Willemina Lether
    geb. Ede 27 april 1887, † Doorwerth (Renkum) 21 februari 1928 372).

6. Jenneke Lether|
    geb. Ede 16 juli 1889 373), dienstbode 1907- 374). † Baarn 6 juni 1972 373), tr. Zeist 17
    mei 1912 375) Hendrik Achterberg, geb. Driebergen 20 januari 1885 373), tuinbaas 376).
    † Baarn 28 mei 1972 373).

7. Beerndina Lether
    geb. Ede 3 juli 1891 377). † Apeldoorn 16 september 1966 377), tr. Apeldoorn 6 februari
    1915 378) Herman Schol, geb. Rheden 22 november 1891 377), terreinwerker gasfa-
    briek en gemeentearbeider 379), metselaar 1915- 380). † Apeldoorn 18 mei 1966 377).

8. Gerritje Lether
    geb. Ede 21 juli 1893, † Wageningen (Haringsweg C 435) 15 mei 1917 332), tr. Ede 9
    augustus 1913 381) Jan Ruisch, geb. Wageningen 12 september 1889, letterzetter.
    † Wageningen 21 maart 1972.

9. Willemina Lether
    geb. Ede 10 juli 1895, † aldaar 24 oktober 1896 382).

10. Willemina Lether
      geb. Ede 21 november 1896, dienstbode 383). † Zeist 5 maart 1916.

11. Juda Lether
      geb. Ede 13 januari 1899, † aldaar 14 januari 1899.

12. HENDRIK, volgt VIIIm

13. Anna Lether
      geb. Ede 11 oktober 1901 384). † aldaar 8 februari 1983 384), tr. Ede 24 oktober 1925
      385) Ad rianus van de Pol, geb. Ede 19 augustus 1900 384), fabrieksarbeider 386), ver-
      meld 387). † Ede 6 februari 1983 384).

14. Juda Lether
      geb. Ede 8 december 1903 359). † aldaar 16 januari 1992 359), tr. Ede 1 november
      1924 359) Hendrikus van den Top, geb. Ede 4 september 1902 359). † 6 januari 1994.

15. Lutje Lether
      geb. Ede 6 oktober 1905, † aldaar 14 januari 1908 388).

Notitie bij het huwelijk van H. en Hendrik: Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015
Notitie bij de geboorte van H.: Dochter van Hendrik Gargorski en Lubberdina Wenting.
Notitie bij het overlijden van Johanna Lubberdina: Voor een scan van de overlijdensakte moet worden betaald.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna Lubberdina: Ze krijgen 6 kinderen: Jannigje (geb. Ede 29/1899); Hendrik (geb. Buschhausen/ Duitsland 27/2/1902, trouwt oud 30 jaar op 19/8/1932 met Maagje Jansen HUA Gemeente: Driebergen-Rijsenburg, Huwelijksakte, Toegangnr: 463, Inventarisnr: 298, Aktenummer: 28); Juda (geb. Hochemmerich/Duitsland 16/12/1907, overl. Zeist 8/4/1923); Gerritje (geb. Driebergen 9/6/ 1910, trouwt 14/6/1934 G. van der Brink); Willemina (geb. Zeist 15/3/1915, trouwt 24/2/1938 P.D. Wagensveld) en Johanna Lubberdina (geb. Zeist 2/6/1918, trouwt 4/8/1938 J.A.F. van Barneveld).
Notitie bij de geboorte van Willem: Zoon van Gerrit Veenendaal en Jannigje van Dijk.
Notitie bij het overlijden van Willem: Volgens PK 17/1/1955 overleden, waar komt dan dezelfde begrafenisdatum vandaan?

Notitie bij het overlijden van Gerrit: Aangifte van overlijden wordt gedaan door Willem van Vulpen (54), schilder en Johannes van Roest (28) spoorwegarbeider.
Nog geen scan van akte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Gerrit: Getuigen bij het huwelijk zijn: Hendrik van Tellingen (70) metselaar, Zeist, grootvader; Hendrik Achterberg (23) tuinman, Zeist, broer die later trouwt met een zus van Gerrit, Jenneke; Cornelis van Someren (23) wever, Nijkerk; Arie van den Broek (28) schilder, Zeist. Verder waren aanwezig vader Hendrik Lether, moeder Juda Gargorski en Gerard Achterberg en Gerrigje van Tellingen.
Scan huwelijksakte is betaald aanwezig op HUA - mei 2015.
In 1935 hertrouwd zij (51) Jacob van Oort (52), BS Huwelijk, Het Utrechts Archief, Collectiegebied Utrecht, Archief 463, Registratienummer 571-03, Aktenummer 9, Registratiedatum 21-01-1935, Akteplaats Zeist, Collectie Zeist 1935, Opmerking: Brd. weduwe van Gerrit Lether
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dochter van Gerard Achterberg wisselwachter en Gerrigje van Tellingen, beiden dan woonachtig te Zeist.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lubberdina: Ze krijgen 6 kinderen:
1 Arie van Someren, geb. Nijkerk 3/3/1909, trouwt 10/2/1943 Gerritje Bijvank
2 Juda Johanna van Someren, geb. Nijkerk 15/12/1911. Juda is overleden.
3 Judith Johanna van Someren, geboren op 17 november 1915 in Nijkerk.
4 Jan van Someren, geb. Nijkerk 7/10/1919, huwt op 29/1/1947 M. Schipper.
5 Hendrika van Someren, geb. Nijkerk 2/2/1922, huwt 8/5/1946 Johannes Versteeg.
6 Hendrik van Someren, geb. Nijkerk 26/2/1925, huwt 14/11/1951 J.D. van Moorselaar.

Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Lubberdina waren de volgende getuigen aanwezig: Wichman van den Brink (1854-1935)[aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Lammert Haverkamp (1861-1931), Anthonie van de Waerdt (geb. 1865) en Jan van den Brink (geb. 1886) [neef moederszijde bruidegom].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zoon van Arie van Someren, veldarbeider en Jannetje de Graaf.
Notitie bij het overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8535 Gemeente: Nijkerk Soort akte: overlijden Aktenummer: 99 Aangiftedatum: 01-07-1925 Overledene: Cornelis van Someren Geslacht overledene: M Overlijdensdatum overledene: 01-07-1925 Overlijdensplaats overledene: Nijkerk Vader: Aalt van Someren Moeder: Heintje van Veen Partner: Nadere informatie: geboorteplaats: Nijkerk; oud 8 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: spoorwegwerker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jenneke: Volgens de PK van Hendrik Achterberg krijgen ze op 28-10-1914 Gerard als zoon.
Bij HUA is een scan betaald beschikbaar maar niet downloadbaar.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zoon van Gerard Achterberg en Gerrigje van Tellingen, broer van Johanna Achterberg die met VIIg 3 Gerrit is getrouwd.

Notitie bij het huwelijk van Herman en Beerndina: Ze krijgen 3 kinderen: Johanna Willemina, Hendrik Herman en Herman Ceedet (zie PK Herman Schol).
Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij Herman: Zoon van Ceedet Schol en Johanna Willemina Gargorski.
Notitie bij de geboorte van Herman: Zoon van Ceedet Schol en Johanna Willemina Gargorski (of zij verwant is aan haar schoonmoeder is nog onbekend).

Notitie bij het overlijden van Gerritje: De aangifte van overlijden wordt gedaan door Gerritje’s echtgenoot Jan Ruisch (27) en Christiaan Schans (48) letterzetter.
Nog geen scan van akte beschikbaat - mei 2015.

Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van Gerrit Hannes Ruisch en Dirkje Looijs.

Notitie bij het overlijden van Willemina: Scan van overlijdensakte betaald bij HUA aanwezig - mei 2015.

Notitie bij Juda: De geboorte van Juda staat in de Tienjarige tafel van Ede, op het Gelders Archief.

Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Anna: Uit hun huwelijk: Jacobus Gerrit (voor het huwelijk van zijn ouders geb. Ede 30/7/1921); Hendrik Willem (geb. Ede 3/2/1926, trouwt te Renkum 27/8/1952 G. van der Heuvel Wanders) en Christina Wilhelmina (geb. Ede 25/2/1928; overl. 24/2/1949).
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Zoon van Hendrik van de Pol en Adriana Johanna Theodore de Bije.

Notitie bij de geboorte van Juda: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Juda: Kinderen: Hendrikus 2-2-1925, Juda 27-6-1928, Hendrik 4-12-1932, Cornelis Hendrikus 23-8-1936, Hendrika Clasina 14-8-1939, Anna 2-7-1943, Hermina 8-2-1945.

Notitie bij het overlijden van Lutje: Geen scan van overlijdensakte nu beschikbaar - mei 2015.

VIIg LUCAS Lether
geb. Loenen gem. Apeldoorn 25 maart 1866 399), gasstoker 400), dagloner 401), jachtopziener 402), boschbaas 1916- 403). † Epe (Nieuw-Glorialaan A 19) 28 september 1937 404) begr. Epe, Algemene Begraafplaats 2 oktober 1937, tr. 1) Apeldoorn 15 maart 1890 405) Hendrika Klomp, geb. Loenen (Apeldoorn) 14 april 1865, dienstbode 401). † Arnhem 15 mei 1922 406), tr. 2) Arnhem 28 mei 1924 399) Aaltje Tenkink, geb. Epe 18 oktober 1869 399). † Rustoord, Aalsmeer 3 juli 1960 399) begr. Algemene Begraafplaats Epe 6 juli 1960 407).

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Lether
    geb. Apeldoorn 20 mei 1890 408). † Oosterbeek (Renkum) 4 juni 1891.

2. GERRIT JAN, volgt VIIIn

3. Alberdina Johanna Lether
    geb. Renkum 2 december 1895 409). † Arnhem 5 februari 1971 409), tr. Arnhem 15
    maart 1922 410) Augustijn Paardekooper, geb. Heinkenszand 16 juli 1902 409), militair
    (ten tijde van zijn huwelijk) 1922- 411). † Arnhem 10 september 1987, gecrem. Crema-
    torium Moscowa Arnhem 15 september 1987.

4. LUCAS, volgt VIIIo

5. Jan Lether
    geb. Renkum 24 januari 1901 412), terreinknecht, greenkeeper Rosendaelsche Golf-
    club 1958 413). † Arnhem (Huize Avondrust) 28 november 1971 412). Tr. Arnhem 28
    mei 1924 412) (echtscheiding ingeschreven aldaar 28  mei 1949) 414) Dirkje Everdina
    Hendrika Hermsen, geb. Elst 1 februari 1903 414). † Rheden 31 maart 1979.

6. Johan Lether
    geb. Renkum 25 maart 1903, † aldaar 3 januari 1904 143).

7. Jenneken Lether
    geb. Oosterbeek (Renkum) 7 november 1907 415). † Arnhem 4 juli 1987 415), tr. Arn-
    hem 7 december 1927 415) Jan Verwoert, geb. Oberhausen, Duitsland 2 april 1908
    415). † Renkum 23 juli 1976 415).

Notitie bij de geboorte van Lucas: Nog geen scan beschikbaar.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Dochter van Jan Klomp en Alberdina Nikkels.
Notitie bij het overlijden van Hendrika: Nog gen scan van overlijdensakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Dochter van Barend Jan Tenkink (kuiper) en Janna Brummel (kuipster).

Notitie bij de geboorte van Alberdina Johanna: E-mail Frank op 30 april en 15 mei 2015: Scans gaan niet verder dan 1892
Notitie bij het huwelijk van augustijn en Alberdina Johanna: Scans huwelijksakten lopen maar tot 30 december 1921. Het volgende jaar 1992 zit er niet bij - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van augustijn: Zoon van Paulus Paardekooper en Maria Mallekoote.

Notitie bij het huwelijk van Dirkje Everdina Hendrika en Jan: Zij hertrouwt Rheden 28-11-1959 Wouter Geurtsen (geb. Arnhem 01-11-1890, overl. Rheden 04-10-1978), uit welk huwelijk: Willem Geurtsen (geb. Arnhem 23-06-1920, trouwt Renkum 25-07-1045 J.A. Spaans); Jacob Geurtsen (geb. Arnhem 20-04-1924, trouwt 25-06-1945 S.M. van Elst); Berend Geurtsen (geb. Arnhem 18-11-1925) en Hendrikus Geurtsen (geb. Arnhem 09-09-1927).
PK Dirkje Everdina Hendrika Hermsen
Notitie bij de geboorte van Dirkje Everdina Hendrika: Dochter van Ariën Hermsen (geb. Elst 23-12-1869) en Maria Adriana Jacobs (geb. Elst 18-11-1867). (PK Dirkje Everdina Hendrika Hermsen)

Notitie bij de geboorte van Johan: Scans lopen tot 31-12-1902. Gelders Archief geïnformeerd - mei 2015.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Ze krijgen 8 kinderen: Jenneken (geb. Arnhem 7/11/1926); Lucas (geb. Arnhem 15/4/1929, overl.: 26/2/1944); Jan (geb. Arnhem 7/11/1930, trouwt 24/5/1961 C.J. Hendriks); Hendrik (geb. Arnhem 11/7/1932, trouwt 3/6/1960 C.J. van Manen); Hendrika (geb. Arnhem 13/8/1935, trouwt 9/2/1960 P. ten Donkelaar); Johannes Cornelis (geb. Arnhem 24/12/1942, trouwt 27/11/1968 M.G. Aartsen); Aartje (geb. Arnhem 10/9/1944, trouwt 16/7/1971 M. Stok) en Lucas (geb. Arnhem 3/7/1949, trouwt 28/10/1971 A.M. Langenbach).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van Hendrik Verwoert en Hendrika Cornelissen.

VIIh GERRIT JAN Lether
geb. Loenen (Apeldoorn) 14 september 1868 425), schoenmaker, voor Militie vrijgesteld wegens broederdienst, † Heelsum (Renkum) (Aan de Beek 2) 25 september 1931 428) begr. Begraafplaats Doorwerth, Heelsum 29 september 1931 429), tr. Renkum 29 december 1900 430) Johanna Maria van Welij, geb. Heteren 15 juni 1873 425). † Renkum 5 augustus 1939 432) begr. Bijzondere Begraafplaats Doorwerth, Heelsum 9 augustus 1939.
Beiden zijn begraven Bijzondere Begraafplaats Doorwerth, Heelsum, Graf id-nummer 414542, (Plaats)aan- duiding II B 13/14 OUD, graf is in 2000 geruimd en ook het grafmonument is inmiddels verwijderd

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Jan Lether
    geb. Renkum 30 juli 1902 433) eerst met zijn zus pensionhouder, daarna kantoorbediende, vertegenwoordiger,
boekhouder en tenslotte magazijnbediende. † Korcula, Joegoslavië 1 juni 1971 433). Hij deed de Lagere School en Mulo.

2. Angenita Berdina Lether, geb. Heelsum (Renkum) 12 oktober 1903 434). † Den Haag
    11 januari 198 435). tr. Den Haag 4 maart 1936 435) Albertus Johannes Put, geb.
    Apeldoorn 22 augustus 1897 435), pikeur 436). † Den Haag 11 december 1974 437).

3. Francina Maria Lether, geb. Heelsum (Renkum) 1 november 1906 438), pension-
    houdster /logementshouder. † Renkum 7 mei 1984 438), begr. Kerkelijke Begraaf-
    plaats Doorwerth Heelsum. Tr. Renkum 17 december 1946 439) Febo Perdok, geb.
    Hellum (Slochteren) 19 januari 187 438). † Renkum 20 februari 1964 438), begr. Kerke-
    lijke Begraafplaats Doorwerth Heelsum 24 februari 1964. Beiden begraven Kerkelijke
    Begraafplaats Door werth Heelsum, zerk id-nummer 69078, Begraafplaatsnr. 145,
    (Plaats)aanduiding II D 21/22.

4. Jenneke Johanna Gerdina Lether, geb. Heelsum (Renkum) 25 november 1913 440).
    † Arnhem 6 mei 1957 440). Tr. 1) Renkum 3 september 1938 441) (echtscheiding inge-
    schreven aldaar 5 juni 1956) 441) Albert Frederik de Vries, geb. Renkum 15 augustus
    1911 440), musicus, caféhouder, boekbinder 442). † Arnhem 23 juni 1984. Tr. 2) Arn-
    hem 10 april 1957 443) Theodorus Jakobus de Haar, geb. Altstaden, Duitsland 15 juli
    1907 444). † Nijmegen 23 november 2001. Persoonsbewijs A48/64770 Arnhem 13 no-
    vember 1941 442).

Notitie bij de geboorte van Johanna Maria: Dochter van Jan Willem van Wely en Angenita Berdina Arissen.

Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan: Overlijd ongehuwd.

Notitie bij de geboorte van Angenita Berdina: Scans lopen tot 31 december 1902. 1903 niet aanwezig c.q. zichtbaar - aan Gelders Archief medegedeeld mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Albertus Johannes en Angenita Berdina: Het huwelijk blijft kinderloos.
Notitie bij de geboorte van Albertus Johannes: Zoon van Klazinus Put en Arendina Veldhoen.

Notitie bij de geboorte van Francina Maria: Scans lopen tot 31 december 1902. Bovenvermelde scan dus niet zichtbaar/te vinden - medio 2015.
Notitie bij het huwelijk van Febo en Francina Maria: Hij was eerder getrouwd (Slochteren 22/12/1903) met Hilje Bouwman (geb. Slochteren 18/3/1872).
Door haar huwelijk met Febo Perdok krijgt Francina 3 stiefkinderen: Engbertje Anje (geb. Haarlem 6/5/1905, overleden Haarlem 9/5/1905); Engbertje Anje (geb. Haarlem 28/7/1907) en Hendrik Febo (geb. Zutphen 23/8/1913).
Uit haar huwelijk met Febo Perdok krijgt ze nog Johanna Maria (Anneke) (geb. Arnhem 22/4/1954).
Notitie bij de geboorte van Febo: Zoon van Hendrik Perdok and Anje Dallinga.

Notitie bij het huwelijk van Albert Frederik en Jenneke Johanna Gerdina: Jenny en haar eerste man A.F. de Vries adopteren een kind, maar dat staat niet op zijn PK.
Dat blijkt Antonius Wilhelmus (Frits) de Vries te zijn, die later antiquair werd en trouwde met Willempje Zwaan. Ten tijde van het overlijden van Francien op 7 mei 1984 was het gezin (met 5 kinderen) woonachtig in Hamont-Achel, België maar werden er in september 1984 uitgeschreven naar vermoedelijk Schoonhoven.
Notitie bij de geboorte van Albert Frederik: Zoon van Freerk de Vries (geb. Kollumerland 10-01-1880) en Richtje Jepma (geb. Harlingen 23-07-1883) (PK nr. 169 Albert Frederik de Vries).

Notitie bij het huwelijk van Theodorus Jakobus en Jenneke Johanna Gerdina: Zij hertrouwde dus één maand voor haar overlijden.
Theodorus was eerder getrouwd Amsterdam 05-04-1933 Ottilie Marzinek (geb. Hamborn, Duitsland 20-09-1910), welk huwelijk in Amsterdam op 30-01-1957 door echtscheiding werd ontbonden en waaruit Johanna de Haar (geb. Amsterdam 13-08-1933) en Josephine de Haar (geb. Amsterdam 04-01-1935) werden geboren en na het overlijden van Jenny hertrouwde hij Arnhem 12-03-1958 Maria Hendrika de Bast (geb. Amsterdam 02-04-1903), welk huwelijk in Arnhem op 08-03-1968 werd ontbonden. (PL 980930 Theodorus Jakobus de Haar)
Notitie bij de geboorte van Theodorus Jakobus: Zoon van Hendrikus de Haar (geb. Arnhem 22-05-1868) en Johanna Maria Pauline Seegers (geb. Duiven 12-07-1870).

VIIi HENDRIK DANIëL Lether
geb. Westervoort 3 november 1872 464), hulparbeider helper, brugwachterknecht, brugwachter, seinhuiswachter 3e klasse 1891-1935 465). † Den Haag 11 mei 1962 464). Tr. Westervoort 21 maart 1895 467) Alijda Mattheus, geb. Beesd 10 februari 1875 464). † Nieuwerkerk a/d IJssel 28 mei 1932 464).
In 1909 hield de Nieuwerkerkse werkliedenvereniging ’Onvermoeid Vooruit’ een vergadering in de school op Dorp en begon voorzitter H.D. Lether met een Nieuwjaarsgroet aan de leden 466).

Uit dit huwelijk:

1. JOHAN CHRISTIAAN, volgt VIIIp

2. Johanna Reindina Lether
    geb. Westervoort 5 mei 1897 468). † Rotterdam 25 februari 1978 468). Tr. 1) Nieuwer-
    kerk a/d IJssel 4 mei 1922 469) Arie Adrianus Verkaik, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 24
    oktober 1895 468), metselaar 470). † Rotterdam 13 december 1941 468). Tr. 2) Rotter-
    dam 20 maart 1946 468) Pieter Henderik Block, geb. Rotterdam 20 juli 1896 468).

3. Alijda Lether, geb. Westervoort 6 juli 1901, † Alphen a/d Rijn 25 maart 1902.

4. Alijda Catharina Lether
    geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 10 juni 1907 472). † Gouda 9 oktober 1975 473), begr. Be-
    graafplaats De Essenhof, Nieuwerkerk aan den IJssel 474). Tr. Nieuwerkerk a/d IJssel
    13 oktober 1939 475) Johan Blaauw, geb. Leiden 4 november 1909 476), timmerman477)
    † Nederlek 27 juni 1995, begr. Begraafplaats De Essenhof, Nieuwerkerk aan den IJs-
    sel 474). In 1934 behaalde zij haar Diploma Landbouwhuishoudschool in Aarlander-
    veen 471).

Notitie bij het publiceren van Hendrik Daniël: Vanaf zijn 80e woont hij in bij zijn oudste zoon, wiens dochter met haar echt-genoot en dochtertje ook al inwoonde.
Notitie bij de geboorte van Alijda: Dochter van Arie Mattheus en Hendrina Janna Anna Bosschaart.

Notitie bij het huwelijk van Arie Adrianus en Johanna Reindina: Uit 1: Adrianus Verkaik (geb. Nieuwerkerk 25/4/1923); Hendrik Daniel Verkaik (geb. Hillegersberg 18/10/1926) en Willem Verkaik (geb. Hillegersberg 19/6/1929) (bron: CBG, Persoonskaart, nr. 19 Johanna Reindina Lether).
Nog geen scan van acte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Arie Adrianus: Zoon van Adrianus Verkaik en Willemina van Vliet.
Notitie bij het huwelijk van Pieter Henderik en Johanna Reindina: Hij was weduwnaar van Geertruida Verburg(19) met wie hij in Hilligersberg op woensdag 28 juni 1933 in het huwelijk trad en op dinsdag 7 december 1937 overleed.
Dit huwelijk blijft kinderloos.
Notitie bij de geboorte van Pieter Henderik: Zoon van Timen Block en Anna Aletta Okhuijzen.
Notitie bij het overlijden van Alijda: Nog geen scan van overlijdensakte beschikbaar - mei 2015

Notitie bij het overlijden van Alijda Catharina: Graf id-nummer: 1028431 Begraafplaatsnr.: 960 (Plaats)aanduiding:IMG_5513.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Alijda Catharina: Uit dit huwelijk: Mattheus (geb. Gouda 19-08-1943), Alijda van der Beek-Blaauw (geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 31-05-1945 en Janny (Hannah) Kuitert-Blaauw (geb. 07-04-1947; overl. 08-01-2013). (PL 97557 Johan Blaauw)

Notitie bij de geboorte van Johan: Zoon van Hendrika Blaauw (geb. Slochteren 07-03-1885) (PK 97557 Johan Blaauw)
Notitie bij het overlijden van Johan: Graf id-nummer:1028431Begraafplaatsnr.:960 (Plaats)aanduiding:IMG_5513.

VIIj BEREND JAN Lether
geb. Westervoort 21 februari 1875 485), metselaar, wethouder gemeente Westervoort 1939-1946 486), vermeld 6 mei 1940 487), † Westervoort 1 mei 1962 485). Tr. Westervoort 13 juni 1901 488) Willemina Sophia Ubing, geb. Westervoort 6 september 1876 485). † aldaar 24 augustus 1954 485).

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardina Johanna Lether
    geb. Westervoort 8 februari 1902 489). † Grotestraat 58, Tubbergen 4 december 1960
    489) begr. Tubbergen, R.K. Begraafplaats 7 december 1960 (na een uitvaartdienst in
    de H. Pancratius Kerk 332)).
Tr. Westervoort 19 april 1928 489) Johannes Petrus Hut-
    jes, geb. Arnhem 18 mei 1902 490). † Tubbergen 22 maart 1974.

2. WILLEM, volgt VIIIq

3. CESAR CHRISTOFFEL, volgt VIIIr

4. Willemina Aleida Johanna Lether
    geb. Westervoort 29 december 1910 491), werkster, huishoudster en dienstbode.
    † Arnhem 7 april 1983 492). Tr. Arnhem 21 juli 1944 493) (door echtscheiding ontbon-
    den aldaar 21 maart 1966) 493)
Heinrich Bosveld, geb. Duisburg, Duitsland 1 novem-
    ber 1911 494), bakker, transportarbeider, fabrieksarbeider 495). † Arnhem 12 oktober
    1977.

5. Gerritje Lether
    geb. Westervoort 17 juli 1912 496). † Angerlo 26 juli 1956 496) begr. Den en Rust Bilt-
    hoven, tr. Amsterdam 7 december 1939 496) Antonie Reinier Winkelman, geb. Alphen
    2 maart 1896 496), sigarenwinkelier 497). † Amsterdam 15 mei 1955 496) begr. Begraaf-
    plaats Den en Rust, Bilthoven 20 mei 1955.

6. Johanna Lether
    geb. Westervoort 1 februari 1916 498). † Rheden 4 oktober 1956 498), begr. Begraaf-
    plaats Klapstraat Westervoort, tr. Westervoort 31 oktober 1940 498) Jan Wegenaar,
    geb. Arnhem 17 mei 1908 498), stoker 499). † Arnhem 10 augustus 1956 498), begr. Be-
    graafplaats Klapstraat Westervoort.

Notitie bij de geboorte van Willemina Sophia: Dochter van Gerhard Ubing (grintschip-per) en Willemina Roelofse.
Notitie bij het overlijden van Willemina Sophia: Afbeelding akte nog niet beschikbaar 2018-08

Notitie bij het huwelijk van Johannes Petrus en Gerhardina Johanna: Uit dit huwelijk stammen af: Frater Johannes (19-1-1929); Louise S.Th. (getrouwd met Gillis); Franciscus Jan (Frans) (De Rijnbode, 13/05/1933; p. 6/6 – Alphen aan de Rijn, Burgerlijke Stand); Wilhelmina Berendina Aleida (Willy)(De Rijnbode, 21/03/1938; p. 2/4 – Burgerlijke Stand Geboren); Winfrieda Agnes Maria (Frieda) (De Rijnbode, 28/11/1941; p. 2/6 - Burgerlijke Stand Geboren); Jacobus (Jaques) en Gerardus (Geert) Hutjes (bron: CBG, Persoonskaart, nr. 6, Gerhardina Johanna Lether). De Rijnbode, 19/01/1929; p. 5/6 - Alphen aan de Rijn, Geboren: Johannes z. v. J. P. Hutjes en G. J. Lether.

Notitie bij het huwelijk van Heinrich en Willemina Aleida Johanna: Uit dit huwelijk Berend Jan Bosveld, geboren te Arnhem op 22/8/1947 en een levenloos geboren kind Arnhem 25 mei 1950 (bron: Gelders Archief Burgerlijke Stand - Overlijden Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 10008, Aktenummer: 44b)
Notitie bij de geboorte van Heinrich: Zoon van Jan Hendrik Bosveld en Berendina Jakoba Bouwman (PK Heinrich Bosveld).

Notitie bij het huwelijk van Antonie Reinier en Gerritje: Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: CBG, Advertentiecollectie vóór 1970, Dossier Lether)
Notitie bij de geboorte van Antonie Reinier: Zoon van Jacobus Brouwer Winkelman en Cornelia Julia de Hoog.

Notitie bij het overlijden van Johanna: Afbeelding nog niet beschikbaar 2018-08
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Zij overlijdt kinderloos.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van Jan Gerrit Wegenaar en Hendrika Cornelia Janssen.

VIIk WILLEM Lether
geb. Westervoort 11 februari 1880 507), voorman, arbeider, steenfabriekarbeider 1903-, vermeld 1944-1945 508). † Rheden 17 september 1944 509). Tr. Westervoort 3 september 1903 510) Gerhardina Jansen, geb. Westervoort 23 juni 1881. † Rheden 13 juni 1951.

Uit dit huwelijk:

1. Willemina Johanna Lether
    geb. Westervoort 7 september 1903 511). † Arnhem 10 september 1946 512). Tr. De
    Steeg (Rheden) 25 juli 1931 511) Marinus van Zanten, geb. Wageningen 9 maart 1901
    511). † Arnhem 13 februari 1969.

2. Johanna Aleida Lether
    geb. Westervoort 6 augustus 1906 513). † Arnhem 3 september 1987 513). Tr. De
    Steeg (Rheden) 29 juli 1947 513) Hermanus Jacobus Voorbraak, geb. Breda 19 juni
    1896 513), kleermaker 514). † Rheden 5 oktober 1978 513). Afgevoerd naar Arnhem van-
    af 27 september 1977 514).

3. Willem Lether, geb. Westervoort 30 juni 1909, † aldaar 13 november 1912.

4. Levenloze dochter, geb. Westervoort 27 september 1911.

5. WILLEM, volgt VIIIs

6. Cesar Christoffel Lether, geb. Westervoort 19 november 1916, † aldaar 8 december
    1916 143).

Notitie bij het overlijden van Willem: BS Overlijden Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207; Registratienummer: 32342; Aktenummer: 572; Registratiedatum: 25 juni 1945; Akteplaats: Arnhem
frank op 08 mei 2015
Scans van aktes via deze link lopen van 795 - 1193. De betreffende akte 572 en een andere voor dezelfde persoon (Registratienummer: 33082, Aktenummer: 555, Registratiedatum: 5 september 1945) zijn hier dus niet te vinden.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardina en Willem: Nog geen scan van actie beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Gerhardina: Dochter van Hendrik Jansen, arbeider en Willemina Roelofsen, zonder beroep, beiden wonende te Westervoort.

Notitie bij het overlijden van Willemina Johanna: Zij overlijdt kinderloos.
E-mail Frank op 11 februari & 14 mei 2015: Scans gaan niet verder dan 14 maart 1946

Notitie bij het overlijden van Johanna Aleida: Zij overlijdt kinderloos.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus Jacobus en Johanna Aleida: Zij overlijdt kinderloos.
Notitie bij de geboorte van Hermanus Jacobus: zoon van Adriaan Voorbraak en Petronella Kastelijn.

VIIL THEODORUS GERRIT JAN Leether
geb. Brummen 4 mei 1881 545), schoenmaker 546), op 7 maart 1901 ingelijfd bij de Nationale Militie en is ten tijde van zijn huwelijk nog in dienst. † Zutphen 14 augustus 1958 547). Tr. Brummen 24 februari 1906 548) Jantjen Hotz, geb. Brummen 31 mei 1883, 549). † Zutphen 24 mei 1956.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora Johanna Hendrika Leether
     geb. Brummen 30 januari 1907 550). † Delft 6 augustus 1986 550). Tr. Zutphen 21 mei
     1929 550) Jan Hendrik Wigman, geb. Johannesburg, Zuid Afrika 27 juli 1899 550), win-
     kelier in galanterieën en speelgoederen 551), vermeld 552). † Zutphen 21 maart 1983
     550).

Notitie bij het huwelijk van Jantjen en Theodorus Gerrit Jan: Getuigen zijn: Jan van Arragon (26) behanger; Albertus Gieteling (31) schilder en zwager; Johannes Hendrik Hotz (29) brievenbesteller broer van de bruid en Egbert Hotz (26) broodbakker.
Notitie bij de geboorte van Jantjen: Dochter van Johan Hendrik Hotz, tuinman en Berendina Gieteling.

Notitie bij het huwelijk van Jan Hendrik en Theodora Johanna Hendrika: Uit dit huwelijk: Johanna (geb. Zutphen 21/3/1930) (bron: CBG, Persoonskaart, nr. 12, Theodora Johanna Hendrika Leether)

VIIm CAESAR CHRISTOPH Leether
geb. Brummen 24 mei 1884 553), schildersknecht, schilder 330). † Zutphen 11 oktober 1961 553). Tr. Brummen 18 april 1908 554) Caroliena Pieternella van Hien, geb. Deventer 13 december 1887 553). † Zutphen 10 april 1929 555).

Uit dit huwelijk:

1. THEODORUS, volgt VIIIt

2. Charles Hendrik Albertus Leether
    geb. Brummen 13 februari 1911 556). † Ermelo 12 september 1951 556).

3. Gerrit Leether
    geb. Brummen 9 augustus 1914 557), landbouwer. † Deventer 5 juli 1954 557).

4. Hendrik Jan Leether
    geb. Brummen 2 december 1916 558), transportarbeider, later stoker op een gasfa-
    briek. † Warnsveld 3 juli 1967 558).

5. Dirk Jan Leether
    geb. Brummen 24 januari 1920, bakkersleerling -1937. † Kuie, Thailand, Kamp aan
    de Birma spoorlijn 8 september 1943 559), begr. Ereveld Kanchanaburi, Thailand (vak
    3, rij B, nr. 74/75). Biografie aanwezig.

6. Hendrika Gerritjen Leether
    geb. Brummen 2 maart 1922 560). † Amsterdam 30 oktober 1997, tr.? ?-?-??? N.N.
    Spiegelenberg, geb.?. ?-?-???

Notitie bij het huwelijk van Caroliena Pieternella en Caesar Christoph: Getuigen van het huwelijk zijn: Albertus Gieteling (33) schilder; Theodorus Gerrit Jan Leether (26) schoenmaker; Jan Hendrik Hotz (66) tuinman en Jan Arend Heddeler (25) wagenmaker.
Notitie bij de geboorte van Caroliena Pieternella: Dochter van Carel Hendrik Albertus van Hien en Hendrika Johanna Gardina Wullink, wonende te Bocholt.

Notitie bij het publiceren van Charles Hendrik Albertus: Op 2 september 1948 wordt hij afgeschreven naar Ermelo.
Aldaar was hij woonachtig eerst aan de Spoorlaan 66 (1948) en later aan de Dokter van Dalelaan 66 (1951).

Notitie bij het publiceren van Gerrit: Verhuisd 8 februari 1952 naar Deventer (Brinkgreverweg 248).

Notitie bij het publiceren van Hendrik Jan: In Brummen is hij woonachtig aan de Kruisenkstraat 12 en verhuisd later naar Warnsveld (1962) waar hij woont aan de Vordenseweg 12.

VIIn GEURT Leether
geb. Brummen 2 september 1887 568), metselaar 569). † Brummen 12 augustus 1967 570). Tr. Brummen 15 augustus 1914 571) Johanna Maria Plant, geb. Brummen 13 oktober 1884 570), dienstbode 569). † Brummen 26 april 1951 570).

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind 572).

2. Theodorus Hendrikus Leether
     geb. Brummen 25 februari 1917, † Zutphen 14 mei 1996. Tr. Brummen 18 maart
    1950 Aleida Geertruida Reusink, geb. Brummen 3 augustus 1923.

3. HENDRIKUS JOHANNES, volgt VIIIu

Notitie bij de geboorte van Johanna Maria: Dochter van Hendrikus Plant, timmerman (geb. Brummen 30/6/ 1845; overl. Brummen 15/11/1920) op 31/1/1860 in Brummen gehuwd met Lammerdina Martens (geb. Brummen 2/10/1857). Beiden Nederlands Hervormd. De grootouders van vaderszijde zijn Jan Plant, dagloner (geb. Brummen 26/7/1805; x Brummen 18/11/1826; overl. Brummen 13/7/1856) en Janna Maria Titia Holwarda (geb. Brummen 14/8/1803; overl. Brummen 2/10/1883). De grootouders van moederszijde zijn: Lammert Martens, timmerman (geb. Voorst 30/12/1822; x Brummen 28/4/1855; overl. Brummen 5/4/1857) en Aaltje Boerstoel (geb. Voorst 2/9/1818; overl. Brummen 31/3/1886). Zou zij familie zijn van de Boerstoel die wij bij de geboorteaangiften van Caesar Christoffel’s kinderen nogal eens tegenkomen?

Notitie bij de geboorte van N.N.: Geslacht onbekend.

VIIo CESAR CHRISTOFFEL BAREND Lether
geb. Arnhem 4 augustus 1878 589), bankwerker, dienstplicht als korporaal-wielrijder, arbeider -1904, hulpmachinist-leerling, machinist-leerling 2e klasse, machinedrijver, arbeider, arbeider-remmer, hoofdgeleider 1904-1936 590). † Utrecht 20 januari 1949 591), begr. Akendam, Haarlem. Tr. 1) Arnhem 30 augustus 1899 592) Willemina Freriks, geb. Arnhem 26 augustus 1876 591). † aldaar 14 december 1931 591). tr. 2) Middelburg 9 november 1934 593) Johanna Hendrika van de Garde, geb. Noordgouwe 26 september 1881594).† Haarlem 19 april 1977, begr. Akendam, Haarlem.
Zij is eerder gehuwd (28-05-1908) geweest met Jan Leonardus Marinus (Leo) Vermeulen (geb. Alblasserdam 03-03-1874, ovl. Middelburg 02-10-1926) 595).

Gewettigd bij huwelijk:

1. Maria Wilhelmina Lether (adoptiefdochter), geb. Arnhem 24 februari 1898 143). † aldaar 14 april 1901.

Uit het eerste huwelijk:

2. Johanna Cornelia Berendina Lether
    geb. Arnhem 23 januari 1901 596). † Dordrecht 3 juni 1988 597), begr. Rotterdam 6 juni
    1988, tr. Rotterdam 29 juni 1921 598) Pieter Aart den Hartog, geb. Rotterdam 5 april
    1895 599), scheepmaker 600). † Rotterdam 7 april 1957 601).

3. CESAR CHRISTOFFEL BAREND, volgt VIIIv

4. Maria Aleida Willemina Lether
    geb. Arnhem 29 november 1904 602). † Zutphen 18 maart 1991 602), begr. Begraaf-
    plaats Doetinchem (Loolaan 33a). Tr. Den Haag 20 mei 1931 603) Frederik Andries
    Karel van Gent, geb. Den Haag 21 december 1907 602), administratief ambtenaar bij
    de NS 604). † Doetinchem 9 juni 1989 602), begr. Begraafplaats Doetinchem (Loolaan
    33a). Op zijn grafsteen staat dat hij een oud-verzetsstrijder is 605).

5. Willemina Bastiana Marieanna Lether
    geb. Maasbree gem. Venlo (thans Blerick) 17 december 1911 606). † Arnhem 5 no-
    vember 1987 606), tr. Arnhem 15 november 1939 606) Johannes Hendricus Theodorus
    Maria Meijer, geb. Arnhem 9 maart 1911 606), hoofdcommies A in rijksdienst. † Arn-
    hem 30 juli 2002 607), gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) 3 augustus 2002.

Uit het eerste huwelijk van zijn 2e vrouw met Jo Vermeulen neemt hij als stiefkinderen aan:

6. Nicolaas Michiel Walraven Vermeulen,
    geboren Katwijk 1 juni 1911 en als vermeld op de Persoonskaart van Cesar Chr. B.
    Op 17 juni 1936 vertrekt hij volgens het CBG naar Venezuela.

7. Janna Wilhelmina Jacoba (Hans) Vermeulen
    geboren Katwijk 24 mei 1915. † 3 maart 1989, begr. Akendam, Haarlem 8 maart
    1989, tr. Goedereede 4 mei 1939 Tjeerd Minnema, geb. Dantumadeel 4 april 1912,
    (volgens Geneanet 6 april), overleden Velsen 21 december 1997), zoon van Pieter
    Minnema (geb. Dantumadeel 20-02-1888, overl. 1945 en Ytje Annema 1880-1916).

Het huwelijk is op 15 februari 1954 in Goederede door echtscheiding ontbonden.

Uit dit huwelijk wordt in Haarlem op 18 mei 1947 dochter Karin Minnema geboren, die zich op de rouwkaart van haar oma Karin ‘Vermeulen’ noemt. Of dit een officiële naamswijziging betreft is nog niet bekend. Karin was ook vreemd, zij bewaarde alles wat ze tegenkwam en liep altijd met volle zakken (van haar jas). Na de scheiding worden nog geboren Pieter Johan Minnema (geb. Palembang, Indonesië 21-03-1958) en Aleida Johanna Minnema (geb. Zutphen 29-03-1960)
Janna woonde achtereenvolgens in Middelburg (1922), Arnhem (1935), Schoorl (1937), Goedereede (1937), Schoorl (1937), Beverwijk(1938), Velsen (1938), Goedereede (1939), Hardinxveld (1939), Sliedrecht (1940), ’t Bildt (1946), Haarlem (1947), Willemstad (Curaçao) (1947) en Haarlem (v.a. 1953). Tjeerd vestigde zich op 14-03-1961 in Velsen waar hij aan de Nicolaas Beetsstraat 4, 1985 HH en de Kruidbergerweg 92, 2071 RG woonde.

De tekst van die bijzetting is op de grafsteen geschilderd met vreemde uitspraken (zie foto). De onderste tekst op de grafsteen is uit Galaten 5.15: ‘Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt’.

Ze werkte als onderwijzeres, gemeenteambtenaar en bij de Inspectie van de Volksge-zondheid.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Cesar Christoffel Barend: Tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Arnhem [GE] op 30 augustus 1899 Bron: Genlias BS Arnhem 1899 nr. 285.
Dochter Maria Wilhelmina wordt in het huwelijk van Willemina Christina Freriks en Cesar Christoffel Barend Lether gewettigd.
Notitie bij de geboorte van Willemina: Dochter van Cornelis Freriks (grindschipper - arbeider) en Daadje van Betuw.

Notitie bij het huwelijk van Johanna Hendrika en Cesar Christoffel Barend: Scan beschikbaar bij Zeeuws Archief maar niet downloadbaar - mei 2015.

Notitie bij het overlijden van Johanna Cornelia Berendina: Leendert Arie (Leo) BEKKER zegt op Geneanet overleden en begr. Rotterdam
http://gw.geneanet.org/materi?lang=nl&pz=leendert+arie&nz=bekker&ocz=0&p=johanna+cornelia+berendina&n=lether
Notitie bij het huwelijk van Pieter Aart en Johanna Cornelia Berendina: Persoonskaart Pieter Aart den Hartog 3 kinderen. Martinus (geb. Rotterdam 7-9-1921; overl. Rotenburg (Duitsland) 6-6-1945); Cesar Christoffel Barend (geb. Rotterdam 27-4-1927); Gijsberdina Pietronella (geb. Rotterdam 13-08-1928).
Overledene: Martinus den Hartog, Vader: Pieter Aart den Hartog, Moeder: Johanna Cornelia Berendina Lether; Overlijdensdatum: 06-06-1945, Overlijdensplaats: Rotterdam; Aktejaar: 1947; Opmerkingen: overleden te Rotenburg (Duitsland) aan de hongerdood; Toegangsnummer: 999-09, Inventarisnummer: 1947S1, Folionummer: s1-196v, Aktenummer: 1947.781.
Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij Maria Aleida Willemina: Op 10 november 1923 (ze is dan 18 jaar) plaatst de commissaris van politie in Arnhem een advertentie in de krant waarin haar opsporing wordt verzocht, omdat zij op 5 november na een woordentwist met haar moeder het ouderlijk huis aan de Anna Paulownastraat 15 verliet. De inschrijving in het dagrapport van de politie is nog in het RAG te vinden, hoe het is afgelopen niet meer door vernietiging van de archieven (bron: GA, Arnhem, dagrapport Gemeentepolitie + advertentie)
Notitie bij de geboorte van Maria Aleida Willemina: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.

Notitie bij de geboorte van Frederik Andries Karel: Zoon van Hendrik van Gent en Gerritje Lether.

Notitie bij het huwelijk van Johannes Hendricus Theodorus Maria en Willemina Bastiana Marieanna: Uit hun huwelijk: Robert Johannes Cesar (geb. Arnhem 4/10/1940), Johannes Theodorus Barend (geb. Arnhem 27/9/1942); Elske Wilhelmina Johanna (geb. Arnhem 22/5/1944); Marijke Wilhelmina Albarta (geb. Arnhem 5/4/1946); Nanni Willemina Albarta (geb. Arnhem 9/1/1949); Yvonne Willemina Albarta (geb. Arnhem 20/11/1953)
(bron: CBG, Persoonskaart, nr. 198, Willemina Bastiana Marieanne Lether).

VIIp JOHAN Lether
geb. Arnhem 8 november 1879, gedpt. Salt Lake City, UT 3 mei 1907, opperman 620).
† Rusthuis, Salt Lake City 25 juli 1963 625), begr. Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City 29 juli 1963,. Tr. Salt Lake City 17 augustus 1907 Grada Wilhelmina Lamers, geb. Marengen, Ooij 7 september 1880,.† Salt Lake City 4 juli 1961, begr. Salt Lake Ceme-tery, Salt Lake City 8 juli 1961.
Hij emigreert naar de Verenigde Staten. Vanuit Rotterdam vertrekt hij op 8 oktober 1904 met de SS Noordam om op 18 okto-ber 1904 in New York in bezit van $30 te arriveren. New York Passenger Lists 1820-1957 622).
Zijn SSN is 529-01-2416 621).
Hij was wat ze vroeger in Amerika een ‘Hod Carrier’ noemde men het vroeger, vandaag noemen we het opperman. Werkte o.a. voor Lewis Perkins. John was lid van de International Brotherhood of Hod Carriers, local 113.
Op 5 oktober 1939 wordt hij op 59 jarige leeftijd genaturaliseerd, zijn ogen zijn volgens dat certificaat blauw, haar bruin, 5 feet en 8 inch lang en weegt 140 pounds 354 623. Certificate of Citizenship, Naturalisatie 4713995, petitie nummer 7596, Johan Lether 5/10/1939.
Volgens de Volkstelling 1920 woonde ze aan de 803, North 12 West, Salt Lake City in een eigen huis voorzien van hypotheek.
Hij is begraven: plot WEST_8_136_4W 29 juli 1963, en zij plot WEST_8_136_5W 8 juli 1961. 580)

Uit dit huwelijk:

1. Grace M. Lether
    geb. Salt Lake City, UT 1 april 1908 626). † aldaar 5 december 1914 620), begr. Salt
    Lake City Cemetery, Salt Lake City 7 december 1914 580) Begraven Plot: E-1-11-
    2WE2 (geen grafsteen).

2. JOHN, volgt VIIIw

3. MARTIN, volgt VIIIx

4. HENRY, volgt VIIIy

5. Mary Grace Lether
    geb. Salt Lake City, UT 22 juni 1916, † 2300 West 6550 North, Amalga, Cache, UT
    23 mei 1988 627), begr. Smithfield Cemetery, Smithfield, UT 27 mei 1988 628). Tr.
    Salt Lake City, UT 11 februari 1941 Ervin Christian Gubler, geb. Paris, Idaho 22 fe-
    bruari 1909, motel manager, † Adams Retirement Center, Ogden, UT 10 november
    1994 629), begr. Smithfield Cemetery, Smithfield, UT., Plot: C_163_2 12 november
    1994.
    Mary Grace was op 18-jarige leeftijd verlamd door polio en was een van de eersten
    die in een zogenaamde ijzeren long terecht kwam. Ze zat heel haar volwassen leven
    in een rolstoel.
    Volgens de Volkstelling 1930 woonde ze aan de 803, North 12 West, Salt Lake City.
    In 1953 verhuisde zij naar het zuidelijke Utah, naar het op 318 miles van Salt Lake
    City gelegen St. George.
   
Haar Social Security Nummer 529-12-9380. Ervin’s Social Security Nummer 529-07-
    8991.

6. Anna Dorothy Lether
    geb. Salt Lake City, UT 4 februari 1919, bakkerij manager. † ? 12 januari 1998, begr.
    Salt Lake City, Salt Lake City Cemetery 19 januari 1998. Tr. Farmington, Davis, UT 4
    april 1941 Clifford William Varley, geb. Pocatello, Idaho 5 april 1916, † Salt Lake City
    17 januari 1992.

7. Irene Lether
    geb. Salt Lake City, UT 15 maart 1921. † aldaar 14 november 1980, tr. 1) Salt Lake
    City 2 februari 1943 William Francis Quarry, geb. Lebanon, Pennylvania 14 mei 1910.
    † Salt Lake City 16 oktober 1992. Tr. 2) Salt Lake City 18 mei 1951 Joseph Fisher,
    geb. Rhode Island 28 maart 1902. † Salt Lake City 3 januari 1985.

Notitie bij de geboorte van Johan: Getuigen van de geboorteaangifte aan Henri Jean Kronenberg, wethouder was Willem Nijenhuis (26) brievenbesteller en Antoinie van Omme (38) eveneens brievenbesteller.
Notitie bij het huwelijk van Grada Wilhelmina en Johan: Getuigen van het huwelijk zijn: Frank Sheperd (echtgenoot van zijn zuster Anna Garretdina) en Agnes McMillan (de vrouw van de Mormoonse bisschop die hen trouwde). Zij leerde John Lether pas in Amerika kennen.
Notitie bij de geboorte van Grada Wilhelmina: Dochter van Geurt Lamers en Grada Cornelissen, die op 5 oktober 1905 naar Amerika kwamen.

Notitie bij het publiceren van Mary Grace: Als kind had ze polio en raakte daardoor zelfs verlamd.
Notitie bij het huwelijk van Ervin Christian en Mary Grace: Uit hun huwelijk: Robert Erwin Gubler (geb. Salt Lake City 22/6/1948), die op 23/8/1969 trouwde met Margaret Rose Birkhead.
Ervin is de zoon van Ernest Robert Gubler en Belle Emaline Stocker.
(bronnen: Familiearchief van Robert Erwin Gubler, Amerika en Familiearchief Sharon Reina - Lether)
Notitie bij de geboorte van Ervin Christian: Zoon van Ernest Robert Gubler en Belle Emaline Stocker.

Notitie bij het huwelijk van Clifford William en Anna Dorothy: Uit hun huwelijk Dorothy Ann Hoffman-Varley (geb. Salt Lake City 4/3/1948), woonachtig op Hawaï; William Clifford Varley (geb. Salt Lake City 28/3/1950), David Lynn Varley (geb. Salt Lake City 29/9/1955). Bron: Familiearchief Sharon Reina - Lether.

Notitie bij het huwelijk van William Francis en Irene: Uit het eerste huwelijk met William Francis Quarry krijgen ze Jamos Franca Quarry (geb. Salt Lake City 1//1/1943).
Notitie bij het huwelijk van Joseph en Irene: Uit haar 2e huwelijk Joseph J. Fisher jr. (geb. Murray, UT 19/9/1954); Samuel John (geb. Murray, UT 9/4/1956); Jacqueline Fisher (geb. Murray, UT 18/9/1957).

VIIq MARINUS Lether
geb. Arnhem 15 januari 1887, gedpt. in de Rijn, Arnhem 4 mei 1900, car repairing, timmerman 671). † Murray, UT 28 april 1970 676), begr. Elysian Burial Gardens, Millcreek, UT, tr. Sunol Precinc, Custer, Idaho, 24 augustus 1912 Laura Maud Ellis, geb. Pahsimeroi, Lemhi, ID, 7 november 1893, gedpt. Salt Lake City 26 april 1924. † Salt Lake City 22 maart 1984 678), begr. Elysian Burial Gardens, Millcreek, UT. Zijn SSN: 529-05-7588 672).
Arriveert op 11 mei 1904 als 17 jarige jongen met de S.S. Rotterdam vanuit Rotterdam aan in Amerika op Ellis Eiland, New York. New York Passenger Lists 1820-1957, 11 May 1904, ss Rotterdam, Rotterdam naar New York 673).

Zijn ouders volgen pas in 1920.
Volgens World War I Draft Registration Cards 1917-1918 Record for Marinas Lether was hij timmerman. Werkzaam ook in een garage, maar dan wel in dienst van de spoorwegen.
Ze woonden aan de 11th East Street, Salt Lake City. Tot 1900 aan 84117 Murray en vanaf 1930 aan de Casto Lane, Cottonwood. Vanaf 1935 aan de Holliday Boulvard 4a, Salt Lake City (volgens 1940 United States Federal Census).

Laura heeft het grootste deel van hun land verkocht. Slechts een paar oude bomen vooraan en het oorspronkelijke huis zijn gebleven, de rest van alle gebouwen zijn verdwenen. Het is nu een soort afgesloten parkje (gated community) met ongeveer 6 luxe huizen. Na het overlijden van Laura werd het resterende eigendom verkocht aan een ontwikkelaar. Vermoedelijk is er nog maar één originele boom over 1981-1983 674).
Haar SSN: 528-42-1928 en 1981-1983 677).

Uit dit huwelijk:

1. LAWRENCE BEVERLY, volgt VIIIz

2. ROBERT ELLIS, volgt VIIIaa

3. GENE BOISE, volgt VIIIbb

4. Edythe Ramona Lether
    geb. Salt Lake City, UT 22 februari 1920 679), Granite High School, Salt Lake City
    1936- 680). † Salt Lake City, UT 31 mei 2012 679). Tr. Tooele, UT 5 mei 1940 681) Ferrin
    Dean Sandberg, geb. Wanship, UT 21 februari 1920 679). † Salt Lake City, UT 1 juli
    1998 679).

Bij zijn indiensttreding staat dat hij 2 jaar High school heeft gevolgd aan de Bryant High School,682 9 graden aan de West High School,683 4 graden college aan Webster Grade School,683 artiest bij Gillham Advertising Agency 684. Skilled painters, construction and maintenance 685. Wage or salary worker Grocery Store 1940-, commercial artist Wasatch Theatres Corporation en Walgreens 1948- 686).
Zijn SSN: 529-05-1715.
Hij diende van 5 november 1943 t/m 6 mei 1946 in het Leger 679).

5. DAVID ROLLIN, volgt VIIIcc

6. Barend Marinus Lether
    geb. Holladay, Salt Lake City, UT 7 januari 1927. † Salt Lake City 4 oktober 1964,
    begr. Elysian Burial Gardens, Millcreek, UT, plot B1 CL 114, tr. Salt Lake City 26 de-
    cember 1951 688) Helen Baker, geb. Holbrook, Orieda, ID 4 juni 1917, † Seattle, WA
    2 maart 1970 (Information from Washington Death Index, 1940-2017 Death Certificate #005471
    listed as Helen B. Lether
). Ze trouwde eerder Salt Lake City, Utah 26 April 1934 to LeGrand Harding
    Wood, geb. Willard, Utah 11 juni 1910 van wie ze ook scheidde. Ze hadden twee kinderen Juerold
    Wood en Judy Wood.

7. Joanne Barbara Lether
    geb. Murray, UT 23 maart 1930, † Sandy, UT 20 februari 2011, begr. Holladay Me-
    morial Park, Holladay UT, 26 februari 2011 689), tr. Salt Lake City, UT 22 augustus
    1947 Jerry Pehrson Graham, geb. Salt Lake City 5 juli 1928. † Sandy, UT 1 juli 1988.
    Volgens Family Search is er op 26 Jun 1949 Salt Lake City,Utah sprake van een
    doodgeboren kind.
Utah Death Certificates, 1904-1956, film number: 2224901, image
    number: 79, certificate number: 181067 690).

8. Laura Patricia Lether
    geb. Salt Lake City, UT 6 mei 1934 659). † Escondido, CA, 8 januari 2014. Tr. Salt
    Lake City 20 oktober 1956 Eldon Lavar Graham, geb. Salt Lake City 29 april 1931, †
    Escondido, San Diego, CA 22 februari 2000, begr. Riverside National Cemetery, Ri-
    verside County, CA (section 50 site 3773) 659). Eldon diende bij A2C US Air Force
    Korea 1951-1955 691).
Zijn Social Security # 528366482 659).

Notitie bij de geboorte van Marinus: Getuigen bij de geboorteaangifte zijn: Hendrikus Bolder (33), smid en Adrianus Stoffels (43), tapper.
Notitie bij de geboorte van Laura Maud: Dochter van Boise Basin Ellis (geb. Idaho) en Maud Helen Wheeler Ostrom (geb. Burlington, Vermont 13/2/1873).

Notitie bij het huwelijk van Ferrin Dean en Edythe Ramona: Ze hadden in ieder geval een zoon, Vernon. Steve Shepherd ging met hem naar school. In junior high he was repairing TV’s and in high school they advanced him up to the University of UT. The last I heard about Vernon, he was working at Los Alamos, New Mexico as some sort of scientist.
Notitie bij de geboorte van Ferrin Dean: Zoon van Joseph F Sandberg en Minnie M. Huff geb. 12 of 21 februari 1920

Notitie bij het huwelijk van Jerry Pehrson en Joanne Barbara: Uit dit huwelijk 4 dochters: Gayle (getr. met Craig Chamberlain), Jo (getr. met Danny Funderburk), Jan (getr. met Bob Olsen) en Kim Rogers (getr. met Ted Belliston). Kleinkinderen: Angie (Mark) Lloyd, Jason Memmott, Travis (Julie) Olsen, Troy (Crystal) Olsen, Justin (Jenessa) Rogers, Melanie Rogers (Joey Furtado) en 14 achter kleinkinderen.

Notitie bij Eldon Lavar: volgens Steve en Ancestry: geboren Murray, UT on 29 Apr 1931, overleden Escondido, San Diego, CAlifornië on 22 Feb 2000
Notitie bij de geboorte van Eldon Lavar: Zoon van Alva F. Graham en Myrtle A. Tripp.

VIIr HERMAN MARTIJN Lether
geb. Arnhem 26 maart 1890, gedpt. in de Rijn, Arnhem 4 mei 1900, lasser voor de Southern Pacific Railroad. † Ogden, Weber, UT 21 juni 1949, begr. Ogden City Cemetery, Ogden, 25 juni 1949 580). Tr. Ogden 26 juli 1911 Alida Hendrika van Drimmelen, geb. Ridderkerk 7 augustus 1894, vermeld SSN: 528-42-5920 en Emigratiejaar vanaf 1910 743). † Ogden 21 april 1980 744), begr. Ogden City Cemetery, Ogden. Border Crossings from Canada to United States, 1895-1956 741). Emigratiejaar vanaf 1910 en Genaturaliseerd. vanaf 1916 742). Hij is begraven plot O-0-101-4E en zij plot O-0-101-5E 28 april 1980 580).

Uit dit huwelijk:

1. HERMAN JOHN, volgt VIIIdd

2. ALMA MORONI, volgt VIIIee

3. Bertha Gezina Lether
    geb. Ogden, UT 31 januari 1923, † Ogden 18 april 2012. Tr.  1) Weber, UT 16 maart
    1939 (door echtscheiding ontbonden Ogden 21 januari 1948) 659) Earl Loyd Close,
    geb. Ogden, Weber County 21 november 1919, werkte voor Union Pacific Rail Road
     Company 745), Mest Cutter vanaf 1940. † South Ogden, Weber County 2 november
    1955, begr. Ogden City Cemetery, Ogden. Tr. 2) Ogden, Weber 2 oktober 1942 Ray-
    mond Edward Close, geb. Wilson Lane, UT 23 januari 1923, † Riverdale, UT 13
    maart 2000. Ze werd begraven plot O-0-172-2W 746).

Notitie bij de geboorte van Herman Martijn: Nog geen scan van geboorteakte beschik-baar - mei 2015.
Notitie bij het publiceren van Herman Martijn: Vandaar verhuisde hij naar Ogden.
Notitie bij de geboorte van Alida Hendrika: Dochter van Jan van Drimmelen en Bertha Gezina van de Ven.

Notitie bij het huwelijk van Earl Loyd en Bertha Gezina: Filed for Divorce
The Ogden Standard-Examiner, Wednesday Evening, January 21, 1948
Bertha C. Close has filed suit for divorce in Second district court against Earl L. Close, charging mental cruelty. They were married March 16, 1939, in Ogden.
Notitie bij de geboorte van Earl Loyd: Zoon van Hezekiah Close en Maude Porter, die 7 kinderen hadden.
Notitie bij het huwelijk van Raymond Edward en Bertha Gezina: Ze hebben 3 kinderen: Terri Ann. Lynette en David die alle drie in Ogden, UT zijn geboren.

VIIs ENGELBERTUS THEODORUS JOHANNES Lether
geb. Arnhem 5 maart 1879 339), letterzetter (typograaf), drukker, huishouder 786). Op 23 september 1920 wordt Engelbertus genaturaliseerd, 11 december 1915 daartoe de ‘declaration of intention’ te hebben getekend 791). † Detroit, Wayne Co., Michigan 24 januari 1955. Tr. 1) Den Haag 14 augustus 1901 798) (door echtscheiding ontbonden Detroit, Wayne Co., Michigan 19 mei 1931) Johanna Elisabeth Terschegget, geb. Gouda 24 oktober 1878 143). † Los Angeles, CA 18 januari 1975 800), gecrem. Rose Hills Cemetery Whittier, Los Angeles County. Tr. 2) Ann Arbor, Washtenaw, Michigan, 25 mei 1931 802) (door echtscheiding ontbonden) 803) Maria Ella Zangelin, geb. Oostenrijk 5 februari 1881, huishoudster 786). † Innsbruck, Oostenrijk 4 december 1958 808), begr. Stadtischen Westfriedhof, Innsbruck, Oostenrijk 6 december 1958.

15 augustus 1910-31 oktober 1910 788) 789) New York Passenger Lists 1820-1957, ss Potsdam, Rotterdam naar New York 790). Op de List of Second Cabin Passengers van de Statendam vanaf 23 augustus 1929 792) New York Passenger Lists 1820-1957, 31 augustus 1929, ss Statendam, Rotterdam naar New York tot 31 augustus 1929 793) 1947-1948 794) vanaf 12 augustus 1952 795) New York Passenger Lists 1820-1957, 14 oktober 1952, ss Nieuw Amsterdam, Rotterdam naar New York tot 14 oktober 1952 en New York Passenger Lists 1820-1957, 29 september 1954, ss Maasdam, Rotterdam naar New York tot 29 september 1954 796).

Volgens de Haagsche Courant van 13 februari is op 12 februari 1902 J.E. Lether, geb. Terschegget bevallen van een dochter 787). Dat is 6 maanden na haar huwelijk. Social Security number 568-20-5730 799).

Johanna is begraven El Porta Dela Paz Mausoleum onderdeel van de Rose Hills be-graafplaats, gate 14, in de San Carlos Corridor, in de Apex of the Cross #2533378 801).

Maria arriveert met de SS Aquitania van Cherbourg naar New York op 24 december 1923 804).
In de 1930 Census is ze weduwe en als dienster inwonend bij de familie Charles A. Gallarno aan de Grosse Pointe Park, Wayne, Michigan 805).
Op 18 april 1945 genaturaliseerd 791).

Vertrekt 12 augustus 1952 795) met de ss Nieuw Amsterdam van Rotterdam naar New York. New York Passenger Lists 1820-1957, aankomst 14 oktober 1952.
Vertrek 29 september 1954 met de ss Maasdam van Rotterdam naar New York
New York Passenger Lists 1820-1957 806).

Uit het eerste huwelijk:

1. Engelberta Johanna Elisabeth Lether
    geb. Den Haag 10 februari 1902 809), administratief medewerkster. † San Bernardino,
    Los Angeles, CA. 13 november 1969, begr. Twentynine Palms Cemetery (lot 26, site
    1, row 6)
San Bernardino, CA, 16 november 1969. Tr. Manila, Filippijnen 24 decem-
    ber 1925 810) dr. Jack Christian Klasson, geb. Altona, Manitoba, Canada 10 septem-
    ber 1896, tandarts, tijdens WW II gevangen gezeten op de Filippijnen. † Walnut, Los
    Angeles County, California 19 oktober 1968, begr. Forest Lawn Memorial Park (Holly-
    wood Hills), Los Angeles, CA, (plot: Sheltering Hills, Map C07, Lot 2289, space 4).
    Zoon van David Klasson en Helena Schwartz, beiden geboren in Rusland.

2. JOHANNES THEODORE, volgt VIIIff

3. Alida Marie Wilhelmina Lether
    geb. Den Haag 4 oktober 1905 811), administratief medewerkster, huisvrouw 1961-.
    † Canoga Park, Los Angeles Co., CA 4 april 1971. Tr. Los Angeles 6 april 1924 812)
    Chester Maurice Wilcox, geb. Sunburg, Ohio 6 september 1901, verkoper van neon
    producten 1954-1961. † Los Angeles, CA, Good Samaritan Hospital 7 juni 1961, ge-
    crem. Inglewood, Chapel of the Pines 10 juni 1961.
    Social Security no. Chester Maurice Wilcox 549-10-2085. Het paar was niet in staat
    kinderen te krijgen.

4. Maria Cornelia Sophia Lether (Corrie, Cora Marie, Corey)
    geb. Den Haag 6 januari 1910, boekhoudster. † Los Angeles, CA, Granada Hills
    Community Hospital 5 juli 1987 813), begr. Chatswort, Oakwood Memorial Park 9 juli
    1987 814). Tr. Auburn, Placer County, CA 9 augustus 1935 Allan Mead Porter, geb.
    Rayland, Jefferson Co, OH 18 maart 1907. † Arcata, Humboldt, CA 19 augustus
    1973 815). Bijna zijn leven lang werkt hij in de mijnen in Nevada, als mecanicien.

5. FREDERIK ANDRIES KAREL (Frits), volgt VIIIgg

6. Alma Lether, geb. Detroit, Michigan 14 december 1913, † aldaar 19 oktober 1917 816).

7. Elvera Geanette (Elvira Jeanetta) Lether
    geb. Detroit, Wayne County, MI 31 augustus 1917, gedpt. Detroit, Michigan 11 no-
    vember 1917 817). † Fountain Valley, Orange County, CA 7 mei 1992. Tr. Yuma,
    Yuma County, Arizona 27 maart 1936 Clyde Rae Mitchell, geb. Salt Lake City, Salt
    Lake County, UT 11 november 1916. † Huntington Beach, Orange County, CA 28
    augustus 1970.

8. Alma Louis Lether
    geb. Michigan 24 november 1918, † Roswell, New Mexico 26 april 1989 818). Tr.
    Yuma, AZ 2 november 1941 John Charles Stickney, geb. Wilmar, CA 9 december
    1917. 4 years of high school,659 barkeeper, machinist 1941- 819). † Garden Grove,
    Orange County, CA 14 juli 2000.

John’s SSN: 550-16-5040. Komt op 21 Apr 1945 in dienst (enlisted men) 659) in Fort
    Macarthur San Pedro, CA. Inschrijving voor de duur van de oorlog of andere noodsi-
    tuatie, plus zes maanden, afhankelijk van het oordeel van de president of anderszins
    volgens de wet.

9. HARVEY, volgt VIIIhh

Notitie bij de geboorte van Engelbertus Theodorus Johannes: Vader volgens geboorteakte onbekend.
Wordt bij huwelijk 03-12-1879 door Fredrik Andries Karel Lether en Maria Klara van Brakel erkend en gewettigd.
Notitie bij het overlijden van Engelbertus Theodorus Johannes: Na zijn dood gaat zijn 2e vrouw terug naar Oostenrijk.
Notitie bij de geboorte van Johanna Elisabeth: Dochter van Coenraad Jacob Terschegget en Maria Cornelia Hoevere, besteedster (znw. vr., mv. besteedsters. Eene vrouw die er haar beroep van maakt vrouwelijke dienstboden (soms ook minnen) aan een dienst te helpen, vaak in eenigszins ongunstigen zin.)
Notitie bij de geboorte van Maria Ella: Dochter van George Zangelin en Anna Pezzi. Vermoedelijk eerder gehuwd geweest met ene Gurschler.

Notitie bij het publiceren van Engelberta Johanna Elisabeth: De familie verhuisde van Manila. Filippijnen naar Amerika terwijl Jack achterbleef, sinds 1925 was hij daar tandarts, afgestudeerd aan de University of Southern Californië, School of Dentistry. Na de Japanse inval raakte hij in gevangenschap. Samen met een collega behandelde hij zo’n 3.000 medegevangenen in een interneringskamp Santo Toma University 380).
Notitie bij het huwelijk van Jack Christian en Engelberta Johanna Elisabeth: 5 kinderen, Jo Ann (Joan), Jackie Levina, de op het Britse motorschip Silverbeech te vroeg geboren tweeling Beth & Silvia en David.

Notitie bij het huwelijk van Chester Maurice en Alida Marie Wilhelmina: Huwelijksgetuige: M. Flipse, minister of the Gospel.
Notitie bij de geboorte van Chester Maurice: Zoon van Galvin Wilcox en Alura Walker.

Notitie bij het huwelijk van Allan Mead Porter en Maria Cornelia Sophia: Huwelijksgetuigen: Ralph M. Erter uit Lincoln en Stephan C. Thomas, pastor van de Pioneer M.E. Church in Auburn.
Zij krijgen 2 kinderen, Phillip Allan Porter (geb. Los Angeles 18 december 1940) en Sharon Lynn Porter (geb. Eugene, Lane County, OR 4 februari 1944) die op 10 februari 1963 in Carson City, NV trouwt met Lonnie Edward Wilson en een tweeling krijgt.
Een van hen is Laura Lynn Hoke-Wilson (geb. Arcata, Humboldt Co, CA 15 september 1968) uit Redding, CA die eveneens genealogie als hobby heeft.
Notitie bij de geboorte van Allan Mead: Zoon van Allan M. Porter en Elisabeth Allman.
Notitie bij het publiceren van Allan Mead: Zij krijgen 2 kinderen, Phillip Allan Porter (geb. Los Angeles 18 december 1940) en Sharon Lynn Porter (geb. Eugene, Lane County, OR 4 februari 1944) die op 10 februari 1963 in Carson City, NV trouwt met Lonnie Edward Wilson en een tweeling krijgt.
Een van hen is Laura Lynn Hoke-Wilson (geb. Arcata, Humboldt Co, CA 15 september 1968) uit Redding, CA die eveneens genealogie als hobby heeft.

Notitie bij het huwelijk van Clyde Rae en Elvera Geanette (Elvira Jeanetta): Son Clyde Rae Mitchell, Jr. (Mike) b. 07 October 1938 Los Angeles, Los Angeles County, Californië, M. 08 augustusust 1958 Downey, Los Angeles County, Californië,
Wife: Martha Frazer Rawlings b. 05 May 1939 Los Angeles, Los Angeles County, Californië, Martha Frazer Rawlings Born 9 May 1939 Los Angeles, Los Angeles County, Californië.
Children:
Karla Joanne Mitchell Born 19 March 1961 Long Beach, Los Angeles County, Californië,
Bret Michael Mitchell Born 5 May 1962 Long Beach, Los Angeles County, Californië,
Family of Karla:
Karla Joanne Mitchell married Craig Steven Lyle on 1 september 1991 Craig Steven Lyle born 3 oktober1959, Tennessee, deceased January 4, 2014.
Children of Karla and Craig Rawlings Everett Lyle Born 21 March 1996 Medford, Jackson County, Oregon, Aven Elizabeth Lyle Born 29 December 1997 Medford, Jackson County, Oregon.
Family of Bret: Bret Michael Mitchell married Maureen Kelly Stack on 18 Februariuary 1989.
Children of Bret and Maureen: Tanner Brock Mitchell Born 5 April 1990 Fountain Valley, Orange County, Californië,
Tarren Kaitlyn Mitchell Born 2 July 1992 Medford, Jackson County, Oregon, (Female), Tallen Cole Mitchell Born 2 November 1995 Medford, Jackson County, Oregon.
Notitie bij Alma Louis: http://trees.ancestry.com/pt/person.aspx?tid=5061374&pg=

http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=pubmembertrees&so=2&pcat=ROOT_CATEGORY&MS_AdvCB=1&rank=1&new=1&MSAV=2&msT=1&gss=angs-g&gsfn=alma&gsfn_x=1&gsln=lether&gsln_x=1&81004010__date_x=1&msbpn_x=1&msbpn__ftp_x=1&81004030__date_x=1&msdpn_x=1&msdpn__ftp_x=1&msrpn_x=1&msrpn__ftp_x=1&_8000C000_x=1&_80008000_x=1&_80018000_x=1&_80014000_x=1&_80010000_x=1&gskw_x=1&_83004002_x=1&ne=2

Foto: U.S., School Yearbooks, 1880-2012 for Alma Louise Lether John C. Fremont High School Los Angeles Californië 1937

Notitie bij het huwelijk van John Charles en Alma Louis: Kinderen: Steve Charles (1942-1997), Timothy John (1952-2009) en dochter Karen (twee dochters w.o. Bonnie), diverse kleinkinderen.

VIIt FREDRIK ANDRIES KAREL (Frits) Lether
geb. Arnhem 18 december 1885, timmerman. † Den Haag 10 juni 1961 855). Tr. Den Haag 13 januari 1909 856) Johanna Elisabeth de Bolster, geb. Den Haag 28 mei 1886, dameskleermaakster 1909- 777). † Voorburg 16 augustus 1967, dochter van Petrus de Bolster (smid) en Hester Pillekers (zonder beroep).

2 november 2015: noch in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (nummer toegang 2.09.09), noch in de archieven van het Nederlands Beheersinstituut (nummer toegang 2.09.16) en van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, STPD (nummer toegang 2.09.42.01), noch in de dossiers betreffende de Zuivering van Ambtenaren, ZA (nummer toegang 2.04.67.01) en betreffende de Zuivering van Politie, ZP (nummer toegang 2.09.52.01) zijn over hem noch zijn 3 zoons gegevens gevonden.

Woonden in Den Haag tot 1909 Ternootstraat, vanaf 1909 Eeckhoutstraat 3, Konin-ginnestraat 163, vanaf 1911 Jacob Catsstraat 291, vanaf 1916 Koninginnestraat 73, vanaf 1919 Stortebekerstraat 158, Vailliantlaan 490 1 en 2 hoog, vanaf 1923 Van Lans-bergenstraat 58, vanaf 1927 Joris van der Haagenstraat 44, Mijtenstraat 88, Frans Halsstraat 105, Wouwermanstraat 20, vanaf 1931 Stuyvesantstraat 232, Stuvesant-straat 296, vanaf 1932 Johannes Camphuisstraat 163, vanaf 1937 Van Imhoffstraat 10, vanaf 1939 Stuyvesantstraat 191.

Hij werkte bij de N.V. Pletterijen v/h L.I. Enthoven en Cie. eerst in Den Haag en later Delft. F.A.K. was oorspronkelijk aangenomen voor een periode van 6 maanden en kwam daar in dienst via zijn schoonvader, die daar smid was. Het werd 40 jaar. Hij was er in dienst als modellenmaker (in de burgerlijke stand stond hij te boek als timmerman) voor de productie van wissels en kruisingen voor de spoor en de tramwegen. Ook had hij een groot aandeel in de vervolmaking van de z.g. schroefgashouders in Nederland. De Pletterij deed in staalskeletbouw, bruggen (voor Rijkswaterstaat), gashouders, tanks (olieopslag), spoor en tramwegwissels en kruisingen. Het schijnt dat zelfs Vincent van Gogh iets met dit bedrijf van doen heeft gehad, vermoedelijk omdat de eigenaren hem sponsorden.

Thuis aan de Stuyvesantstraat had opa een grote verzameling zelf gemaakte smeed-ijzeren stukken zoals hangende en staande lampen, manden, kaarsenstandaards, asbakken, lectuurmanden e.d. Maar ook eigen gemaakte meubelen (zoals een kastje voor een grammofoonspeler).

Hij was een echte oer-Lether. Een harde werker, bepaalde charme, onhandig met seksualiteit, vooringenomen en bepaald geen echte opvoeder.

Hij paste ook niet zo goed bij zijn vrouw, zei een van zijn kinderen ooit.

Blijkbaar besloot het paar beiden tot crematie en gelijktijdige asverstrooiing. Op 16 januari 1968 om 10.45 heeft van hen beiden de asverstrooiing plaats gehad op de Noordzee (bron: Crematorium Vereniging Nederland, brief 17/1/1968, CR nr. 1152 en 45812 (Velsen) 853)

Uit dit huwelijk:

1. Hester Johanna Lether
    geb. Den Haag 22 oktober 1909 857), gedpt. Den Haag door pastoor J.H.F. Root van
    de Josephparochie aan de Van Limburg Stirumstraat 26 oktober 1909 858) doopgetui-
    ge/peettante Helena Bons. Bij de doopregistratie staat ’illigimate’, kerkelijk onwettig
    dus. Eigenaar van een soort antiekzaak (meubelen, porselein, ivoor, klokken e.d.)
    aan de Juffr. Idastraat Den Haag, winkeljuffrouw 1934-859). † Venray, Psychische Ver-
    pleeginrichting Vincent van Gogh Instituut (afd. Iris, Stationsweg 46) 3 mei 1997 860).
    Ze wilde katholiek begraven worden, de uitvaartdienst werd dientengevolge geleid
    door pater Jos Korf, begr. Venray, Begraafplaats Boschhuizen 9 mei 1997 861). Tr.
    Den Haag 30 mei 1934 862) (door echtscheiding ontbonden aldaar 30 augustus 1947)
    862) Antonius Martinus Maria Rolf von den Baumen, geb. Leeuwarden 5 september
    1906, winkelbediende -1926 863), reclametekenaar 1934- 777). † Den Haag 7 februari
    1970 865). Zoon van Andries Franz Heinrich Rolf von den Baumen en Anna Maria
    Francisca Wilthagen.
    Hester’s Graf id-nummer:1280767 Begraafplaatsnr.:1394 Plaats)aanduiding:E1/0184.
    Persoonsbewijs 30 41 64 Den Haag 1 november 1941 864).

    Zij woonde in Den Haag vanaf 1926 aan de Zwarteweg 87, Westeinde 200a, vanaf
    1928 Westeinde 35, vanaf 1933 Plaats 24, vanaf 1934 Vondelstraat 206, vanaf 1946
    Rijklof van Coenstraat. In 1974 verhuisd ze naar Herten bij Roermond en in 1996
    naar Venray.

    Hij woonde vanaf 1939 in Den Haag 2e Riemerstraat 71, vanaf 1946 Molenstraat 24.

2. FREDRIK ANDRIES KAREL (Frits), volgt VIIIii

3. PETRUS DANIËL, volgt VIIIjj

4. JOHANNES, volgt VIIIkk

VIIIa JAN Lether
geb. De Steeg (Rheden) 23 januari 1883 130), grondwerker, arbeider 131). † Zevenaar 6 februari 1966 132), begr. Heiderust, tr. Arnhem 20 februari 1907 133) Elizabeth van Hat-tem, geb. Buurmalsen 19 juli 1878 130). † Rheden 21 november 1959 134), begr. Algeme-ne Begraafplaats Heiderust Rheden 25 november 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Adrianus Lether
    geb. Velp (Rheden) 24 mei 1907, † aldaar 1 augustus 1907, begr. Stichting Oude Be-
    graafplaats Reinaldstraat Velp 3 augustus 1907.

2. Jaantje Jacomina Christina Lether
    geb. Velp (Rheden) 13 oktober 1908 135), fabrieksarbeidster. † Ede 1 september 1985
    135). Tr. Arnhem 30 januari 1935 135) Augustinus Martinus Messing, geb. Arnhem 3 juli
    1906 135), monteur 136). † Arnhem 29 september 1969 135).

3. Jan Christiaan Willem Lether
    geb. Velp (Rheden) 15 december 1909, † Velp 5 maart 1910 137), begr. Stichting
    Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp 8 maart 1910.

4. JAN CHRISTIAAN WILLEM, volgt IXa

5. Evert Marinus Lether
    geb. Rheden 23 december 1912, † Velp (Rheden) 13 februari 1913, begr. Stichting
    Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp 15 februari 1913.

6. Evert Marinus Lether
    geb. Velp (Rheden) 25 december 1913. † aldaar 30 april 1914, begr. Stichting Oude
    Begraafplaats Reinaldstraat Velp (graf 2449) 2 mei 1914.

7. Reliza Bartha Lether
    geb. Rheden 30 juni 1915 138). † aldaar 13 maart 1985 139). Tr. De Steeg (Rheden) 30
    oktober 1937 138) Dirk Jan Spies, geb. Doesburg 12 februari 1914 140), arbeider 141),
    transportarbeider, opperman, aannemersbediende en hulpfitter 142). † Arnhem 25 ja-
    nuari 1994. In WO II is het Bevolkingsregister van Rheden verloren gegaan. Men
    heeft geprobeerd dit te reconstrueren.

8. Gerrit Hendrikus Lether
    geb. Rheden 29 augustus 1916, † Velp (Rheden) 27 november 1916 143), begr.
    Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp 30 november 1916.

9. CHRISTIAAN JACOB, volgt IXb

10. Jacob Johannes Lether
      geb. Rheden 14 oktober 1923 144), fabrieksarbeider, loodgieter. † Arnhem 12 juli
      1983 144). Tr. Arnhem 22 november 1950 145) Jacoba Andrea Jas, geb. Arnhem 27 oktober 1922 145). † aldaar 24 juli 1995.

Notitie bij de geboorte van Jan: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Dochter van Willem van Hattem en Jaantje Bouwman.

Notitie bij het huwelijk van Augustinus Martinus en Jaantje Jacomina Christina: Ze kregen 3 dochters.
Notitie bij de geboorte van Augustinus Martinus: zoon van Augustinus Martinus Messing en Bernardina Phillipina Maria Vierhout.

Notitie bij de geboorte van Jan Christiaan Willem: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het overlijden van Jan Christiaan Willem: Overlijdt zeer jong, reden waarom het volgende kind, zijn broer, dezelfde naam krijgt.

Notitie bij het huwelijk van Dirk Jan en Reliza Bartha: Uit dit huwelijk:
1) Dirk Jan (geb. Rheden 31-12-1937), trouwt Renkum 10-09-1960 A.H. Wagensveld
2) Jan Spies, Burgerlijke stand Rheden - Overlijden, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9777, Aktenummer: 198, Aangiftedatum: 24-10-1938, Geslacht: V, Overlijdensdatum: 23-10-1938, Overlijdensplaats: Velp (Rheden), Nadere informatie levenloos geboren.
3) Jan (geb. Rheden 19-12-1939, overl. Rheden 11-01-1940)
Burgerlijke stand Rheden - Overlijden, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9777, Aktenummer: 10, Aangiftedatum: 12-01-1940, Geslacht: M, Overlijdensdatum: 11-01-1940, Overlijdensplaats: Velp (Rheden), oud 3 week.
4) Bertus Jan (geb. Rheden 10-12-1940)
5) Gerrit (geb. Rheden 25-06-1942), trouwt Arnhem 26-05-1967 C.F. Burgers
6) Elisabeth Jacoba (geb. Rheden 12-06-1942, overl. 31-07-1944)
Burgerlijke stand Rheden - Overlijden, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 33078, Aktenummer: 236, Aangiftedatum: 02-08-1944, Geslacht: V, Overlijdensdatum: 31-07-1944, Overlijdensplaats: Velp (Rheden) (Rheden), oud 7 week.
7) Hendrik Jan (geb. Rheden 02-10-1945)
8) Jan (geb. Rheden 20-10-1950, A 28-05-1984)
9) Johan (geb. Rheden 29-11-1959), trouwt Arnhem 16-03-1979 J.T.M. de Haas.
(bron deels: PK nr. 18 Dirk Jan Spies)
Notitie bij de geboorte van Dirk Jan: Zoon van Jan Dirk Spies en Gerritje Rutten.

Notitie bij het overlijden van Jacob Johannes: Hij overlijdt kinderloos.
Notitie bij de geboorte van Jacoba Andrea: Dochter van Jacobus Andries Jas (geb. Arnhem 08-06-1877) en Aaltje van Haaren (geb. Werkhoven 27-12-1881). (PL 107255 Jacoba Andrea Jas)

VIIIb MARINUS Lether
geb. Rheden 15 mei 1888 153), arbeider 154). † Velp (Rheden) 23 februari 1968 153). tr. Rheden 3 juli 1909 155), (echtscheiding ingeschreven 1968) Pietje Philips, geb. Tricht (Buurmalsen, v.a. 1978 Geldermalsen) 1 oktober 1888 153), dienstbode 154). † Rheden 22 juni 1971.

Uit dit huwelijk:

1. Pietje Philips Lether
    geb. Rotterdam 12 april 1904 156). † Den Haag 4 juni 1975 156). Tr. Den Haag 11 de-
    cember 1935 156) Johannes Gerardus Adrianus van Putten, geb. Den Haag 21 fe-
    bruari 1906 156), los werkman 157). † Wassenaar 26 augustus 1972 156).

2. Marie Lether
    geb. Rheden 24 juli 1910 158). † aldaar 4 november 1972 158). Tr. (1) Vermoedelijk
    Rheden 14 september 1929 158) Johannes Hermanus Hartgers, geb. Rheden 29 de-
    cember 1907 158), winkelchef 159). † Arnhem 22 september 1938 160), begr. Kerkelijke
    Begraafplaats Rheden 26 september 1938 161). Tr. (2) Rheden 20 maart 1943 162)
    Hendrik Theunissen, geb. Rheden 5 september 1904 162), grondarbeider en steenfa-
    briekarbeider 163). † Rheden 14 februari 1984.
    In WO II is het Bevolkingsregister van Rheden verloren gegaan. Men heeft gepro-
    beerd dit te reconstrueren.

3. MARINUS, volgt IXc

4. CHRISTIAAN, volgt IXd

5. BEREND HENDRIK, volgt IXe

6. Johanna Cornelia Lether
    geb. Rheden 21 juli 1926 164). † aldaar 1 april 1990 164). Tr. De Steeg (Rheden) 22 juli
    1950 164) Anton Hermann Reijnders, geb. Kevelaer, Duitsland 1 mei 1927 164).
    † Rheden 15 februari 2000.

Notitie bij het huwelijk van Pietje en Marinus: Wettiging van 1 kind bij huwelijk.
Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Dochter van Berend Hendrik Philips (arbeider) en Woutertje van Arkel.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar, moet verm. op Philips worden gezocht - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Johannes Gerardus Adrianus en Pietje: Dochter Pietje werd tijdens het huwelijk van haar ouders ge-echt. akte nr. 3679, erkenning door ouders door huwelijk op 03-07-1909, achternaam kind was Philips. Bron: Rotterdam 1904 e063v
Notitie bij de geboorte van Johannes Gerardus Adrianus: Zoon van Bartholomeus Hendrik Aloisius van Putten en Maria Magdalena de Voogt.

Notitie bij de geboorte van Marie: Nog geen scan van geboorteakte beschikbaar - mei 2015.
Notitie bij het huwelijk van Johannes Hermanus en Marie: Uit het 1e huwelijk kwam Hendrik Hartgens (geb. Rheden 27-11-1929, overl. Rheden 08-02-1931). (PK nr. 331 Hendrik Theunissen)
Notitie bij de geboorte van Johannes Hermanus: Zoon van Hendrik Hartgers en Aaltje Cato Bosveld.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Marie: Uit het huwelijk met Hendrik, kwam Jan Teunissen (geb. Rheden 02-11-1943) en Pietje Marie Johanna Teunissen (geb. Rheden 22-03-1947, die op 27-12-1969 huwt met J. Wijnveld). (PK nr. 331 Hendrik Teunissen)
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zoon van Jan Teunissen (geb. Rheden 16-09-1868) en Josina Elisabeth Kip (geb. Rheden 09-09-1868). (PK nr. 331 Hendrik Teunissen)

Notitie bij het overlijden van Anton Hermann: overl. Rheden tussen 15-29 februari 2000

VIIIc CHRISTIAAN Lether
geb. Rheden 8 april 1893 175), automonteur, bankwerker glasfabriek 1920-1940, technisch ambtenaar. † Leiden 11 augustus 1984 175). Tr. 1) Gorinchem 16 augustus 1918 176) (echtscheiding ingeschreven aldaar 24 april 1936) 177) Sara van Heiningen, geb. Gorin-chem 22 maart 1896 175). † Rotterdam 30 oktober 1981. Tr. 2) Rotterdam 13 mei 1936 175) Jannigje Elke Voormolen, geb. Rotterdam 27 augustus 1899 178). † Leiden 6 april 1990. Persoonsbewijs 381561 vanaf 2 oktober 1941 179).

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacomina Christina Lether
    geb. Gorinchem 5 februari 1919. † Rotterdam 22 mei 2013. Tr. Rotterdam 20 april
    1949 Jan Verbeek, geb. Wijk en Aalburg 27 september 1920, † Rotterdam 24 sep-
    tember 2001.

2. FREDERIK, volgt IXf

Notitie bij de geboorte van Sara: Dochter van Frederik van Heiningen en Jurriana Schouwenburg.
Notitie bij de geboorte van Jannigje Elke: Dochter van Gerrit Voormolen (geb. Bergambacht 06-07-1868) en Adriana Jongkind (geb. Groot-Ammers 19-08-1871).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jacomina Christina: Ze hebben een dochter Jurriana Johanna (Jerdy) Verbeek (geb. Gorinchem 13-12-1953) die ook getrouwd is en in Frankrijk woont.

VIIId JOHAN Lether
geb. Rheden 1 maart 1896 183), fabrieksarbeider in de Spinnerij van de AKU Arnhem -1961 184). † Rheden 19 juni 1978 183), begr. Begraafplaats Heiderust Rheden. Tr. De Steeg (Rheden) 19 december 1925 183) Martha Gesina de Winkel, geb. Arnhem 1 juni 1899 183). † Rheden 6 augustus 1963 183), begr. Begraafplaats Heiderust Rheden. Dochter van Hendrik de Winkel en Catharina (Trijntje) van Huenen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina Christina Lether
    geb. Rheden 14 januari 1926 185), dienstbode, winkelbediende. † Rheden 20 februari
    1981 185).

2. Catharina Lether
    geb. Rheden 19 januari 1927 186), dienstbode. † Rheden 2 augustus 1987 186). Tr. De
    Steeg (Rheden) 20 oktober 1951 186) Johannes Frederik Swam, geb. Arnhem 5 fe-
    bruari 1926 186).

3. JOHAN MARTIN, volgt IXg

4. HENDRIK, volgt IXh

5. Aaltjen Lether
    geb. Velp (Rheden) 6 juni 1933. † Arnhem 26 februari 2012, gecrem. Crematorium
    Dieren (Rheden) 1 maart 2012. Tr. Arnhem 27 mei 1961 Christiaan Johannes Lohn-
    stein, geb. Arnhem 6 februari 1933. † Rheden 31 oktober 1987.

VIIIe ANTOON Lether
geb. Velp (Rheden), gem. Rheden 19 november 1888 143). Militair 1909-1932 199) infanterist bij het bewakingskorps. † Soerabaja, Nederlands-Indië (later Indonesië), Gevangenis Werfstraat 20 juni 1942 202), begr. Soerabaja, Nederlands Ereveld Kembang Kuning B 279 203) 21 juni 1942. Tr. Djokjakarta, Nederlands-Indië 5 mei 1920 Sukijem Di Krama, geb. Kali Bogor, Java, Nederlands-Indië 15 juni 1890. † Lawang, Indonesië 26 juni 1954. Dochter van Bangsa Di Krama en Walem. Militaire biografie beschikbaar.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Lether (Rika, Riek)
    geb. Djokjakarta, Nederlands Indië 18 december 1918. † Ugchelen, gem. Apeldoorn,
    Verzorgingshuis Rumah Saya 16 februari 2007 204), gecrem. Ugchelen (Apeldoorn),
    Crematorium Heidehof 22 februari 2007. Tr. Soerakarta, Nederlands Indië 17 sep-
    tember 1941 Ernestus (Eddie) van Gemert, geb. Semarang, Nederlands Indië 19
    september 1912, automonteur, later rijksambtenaar 205). † Arnhem 21 november 1988
    206). Zij komt in 1955 uit Indonesië
    Zoon van Cornelis Gerrit Johannes van Gemert en Jeanne Faustine Donkel.

    Woonden v.a. 1955 Kabeljauwallee 35, Renkum Doorwerth. V.a. 1957: Huissense-
    straat 197 III, Arnhem en v.a. 1970  Doeffstraat 154 Arnhem. Zij woonde een tijd in
    Pension De Branding in Doorwerth. Van 2001 tot en met haar overlijden in 2007
    woonden zij in Verzorgingshuis Rumah Saya in Ugchelen/Apeldoorn. Uit dit huwelijk
    drie kinderen: Anthoon Cornelis (Soerakarta, NI 20-9-1942; Eduward Gerrit (Makas-
    sar, NI 21-5-1947); Berthie Frans (Makassar, NI 1-10-1949)

    Notitie bij de geboorte van Hendrika: Opmerking(en): erkenning RA: 1920/71
    Op de site RoosjeRoos staat er op 12 april 1919 de term "erkenning" bij genoemd.
    De ouders waren dus niet of nog niet getrouwd ten tijde van de geboorte. Het kind
    behoefde daarom niet meteen na de geboorte te worden aangegeven. De aangifte/
    erkenning heeft dus enige tijd later plaats gevonden, en de Regeringsalmanak heeft
    de datum van erkenning aangehouden voor de index en niet de feitelijke geboorte-
    datum.

2. HENDRIK DANIËL, volgt IXi

3. Margaretha Lether
    geb. Djokjakarta, Nederlands Indië 31 augustus 1924, † aldaar 19 oktober 1924.

4. ANTOON, volgt IXj

5. JOHANNES, volgt IXk

Notitie bij het overlijden van Antoon: Van 8 maart 1942 tot 21 juni 1942 is hij in Japanse gevangenschap geïnterneerd en zat in Beschermingskamp Timoran in Solo, Java 200, Rode Kruis dossier NI 8.908 en overlijdt in Gevangenis Werf- straat Soerabaja, ten gevolge van deze internering (honger en mishandeling) op 20 juni 1942, in sommige stukken ook wel 21 juni.
In een schriftelijk antwoord van het Rode Kruis aan notaris F.H. Kooyman te Velp (Rheden) (die een boedel onderhanden heeft waarin Anton (schrijft de notaris) medegerechtigd is) d.d. 1 november 1950 zegt zei: "... op 20 juni 1942 in de gevangenis aan de Werfstraat te Soerabaja is overleden en aldaar ter aarde is besteld onder graf no. K200."op de OGS site Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya staat bij vak/rij/nummer B 279 te lezen.
Op RoosjeRoos valt te lezen dat het om aktenummer 103 gaat, filmnummer 1357859.

VIIIf WILHELMUS JOHANNES Lether
geb. Groessen (Duiven) 12 mei 1889 283), steenfabriekarbeider, boerenknecht 284).
† Zevenaar 14 juni 1941 285), begr. Nederlands Hervormde Begraafplaats Zevenaar 18 juni 1941. Tr. Westervoort 2 september 1909 286) Fenneke Siebelink, geb. Westervoort 21 november 1890 283). † Zevenaar 4 november 1977, dochter van Hermanus Siebeling en Grada Christina Demkes.

Uit dit huwelijk:

1. MARTINUS, volgt IXL

2. HERMANUS, volgt IXm

3. Geertruida Hendrika Lether
    geb. Westervoort 15 maart 1913 287). † Zevenaar 22 november 1969 287). Tr. Duiven
    30 november 1933 287) Hendrikus Dokter, geb. Putten 31 januari 1911 287). † 24 au-
    gustus 1970, zoon van Jan Dokter (25 jaar oud, spoorwegarbeider) en Aaltje Keve-
    lam (zonder beroep bij de geboorte van haar zoon, maar bij haar trouwen was ze
    dienstbode).

4. Wilhelmina Fenneke Grada Lether
    geb. Duiven 31 maart 1932, tr. Duiven 4 juni 1957 Gerrit Smeenk, geb. Ede 17 maart
   1916.

Van Fenneke en Wilhelmus Johannes is nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Fenneke is een nicht van Hermina Siebelin(k)(g) die met Jan Willem is getrouwd.

Hendrikus en Geertruida Hendrika: Zij kregen een tweeling.
Gerrit en Wilhelmina Fenneke Grada: Uit hun huwelijk: Rudy Jan Smeenk (geb. Duiven 6/11/ 1959) en Ernest Willem (geb. Duiven 24/3/1963).

VIIIg MARTINUS Lether
geb. Zevenaar 4 september 1894 296), landbouwarbeider (volgens de huwelijksakte), landbouwer, controleur bij Menken. † Angerlo 19 maart 1972 296), gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) 23 maart 1972. Tr. Angerlo 12 februari 1920 297) Nella Johanna Assink, geb. Angerlo 2 oktober 1897 296). † Doesburg 26 november 1980, dochter van Jan Assink, landbouwer (geb. Angerlo 11/10/1870) en Reiniera Johanna Weijers (geb. Steenderen 22/1/1877; overl. Angerlo 24/10/1921). Beiden lid van de Ned. Hervormde Kerk.

Uit dit huwelijk:

1. JAN REINIER, volgt IXn

2. Geertruida Martina Lether
    geb. Angerlo 12 december 1921, † Dieren (Rheden), Zorgcentrum St. Elisabeth 6 no-
    vember 2008, gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) 10 november 2008 298). Tr. An-
    gerlo 13 juni 1946 Gerrit Christiaan Charles Zwaan, geb. Giesbeek (Zevenaar) 10 no-
    vember 1919. † Doesburg 12 juli 2003.
    Gerrit Christiaan Charles is een neef van Cees Zwaan die de met zus van Geertruida
    Martina Lether trouwt. Zij krijgen 2 kinderen: Martinus Frederik Christiaan Zwaan
    (geb. 14/5/1947 Angerlo) en Frederik Christiaan (geb. 14/3/1951 Angerlo).

3. Nella Reiniera Lether
    geb. Angerlo 18 januari 1924, † Alphen a/d Rijn 2 oktober 2015. Tr. Angerlo 13 juni
    1946 Cornelis Zwaan, geb. Giesbeek (Zevenaar) 13 maart 1920, baas Pannenfa-
    briek, onderhoudsmonteur 299). † Alphen a/d Rijn 15 september 1992, zoon van Gijs-
    bert Zwaan (geb. Angerlo 19/4/1892) en Wouterke Maria Donatz (geb. Beusichem
    22/7/1892).

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Nella Reiniera: Cees is een neef van Gerrit die met haar zuster is getrouwd. Zij krijgen Gijsbert (geb. Angerlo 18/1/1950; getr. 25/5/1973 met A.J. de Haan).
Cornelis: Uitgifte Persoonskaart nr. 001851 vanaf 21 oktober 1941, 299)

Notitie bij het huwelijk van Nella Johanna en Martinus: Nog geen scan van huwelijks-akte beschikbaar - mei 2015.

VIIIh JAN WILLEM Lether
geb. Zevenaar 16 november 1896 304), hoofdmonteur, smid 305). † Gorinchem 20 sep-tember 1961 304), begr. Algemene Begraafplaats Gorinchem 23 september 1961. Tr. Angerlo 22 april 1920 306) Fenneke Siebelink, geb. Angerlo 26 januari 1897 304).
† Gorinchem 29 september 1979, begr. Algemene Begraafplaats Gorinchem 3 oktober 1979, dochter van Jan Siebelink (landbouwer) en Gerritje van Zadelhof.

Uit dit huwelijk:

1. MARTINUS, volgt IXo

2. BEREND JAN, volgt IXp

3. GERARD HENDRIK, volgt IXq

4. Gerritje Jenneke Lether
    geb. Gorinchem 11 november 1929 307), gedpt. Ned. Hervormde Kerk Gorinchem
    door ds. Jac. J.H. Pop 6 april 1930. † Gorinchem 14 februari 1942 308), begr. Algeme-
    ne Begraafplaats Gorinchem 19 februari 1942.

Fenneke en Jan Willem: Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Fenneke: Een nicht van Fenneke die met Wilhelmus Johannes is getrouwd.

Gerritje Jenneke: Nog geen scan van overlijdensakte beschikbaar - mei 2015.

VIIIi CORNELIS Lether
geb. Zevenaar gem. Duiven 4 oktober 1898 314), autohandelaar / autosloper, technicus, vermeld vanaf 1928 315). † Westervoort 19 december 1976 314), begr. Algemene Begraafplaats Westervoort 22 december 1976. Tr. met de handschoen te Westervoort 1 augustus 1929 314) Hermina Siebelink, geb. Westervoort 1 oktober 1902 314). † Westervoort 14 januari 1963, begr. Algemene Begraafplaats Westervoort 18 januari 1963, dochter van Hermanus Siebelink en Grada Christina Demkes.

Op 5 juni 1928 van Amsterdam naar Batavia met de Christiaan Huygens 315).
Op 13 augustus 1929 van Amsterdam naar Batavia vertrokken met MS Pieter Cornelis-zoon Hooft.
Vertrekt 29 december 1931 vanuit Batavia en arriveert 19 januari 1932 316) met MS Christiaan Hygens weer in Amsterdam.
Tot 1963 woonachtig aan de Dorpsstraat 22 Westervoort.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Hendrika Lether
    geb. Sambodja, Nederlands Indië 16 september 1930, tr. Westervoort 8 mei 1957
    Wouter van Beek, geb. Wekeren, Arnhem 24 mei 1930. [woont Vlaardingen 1960]
    318).

2. HERMANUS CHRISTIAAN, volgt IXr

3. Cornelia Hermina Lether
    geb. Westervoort 15 mei 1934. Tr. Westervoort 3 januari 1962 Pieter Christiaan Jan Alewijnse, geb. Maasdriel 7 maart 1932.
† 11 januari 2013. [Westervoort 1962] 319). Zij maakt prachtige schilderijen.

Wouter en Geertruida Hendrika: krijgen 3 kinderen: Harm Anton (geb. 28/10/1963 Vlaardingen); Gerard Wouter (geb. 1/12/ 1964 Oostvoorne); Geurt Cornelis (Gerco) (geb. 5/8/1960 Vlaardingen) die een dochter Sara heeft.

Pieter Christiaan Jan en Cornelia Hermina: krijgen ook 3 kinderen, Hermina Helena (Hetty)(geb. 21/10/1962 Westervoort; Petronella (Pia) (18/3/1965 Westervoort) en Cornelis (Kees)(geb. 15/6/1969 Westervoort).

VIIIj WILHELMUS HENDRIKUS Lether
geb. Zevenaar 20 augustus 1901 325), hoofdcommies assistent. † Deventer 15 maart 1978 325), begr. Crematorium Dieren (Rheden) 20 maart 1978. Tr. Lobith / Angerlo (ker-kelijk Nederlands Hervormde Kerk Angerlo) 282) 4 augustus 1927 325) Reindina Lusink, geb. Angerlo 17 augustus 1901 325). † Deventer 19 juni 197 325), gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) 23 juni 1977 270), dochter van Garrit Jan Lusing en GerritjeTiecken.
Hij was van 1940-1957 penningmeester van de afdeling Herwen en Aerdt van het Nederlandse Bijbelgenootschap 1940-1957 326).

Uit dit huwelijk:

1. GERHARD HENDRIK, volgt IXs

2. Annie Gretha Lether
    geb. Lobith gem. Herwen en Aerdt 15 maart 1931, tr. Lobith gem. Herwen en Aerdt 2
    september 1954 Marius Hendrik van der Pol, geb. Utrecht 26 januari 1926. † Dor-
    drecht 18 april 2010 327), begr. Alg. Begraafplaats Zuidendijk 270 Dordrecht 23 april
    2010.

Marius Hendrik en Annie Gretha: Uit dit huwelijk: Willem Frederik (Eric)(geb. 13/4/1958 Vlaardingen, trouwt te Dordrecht op 14/10/1980 Eline van der Wolk en krijgen: Iris Charlotte geb. 16/4/1983 Dordrecht, Dorith Heleen geb. 22/2/1985 Dordrecht, Jolieke Violet geb. 6/5/1988 Dordrecht, Rinske Rosali geb. 1/2/ 1990 Dordrecht); Marius Hendrik (Marco) (geb. 13/1/1960 Vlaardingen) en Gerhard Willem (Gerwin) van der Pol (geb. 19/6/1964 Maassluis).

VIIIk CHRISTIAAN Lether
geb. Zevenaar 19 juni 1903 329), landbouwarbeider 330). † Zevenaar 13 oktober 1983 329), begr. Hervormde Begraafplaats Zevenaar 18 oktober 1983. Tr. Zevenaar (kerkelijk NH Kerk Zevenaar door ds. Wartena) 282) 20 april 1933 329) Louisa Alida van Hussel, geb. Steenderen 21 februari 1906 329), † Zevenaar 16 april 1986, begr. Hervormde Begraafplaats Zevenaar 21 april 1986, dochter van Gerrit Hendrik van Hussel en H.W. Jansen.

Christiaan heeft zijn hele leven in de boerderij aan de Leuffenseweg gewerkt en ge-woond. De boerderij was eigendom van zijn vader.

In het dagblad De Gelderlander verschijnt op 19 april 1983 331) een artikel, met als onderwerp dat hij, dan 79, en vrouw Ali (77) de volgende dag hun vijftigjarig huwelijksfeest vieren, thuis aan de Leuffenseweg te Ooy, Zevenaar, alwaar ook een dienst en een Heilig Avondmaalsviering zal plaatshebben. "Het echtpaar verkeert nog in goede gezondheid, zij het dat de bruidegom weinig meer kan zien".

Op 1 september 1998 verkocht Christiaan's zoon Willem de boerderij voor f. 220.000,-- aan Andries Hofman.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Hendrica Martha Lether
    geb. Zevenaar 31 oktober 1935, tr. vermoedelijk Zevenaar 19 oktober 1962 Jan Bon-
    der, geb. Eelde 17 maart 1930. † Zevenaar 25 april 1987.

2. Willem Louis Lether
    geb. Zevenaar 8 januari 1937 333). † aldaar 22 juni 1989 333), begr. Hervormde be-
    graafplaats, Zevenaar 27 juni 1989. Willem overleed aan een hartstilstand tijdens een
    samenkomst van de Baptisten gemeente op het moment dat hij met de voorganger in
    gebed wilde gaan.

3. MARTINUS GEURT, volgt IXt

VIIIL GEURT Lether
geb. Zevenaar 18 december 1909. † Zevenaar 28 januari 1996 334), gecrem. in besloten kring 31 januari 1996. Tr. Zevenaar (kerkelijk NH Kerk Zevenaar) 282) 17 oktober 1946 Johanna Catharina van Weess, geb. Westervoort 22 december 1910, † Zevenaar 18 december 1989, dochter van Arend van Weess en Johanna Catharina Derksen.

Uit dit huwelijk:

1. AREND GERRIT, volgt IXu

2. JOHANNES MARTINUS, volgt IXv

Geurt werd op 5 januari 1939 in Zevenaar ingeschreven, komende uit Duitsland.
Ze woonden vanaf 1952 aan de Delweg 52 Zevenaar en vanaf 1974 aan de Jan Mensstraat 13 Zevenaar.
Johanna Catharina: Weduwe van Hendrik Wolsing (geb. Zevenaar 17-8-1906; O. Wehl 4-4-1945) bij wie ze een zoon Derk had (geb. Zevenaar 10/2/1945; overl. Zevenaar 18/12/1989).
Ze woonde aan de Klapstraat 59 Westervoort en vanaf 1939 Doesburgscheweg B 94 Zevenaar.

VIIIm HENDRIK Lether
geb. Ede 26 april 1900 393), † De Bilt 4 februari 1962 394) 395), begr. Brandenburg Bilthoven. Tr. De Bilt 10 juli 1931 396) Maria Johanna van Lunteren, geb. De Bilt 25 juni 1907 393). † De Bilt 4 november 1989, begr. Begraafplaats De Brandenburg Bilthoven, dochter van Willem van Lunteren en Maria Veenendaal.

Uit dit huwelijk:

1. HENDRIK, volgt IXw

2. Maria Christine Lether
    geb. De Bilt 8 mei 1938, tr.? 29 augustus 1958 Leendert Bartel Hendrikse, geb.?

3. CORNELIS, volgt IXx

Notitie bij het huwelijk van Leendert Bartel en Maria Christine: Op 24 juli 1955 verloofd (zij woont dan Koekoekslaan 32 Bilthoven en hij Watermolen 3, Zierikzee) 397. Krijgen op 9 juni 1960 zoon Jan Hendrik.

VIIIn GERRIT JAN Lether
geb. Oosterbeek (Renkum) 25 april 1892 416), arbeider 402), gemeentearbeider, smid.
† Rheden 11 april 1967 416). Tr. Arnhem 15 maart 1922 417) Trijntje Meerburg, geb. Alblasserdam 10 mei 1897 416). † Arnhem 10 maart 1953 418), begr. Begraafplaats Mosco-wa Arnhem 1953 419). Dochter van Jacob Meerburg (arbeider) en Poulina Verloop, weduwe van Gerrit Jan van den Bosch 402), (geb. Arnhem 22-11-1893, overl. Aldaar 09-01-1921)

1. Poulina Elisabeth van den Bosch
    geb. Arnhem 1 september 1920; tr. 22 november 1939 J.D. Post.

Uit dit huwelijk:

2. HENDRIKUS GERRIT, volgt IXy

Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Gerrit Jan: Scans huwelijksakten lopen tot 30-12-1921, aan Gelders Archief gemeld - mei 2015.
Gerrit Jan woonde eerst in Alkmaar. Tot 1917 woonde hij in bij de weduwe Scholten aan het Kerkplein in Arnhem. Vanaf 1917 Schuttersbergscheweg 7 Arnhem.
Op 9 oktober 1941 krijgt Trijntje PB A48 / 42223.

VIIIo LUCAS Lether
geb. Renkum 1 september 1898 420), hulpremmer, arbeider-remmer, wegwerker, arbei-der, arbeider op proef, arbeider-rangeerder, rangeerder, seinhuiswachter, 1e seinhuis-wachter, hoofdseinhuiswachter 1919-1958 421). † Den Haag 16 september 1970 420). Tr. Assen 18 september 1928 422) Pieterdina van IJsselmuiden, geb. Slochteren 15 maart 1899 420). † Rijswijk Z-H. 11 oktober 1989, begr. Eikelenburg Rijswijk, dochter van Hendrik van IJsselmuiden (geb. Norg 13/10/1868) en Albertje Penning (geb. Assen 10/12/ 1867).

Uit dit huwelijk:

1. LUCAS, volgt IXz

Notitie bij het huwelijk van Pieterdina en Lucas: Nog geen scan van huwelijksakte beschikbaar - mei 2015.
Lucas Lether (NS stamboeknummer 41880). Eerst als landbouwer werkzaam zijnde treedt hij op 4 augustus 1919 in dienst als hulpremmer en promoveert op 5 september 1919 tot arbeider-remmer. Op 15 maart 1920 volgt zijn aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt 2,85 gulden per dag. Tot 25 september 1921 is zijn standplaats Heerlen (alwaar hij op 28 januari wordt beëdigd). Op 16 november 1921 wordt zijn standplaats Arnhem. Op 29 oktober 1922 wordt hij wegwerker en overgeplaatst naar Tilburg/Boxtel en op 31 december naar Doetinchem/Ruurlo. Op 30 augustus 1925 is hij overgegaan naar de Centrale Werkplaats Zwolle naar materieel en werkplaatsen. Op 13 november 1927 is hij arbeider met standplaats Geldermalsen en van 24 november 1929 tot 1 mei 1934 arbeider-remmer te Nijmegen. Op 8 juli 1934 arbeider op proef met als standplaats Den Haag Hollands Spoor, al waar hij op 16 mei 1937 arbeider-rangeerder wordt en op 6 oktober 1940 rangeerder. Op 20 november 1941 slaagt hij voor het examen telegraaf. Op 1 oktober 1945 wordt hij seinhuiswachter op Den Haag HS en op 1 maart 1952 1e seinhuiswachter. Tenslotte wordt hij op 1 augustus 1956 hoofdseinhuiswachter.
Op 1 januari 1921 wordt het jaarloon vastgesteld op 1.580,80 en op 1 oktober 1922 op 1.684,80, hij is dan arbeider-remmer. Wanneer hij op 29 oktober 1922 wegwerker wordt, daalt zijn jaarinkomen naar 1.550,02 op 15 augustus 1924 zelfs naar 1.390,82 om op 28 september 1924 weer te stijgen naar 1.432,96. In 1929 verdient hij 1.560 gulden, in 1933 zakt dat tot 1.450 en in 1935 zelfs tot 1.370. Vanaf 1937 begint het weer op te lopen om in 1943 te eindigen met 1.769,25.
Zijn lichamelijk keuringen in 1919, 1920, 1954 en 1956 zeggen dat hij geschikt is voor groep I, II en III en zijn oogkeuringen in 1919, 1943, 1945, 1950, 1953 en 1956 zijn voldoende, alhoewel hij dan wel een leesbril nodig heeft.
Op 15 augustus 1925 krijgt hij een geldboete van 0,25 cent wegens het op 30 juli 1925 15 minuten te laat in dienst komen.
Op 1 september 1958 wordt het dienstverband eervol vervroegd geëindigd wegens leeftijd.
(bronnen: HUA, Nederlandse Spoorwegen archief)

VIIIp JOHAN CHRISTIAAN Lether
geb. Westervoort 9 juli 1895 478), warmoeziersknecht 479), telegrafist later assistent stationsdienst, adjunct-commies, standplaats Staatsspoor Den Haag 1920-1959 480). † Gouda 28 oktober 1977 478). Tr. Nieuwerkerk a/d IJssel 13 december 1918 481) Neeltje van Rij, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 30 januari 1894 478). † Moerkapelle 6 oktober 1971 478), dochter van Leendert van Rij en Jacoba Heuvelman.

Uit dit huwelijk:

1. Alijda Jacoba Lether
    geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 27 februari 1920, † aldaar 26 juli 2006. Ttr. Nieuwerkerk
    a/d IJssel 26 mei 1943
    Maarten den Toom, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 9 mei 1919, † Capelle a/d IJssel 15
    mei 1996.

2. LEENDERT, volgt IXaa

Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Johan Christiaan: Nog geen scan van huwelijks-akte beschikbaar - mei 2015.

Bij zijn huwelijk is hij warmoeziersknecht (groenteteler-hovenier, iemand die moeskruiden teelt en verkoopt), een soort tuindersknecht. (Nieuwerkerk aan den IJssel, 1918 akte 18).
Johan Christiaan was werkzaam bij de spoorwegen (NS-personeelsnummer 46843), eerst als telegrafist en later als assistent stationsdienst. Op 12 december 1920 wordt hij aangesteld als adjunct-commies aan het Staatsspoor in Den Haag. Op 1 februari 1959 volgt ontslag, vermoedelijk wegen het bereiken van de pensioenleeftijd. (bron: HUA, Nederlandse Spoorwegen archief)
Voor het gezin betekende dat vaak verhuizen. Ze woonden in Alphen a/d Rijn, 3-1-1936 Kerklaan 15 Nieuwerkerk a/d IJssel, 7-4-1941 Donklaan 45 Voorschoten, 9-10-1941 Molenaarstraat 15 Den Haag, 25-6-1971 Wilde Veenen 3 Moerkapelle.

Tot 1925 was dit gezin woonachtig in Nieuwerkerk, in 1940 keerde het daar terug, maar verhuisde in 1941 naar Den Haag. Volgens de Woerdense Courant van 16 maart 1932 werkte hij ook in Nieuwveen en werd i.v.m. bezuinigingen overgeplaatst naar Aarlanderveen. Aleida, haar man en dochtertje woonde i.v.m. de woningnood in (bij wie is onbekend) en in 1953 kwam ook de 81 jarige vader VIIj Henrik Daniel tot z'n overlijden erbij.

Notitie bij het overlijden van Alijda Jacoba: Vrij kort na de dood van haar man wordt ze opgenomen in Verzorgingstehuis Criscenteum en de laatste jaren zelfs in een gesloten afdeling i.v.m. haar dementie.
Notitie bij het huwelijk van Maarten en Alijda Jacoba: Uit dit huwelijk: Johanna Christine den Toom, geb. Den Haag 10/3/1951, (bron: CBG PK 1697899-4074) en PL 0231717 Maarten den Toom

VIIIq WILLEM Lether
geb. Westervoort 30 juni 1903 500), metselaar. † Westervoort 2 oktober 1991 500). Tr. Westervoort 22 oktober 1931 500) Elisabeth Post, geb. Oosterhesselen (bij Coevorden) 5 november 1902 500). † Westervoort 5 mei 1999 501), begr. Westervoort, Algemene Begraafplaats Westervoort 7 mei 1999 501).

Uit dit huwelijk:

1. BEREND JAN, volgt IXbb

VIIIr CESAR CHRISTOFFEL Lether
geb. Westervoort 8 februari 1907 503). † Arnhem (Heemskerckstraat 48) 29 februari 1964 504), begr. Moscowa Arnhem 505). Tr. Arnhem 5 juni 1935 503) Franziska Schrenk, geb. Hausmening, Oostenrijk 11 april 1911 506). † Velp (Rheden) 18 januari 1997, gecrem. Crematorium Dieren (Rheden).

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmine Sophia Schrenk Lether
    geb. Hausmening, Oostenrijk 11 maart 1935, tr. Arnhem 7 mei 1957 Wim de Kruijf,
    geb.?.

Notitie bij het huwelijk van Wim en Wilhelmine Sophia: Wim de Kruijf en Wilhelmine Sophia krijgen zoon Robert en dochter Karin (getrouwd met Jan Willem Holdijk, zij krijgen Ginger).

VIIIs WILLEM Lether
geb. Westervoort 5 oktober 1913 515), metselaar. † Rheden 9 februari 1985 515). Tr. Arn-hem 12 juli 1946 516) Jacoba Dina Catharina Delsink, geb. Elst 7 mei 1919 517). † Rheden 25 juni 2009, dochter van Stephanus Delsink (geb. Arnhem 16-04-1887) en Catharina Jacoba Lusterum (geb. Elst 26-06-1895).

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Dina Catharina Lether
    geb. Rheden 15 januari 1947 518), tr. De Steeg (Rheden) 11 oktober 1968 Johannes
    Hendrikus Bernardus Xxx, geb. Arnhem 27 januari 1945.

2. Willem Lether
    geb. Rheden 5 juli 1948 518) tot 1994 kwartiermeester bij de Koninklijke Marine, tr.
    Weesp 11 mei 1988 Marianne Xxxx, geb. Amsterdam 27 september 1953.

3. Johanna Aleida Lether
     geb. Velp (Rheden) 20 oktober 1949 518), tr. De Steeg (Rheden) 21 februari 1969
     Frans Xxxx, geb. Velp 8 november 1944.

4. Catharina Gerhardina Lether,
    geb. Velp (Rheden) 25 juni 1952 518). † Arnhem 3 januari 2013 519) tr. De Steeg
    (Rheden) 21 januari 1977 Clifford Josiah Xxxx, geb. Rheden 6 juni 1951, † 519).

5. Gerhardina Wilhelmina Lether
    geb. Velp (Rheden) 31 juli 1953 518), tr. Ruurlo 15 december 1976 Gerrit Hendrik
   Xxxx, geb.?.

6. HERMAN, volgt IXcc

7. Hendrik Jan Lether
    geb. Rheden 31 maart 1959 518), schoonmaker van oliepijleidingen over hele wereld,
    tr. Aalten 7 september 1990 Henny Xxx, geb.? waarschijnlijk gescheiden.

Johannes Hendrikus Bernardus en Jacoba Dina Catharina: Uit hun huwelijk: Marit (geb. Velp (Rheden) 9/11/1976) en Karan (geb. Velp (Rheden) 2/1/1978).

Frans en Johanna Aleida: Uit dit huwelijk Manuela (geb. Rheden 14/8/1971; overl. 16/9/1976); Remco (geb. Rheden 4/4/1974) en Jacqueline (geb. Rheden 28/4/1978).

Clifford Josiah en Catharina Gerhardina: Uit hun huwelijk Vincent (geb. Velp (Rheden), Rheden 10/8/1979); Dennis (geb. Arnhem 29/8/1980) en Raimon (geb. Arnhem 12/2/1982).

Gerrit Hendrik en Gerhardina Wilhelmina: Uit hun huwelijk: Cindy (geb. 25/10/1977 Ruurlo) en Sebastiaan (geb. 5/3/1980 Groenlo).

Henny en Hendrik Jan: 7 september 1990 of 91

VIIIu. THEODORUS Leether
geb. Brummen 1 oktober 1908 561), lichtmatroos 1925, matroos 1e kl. 1928, kwartiermeester 1936, Bronzen Medaille 1936, bootsman 1937, v.a. 1941 rechercheur bij de Spoorwegpolitie. † Renkum (verpleeghuis Pro Persona in Wolfheze, waar hij van 1950-1965 werd verpleegd 562) 17 januari 1965 561), gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) 21 januari 1965. Tr. Aalten 18 augustus 1932 561) Hendrika Aleida Oberink, geb. Aalten 23 augustus 1909 561). † Gennep 19 mei 2001, gecrem. Nijmegen, Jonkerbos 22 mei 2001.

Uit dit huwelijk:

1. THEODORUS HENDRIK, volgt IXdd

VIIIu HENDRIKUS JOHANNES Leether
geb. Brummen 17 oktober 1920, basklarinettist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest 1962-1992, docent -1985 573). † Den Haag 22 oktober 2005. Tr. Den Haag 24 september 1947 Maria Wilhelmina Elisabeth Xxxx, geb. Den Haag 11 mei 1923.

Uit dit huwelijk:

1. RUDOLF GERARDUS, volgt IXee

2. Johannes Theodorus Leether
    geb. Den Haag 12 mei 1954, Tenor bij de Koninklijke Opera te Brussel 1981-.
    [Brussel 1980-]

VIIIv CESAR CHRISTOFFEL BAREND Lether
geb. Arnhem 18 september 1903 608), eerst kantoorbediende, later handelsagent, pensionhouder in Santpoort 1939- 609), behaald 9 juli 1921 zijn Mulo-diploma in Nijmegen 610). Vanaf 1925 woonachtig in Schoorl. † Rotterdam 12 juni 1979 608). Tr. 1) Amsterdam 22 september 1926 611) (door echtscheiding ontbonden aldaar 19 maart 1937) 608) Alma Johanna Busse, geb. Oberhausmash, Oost-Duitsland 5 oktober 1905 608), was 1925-1926 woonachtig aan de Prinsengracht Amsterdam 612). † Amsterdam 6 december 1991, dochter van Andreas Busse en Emilie Dijck. Tr. 2 Amsterdam 17 september 1942 608) Johanna Thomaske Radersma, geb. Amsterdam 9 juli 1907 608), typiste 613). † Baexem 19 november 1975 608). Dochter van Hendrinus Radersma uit Haarlem en Jantje de Ruiter.

Uit het eerste huwelijk:

1. Barend Lether
    geb. Amsterdam 5 augustus 1925, juwelier 1946-1987, † Amsterdam 30 juli 1997 614),
    gecrem. Crematorium Westgaarde te Amsterdam 5 augustus 1997.

2. ANDREAS CHRISTOFFEL, volgt IXff

3. Wilhelmina Emilie Lether
    geb. Amsterdam 12 februari 1928 615). Eerst kantoorbediende en later controleuse
    van een wasserij. † Rotterdam 12 juni 1986 615). Tr. 1e Haarlem 22 januari 1955 615)
    Hans Revers, geb. Haarlem 17 december 1931 615), aannemer 616). † Haarlem 2 okto-
    ber 1963 615) zoon van Wessel Henrikus Anthonius Revers en Cornelia Josepha Jan-
    se. tr. 2e Uden 20 juli 1967 615) Jan Willem Blok, geb. Velsen 31 juli 1937 615), analist
    617). † Rotterdam 14 juni 1993. Zoon van Blasius Blok (geb. Velsen 2 maart 1908) en
    Geeske Frederika Rom (geb. Akersloot 29 oktober 1906). (PK nr. 503 J.W. Blok)

Uit het tweede huwelijk:

4. Levenloze zoon, geb. Haarlem 5 september 1950.

Notitie bij de geboorte van Barend: Archief van het Bevolkingsregister Amsterdam, Bevolkingsregisters 1853-1863, NL-SAA-43589560 staat bij geboorte het adres Prinsengracht 775.

Notitie bij het huwelijk van Hans en Wilhelmina Emilie: Uit het huwelijk met Hans Revers: Patricia (geb. Haarlem 2/8/1956); Jacqueline Mara Victoria (geb. Haarlem 9/2/1960) en Hansje (geb. Haarlem 12/5/1964).

Notitie bij het huwelijk van Jan Willem en Wilhelmina Emilie: Uit het huwelijk met Jan Willem Blok: Jan Willem Blok (geb. Vlaardingen 21/1/1968).
Hij was eerder gehuwd (Heemstede 8 mei 1965, echtscheiding Heemstede 18 augustus 1966) met Elisabeth Anna Catharine de Groot (geb. Oost & West Souburg 16 juli 1939).

VIIIw JOHN Lether
geb. Salt Lake City, UT 12 oktober 1909, machinist in de Aerospace industry bij Cherry Rivet Company 620), SSN: 529-09-1929 630). † Norwalk, CA. 8 oktober 1986 631), begr. Rose Hills Memorial Park, Whittier, CA, 11 oktober 1986 632). Tr. Salt Lake City (in het huis van zijn grootouders van moederskant) 10 oktober 1928 633) Hazel Ruth Jones, geb. Salt Lake City 25 augustus 1910 634). High School, 1st year 635) Packer 635) manager of Bakery at Grand Central Market in Los Angeles 636). SSN: 528-18-5602 1972 637). † Norwalk, Los Angeles, CA, 5 februari 1996 639), begr. Whittier, CA Rose Hills Memorial Park 8 februari 1996, naast haar man John. Dochter van Wiley A. Jones en Rosealine Harter.

Uit dit huwelijk:

1. Marjorie Ruth Lether
    geb. Salt Lake City, UT 4 oktober 1929, office manager o.a. bij Rockwell, tr. Los An-
    geles, CA 21 augustus 1948 Raymond Bargas Cruz, geb. Phoenix, AR 3 juli 1926,
    vrachtwagenchauffeur † La Hebra, CA 29 juli 1978. Woonde in Rancho Cacumonga,
    CA. 620).

2. JOHN WILEY, volgt IXgg

3. Shirley Mae Ann Lether
    geb. Salt Lake City, UT 22 oktober 1935, † home Sun City, CA 15 december 2017.
    Tr. 1) Keeman, AZ 31 augustus 1954 (door echtscheiding ontbonden) Richard Tho-
    mas Miltenberger, geb. Denver, Colorado 13 september 1935, † Los Angeles, CA 22
    februari 2002. Tr. 2) Whittier, CA 25 mei 1963 Robert James Smith, geb. Whittier, CA
    28 oktober 1936, † Sun City, CA 3 december 2016.

4. Sharon Carol Lether
    geb. Salt Lake City, UT 14 november 1940, eigenaar van een 1-vrouws secretariaat
    servicebureau 620) tr. Las Vegas, NV 29 mei 1960 Victor Anthony Reina, geb. Ro-
    chester, NY 4 mei 1938, kelner, verkoper binnendienst, v.a. 2002. Vic had een nier-
    probleem en werd al jaren om de dag gedialiseerd. † Whittier, CA 21 april 2010, begr.
    Rowland Heights, Queen of Heaven Cemetery 27 april 2010 640), urn bijgezet Queen
    of Heaven Cemetery 10 mei 2010 620).

Notitie bij het huwelijk van Raymond en Marjorie Ruth: Ze krijgen: Linda Delores (geb. Los Angeles 3/3/1949, op 17/2/1968, tr. Arthur Ruiz, 5 kinderen); Raymond David (geb. Los Angeles 9/8/1950, overl. 30/9/1950 aan een nierfalen); Steve Michael (geb. Los Angeles 21/2/1953, overl. 12/9/2018 8 pm, gesch.); Lori Ann (geb. Lynnwood, CA 22/4/1962, op 27/7/1985 getr. David Hoffman, twee zoons (Troy Arron), ze is advocaat).
bron: Archief Sharon Reina - Lether.

Notitie bij het overlijden van Shirley Mae Ann: Thuis overleden in bij zijn van haar zoon Richard.
Notitie bij het huwelijk van Richard Thomas en Shirley Mae Ann: Uit het 1e huwelijk 5 kinderen: Richard Thomas jr. (geb. Whittier, CA 18/4/1955), Richard jr. had a relatie met Laurie Brooks bij wie hij een dochter heeft, maar ze zijn niet getrouwd, hij woont 2008 bij moeder Shirley en Robert, haar 2e man; James Edwin (geb. Los Angeles 24/8/1956) Deborah Ann (geb. Downey, CA 1/12/ 1957)’; Michael Lee (doodgeb. Long Beach 29/9/1960); John Brian (geb. Los Angeles 11/12/1961).

Notitie bij de geboorte van Sharon Carol: Als enige van deze kinderen in het ziekenhuis geboren.
Notitie bij het publiceren van Sharon Carol: datum trouwen Joanna Wieteski
Notitie bij het huwelijk van Victor Anthony en Sharon Carol: Ze krijgen 2 kinderen Thomas (geb. Montebello, CA 31/3/1961; overl. eind februari 2017, getrouwd, 2 kinderen, na scheiding getrouwd met Margaret Lorenzo) en Christopher (geb. Montebello, CA 26/9/1966, 2 kinderen uit relaties, in 2001 verloofden in 200? getrouwd met Joanna Wieteski uit Polen, die afgestudeerd makelaar is).

VIIIx MARTIN Lether
geb. Salt Lake City, UT 8 oktober 1911, Clerc 1940- 644), SSN: 528-03-6339, woonde in Woodland, Salt Lake City en rond 1940 San Francisco al waar hij op scheepswerven werkte 645). † Woodland, Yolo, CA 19 april 1969 646), gecrem. Murray City Cemetery, Murray, UT (plot: 11 159 3 2) (cremated remains buried there) 22 april 1969 647). Tr. Salt Lake City, UT 23 juni 1930 648) Doris Driffel Pennock, geb. Devilalide, Morgan, UT 12 mei 1913, SSN: 529-05-3964 649). † Woodland, Yolo, CA 2 mei 1986 650), dochter van James Ernest Pennock en Hanna Driffill.

Uit dit huwelijk:

1. Lois Ann Lether
    geb. Salt Lake City, UT 25 augustus 1931, † Woodland, Yolo, CA 19 augustus 2009,
    begr. Woodland 26 augustus 2009. Tr. Salt Lake City 10 april 1952 Donald Richard
    Minton, geb. Hennepin, Minnesota, 24 april 1930, † Woodland, Yolo, CA., 3 oktober
    1991.

2. Nancy Lois Lether
    geb. Salt Lake City, UT 10 januari 1934. † Holladay, UT 27 mei 2017 651), begr. Ely-
    sian Burial Gardens, Millcreek, UT 6 juni 2017, tr. Salt Lake City 13 februari 1954
    Jack Floyd Hilton, geb. Salt Lake City 26 januari 1934. † Hollady 29 januari 2011.

3. Linda Joy Lether
    geb. Salt Lake City, UT 9 september 1941. Gunnison High School 1956-1959, Jordan
    High School 1959- 652).Tr. 1) Salt Lake City 13 juni 1959 653) (door echtscheiding ont-
    bonden)
Joseph Rolland Xxx, geb. Salt Lake City 30 juli 1941; tr. 2) 8 mei 1965 (door
    echtscheiding ontbonden Yolo, CA. januari 1972)
654) Donald Xxx, geb. Woodland,CA
    13 juni 1931. Tr. 3) Woodland 8 juni 1972 Norman A. Xxxa, geb. Yolo, Born 1 March
    1941, overl. CA 9 juni 1972.

4. Sandlin Lee Lether
    geb. San Francisco, CA 27 januari 1943 655) tr. 1) Woodland, Yolo, CA. 17 oktober
    1964 (door echtscheiding ontbonden Yolo, CA. mei 1974) 656) Herbert Clayton Hebb
    II, geb. Aubundale, FL 16 mei 1941. † Mesa, Arizona 12 september 2011. Tr. 2)
    Orem, UT 2 mei 1992 Victor G.Xxx, geb. Provo, UT 30 maart 1943.

5. Martin James Lether
    geb. San Francisco, CA 26 september 1946 657), diende bij de US Navy 658).
    † Woodland, CA 30 juni 2000, begr. Monument Hill Memorial Park, Woodland, Yolo,
    CA 13 juli 2000 659).

6. Susann Annabel Lether
    geb. San Francisco, CA 29 december 1949, tr. Woodland, Yolo, CA 26 augustus
    1967 Robert John Xxxx, geb.?.

7. Lether
    geb. Modesto, CA 15 november 1950, tr. Yolo County, CA. 9 juni 1973 660) (door echt
    scheiding ontbonden)
John Joseph Xxxx, geb. Riverside, CA 21 januari 1942.

8. LOUIS BRENT, volgt IXhh

9. Doris Nannette Lether
    geb. Salt Lake City, UT 7 september 1955, tr. Woodland, Yolo, CA, 28 september
    1974 661) Patrick William Xxxx, geb. Los Angeles, CA 24 januari 1952.

Woodland High School, Woodland, Yolo County, California, United States, Yearbook year 1971.
https://www.myheritage.nl/research/collection-10569/vs-jaarboeken-naam-index-1890-1979?itemId=48689346&groupId=893e7f858c3c8136800b8b699b3deb7c&action=showRecord&recordTitle=Nannette+Lether

Notitie bij het huwelijk van Donald Richard en Lois Ann: Zij kregen twee kinderen: Janet Ann Minton (geb. San Francisco 14/2/1956, getrouwd met David Keller, hebben 3 kinderen) en Elisabeth Doris Minton (geb. Woodland, CA. 30/1/1966, getrouwd met ene Egolf of Egoiff, kregen 3 kinderen. (geb. Woodland, CA. 30/1/1966).

Notitie bij het overlijden van Nancy Lois: (Bron overlijden: http://www.legacy.com/obituaries/deseretnews/obituary.aspx?n=nancy-lether-hilton&pid=185682145&fhid=4549&eid=sp_ommatch) and Salt Lake Tribune (http://www.legacy.com/obituaries/saltlaketribune/obituary.aspx?page=lifestory&pid=185682147)
Notitie bij het huwelijk van Jack Floyd en Nancy Lois: Uit dit huwelijk: Michael Jack (geb. SLC 4/10/1954); Douglas Albert (geb. SLC 13/5/1956) en David Martin (geb. SLC 16/5/1960).

Notitie bij het huwelijk van Joseph Rolland en Linda Joy: Uit het 1e huwelijk David Lawrence (geb. Salt Lake City 19/4/1960 en Richard Joseph (geb. Salt Lake City 19 mei 1963).
Notitie bij het huwelijk van Donald en Linda Joy: Uit het 2e huwelijk Anthony Wade (geb. Woodland, CA 8/3/1966).
Notitie bij de geboorte van Donald: Volgens Sharon, mail 5-7-2018: Donald Huff, b. 2 augustus 1930 Colorado
Notitie bij het huwelijk van Norman A. en Linda Joy: Uit het 3e huwelijk Andrew Martin (geb. 8/5/1973, overl. 19/6/1993 door een auto-ongeval).

Notitie bij het publiceren van Sandlin Lee: Echtscheiding Sandlin L. Lether en Herbert C. Hebb niet gevonden 2018-08.
Notitie bij het huwelijk van Herbert Clayton en Sandlin Lee: Ze krijgen vijf kinderen: Wendy Lee, Sacramento, CA 15 mei 1965, op 3/12/1988 getrouwd met Steven E. Morgan; Mark Clayton Sacramento, CA 5 oktober 1966; Brent Herbert Martin Sacramento, CA 31 augustus 1968; Heather Nannette 27 november 1971; Christopher James Auburn, CA 21 september 1981.

Notitie bij het overlijden van Martin James: http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=VAcemeteries&h=4980543&indiv=try

Notitie bij het huwelijk van Robert John en Susan Annabell: Drie kinderen: Amy Cushing Christensen; Robert John Cushing en Allison Cushing Kindelt.
Notitie bij het huwelijk van John Joseph en Janet Hannah: Uit dit huwelijk Joseph Matthew Martinez en Justin William Martinez.

Bij zijn huwelijk op 9 June 1973 in Yolo, CA schijnt John Joseph Martinez 23 jaar te zijn. Dat zou impliceren dat zijn geboortejaar niet 1942 is maar 1950/51. Sharon heeft daar op 5-7-2018 over geantwoord: I have not found answer to that yet.
Notitie bij het huwelijk van Patrick William en Doris Nannette: Drie kinderen: Zacrary, Nicolas en Ashley.
Notitie bij Patrick William: Mail Sharon 5-7-2018: Patrick William Taylor shows mothers maiden name as Milton
Notitie bij de geboorte van Patrick William: Zijn moeder is een Milton, volgens de Californië index of births.

VIIIy HENRY (Hank) Lether
geb. Salt Lake City, UT 25 september 1913, loodgieter, SSN: 528-01-1599 666). † Arcadia, CA 7 mei 1992 667), begr. Covina Hills, CA, Forest Lawn Memorial Park 12 mei 1992. Tr. 1) Helene D. Freeman, geb. Salt Lake City 18 mei 1914, SSN: 548-36-5773 668). † Arcadia 14 juli 1975 669), begr. Covina Hills; Forrest Lawn Memorial Park 17 juli 1975. Tr. 2) 14 mei 1976 Isabel M. Ranney, geb. Los Angeles, CA, 31 augustus 1911, Social Security number 560-12-6942. † Arcadia, Los Angeles, CA 14 augustus 2009.

Uit het eerste huwelijk:

1. Paddy Joan Lether
    geb. Salt Lake City, UT 10 mei 1935, tr. 1) Los Angeles, CA 4 december 1954 670)
    William H. Cripps, geb. Alameda, CA., 27 december 1932. † aldaar, begr.? Tr. 2)
    Reno, NV 26 maart 1960 Michael Murphy Marshall, geb. Washington, DC 18 juni
    1931. † Woodinville, WA 23 februari 2013. Woont van 1940 Salt Lake City 635).
    De kinderen gingen naar de American School in Den Haag, alwaar dochter Kathy in
    1979 gradueerde. Chemical engineer 1976-1979.

Notitie bij het huwelijk van William H. en Paddy Joan: Uit 1: William Henry (Bill)(Skip) Marshall, geb. Reno, Nevada, 26 oktober 1955 (2003 living in AZ,CA.; 2016 lives in Santa Clara, CA). (Is dit een Marshall of een kind uit het 1e huwelijk met N.N.?

Uit 2:

2. Kathleen Jane
    geb. Pasadena, CA 29 juli 1961, trouwde 1984 Michael PatrickXxx, geb. Walnut
    Creek, CA 2 december 1962 (woont sinds 2003 in Hoboken, New Jersey) en scheid-
    de 1991 (woont in 2003 in Seattle, in 2004 verhuisd, 2016 in Bellingham, WA). Ze is
    advocaat en sinds eind negentiger jaren als of deputy district attorny.

VIIIz LAWRENCE (Beverly, Brev) Lether
geb. Salt Lake City, UT 21 december 1912, Social Security number 528-01-3407.
† Midvale, Salt Lake, UT 23 december 1996 692), begr. Redwood Memorial Estates, Taylorsville, UT 27 december 1996 693). Tr. Salt Lake City 20 september 1933 Annie Elizabeth Henstrom, geb. Logan, Cache County, UT 24 augustus 1912, † Salt Lake City 15 mei 1987, begr. Redwood Memorial Cemetery. Dochter van Richard Henstrom en Annie Elizabeth Henstrom.

Uit dit huwelijk:

1. Anne Lether
    geb. Gunnison UT 1936, tr. Salt Lake City, UT 2 februari 1957 Charlie Dean Thomas
    uit Midvale, geb. Tennessee, USA 24 februari 1936, overl. Midvale, Salt Lake, Utah
    20 augustus 2010.

2. Linda Lether
    geb. Gunnison, UT 29 november 1941, afgestudeerd Jordan High School. † West
    Jordan, UT 16 januari 2008, begr. Redwood Memorial Estates Cemetery, Taylorsvil-
    le, UT. 19 januari 2008. Tr. 15 februari 1981 694) Joseph Lawrence (Larry) Dazley,
    geb. Salt Lake City, UT 11 oktober 1947. † West Jordan 4 oktober 2016 695), begr.
    Redwood Memorial Cemetery, West Jordan 10 oktober 2016 696).
    Hij zat op de Hillcrest High School en later verdiende hij zijn GED, gepensioneerd als
    mechanic bij UT Power & Light. Zoon van Joseph Carl Dazley en Ruth Beverly Jen-
    sen Dazley.

3. LAWRENCE, volgt IXii

Notitie bij het overlijden van Lawrence Beverly: In een rouwadvertentie in de The Deseret News van 25 december 1996 worden genoemd zijn schoonzusters: Letha Gisseman, Florence Henstrom, Elaine Henstrom en Ila Lether, wordt de rouwdienst gehouden op 27 december 1996 in de Redwood Memorial Estates Chapel, 6500 South Redwood Road.

Notitie bij het huwelijk van Joseph Lawrence en Linda: Children Bart Slack (overleden), Stacy (Norman) O’Dell, Cherie Schoenfeld, Destinee Baker (Shawn), Joseph Brandon (Kaylynn).

VIIIaa ROBERT ELLIS (Bob) Lether
geb. Salt Lake City, UT 13 juli 1914, SSN: 528-01-4862 700). † Salt Lake City 9 decem-ber 1977 701), begr. Holladay Memorial Park, Holladay UT. Tr. 5 augustus 1935 Illa Camilla Neilson, geb. Holladay 10 april 1915. † thuis Holladay, UT 31 januari 2010, begr. Holladay Memorial Park, Holladay 4 februari 2010. Ze was gids in het Museum of National History, lid van de dochters van de UT Pioneers, voormalig lid van Wasatch Gem Society, voormalig lid van Utivica Club. Hobbies: ze hield ervan haar kunstwerken te maken en tijd met familie door te brengen. Dochter van Nephi Quinton and Sarah Luella Howard Neilson. Raised in Holladay, the 2nd of 4 children.

Uit dit huwelijk:

1. Nancy Elizabeth Lether
    geb. Salt Lake City, UT 13 november 1936, † aldaar 26 maart 2017 702). Tr. 1) 1954
    (echtscheiding uitgesproken 1970) 703) Kent LamarXxx; tr. 2) 1987 Harry Xxx,
    geb. Ely, Nevada.

2. Barbara Jane Lether
    geb. Salt Lake City, UT 1938, tr. Salt Lake City, UT 4 augustus 1960 Paul Lee Xxx,
    geb. Enoch, UT.

3. JAMES ROBERT, volgt IXjj

4. KELLY MARTIN, volgt IXkk

5. Camilla Lether
    geb. Holladay, Salt Lake City, UT 10 december 1948, Olympus High School - Salt
    Lake City -1961 170), Salt Lake Community College - Taylorsville -2003 170), werkte bij
    de Cam Company 170). Tr. Holladay 15 januari 1964 Clayton Eugene Perkins, geb.
    Holladay 18 september 1942, afgestudeerd Granite High School en de Universiteit
    van Utah, majoring in Interior Design 704), diende 8 jaar in de Army Reserves 705).
    † 14 juni 2017, begr. Holladay Memorial Park, Holladay 20 juni 2017. Zoon van
    Clayton L. Perkins en Ruth  Lyon Perkins. [vanaf 1948 woonachtig geweest Holladay]

She married Kent Smith in 1954, divorced in 1970?

In haar overlijdensadvertentie in de Deseret News (31 maart 2017) en de Salt Lake Tribune (31 maart 2017) staat dat zij kinderen heeft: Sindy Smith, Jackie Smith, Gerri (Roebin) McQueen, Tracy (J.C.) Smith, David Smith-Harrison, Steve (Tanya) Smith en 17 kleinkinderen en 22 achter-kleinkinderen. Volgens haar overlijdensadvertentie was Nancy een levendige tiener, liefhebbende moeder en vrouw, een huizenbouwer, trooster van familie en vrienden, begaafde handwerkster (crafter), tuinvrouw en iemand die anderen steeds ondersteunde. Een viering van haar leven werd gehouden op maandag 3 april op 7:00 Goff Mortuary, 8090 S. State St.

Notitie bij het huwelijk van Clayton Eugene en Camilla: Hebben dochters Janean Perkins Le Duc (Myles) en Wendy Walker.

VIIIbb GENE BOISE Lether
geb. Salt Lake City, UT 6 januari 1917, was 40 jaar Operations Manager bij United Airlines (gedurende UAL’s glorie dagen) 710). Social Security number 528-22-0617 wordt daarin Jean B. genoemd 1920 711) evenals in de 1930 US Census 712). † thuis Salt Lake City 12 april 2006 715), gecrem. Salt Lake City Cemetery 15 april 2006. Tr. Salt Lake City 23 juli 1940 Thorene Tebbs, geb. Hyrum, Cache, UT 26 april 1922, SSN: 528-20-4006 716). † Salt Lake City 3 november 1994 717), gecrem. Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City 7 november 1994 580) (plot X_1_149_3@MD_E cremated remains buried there).

Uit dit huwelijk:

1. FRANK GENE, volgt IXLL

2. Judith Lether
    geb. Murray, UT 19 december 1942, † Holy Cross Hospital, Salt Lake City, UT 11
    mei 1943 718), begr. Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, UT 14 mei 1943 (plot
    X_1_149_3E).

3. RICHARD, volgt IXmm

4. Kathleen Lether
    geb. Salt Lake City, UT 19 maart 1952, tr. 1) 5 december 1972 (door echtscheiding
    ontbonden 22 december 1992)
719) KennethXxx, geb. 14 mei 1950; tr. 2) San
    Diego CA 31 december 1995 Joseph (Joe) J. Xxx, geb. Brawley, CA., 8 april 1944.

5. GARY KIRK, volgt IXnn

6. Jean Lether
    geb. Salt Lake City, UT 13 december 1962, tr. 1) Salt Lake City 11 december 1978
    720) (door echtscheiding ontbonden? 1981) David Louis Olsen, geb. Salt Lake City,
    UT 29 mei 1960, † Salt Lake City 28 januari 2009. Tr. 2) Salt Lake City 25 februari
    1982 721) (door echtscheiding ontbonden 1984) Mike G. Xxx, geb. Salt Lake City 6
    juli 1961; tr. 3) Calvary Chapel of Salt Lake City UT 28 juli 2007 Ricky B. Xxx, geb.
    Salt Lake City 24 april 1959, een oude vriend van haar [wonen in een klein stadje
    Hanna, UT waar zij beiden werkzaam zijn in/bij een onyx mijn.

Notitie bij Gene Boise: Zijn 2e naam Boise komt van de toen grootste stad van de staat Idaho. Volgens overleveringen bestaat zijn voorgeslacht uit de eerste pioniers in die staat, reden waarom hij zo werd vernoemd. Maar hij kan ook zijn vernoemd naar zijn grootvader van moederskant.
Notitie bij het huwelijk van Thorene en Gene Boise: Eleven grandchildren include Geoffrey Lether, Shaun Lether, Shelli Lether, Daniella Matutes, Leah Bradbury, Brad L. Pentelute, Kami Pentelute; Sarah and Trisha Lether; Jason Olsen, and Jennilee Wilkey. Seven great grandsons include Leonardo, Elijah and Ethan Lawrence; David and Adam Lether; Chandler Olsen; and Aryn Pentelute.
Notitie bij de geboorte van Thorene: Ze heeft drie zusters Edith Sandberg, Salt Lake City; Joann Grahm, Sandy, UT; Patsy "Laura" Grahm, Escondido, CA.
Notitie bij Gene Boise: Als 23 jarige jongeman schijnt hij in 1940 te werken als Yardman bij ene Al Frank. tot 1940 en tot 15 april 2006 713).

Notitie bij het huwelijk van Kenneth en Kathleen: Zij krijgen Danielle Pentelute Matutes (geb. 15/3/1974;, Leah Pentelute (1976); Bradley Lether Pentelute (geb. 5/12/1977) en Kami Pentelute (1981), (die zich nu Elam noemt en een zoon Aaron heeft.

Notitie bij het huwelijk van David Louis en Jean: Uit haar huwelijk met David Olsen is zoon Jason David Olsen, geboren op 6 april 1979, die zelf ook een kind schijnt te hebben.
Uit het huwelijk met Mike Wilkey werd dochter Jennilee Wilkey geboren, die op July 7th 2011, trouwde met Jeffery Diehl.
Notitie bij het huwelijk van Mike G. en Jean: Waaruit dochter Jenilee M. Wilkey op 5 mei 1982 wordt geboren.

Notitie bij Jean: ze woonde bij haar vader om hem te verzorgen.

VIIIcc DAVID ROLLIN Lether
geb. Salt Lake City, UT 30 september 1923, † Carbonville, Carbon County, UT 10 de-cember 2016, begr. Cliffview Cemetery, Price, Carbon, UT 14 december 2016. Hij dien-de tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger in Europa (Frankrijk en Duitsland) 704). Tr. 1) Hollywood, CA juni 1946 733) Colleen Marie Marks, geb. Salt Lake City 19 juni 1926, SSN: 528-32-0461 734). † zelfmoord thuis in Salt Lake City 24 mei 1978, begr. Salt Lake Cemetery, Salt Lake City 27 mei 1978 735) (park_40_1_5W), dochter van Andrew en Mary Marks. Tr. 2) Las Vegas, NV 15 september 1982 Vernetta Elisabeth Schermer, geb. Lander, Wyoming 14 januari 1924, boekhouder bij H & J Supply en US West van waaruit ze pensioneerde, lid Episcopal Church en lid geweest van Beta Sigma Fi, uit een eerder huwelijk had ze dochter Marilyn (Terry) Vogrinec uit Carbonville en zoon Stephen (Jo) Jolley, uit Salt Lake City. Hobbies golf, bowling en bridge. Ze trouwde op 28 september 1945 Guy H. Jolley van wie ze is gescheiden in 1945 736). † Beehive Home, Price, UT 1 april 2012, begr. Cliffview Cemetery, Price, UT 5 april 2012; dochter van Charles F. en Maurine Schermer. Ze woonde in Carbon County, Price en Holladay. Tr. 3) Wellington, UT 22 oktober 2012 Dorline Giles Wallberg (b ?).

Uit het eerste huwelijk:

1. Sandra Lee Lether
    geb. Salt Lake City, UT 29 december 1946, My UT Tech, Tustin High School 1964-,
    bakker (gepensioneerd) in de bakkerij van Lee and Dad’s Kruideniers 1990-. † Boze-
    man, Montana 23 februari 2015 704), gecrem. Montana 2015. Tr. 1) Clark County,
    Los Angeles, CA 2 maart 1965 233) (echtscheiding ingeschreven Orange County,
    CA maart 1975)
217) Russell E. Xxx; tr. 2) Elko, NV 2 april 1982 737) Scott Xxx,
    geb. 24 december 1955.

2. Steven Lewis Lether
    geb. Salt Lake City, UT 29 augustus 1950, † aldaar 31 juli 2013, gecrem. Mt.
    Olympus, UT 30 augustus 2013.

3. Mitchell David Lether
    geb. Salt Lake City, UT 4 januari 1955, † San Diego, CA, 6 februari 1988 738), begr.
    Salt Lake City Cemetery 11 februari 1988 739) 108492 PARK-40-1-5-W (cremains).

4. Corey Arlen Lether
    geb. Salt Lake City, UT 22 april 1956, † aldaar 31 maart 1988 740).

Notitie bij Sandra Lee: Heeft een dochter Debra Elsner McNeil:
3 children, 2 born in Orange, CA. The third one Amanda (Mandy) was born in Murray Ut.
Notitie bij het overlijden van Sandra Lee: In 2013 werd ze nogal ernstig ziek en moest aan de beademing lazen we destijds op haar Facebook-pagina.
Na de crematie is door Debra en Dave haar as uitgestrooid over haar eigen land in Montana en op het strand van Californië (gebeurde ergens in 2015).
"Ze was een geweldige vrouw, met een groot gevoel voor humor. We zullen haar voor altijd missen. De hemel is een gelukkige plek om zo’n mooie engel in haar midden te hebben”, schreef haar dochter.
Notitie bij het publiceren van Sandra Lee: Is het deze Sandra Lee die volgens de Nevada, Marriage Index, 1956-2005 op 2 maart 1965 is het huwelijk treedt met Russell E. Elsner?
(https://www.ancestry.com/interactive/1100/VRMNV1956_0064_09_C-0107?pid=9100324&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D1100%26h%3D9100324%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DcTY53%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=cTY53&_phstart=successSource&usePUBJs=true)
Notitie bij het huwelijk van Russell E. en Sandra Lee: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=1100&h=8937982&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=cTY79&_phstart=successSource

Notitie bij het overlijden van Steven Lewis: Death Master File says, died 02 augustusust 2013 (http://sortedbyname.com/mobile/pages/l130413.html)
30 augustus 2013: In the morning a helicopter was rented to fly his ashes to the top of a mountain (Mt. Olympus) so that he would be scattered over the same mountain his brother Cory was scattered on. Two of his sister Sandra’s children went in the helicopter.

VIIIdd HERMAN JOHN Lether
geb. Ogden, UT 26 juni 1912, hoofdinspecteur bij de spoorwegen (ging in 1976 met pensioen), SSN: 709-09-2154 en vanaf 7 december 1994 747). † Portland 4 december 1994 747) & 749), begr. Sunset Hills Memorial Park 8 december 1994. Tr. Ogden, Weber 28 april 1934 Naomi Armstrong, geb. Ogden 31 januari 1913, Social Security number 528-01-8750. † Portland, Washington, Oregon 97229 21 mei 2006 750), begr. Finley-Sunset Hills Memorial Park, Portland, dochter van Harry Herbert Armstrong en Elizabeth Naomi Armstrong.

Uit dit huwelijk:

1. Herman Brent Lether
    geb. Ogden, UT 4 juni 1939, † Stanwood, Snohomish, Seatlle, WA 25 augustus 1954 751).

2. Deanne Naomi Lether
    geb. Seattle, WA 12 november 1944, tr. Multnomah, OR 16 september 1966 752)
    (echtscheiding uitgesproken 1995) Forrest G. Xxx, geb. Salem, Oregon 15 april 1945. Woonde
    v.a. 1994 Lake Oswego.

3. Sheryl Lee Lether
    geb. Seatlle, WA 8 augustus 1947, Sunset High School, Beaverton, OR 1964- 659),
    Brigham Young University, Provo, UT 1966- 659), tr. Salt Lake City, UT 20 augustus
    1968 Eric J. Xxx, geb.?. Woonde Portland, OR 1994-.

Notitie bij het huwelijk van Forrest G. en Deanne Naomi: Uit dit huwelijk Bryce Forrest (geb. 20/3/1967 Portland, OR, Multnomah Co.); Cord Jason (geb. 29/1/1970 Corvallis, OR, Benton Co.); Erin D. (geb. 6/1/1973 Portland, OR, Multnomah Co.) en Chelsea Tess (geb. 10/5/1983 Portland, OR, Multnomah Co.).

Notitie bij het huwelijk van Eric J. en Sheryl Lee: Uit dit huwelijk Derek Vincent (geb. 26/4/1970? Provo, UT); Vance John (geb. 14/5/1972 Medford, OR, Jackson Co.); Darcy Lee (geb. 28/12/1975 Hillboro, OR, Washington Co.) en Regan Lee (geb. 29/2/1980 Portland, OR, Washington Co.).

VIIIee ALMA MORONI (Al) Lether
geb. Ogden, UT 17 april 1918. Al studeerde aan het Mormoonse Weber College in Salt Lake City (College, 2nd year) 635), manager in de food processing industrie, office clerk in de olie-industrie 1940.635 SSN: 529-07-0815. † Las Vegas, Clark, Nevada 12 april 2000 aan een hartstilstand, begr. Southern Nevada Veterans Memorial Cemetery, Veterans Cemetery, Boulder, NV, 21 april 2000 754), plot: J 0 1013. Tr. Salt Lake City, UT 14 juni 1940 755) Helen van Dyke, geb. Ogden 30 oktober 1919, gepensioneerde makelaar in onroerend goed 756), Social Security number 528-14-3724. † Las Vegas, Clark, NV 89128 4 maart 2004, begr. Southern Nevada Veterans Memorial Cemetery, Veterans Cemetery, Section J Site 1013, Boulder, NV. 757).

Uit dit huwelijk:

1. LEE WILLIAM I (William Alma), volgt IXoo

2. James Read Lether
    geb. Ogden, UT 21 april 1948, Middelbare school: Sunny Hills High ’66. -1966,
    Californië State University, Fullerton ’70, BA, MA. 1966-1972, afgestudeerd aan de
    University of Californië, Riverside 1972-1974, sales rep 758), Inventory Control 1960-.
    684) [Salt Lake City, UT 1960-] 684).

Notitie bij Alma Moroni: Vanaf zijn geboorte woonde hij in Ogden tot 1952, alleen onderbroken door zijn diensttijd. Hij werkte als manager in de food processing industrie o.a. voor de Quaker Oats Company, die hem en zijn familie regelmatig doet verhuizen. In 1952 verhuisde de familie van Ogden 10 jaar lang naar verschillende locaties in het Midden-Westen en Oosten van Amerika, om zich in 1962 te vestigen in Orange County in Californië, 30 minuten zuidelijk van Los Angeles. In 1988 volgde hun verhuizing naar Las Vegas. Al hield van reizen en speelde niet onverdienstelijk piano.
Kwam op 6 juli 1943 in Salt Lake City op voor militaire dienst opgeroepen onder nummer 39917573 voor de periode gedurende de oorlog plus 6 maanden. 20 juli 1943-14 januari 1946 679).

VIIIff JOHANNES THEODOOR (Johan/John) Lether
geb. Den Haag 18 mei 1903 821), 1930 US Federal Census. † Los Angeles, CA 27 juni 1943 823) na een operatie aan een hersentumor veroorzaakt door een val van een ladder. Hij was administratief medewerker bij bougie-fabriek Eisemann Magneto Co. John was ook timmerman en had een eigen bedrijf in sheet metal business 822). Voor zijn huwelijk woonde hij bij zijn ouders op 477 Sherman in Polk City. Begr. Inglewood Park Cemetery, Inglewood, Los Angeles County, CA., tr. Grand Rapids, Kent, MI, 29 november 1923 Maria Hilarides, geb. Alpine Township, MI 18 april 1902, SSN: 540-26-5714 824). † Temple City, Los Angeles, CA 91780 16 april 1972 825). Dochter van Ulbe Sytze Hilarides (born 8/8/1857 in Witmarsum, Wonseradeel, Friesland, The Netherlands died 9/2/1931 in Grand Rapids, Michigan) and Trinkia Andela (actually Tryntje) (born 5/9/1857 Netherlands died 22/1/1938 in Grand Rapids, Michigan).

Uit dit huwelijk:

1. Virginia Ruth Lether
    geb. Michigan 10 mei 1925, † San Bernardino, Los Angeles, CA. 10 november 1994
    826). Tr. Californië oktober 1949 Sebero Garica Garcia, geb. Los Angeles, CA 25
    augustus 1927, † Fontana, San Bernardkno County, CA 17 juni 2012. Uit dit huwelijk
    Sharon en Michael.

2. RICHARD HARVEY, volgt IXpp

3. Shirley Mae Lether
    geb. Los Angeles, CA 11 juni 1933, † Oro Valley, AZ 28 oktober 2011, tr. Los Ange-
    les 2 augustus 1952 Arthur George Henry Werner, geb. Los Angeles 26 februari
    1930, † Kernville, CA 12 augustus 1997.

Notitie bij het huwelijk van Arthur George Henry en Shirley Mae:
Uit dit huwelijk: Linda Marie (geb.
Glendale, CA. 3/4/1952; trouwt Temple City, CA 7/8/1971 Jeffrey Gene Bakker; gescheiden 12/10/1994, uit haar huwelijk:
1.1 Jeffrey Arthur (born San Gabriel, CA 1/14/1972 marries Tanya Baumgartner 12/18/74: out of which Joshua Arthur 3/7/2001 Tucson, AZ, and Ryan Larry 3/14/2003 Tucson, AZ).
1.2 Michele Marie (born Los Angeles, CA 5/27/1976, marries Tucson, AZ on 5/6/2001 to Dustin Edington Dial (born 2/23/1976); out of which Alexander Robert Dial was born on 4/9/2003 Tucson, AZ and Sidney Marie Dial was born on 1/14/2005 in Tucson, AZ).
1.3 Jaime Lyn (born Los Angeles, CA 03/28/1978 marries and divorces Anthony Painter)

Trouwt 2) Mike Brannon; waaruit:

2.1 Alan George (b. Glendale 6/6/1955, married Charlotte Garcia) died Rialto, CA 20 september 2013, uit welk huwelijk Nicole, Tessa, Johanna.
2.2. Deborah Ann (b. Glendale, CA 23/5/1959; tr. Las Vegas, NV 18/6/1968 Enrique I. Baca), uit welk huwelijk 1. Jennifer Patricia (getr. met ene Barger) en 2. Eric Christopher).
2.3. Valarie Jean (b. Glendale, CA 9/11/1963)

VIIIgg FREDERIK A. (Frits) Lether
geb. Wayne, MI 8 maart 1910, gedpt. Detroit, MI 11 november 1917 829), †  Los Angelus, CA 10 juli 1961. Tr. Ruth M. Johnson, geb. Ohio 22 februari 1915, SSN: 567-07-6090 830). † Seattle, WA 28 augustus 1979 831).

Uit dit huwelijk:

1. ROBERT A. volgt IXqq

2. Raymond James Lether
    geb. Long Beach, Los Angeles, CA 2 september 1934 231), SSN: 566-42-1165.
    † Lynnwood, Snohomish, WA 29 oktober 1985 832).

3. FRED, volgt IXrr

Notitie bij de geboorte van Raymond James: (bron: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=cabirth1905&h=1984421&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=3693)

VIIIhh HARVEY Lether
geb. Deanboon, Detroit, MI 19 oktober 1920. 3 jaar high school,844 vrachtwagenchauf-feur, SSN: 569-03-2088 845), master-sergeant 1943-1946. † Blynn, Clallam, WA, 24 de-cember 1996 848), gecrem. Dungeness Cemetery, Sequim, WA. Tr. Silver Springs 24 juni 1944 Addie Lee Bates, geb. Greensboro, NC 29 mei 1925. † Sequim, WA 29 oktober 2017.

Uit dit huwelijk:

1. JOHN PATRICK, volgt IXss

2. Kathren Lee Lether
    geb. Inglewood, CA 12 mei 1948 849), antiek broker, tr. Victor, Idaho 3 oktober 1981
    Eldon Xxx, geb. Rexburg, Idaho 28 december 1948, business major aan de Utah
    State University. Geboortejaar niet zeker. [Manhattan 2015-] 170).

3. Kris Lether
    geb. Inglewood, CA 24 december 1958.

4. THOMAS, volgt IXtt

Als vrachtwagenchauffeur 1946-1947 was Harvey belast met het transport van rollen krantenpapier. Middels een on the job training werd hij meester-drukker bij de Los Angeles Times 1947-1975. Volgens zijn kinderen leefde hij een fascinerend leven en was een fijne man. Woonde vanaf 1946 in Los Angeles, Port Townsend, 1975-1984 Maui-Hawaii, 1993-1996 Chesapeake en 1983-1998 Sequim.

Harvey diende bij de paratroopers van de B-company 511th Airborne Division, een divisie die voornamelijk in de Pacific in actie kwam, inclusief afsprongen boven Manilla. Dit was dezelfde divisie die de Amerikaanse vlag plantte op het heroverde Iwo Jima.
Harvey was gestationeerd in Camps Mc Call en Fort Benning. Op een van deze bases ontmoete en vocht hij onder een man die de 511th verliet om commandant van de 82nd airborne divisie te worden, de latere generaal James M. Gavin.
Voordat hij zelf echt in actie kwam raakte hij ten gevolge van een auto ongeluk (hij werd hij overreden door een personnel carrier) zo zwaar gewond aan beide benen, waaraan hij later koudvuur kreeg. Het ongeluk gebeurde op de basis. Harvey en een paar maten werden getransporteerd in zo'n auto die vanachter rupsbanden heeft, hij had zijn benen buitenboord hangen en werd door een dronken zwarte man aangereden. De 23 jarige Master-sergeant Harv werd afgevoerd naar het Walter Reed Hospitaal in Washington alwaar hij 9 maanden verbleef en jaren van behandeling van beide benen was het gevolg. In ieder geval een been had moeten worden afgezet, maar hij smeekte de behandelend arts dat niet te doen. Daar wilde hij alleen maar op ingaan wanneer Harvey zich beschikbaar stelde om een proef met het net uit Engeland gekomen penicilline te ondergaan. Het redde zijn been. Hij klaagde er nooit over.Daarna keerde hij terug naar Californië, maar is ook een tijdje in Texas gelegerd geweest. Om deze reden heeft hij geen gevechtshandelingen in de 2e Wereldoorlog meer meegemaakt.
WW II Army Enlistment Records, box # 1415, film reel 6.181 1943-1946 846).

Notitie bij het huwelijk van Eldon en Kathren Lee: Ze hebben Alyssia (geb. Driggs, Idaho 18 maart 1982), verpleegster en getrouwd met ene Spencer en Jesse Cody (geb. Driggs, Idaho 26/6/1983).
Alyssia heeft een man-vriend Randy Pevler. Of hij de vader van haar 4 kinderen is is nog niet bekend. Keagan, Carson, Cambria en Corbin.
Zat op de North High School in Torrance, studeerde Anatomy and zoology aan het Santa Barbara City College, 1972- 1976•in Santa Barbara (Californië), Ascended Master university.
Woonde Redondo Beach, CA (1970), Sierra Madre, CA (1971), Silver Lake, CA (2015), Manhattan (2015), Victor, ID (2015), Teton, ID.
Notitie bij Eldon: One of Eldon’s relatives was the former boxer Gene Fullmer. Eldon was a Vietnam war veteran and he got injured in his head there.

VIIIii FREDRIK ANDRIES KAREL Lether
geb. Den Haag 1 november 1912 866), de aangifte wordt gedaan door Maria Elisabeth Koppenol (48), vroedvrouw in tegenwoordigheid van getuigen Albertus Mook (59) en Johannes Matla (41), gedpt. Heilige Martha Kerk aan de Nieuwe Hoefkade te Den Haag 4 november 1912, zijn peter was Petrus Antonius en meter Maria de Bolster, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een zuster van zijn moeder.
Tot 1945 tekenaar / constructeur, 1947-2009 DGA Lether Staalbouw in Gouda. 1953-1958 lid schoolbestuur Casimirschool Gouda. † Apeldoorn 19 januari 2009 867).
Tr. 1) Den Haag 4 augustus 1937 868) (door echtscheiding ontbonden aldaar 6 augustus 1940) 869) Suzanna Mathilda van Werkhoven, geb. Den Haag 6 september 1916, † Amsterdam 5 februari 1954; dochter van Willem Frederik Karel van Werkhoven en Matthea Maria Tilburgs. Tr. 2) Loenen (Apeldoorn) 5 december 1941 870) Catharina Frijlink, geb. Rotterdam 13 augustus 1917, verpleegster in de psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder 1936-1941. † Apeldoorn 17 juni 2005 871).

Uit het tweede huwelijk:

1. BOB, volgt IXuu

2. FREDRIK ANDRIES KAREL (Frits), volgt IXvv

Notitie bij Fredrik Andries Karel: In Het Vaderland en de NRC staat dat hij op 5 juli 1939 slaagt voor zijn Mulo-diploma.
Frits sr. werkte tot 1945 in de tekenkamer van het bedrijf waar zijn vader ook werkzaam was, de Plet-terijen. Samen met zijn jongste broer richtte hij Staalbouw Lether te Voorburg op dat later naar Gouda werd verplaatst. Later verkocht hij het bedrijf of zijn aandeel daarin en vertrok naar Frankrijk en keerde uiteindelijk later weer naar Nederland terug..

Notitie bij Suzanna Mathilda:Zij hertrouwde met Henk Rigters een toneelspeler aan de Haagsche Komedie en acteur en regisseur van Nederlandse films. Op 23/5/1948 kregen ze zoon Jeroen die geestelijk niet helemaal in orde was. Na haar overlijden hertrouwde Henk met Femke Boersma, die later de vrouw van Frits Bolkenstein werd. Henk overleed in 2001.

2 november 2015: noch in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (nummer toegang 2.09.09), noch in de archieven van het Nederlands Beheersinstituut (nummer toegang 2.09.16) en van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, STPD (nummer toegang 2.09.42.01), noch in de dossiers betreffende de Zuivering van Ambtenaren, ZA (nummer toegang 2.04.67.01) en betreffende de Zuivering van Politie, ZP (nummer toegang 2.09.52.01) zijn gegevens gevonden 854).

VIIIjj PETRUS DANIËL (Peter) Lether
geb. Den Haag 3 juni 1917,873 gedpt. Josephparochie aan de Van Limburg Stirum-straat, door pastoor J. Ruhe 18 juli 1917 874), peetouders zijn: Petrus Pillekes en Maria de Bolster. Vernoemd naar een zeer jong gestorven broer van moederszijde. Leerling-etaleur bij De Bijenkorf Den Haag, decorontwerper, later hoofd reclame bij het Haagsch Modehuis 1936-1940, vanaf 1940 zelfstandig ondernemer. † Scheveningen, Behandel- en verpleegcentrum Mechopra 19 oktober 2004, gecrem. Den Haag, Crematorium Oud Eijk en Duinen 22 oktober 2004. Tr. 1) Den Haag 30 augustus (kerkelijk parochie van O.L. Vrouw van Goeden Raad, Bezuidenhoutseweg) 25 september 1944 873) Clasina Martinus Pepers, geb. Breda 6 augustus 1922 873) dameskapster. † Den Haag, Westein-de Ziekenhuis 25 september 1971 873), gecrem. Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen 28 september 1971; dochter van Franciscus Gerardus Pepers (geb. Leeuwar-den 5/2/1895) en Petronella Maria Verschuren (geb. Oudenbosch 20/12/1893). Tr.(2) Den Haag 23 februari 1972 Geertruida Hermina Zijl, geb. Den Haag 27 januari 1949. † Den Haag, Medisch Centrum Haaglanden Westeinde ziekenhuis 24 januari 2010, ge-crem. Crematorium Eik en Duinen Den Haag 29 januari 2010 875).

Uit het eerste huwelijk:

1. FRANK DANIEL PETER MARTINUS, volgt IXww

2. Petronella Maria Adriana Lether
    geb. Den Haag 18 oktober 1948, gedpt. RK Kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
    19 oktober 1948, doopgetuigen: Petrus Adrianes (Piet) Pepers en Petronella Maria
    Pepers-Verschuren, administratief medewerkster, tr. Den Haag omstr. 1969 (echt-
    scheiding ingeschreven)
Gerlof Xxx, geb. ??-??-????.

3. Onno Ivo Lether
    geb. Den Haag 20 maart 1957, gedpt. RK Kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
    21 maart 1957, doopgetuige: Petronella Maria Pepers-Verschuren. Vormsel RK Kerk
    St. Agnes Den Haag 24 september 1970. 1963-1971 Heilig Hartschool (Beeklaan,
    Den Haag)
149), 1963-1973 Broederscholen (Den Haag) 149). Vanaf 2008 opzichter
    Camping Zeeburg Amsterdam. Tr. Amsterdam 12 augustus 2013 Johanna Everdina
   Xxx, geb. 3 april 1943.

Notitie bij de geboorte van Petrus Daniël: Peter, dus waarschijnlijk ook de andere kinderen werd geboren in een hofje aan de Koningsstraat.

2 november 2015: noch in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (nummer toegang 2.09.09), noch in de archieven van het Nederlands Beheersinstituut (nummer toegang 2.09.16) en van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, STPD (nummer toegang 2.09.42.01), noch in de dossiers betreffende de Zuivering van Ambtenaren, ZA (nummer toegang 2.04.67.01) en betreffende de Zuivering van Politie, ZP (nummer toegang 2.09.52.01) zijn gegevens gevonden 854).

Notitie bij het overlijden van Petrus Daniël: Op vrijdag 22 oktober 2004 om 3 uur is hij op Oud Eijk en Duinen in Den Haag, op eigen verzoek zonder enig enkel ritueel en zonder bijzijn van familie gecremeerd.

Notitie bij het overlijden van Geertruida Hermina: Op 22 januari 2010 werd zijn door familievriend John van der Hoeven thuis aan de Regentesselaan 269 Den Haag gevonden in een leeg bad. Ze is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis alwaar een zwaar herseninfarct werd geconstateerd. Daarmee was haar spraakvermogen uitgeschakeld en was ze aan de rechterzijde verlamd. De volgende dag werd daarbij ook nog eens een longembolie en longontsteking geconstateerd. Volgens de artsen kon zij helemaal niets meer zelf door de hersenbeschadiging. Op de avond van de 24e deelde de medische staf mee dat zij niets meer voor haar konden doen, waarna de behandeling werd stopgezet. Ze overleed rond 4 uur in de ochtend.

Notitie bij het huwelijk van Gerlof en Petronella Maria Adriana: Kreeg kort na de scheiding een relatie met ene Henk, getrouwd die voor zover bekend nooit van zijn vrouw is gescheiden. Hij had daarbij ook kinderen.
Notitie bij Petronella Maria Adriana: Ze was een fervent liefhebber van stijl- en later Spaanse dansen. Ze is werkzaam als administratief medewerkster eerst bij uitgeverij Succes, later bij Hogeschool Haaglanden.

VIIIkk JOHANNES (Jan) Lether
geb. Den Haag 17 november 1919, gedpt. Heilige Martha Kerk aan de Nieuwe Hoef-kade 17 november 1919 879), zijn meter was Maria de Bie, binnenhuisarchitect / ambtenaar gemeente Hellevoetsluis. † Meppel 19 augustus 1998, gecrem. Crematorium De Ommering, Spijkenisse 22 augustus 1998 881). Tr. Melissant 8 juli 1960 Jannetje Johan-na van Damme, geb. Melissant 8 november 1924. Na het overlijden van haar man verhuisd ze naar Voorthuizen 1999-2011, mede om dichter bij haar dochter Ingrid te wonen 882). † Barneveld 14 juni 2013, gecrem. Crematorium Slingerbos Ede 21 juni 2013. Dochter van Samuel van Damme (geb. Melissant 18-3-1892, smid, overl. Dirksland 16-7-1962) en Lena Jacoba Keizer (geb. Melissant 13-9-1898, overl./begr. Sommelsdijk/ Melissant 5/8-8-1984).

Uit dit huwelijk:

1. Ingrid Claudia Lether
    geb. Den Haag 16 januari 1961, O.L.S. de Schakel (Brielle) 1967-1973 149), Rijks-
    scholengemeenschap (Brielle) 1973-1980 149), eindexamen Gymnasium B 1980,
    Rijksuniversiteit Utrecht drs. Biologie 1980-1987, tr. Maarssen 1 mei 1993 Jakob
    Klaas Xxx, geb. Heenvliet 11 januari 1955, Ir.

Notitie bij de geboorte van Johannes: Vernoemd naar de eerste voornaam van zijn moeder.

Notitie bij Johannes: Na hun trouwen woonden ze 4 jaar in Den Haag aan de Ambachtsgaarde, daarna hebben ze 9 maanden in Reewijk gewoond, vanaf november 1964 woonden ze in Brielle. En verhuisde in 19?? naar een boerderij in Koekange. De boerderij heette de Letherstay. Een woordgrapje: "let her stay". Stee" is bovendien Flakkees voor 'boerderij'. Zoals hun tweede zeilboot Lethersail heette, let her sail (de eerste heette "zeiljijofzeilik") 880)
Jan had iets met vliegen, getuige ook de grote houten -niet echte- propeller met een barometer in het midden aan de muur van zijn kamer in het ouderlijk huis Stuyvesantstraat 191 Den Haag. Hij vloog ook zelf (liefst in een Piper Cub), hoewel hij nooit z'n brevet heeft gehaaldaar Na de oorlog was daar geen geld voor, en toen hij dat eindelijk wel had, vond zijn vrouw het een te gevaarlijke sport. Hij heeft nog les gehad van KLM oprichter Albert Plesman, en kende Frits Koolhoven ook.
2 november 2015: noch in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (nummer toegang 2.09.09), noch in de archieven van het Nederlands Beheersinstituut (nummer toegang 2.09.16) en van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, STPD (nummer toegang 2.09.42.01), noch in de dossiers betreffende de Zuivering van Ambtenaren, ZA (nummer toegang 2.04.67.01) en betreffende de
Zuivering van Politie, ZP (nummer toegang 2.09.52.01) zijn gegevens gevonden 854).

Notitie bij Ingrid: Ze deed in Brielle eindexamen Gymnasium B en studeerde aan van 1980 - 1987 aan Rijksuniversiteit Utrecht af als drs. Biologie. Daarna was zij in loondienst werkzaam bij farmaceutische bedrijven om klinisch geneesmiddelenonderzoek te begeleiden. Voor haar werk is ze ook regelmatig in het buitenland. In 2001 trad ze in dienst van het Reuma Fonds. Als hobby hebben zij beiden 'paarden' en fokken van Arabieren. Achter hun boerderij in Voorthuizen hebben ze daartoe een renbaantje en een bak aangelegd.
Haar man Jaap is in de 90-er jaren als ir. verbonden aan het computercentrum van de ABN Amro Bank en werkte daarvoor bij Sperry Univac USA.

IXa JAN CHRISTIAAN WILLEM Lether
geb. Rheden 23 februari 1911 146), fabrieksarbeider, schilder (in overlijdensakte N.N.), † Rheden 2 januari 1963; begr. Begraafplaats Moscowa Arnhem. Tr. De Steeg (Rheden) 19 januari 1933 146) Elisabeth Pauline Knappmeijer, geb. Emsdetten, Duitsland 1 juli 1906 147). † Arnhem 3 juli 1990 148), dochter van Augustus Knappmeier en Lene Stork.

Uit dit huwelijk:

1. WILLIAM AUGUST, volgt Xa

2. Levenloos kind, geb. Arnhem 18 september 1938.

Notitie bij Jan Chr. W. en Elisabeth P.: Ze woonden: 25 januari 1933 Mauritsstraat 8 Rheden; 5 maart 1934 Sonsbeeksingel 163 Arnhem, 17 november 1937 Forelstraat 52 Arnhem; 12 december 1945 Van der Holtlaan (?) 10 Arnhem; 7 januari 1949 Fazantenweg 33 Arnhem; 18 januari 1957 Van Beuningenstraat 34 Arnhem; 19 maart 1973 Korte Wal 247 Velp (Rheden); 4 maart 1981 Korte Wal 141; 5 juni 1985 Velperweg 158 Arnhem.
Notitie bij Elisabeth Pauline: Persoonsbewijs A 48/34345 uitgegeven Arnhem 20 september 1941 148).

IXb CHRISTIAAN JACOB Lether
geb. Rheden 20 maart 1920 152), expeditieknecht, metselaar, later betonarbeider.
† Rheden 25 december 1991 152). Tr. Rozendaal 22 september 1951 152) Gerdina Hermina Gerritsen, geb. Roosendaal 9 december 1928 152). † Arnhem 2 december 2017. Dochter van Wouter Gerritsen (geb. Rheden 06-07-1892) en Gerddina Hermina Meijer (geb. Warnsveld 22-02-1899) 886).

Uit dit huwelijk:

1. Gerdina Hermina Lether
    geb. Rheden 6 september 1956, tr. Arnhem 5 maart 1976 W.F. Xxx, geb.??-??-
    ????

2. Christiana Jacoba Lether
    geb. Rheden 14 december 1960.

IXc MARINUS (Max) Lether
geb. Rheden 15 november 1915, † Arnhem, Regina Pacis 1 juli 2007 165), gecrem. Arnhem, Crematorium Moscowa 5 juli 2007, tr. Arnhem 3 november 1939 165) Johanna Pothoven, geb. Arnhem 31 maart 1916. † Arnhem, Verzorgingshuis Akkerwinde 12 november 2004, gecrem. Arnhem, Crematorium Moscowa 16 november 2004. Dochter van Johan Pothoven en Aleida Rodink.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Marie Lether
    geb. Arnhem 28 juni 1941, tr. Leen N.N..

2. Marianne Cornelia Lether
    geb. Arnhem 9 februari 1944, tr. Joop N.N..

IXd CHRISTIAAN Lether
geb. Rheden 21 oktober 1919 166), arbeider, conducteur, chauffeur. † Haarlem 18 september 1975 166), begr. Noorderbegraafplaats Haarlem 23 september 1975. Tr. Haarlem 24 maart 1943 166) (door echtscheiding ontbonden 5 september 1967) Margaretha Keetlaer, geb. Haarlem 1 november 1918 166). † Haarlem, Zomerkade 159 5 mei 1984, begr. Haarlem, Noorderbegraafplaats, Vergierdeweg 9 mei 1984. Dochter van Johannes Jacobus Keetlaer (1893-1968) & Margaretha Sophia Stam (1894-1976).

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Lether, geb. Haarlem 2 oktober 1945 168). † aldaar 19 oktober 1945 168).

2. Margaretha Sophia Lether
    geb. Haarlem 23 september 1946, tr. Haarlem 26 maart 1965 Fred Xxx, geb.
    ??-??-????.

3. Christiaan Lether
    geb. Haarlem 15 mei 1949.

4. JOHANNES JACOBUS, volgt Xb

Notitie bij Christiaan: Na eerst als arbeider in een betonfabriek te hebben gewerkt wordt hij conducteur bij de NZHVM (Noord en Zuid Hollandse Vervoers Maatschappij) daarna wordt hij wagenvoerder en tenslotte chauffeur bij Damiate, uitgever van o.a. het Haarlems Dagblad.
De laatste jaren leefde hij gescheiden, waarschijnlijk vanaf 5 september 1967 want dan wordt hij volgens zijn persoonskaart uit de gemeente afgevoerd, volgens zijn dochter naar Heemstede.
In zijn overlijdensadvertentie wordt hij door N.M. Raams - van Kuijk 'lieve vriend' genoemd. Haar kinderen Johan, Inga, Piet en Sonja tekenen er mede 167).Ongeveer een half jaar voor zijn 25e huwelijks-jubileum met Margaretha heeft hij zijn vrouw verlaten. Hij is toen gaan inwonen in Heemstede bij mevr. Raams, de weduwe van een ex-collega bij het Haarlems Dagblad, waar hij toen werkte als chauffeur. Hij verbrak op dat moment elk contact met zijn kinderen.
Hij hielp haar met een aantal klusjes in huis. Hij kwam daar al vaker over huis toen die collega nog leefde. Hij trof daar een aardiger en liefdevoller omgeving aan dan thuis. Zijn vrouw was niet de makkelijkste om het zo het zo maar te zeggen. Er is nog wel enige tijd over heen gegaan voordat hij definitief vertrok. Volgens zijn dochter had hij geen relatie met de weduwe, het was volgens haar een andere omgeving, waarin haar vader zich prettiger voelde.

Notitie bij het huwelijk van Fred en Margaretha Sophia: Uit hun huwelijk Karin (geb. 2/7/1965; Fred (geb. 29/6/1967); Angela (geb. 26/5/ 1969) en Mark (geb. 2/1/1971; ( 21/7/1991).

IXe BEREND HENDRIK Lether
geb. Rheden 19 januari 1922 172), arbeider op de Hevea rubberfabriek. † Velp (Rheden) 27 augustus 1988 173), tr. Arnhem 19 juli 1949 173) Henrïette Aldegonda Dorethé Steur, geb. Oss 21 augustus 1918 174). † Rheden 12 januari 2010. Dochter van Everardus Steur (geb. Hilversum 23-04-1880) en Johanna Jacoba Hubertine van Soest (geb. Zevenaar 03-11-1997). (PL 2088742 Henrïette Aldegonda Dorethé Steur).

Uit dit huwelijk:

1. Martin Joseph Antoine Peter Lether
    geb. Rheden 19 september 1953, † Arnhem, Rijnstate Ziekenhuis 25 juni 2005, tr.
    Rozendaal 19 juli 1996 (door echtscheiding ontbonden 3 oktober 2001) Jolanda van
    den Brink, geb. Rheden 30 maart 1961.

2. Marion Lucia Hubertina Lether
    geb. Velp (Rheden), Rheden 17 januari 1959, tr. De Steeg (Rheden) 23 december
    1977 Gijsbertus Xxx, geb. 7 mei 1954.

Notitie bij Berend Hendrik: Ze woonden in Rheden (1951 & 2006) en Arnhem (2006).

Notitie bij het huwelijk van Jolanda en Martin Joseph Antoine Peter: Jolanda van den Brink bracht uit een eerder huwelijk twee kinderen mee.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Marion Lucia Hubertina: Zij krijgen Melanie (geb. Velp (Rheden) 24/8/1987).

IXf FREDERIK (Freek) Lether
geb. Gorinchem 16 mei 1923. Werkzaam geweest in Duitsland gedurende WWII 1943-1945 180). † Rotterdam 17 juni 2004, tr. Rotterdam 14 juli 1948 181) Cornelia Krol, geb. Rotterdam 12 mei 1921 181). † aldaar 1 december 2005 181). Dochter van Lena Krol (geb. Dordrecht 17-10-1888). (PL 1541244 Cornelia Krol)

Uit dit huwelijk:

1. Erica (Frederika) Lether
    geb. Rotterdam 13 april 1949.

2. Annemarie Lether
    geb. Rotterdam 15 januari 1952 181). Tr. Jens Xxx, geb.??-??-???? zoon van Jan
    Xxx en Jantje Geertje Xxx (overl. 12-12-2003).

3. Johanne Nicola (Hanneke) Lether
    geb. Rotterdam 14 januari 1961 181). Pianostudio 1968-, Rotterdams Conservatorium
    1978-, pianolerares. Tr. ? C. Xxx, geb. Hekelingen. Hij behaalde zijn Bache-
    lor (DM) in 1982 en zijn Master (UM) in 1985 182).

Notitie bij Frederik: Waren woonachtig in Rotterdam. Van 14 juli tot vermoedelijk 1945 was hij werkzaam in Duitsland als ziviel arbeiter, Landkreis Giessen, Gemeinde: Dollar, Duderusche Eisenwerke.

Notitie bij de geboorte van Erica: Staat niet op de PL 1541244 van Cornelia Krol.

Notitie bij het huwelijk van Jens en Annemarie: Uit dit huwelijk Carmen en Bart (zie overlijdensadvertentie J.G. Kooij-Bruinsma).

Notitie bij Johanne Nicola: Johanne Nicola Lether werd geboren in een muzikaal gezin. Zij begon haar pianostudie op zevenjarige leeftijd bij Caecilia Andriessen. Op 17-jarige leeftijd werd zij toegelaten tot het Rotterdams Conservatorium. Zij studeerde hoofdvak piano, achtereenvolgens bij Ton Hartsuiker, de Poolse pianiste Barbara Grajewska en de pianist en musicoloog Eric van Griensven. Zij behaalde niet alleen het diploma Docerend Musicus (D.M.) met lof, alsmede het diploma Uitvoerend Musicus (U.M.). Tijdens en na haar studie aan het conservatorium gaf zij vele concerten, in binnen- en buitenland.
Ook met Kees samen, als pianoduo, trad zij regelmatig op. Met "Le Sacre du Printemps", in de bewerking voor twee piano’s van Strawinsky en de "Sonate voor twee piano’s en slagwerk" van Bartók oogstte zij zoveel lof dat er radio-opnamen en tientallen concerten op volgden.
Johanne heeft ook altijd veel belangstelling gehad voor de onderwijskundige kant van het pianovak. Zij is altijd bezig met het ontwikkelen en verbeteren van haar lesmethodes. Zij richt zich vooral op jong talent in de leeftijd van vijf tot twintig jaar. Door de jaren heen heeft zij tijdens concoursen vele prijswinnaars afgeleverd.
Johanne is zeer geliefd bij haar leerlingen. Haar levendige en opgewekte karakter, alsmede haar vermogen om zich in te leven in de denkwereld van haar leerlingen, maken haar een geboren pedagoge. Hoewel kinderen de meerderheid vormen van haar omvangrijke leerlingenbestand, geeft zij tevens met plezier les aan een klein aantal volwassenen.
Notitie bij de geboorte van Johanne Nicola: Hanneke werd geboren in een muzikaal gezin.

IXg JOHAN MARTIN (Joop) Lether
geb. Rheden 11 juli 1929. † Arnhem 18 maart 2019, gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) 23 maart 2019 187). Tr. Velp (Rheden) 23 augustus 1958 Theodora Johanna van Xxx, geb. Velp (Rheden) 2 juli 1934.

Uit dit huwelijk:

1. RONALD JOHANNES, volgt Xc

Notitie bij Johan Martin en Doortje: Woonde sinds 2004 in Westervoort en voor die tijd vanaf 1965 in Rheden.

IXh HENDRIK Lether
geb. Rheden 25 april 1931 188). † Westervoort 13 juni 2015 189). Tr. Arnhem 7 november 1959 190) Catharina Johanna Xxx, geb. Zevenaar 18 juni 1931 188).

Uit dit huwelijk:

1. MARCEL, volgt Xd

2. Catharina Johanna Lether
    geb. Rheden, Velp (Rheden) 18 juni 1966 188), tr. Westervoort 15 september 1989
    Caron A. van Xxx,  geb. Velp (Rheden) 15 maart 1963.

Notitie bij het huwelijk van Caron A. en Catharina Johanna: Uit dit huwelijk werd op 11 oktober 2001 in Arnhem Samuel Ramon geboren.
Notitie bij Caron A. De Wigwam Velp (Rheden) 1970-1972,149 Reigerschool (Velp) 1972-1979 149). Titus College (Velp) 1979-1984 149).

IXi HENDRIK DANIËL (Henk) Lether
geb. Djokjakarta, Nederlands Indië 9 december 1921, vanaf 1957 electricien en klusjesman, 1939-1940 miliciën, 1940-1949 beroepsmilitair, SSN: 564-54-7473 209), krijgsge-vangene 8 maart 1942-15 augustus 1945 Rode Kruis dossier NI 38.142 200). † Costa Mesa, Orange County, CA. 15 juni 1981 213), begr. El Toro Begraafplaats in El Toro, CA. 17 juni 1981. Tr. Batavia, Indonesië 7 mei 1948 214) Irene Deuning, geb. Solo, Indonesië 14 juli 1930, † Costa Mesa, Orange County, CA. 13 oktober 2013, begr. Santa Ana, Orange County 18 oktober 2013. Ze is gecremeerd en in het graf van haar man bijgezet. Dochter van Louis Esperance Deuning en Juliana Augustina Simon.

Uit dit huwelijk:

1. Hedwig (Hedy)
    geb. Djakarta, Indonesië (toen nog Nederlands Indië) 20 oktober 1948, University of
    Californië, para-legal, tr. 1 Upland, CA. 26 januari 1968 Ralph Daniel Xxx, geb.
    Los Angeles, CA 8 augustus 1949; tr. 2 Emeral Bay, NV. 20 mei 1989 Eugene Lucin-
    do (Gene) Xxx, geb. Sonoma, CA 26 januari 1936, executive.

2. Linda Lether
    geb. Djakarta, Indonesië 1 april 1950, restaurant-eigenaresse 216). Tr. 1) Orange
    County, CA 20 augustus 1966 (door echtscheiding ontbonden Orange, CA maart
    1969)
217) Michael Edward Xxx, geb. Los angeles, CA 13 april 1949. Tr. 2) Costa
    Mesa, CA. 27 juni 1970 (echtscheiding ingeschreven juli 1972) 217) Randy John
    Henkle, geb. Garden City, Cherokee, Kansas 13 maart 1950, retired teacher from
    Trabuco Hills High School 2010 218). † Laguna Beach, CA 7 februari 2010 219). Tr. 3)
    Las Vegas, NV 6 december 1979 Bob Xxx, geb. Oklahoma City 8 december 1937,
    oud-burgemeester van Thousand Oaks, CA. 220).

3. Jeanette Lether
    geb. Alkmaar 23 april 1951, tr. 1) Orange County, CA 8 februari 1981 221) (door echt-
    scheiding ontbonden 1991)
Nathan M. Xxx, geb. Bronx, New York, 5 september
    1942 222) [Brea, CA. 2005-2008]; 223). Tr. 2) ? november 2012 LarryXxx ?. [Brea,
    CA. 2005-2008] 223).

4. RONALD LOUIS (Ron), volgt Xe

5. Sylvia Lether
    geb. Driebergen 12 november 1953, tr. Orange County, CA 2 juli 1977 224) Henry
    Theodore Xxx, geb. Bandung, West Java, Indonesië 21 july 1949 (Petition for Natura-
     lization #490306 from Illinois Federal Naturalization Records 1856-1991. Oath of allegiance to the Uni-
     ted States dated 3 April 1973, Certificate #9722300. Alien Registration #A12 381 105).

6. Barbara Lether
    geb. Barneveld 28 juni 1956, tr. Newport Beach, CA. 17 augustus 1974 225) John Roy
    Xxx, geb. Iowa 1 juli 1952.

7. Margaret Lether
    geb. Orange, CA 2 januari 1958, tr. Barnard, Windsor, Vermont 22 november 2000
    226) Maureen A. Xxx, geb. Connecticut 18 april 1963. [Norco, CA]. Dochter van
    Malcolm WatsonXxx en Margaret Ann Xxx.

8. DANIËL ANTHONY, volgt Xf

9. CHRISTOPHER GEORGE, volgt Xg

Notitie bij Hendrik Daniël: Na van 17 november 1939 tot 20 augustus 1940 bij de Militie te hebben gediend, treedt hij op 21 augustus 1940 in dienst bij het KNIL als Soldaat 2e klasse verbindingen. Van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 is hij als Japans krijgsge-vangene geïnterneerd geweest. Vanaf die datum tot 16 februari 1946 is hij op Malakka, en tot 27 december 1949 in Nederlands Indie. Zat ook in de Changi Prison in Singapo-re. Op 29 januari 1947 wordt hij bevorderd tot Soldaat der 1e klasse en op 31 maart 1948 wordt hij Korporaal. Op 1 augustus 1948 wordt hij Korporaal-Monteur om tenslotte op 16 november 1949 te worden bevorderd tot Sergeant-Monteur. Van 27 december 1949 tot 25 oktober 1950 is hij in Indonesië, waar hij op 26 juli 1950 van het KNIL overgaat naar de Koninklijke Landmacht In oktober 1950 gaat hij -op 29 jarige leeftijd voor het eerst naar zijn vaderland, Nederland alwaar hij op 27 oktober 1950 arriveert en tot 1 maart 1957 bij de Landmacht dient als elektricien.

Beiden komen voor op 27 december 1949-25 oktober 1950 Passagierslijst s.s. Groote Beer 1957, New York Passenger Lists 1820-1957. 18 Mar 1957 ss Noordam naar New York 210) en vanaf 16 januari 1963 210, 211 & 215)

Op 16 januari 1963 worden Hendrik Daniel en zijn vrouw Irene genaturaliseerd. In Amerika, alwaar hij ook werkzaam is als elektricien, wordt hij lid van de Electricians Union, maar werkt ook als klusjesman.
Volgens dochter Linda 208) was hij een stille man. Hij had het nooit over zijn kindertijd of de oorlog. Linda denkt dat hij geen gelukkige jeugd heeft gehad, had ook niet veel op met zijn moeder (zij was 100% Indonesisch) en gromde alleen maar wat wanneer zij hem iets over zijn ouders, kindertijd of oorlog vroeg. Over zijn moeder, dat zij 'always spending her husbands money on feeding the poor'. Wat Linda betreft 'Which is actually a good thing!'
Zij had nooit eens een lang diepgaand gesprek met haar vader. Hij sprak niet over zijn gevoelens en hield ze voor zichzelf. Als je hem wat vroeg was zijn antwoord zo kort mogelijk. Het enige wat ze wist is dat hij veel kinderen wilde en die kreeg hij ook. Hij was ook een trotse man die nooit iemand anders om hulp zou vragen. Hij leerde zijn kinderen om met opgeheven hoofd door het leven te gaan, trots te zijn op wie ze waren en voor zichzelf te zorgen omdat niemand anders dat voor je doet, no one else is going to do it for you.
When you are younger, you tend to not care so much about family history Its not until you get older There are so many things that I wished I would have asked my dad before he died, but at the time it was of little interest to me My dad died at the age of 59 (1981) and I was 31 and too busy with my life and children to ask Now I want to know all about his time in Changi Prison in Singapore, but its too late I went there to pay my respects and I learned a lot about the time my dad spent in that prison.
I also went to Indonesia two times to learn as much as I could about our family history Most of my research was on my mothers side of the family, since we knew so little about my dad. You see, my dad was a very quiet person. He never spoke about his childhood or his time in the war.
I think he did not have a happy childhood, he has very little regard for his mother (she was 100% Indonesian) I remember asking him once or twice about her and he would just "grumble" something like "she was always spending her husbands money on feeding the poor" Which is actually a good thing, schreef dochter Linda in 2012.

Notitie bij Irene: Dochter van Louis Esperance Deuning (zoon van John Nicolaas Deuning en Louise Anselin) en Juliana Augustina Simon (dochter van August Simon en Alida Kerver). Irene’s vader is boekhouder op een tabaksplantage in Klaten op Centraal Java en eigendom van H.G.Th. Crone. Op 4 november 1947 overlijdt Irene’s vader als gevolg van de oorlog (martelingen) die hij niet meer te boven is gekomen aan een hartaanval in een Japans kamp en is begraven op de Nederlandse Militaire Erebe-graafplaats Menteng Pulo, Jakarta, waarna moeder Juliana met George Simon hertrouwd.

Notitie bij het huwelijk van Ralph Daniel en Hedwig: Uit het huwelijk met Ralph D. Mitchell: Daniel Mitchell trouwt in juni 1997 Shannon Thompson. Zij hebben twee kinderen: zoon, Joshua Daniel Mitchell, geboren June 20, 2004 en dochter Jordan Ashley Mitchell geboren April 20, 2010. They live in Aliso Viejo, Californië.
Dochter Juli trouwt 1992 Kenneth J. Vause, Jr. Uit dit huwelijk wordt op 23/1/1992 Brandon James Vause geboren. Na een scheiding hertrouwd zij in Juni 2001 Staff Sergeant. James T. Robertson. Ook uit dit huwelijk worden geboren op 18/7/2002 Taryn Nicole Robertson en op 10 november 2005 zoon Colin James Robertson en zoon Ryan Tyler Robertson die op 20 augustus 2008 werd geboren. De Robertsons wonen op de Marine Corps bases op Camp Pendleton in Oceanside, Californië.
Notitie bij de geboorte van Ralph Daniel: Moedersnaam: Jackson.

Notitie bij Gene en Hedwig: Hedy en Gene wonen in Palm Dessert, Californië, waar zij ook werkt, bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in ‘homeowner association law’.
She received her paralegal certificate from the University of Californië, Irvine. Echtgenoot Gene is een executive bij een bouwbedrijf. Hij bouwde vele hoge gebouwen in LA en Orange County area. Maar ook de residentie van de Sultan van Brunei in Las Vegas. In 2002 is hij betrokken bij de bouw van casinos voor Barona Indians in San Diego. Hedy en Gene houden van reizen, zo bezochten zij Singapore, China, Italie, Holland, Frankrijk and Spain.

Notitie bij het huwelijk van Michael E. en Linda: Net 16 jaar krijgt ze zoon Robert Michael McComb (geb. Newport Beach, CA 31 december 1966, overl. Riverside, CA 28/1/2003)

Notitie bij het huwelijk van Randy John en Linda: Uit het huwelijk met Randy Henkle; Marcus Eric Henkle (geb. Newport Beach, CA 4 december 1970).

Notitie bij het overlijden van Randy John: In U.S., Obituary Collection, 1930-2018 (Daily Pilot Costa Mesa, Californië, 5 Mar 2010) en in Orange County Register on Mar. 5, 2010 wordt ene Marcus genoemd als child, dit zou Marcus Eric Henkle kunnen zijn. De obituary was 2018-9 (tijdelijk) niet bereikbaar.

Notitie bij het huwelijk van Bob en Jeanette: Linda vroeger een tegen de Vietnam-oorlog protesterende hippy is inmiddels eigenaar van drie restaurants: Ciscos in Westlake Village (tussen Los Angeles en Santa Barbara) sinds 1974; een in Thousand Oaks (beide gerund door zoon Marcus en die in Tomball, TX is eigendom van haar kinderen.

Notitie bij Larry: In U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current: Birth Date: 8 september 1945 Death Date: 30 Nov 1987, Cemetery: Lakeview Cemetery, Burial or Cremation Place: Clarkston, Oakland County, Michigan, United States of America, https://www.findagrave.com/memorial/91148946

Notitie bij de geboorte van Henry T.: Volgens Illinois, Northern District (Eastern Division) Naturalization Index, 1926-1979 Simmons, A Do Ira-Singenis, Thomas, SIMON, Henry Theodoor, geb. 21 juli 1949.
Volgens Florida Death Index, 1877-1998 overleden november 1968 Hendry, Florida.

Notitie bij het huwelijk van John Roy en Barbara: Kinderen Aaron Lawrence (geb. Newport Beach 18/8/1980) en Jessica Irene (geb. Orange, CA 17/1/1983).

IXj ANTOON (Dick) Lether
geb. Solo, Nederlands Indië 14 juni 1926. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden. † Bennekom, Ede 4 februari 2007 236), begr. Begraafplaats Kerkhoflaan Ben-nekom 9 februari 2007 237). Tr. Bandoeng, Indonesië 1 juni 1950 Mariane Wieling, geb. Probolinggo, Java, Nederlands Indië 2 januari 1929. Tijdens de oorlog bracht ze een deel door in een Jappenkamp 1940-1945. † Bennekom 13 februari 2015. Begr. Begraafplaats Kerkhoflaan Bennekom 21 februari 2015 238). Dochter van de Indische-Nederlander Karel Martinus Wieling (garagehouder) en de autochtone Javaanse Louisa.

Uit dit huwelijk:

1. Anita Maureen Lether
    geb. Venlo 19 februari 1951 239), Prinsenakkerschool (Bennekom) 1958-1963 149),
    Alfred Nobel Mavo (Wageningen) 1963-1967, coupeuse Koninklijke Nijverheids-
    school voor Meisjes (Arnhem) 1967-1973 149), couturiere bij modecentrum Van der
    Weerd in Ede. † Ede 6 januari 2015 240), gecrem. Crematorium Slingerbos Ede 13
    januari 2015, haar urn is op 25 april 2015 op de Begraafplaats Ede in de kist van
    haar man begraven. Tr. Ede 22 mei 1990 239) Johan van Dreven, geb. Wageningen 8
    maart 1932. † Bennekom 17 april 2015, begr. Begraafplaats Asakkerweg Ede 25
    april 2015.

2. Carmen Francisca Lether
    geb. Ede 31 mei 1952, tr.? 2 augustus 1974 Pieter Johannes van der Xxx, geb.
    Rotterdam 3 augustus 1949. Ze hebben restaurant De Heksenketel Ede.

3. MAX ROBERT, volgt Xh

4. Irma Dorothea Lether
    geb. Ede 27 juli 1958, Prinsenakkerschool (Bennekom) 1964-1970 149), Malburgen
    Mavo (Arnhem) 1976-1982 149), Office Manager Nederlandse Caravan Club 241), tr.
    Ede 7 september 1984 Rene R. Xxx, geb. Bennekom, gem. Ede 6 mei 1958.

Notitie bij Antoon: Rode Kruis dossier NI 38.142 en tot 2007 200)
Notitie bij het huwelijk van Mariane en Antoon: Onder internationale druk trekken de Nederlandse troepen zich terug uit Nederlands-Indië. Veel inwoners van Nederlands-Indië vertrekken naar Nederland, militairen worden teruggeroepen.
In 1950 moet een keuze worden gemaakt voor de toekomst, want ook alle KNIL militairen moesten (terug) naar Nederland. Trouwen met de handschoen en later naar Nederland komen of op stel en sprong trouwen in Nederlands Indië. Dat laatste gebeurde. Op 21 jarige leeftijd stapte ze in het huwelijksbootje en repatrieerde zij met haar kersverse echtgenoot naar Nederland alwaar zij werden ondergebracht in een (tijdelijke) opvanglocatie in Venlo.
Notitie bij de geboorte van Mariane: Ze was één van de 13 kinderen, waarvan er maar drie in leven bleven. De andere broertjes en zusjes overleefden de bevalling niet of werden niet ouder dan een paar dagen.
Notitie bij het overlijden van Mariane: De uitvaartdienst in Kerkheem Ede werd geleid door voorgangster ds. Sylvia van Kriegenbergh.

Notitie bij het overlijden van Anita Maureen: In de afscheidsdienst ging ds. C.H. Bax van de Hervormde Gemeente (De Ark) Ede voor.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Anita Maureen: Joop was eerder getrouwd met 1) Fransje Kruijne en daarna met 2) Willemine J. Lieuwes. Ze zijn in 1982 gescheiden. Zij is in 1985 met hun dochter Femke naar Zuid Afrika vertrokken. Femke woont sinds 2000 in Engeland en Willemine nog steeds in Zuid Afrika.
Na een verhouding (Joop en Anita) van ongeveer een jaar of 8 zijn Joop en Willemine in 1982 gescheiden en trokken zij meteen (29 januari 1982) bij elkaar in. Na een paar jaar zijn zij inderdaad gehuwd.
Notitie bij het huwelijk van Anita en Joop: Met zijn 1e vrouw richt hij Cosba in Ede op die het Duitse cosmeticamerk Bärbel op de Nederlandse markt vertegenwoordigt. Twee van zijn zoons werken tot 1989 in de zaak. Daarna Anita. Ook haar beide zussen zijn daar werkzaam geweest. Op 1 januari 1998 is Cosba verleden tijd omdat Babor wereld-wijd eenzijdig alle contracten met haar landendistributeurs verbreekt, waarna zij Dreven Cosmetics BV oprichten, waarmee ze tevergeefs een doorstart proberen te maken.

Notitie bij het huwelijk van Pieter Johannes en Carmen Francisca: Uit dit huwelijk: Pascal Felipe (geb. Ede 21/3/1977) en Bilitis Manon (geb. Ede 19/11/1978).

Notitie bij Irma Dorothea: Uit dit huwelijk Kevin Mitchell (geb. 31/1/1989) en Gayl Megan (geb. 5/12/1993).

IXk JOHANNES Lether
geb. Lodjiwoeroeng, Solo, Soerakarta, Nederlands Indië 14 januari 1929 242), militair 1946-1972, sergeant der 1e klasse v.a. 1961. † Den Bosch 1 januari 1972 242), begr. Begraafplaats Groenendaal, Orthen, Den Bosch 244). Tr. Soerakarta, Indonesië 9 juni 1949 245) Dorine Jacksteit, geb. Banjuwangi, Nederlands Indië 5 september 1929 242).
† Den Bosch 16 december 1993, begr. Begraafplaats Groenendaal, Orthen, Den Bosch 244).

Uit dit huwelijk:

1. Mia Johanna Lether
    geb. Malang, Indonesië 13 mei 1950, tr. Den Bosch 10 juli 1975 J.F.W. Xxx,
    geb.? 23 juli 1952.

2. Enith Olga Dorine Lether
    geb. Sprang Capelle 12 september 1951, tr. 1) ? 3 september 1971 J.L.F. Xxx,
    geb.?; tr. 2) Den Bosch 31 juli 1975 J.H.H.Xxx, geb. Den Bosch 26 juli 1951.
    Tot 2007 kapitein / ritmeester (log td) Koninklijke Landmacht.

3. Johanna Christina Lether
    geb. Sprang Capelle 17 oktober 1955, tr. Den Bosch 30 januari 1976 L.J.Th. van der
    Xxx, geb. Den Bosch 3 september 1952.

4. Bonita Geertruida Lether
    geb. Tilburg 20 juni 1957. Ds. H. Piersonschool (basisschool) (’s-Hertogenbosch)
    1965-1970 149), Priscilla (’s-Hertogenbosch) 1970-1973 149), ECABO (’s-Hertogen-
    bosch) 1973-1975 149), marktkoopvrouw stoffenkraam, tr. Den Bosch 17 december
    1976 Matheus Hendrikus Xxx, geb. Den Bosch 2 december 1953.

5. HENDRIK WILHELM ANTOON, volgt Xi

Notitie bij de geboorte van Johannes: In de oorlog wordt hij in Nederlands-Indië door de Japanse bezetter geïnterneerd. Hij zit o.a. in Beschermingskamp Timoran, Solo, Java, zo staat er op zijn Japanse interneringskaart. Daar staan verder twee vreemde zaken op; 19 4 15 als datum zijnde geïnterneerd, bedoeld wordt waarschijnlijk 15 april 1944 en ene mevr. A. Lether met als adres Beschermingskamp Timoran, Solo, Java, als zijnde het adres waar het rapport (?) (destination of report) heen moet. Wie zij is, geen idee. Wellicht dat zijn moeder Sukijem Di Krama zo wordt genoemd naar zijn vader Antoon. Op die kaart staat ook dat hij op 25 maart 1946 via Evacuatiekamp Indië naar Semarang gaat p/a de heer Hoostie (?) Rapedin (?).
Rode Kruis dossier NI 38.142 vanaf 1944 243)
Op 1 juni 1946 treedt Johannes in dienst bij het K.N.I.L. In zijn militaire carrière maakte hij tal van overplaatsingen mee en was ondermeer actief in Korea.
Hij was drager van de onderscheidingen: 'Kruis voor Recht en Vrede’, 'Kruis voor Recht en Vrijheid met de gesp Korea 1950’, 'United Nations Servicemedal met gesp Korea', en 'Onderscheidingsteken verbonden aan de Koreaanse Presidential Unit Citation'. Volgens een artikel in de Echo van het Zuiden van 5 januari 1953 komt hij na een jaar uit Korea terug in Nederland.
Op 24 januari 1961 werd Johannes Lether ingedeeld bij de 829/832 zware transport compagnie, in de Lunettenkazerne in Vught als sergeant der eerste klasse. Volgens een krantenbericht en zijn persoonskaart wordt hij ook nog sergeant-majoor.
Zij woonden achtereenvolgens: 4 november 1950 Achterstraat 1, Putten; 17 november 1950 Statensingel 177, Maastricht; 27 december 1950 Loyolalaan 7, Vught; 2 mei 1951 Molestraat A 231q (later omgenummerd naar 34), Sprang Capelle; 27 maart 1957 Dr. P. van Hoekstraat 24, Tilburg; 1 september 1965 Balbaostraat 26, (en na zijn overlijden) Den Bosch; 3 juli 1989 Harp 15, Den Bosch.
Notitie bij de geboorte van Dorine: Dochter van Willem Jacksteit en Johanna de Leeuw.

Notitie bij het huwelijk van J.F.W. en Mia Johanna: Ze krijgen 2 kinderen: Robbie (geb. Den Bosch 26/10/1975) en Mark (geb. Den Bosch 28/1/ 1978).
Notitie bij het huwelijk van J.H.H. en Enith Olga Dorine: Zij krijgen: Roy (geb. Den Bosch 17/9/1977) en Maaikel (geb. Den Bosch 21/7/ 1979).

Notitie bij het huwelijk van L.J.Th. en Johanna Christina: Ze krijgen: Debby (geb. Den Bosch 13/5/1980) en Stefan (geb. Den Bosch 25/1/1982). Zij is werkzaam bij Apotheek Rosmalen, Berlicum & Empel.

Notitie bij het huwelijk van Matheus Hendrikus en Bonita Geertruida: Ze krijgen 3 kinderen: Silvie (geb. Velddriel 8/7/1983), Wendy (geb. Den Bosch 30/6/1985) en Jeffrey (geb. Velddriel 28/6/1990).

IXL MARTINUS Lether
geb. Westervoort 27 november 1909 288), melkbezorger en later loswerkman. † Utrecht 11 juni 1966 288). Tr. Utrecht 17 november 1937 289) Geertruida de Bruin, geb. Utrecht 21 november 1911 288). † 16 september 2000, begr. Algemene Begraafplaats Kovelswade Utrecht, (graf id-nummer: 1079142, begraafplaatsnr.: 1155, (plaats)aanduiding: Vak 21).

Uit dit huwelijk:

1. JOHANNES WILHELMUS, volgt Xj

2. Levenloos kind, geb. Utrecht 18 augustus 1945 290).

3. Johanna Petronella (Ann)eke)) Lether
    geb. Utrecht 10 september 1948 291), Bernardus Alfrink College (Schagen) 170), Da
    Costaschool (Utrecht)1954-1962 149). † (na een kort ziekbed) Utrecht 22 juni 2015 291)
    begr. Algemene Begraafplaats Kovelswade Utrecht 26 juni 2015, (graf id-nummer:
    1079142, begraafplaatsnr.: 1155, (plaats)aanduiding: Vak 21).

4. Fenna Martina Lether
    geb. Utrecht 4 oktober 1949. † Utrecht 30 oktober 2018. Sinds 1976 in Utrecht woon-
    achtig 884).

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Martinus: Scan betaald beschikbaar bij HUA maar niet downloadbaar.

Notitie bij Johanna Petronella: Ze werkte op de Universiteit van Utrecht. Van 1948 - 1966 woonachtig in Utrecht, en vanaf 2011 - 2015. Ze woonde aan de Merwedekade 199/bis Utrecht.

IXm HERMANUS Lether
geb. Westervoort 28 februari 1912 293), boer. † Zevenaar 19 juni 1991 294), begr. Nederlands Hervormde Begraafplaats Zevenaar. Tr. Angerlo 19 september 1946 293) Margaretha Wilhemina Renes, geb. Lopikerkapel / Jaarsveld 29 februari 1924, † Steenderen 6 november 2000, begr. Nederlands Hervormde Begraafplaats Zevenaar 10 novem-ber 2000.

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMUS JOHANNES, volgt Xk

2. DIRK ARNOLDUS, volgt XL

3. Gerrit Herman Lether
    geb. Kraggenburg (N.O.P.) 7 april 1956.

Notitie bij Hermanus: In huiselijke kring ook wel broer genoemd was eerst boerenknecht in Angerlo, voordat hij in de Noord Oost polder een grote boerderij kreeg.
Notitie bij Margaretha Wilhelmina: Na de dood van haar man woont ze met haar jongste zoon Gerrit op het agrarisch bedrijf met meststieren in de Noordoost Polder.

IXn JAN REINIER Lether
geb. Angerlo 17 oktober 1920, bankwerker 1934-1937, smidsknecht 1937-, daarna rijks-politieman in Amsterdam en Barneveld. † Leusden, Verpleeghuis Lisidunahof 30 de-cember 1996 300), begr. Begraafplaats De Plantage Barneveld 4 januari 1997 301). Tr. Barneveld 24 maart 1949 Breunisje Ruttenberg, geb. Lunteren / Ede 27 februari 1926.
† Leusden, Verpleeghuis Lisidunahof 1 januari 2003 302), begr. Begraafplaats De Plan-tage Barneveld 6 januari 2003 301).

Uit dit huwelijk:

1. MARTINUS (Martin), volgt Xm

2. EVERTJAN, volgt Xn

3. Nella Johanna (Nel) Lether
    geb. Barneveld 18 oktober 1954, tr. Barneveld 30 maart 1978 Dennis Duane Xxx, geb. Guttenberg, Iowa 6 oktober 1954.

4. Wilhelmina (Wilma) Lether
    geb. Barneveld 4 oktober 1957, School met de Bijbel De Spreng (Barneveld) 1971-
    1972 149), tr.? Hans Xxx, geb.?.

5. GERRIT HENDRIK, volgt Xo

6. FRANCISCUS, volgt Xp

7. Anja Adriana (Anja) Lether
    geb. Barneveld 10 oktober 1962, tr. ? 24 maart 1983 Jan Cornelis Xxx, geb. Ede
    11 juli 1958.

8. Elizabeth Maaike (Liesbeth) Lether
    geb. Barneveld 28 april 1964, School met de Bijbel De Spreng (Barneveld) 1971-
    1977 149), receptioniste BDU Barneveld 1985. Zij woont samen met E.G (George)
    Robijn, geb. Barneveld 2 oktober 1963 met wie zij heeft Frances Stefanie Robijn, die
    op 9/10/1987 in Ede werd geboren.

9. Geertruida Martina (Mariele) Lether
    geb. Barneveld 30 juli 1965, tr. Barneveld 30 mei 1986 Hendrik Jan Christiaan van
    den Xxx, geb. Otterlo 11 mei 1960.

Notitie bij Jan Reinier: Hij woont daar aan het Kruisveld C 45. Van 1934 - 1937 zat hij in Doesburg op de Ambachtschool met z'n 13-en in de klas, waar hij voor bankwerker studeerde en wordt uiteindelijk eerst smidsknecht.
Hij werkte een korte tijd in Amsterdam maar uiteindelijk bij de Rijkspolitie in Barneveld. Zoals alle overheidsdienaren werd hij na de oorlog gescreend, en ‘goed’ bevonden.
Notitie bij Breunisje: Breunie wordt wegens dementie op 15 maart 2002 opgenomen in Verpleeghuis Lisidunahof te Leusden, hetzelfde verpleeghuis als haar man die daar al sinds 1994 woonde.
Notitie bij het overlijden van Breunisje: Barneveldse Courant 3-1-2003 p019

Notitie bij het huwelijk van Dennis Duane en Nella Johanna: Uit hun huwelijk: Lindsey Chantal (geb. Ede 27/4/1984) en Brenda Angelique (geb. Ede 22/7/1987).

Notitie bij het huwelijk van Hans en Wilhelmina: Uit hun huwelijk: Jordi en Dennis.

Notitie bij het huwelijk van Jan Cornelis en Anja Adriana: Uit hun huwelijk: Mark Henry (Mark)(geb. Barneveld 2/12/1984;, Robber Cornelis (Robin)(geb. Barneveld 4/9/1987) en Christiaan Bart (Bart)(geb. Ede 12/9/1994).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik Jan Christiaan en Geertruida Martina: Zij krijgen: Alexander Sebastiaan (Sander)(geb. Otterlo 14/3/1990); Elena Marjolein (Marjolein)(geb. Otterlo 19/3/1992, overl. 7/4/1992) en Maarten Noël (Niels) (geb. Ede 20/4/1993).

IXo MARTINUS (Mart) Lether
geb. Angerlo 8 juli 1920, onderhoudstechnicus, radiotechnicus -1950. † Eelde 8 januari 2019, gecrem. Crematorium De Boskamp Assen 14 januari 2019 270). Tr. Gorinchem 19 november 1948 Maria Bergakker, geb. Herwijnen 15 oktober 1923,.† Eelde 19 maart 2013, gecrem. Assen 23 maart 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Roelanda Fenneke Lether
    geb. Eelde 6 april 1951, gedpt. NH Kerk Eelde 2 september 1951 309), tr. Eelde 5 juli
   1974 Berend Koekoek, geb. Eelde 27 januari 1950, † Eelde 25 augustus 2015, ge-
    crem. Crematorium De Boskamp Assen 29 augusus 2015. [Eelde 1974-] 282).

2. Maria Johanna Lether
    geb. Groningen 30 juli 1955, tr. Eelde 27 september 1973 Egbert Xxx, geb.? 24
    mei 1954 282).

Notitie bij Martinus: In 2001 benoemd tot Erelid VRZA. Martinus speelde als kind al met vliegtuigjes en radio's en het was dan ook logisch dat hij later bij de RLD Rijks Lucht-vaart Dienst terecht kwam. Tot mei 1950 werkte hij als radiotechnicus op Schiphol bij de Luchtverkeersleiding. Daarna werkte hij op de Luchthaven Eelde waar hij verantwoorde-lijk was voor het onderhoud van de bakens aldaar en daarvoor nog even op Leeuwar-den tot dat een militair vliegveld werd. Martinus was een van de oprichters van de VRZA, Vereniging van Radio Zend Amateurs en beklede vele jaren een bestuursfunctie. Toen de vereniging 50 jaar bestond werden hij en zijn medeoprichters op 24 november 2001 op Soesterberg erelid.

Notitie bij Roelanda Fenneke: woonde v.a. haar geboorte in Eelde, 1951 Legroweg 62a. Tot 1974 Wolfhorn 59 en daarna Schulteweg 90.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Roelanda Fenneke: Uit dit huwelijk Leonie (geb. Eelde 24/12/1978), (trouwt 16-12-2011 Paul de Kuyper) en Wendy (geb. Eelde 23/5/1981) (trouwt 13-5-2014 met Gernick Kuik, wens naam niet meer voorkomt op de rouwkaart van Mart).

Notitie bij het huwelijk van Egbert en Maria Johanna: Uit dit huwelijk Maria Grietje (Miriam) (geb. Hoogezand 22/3/ 1974, trouwt op 1/8/1997 in Eelde met Geert Kemkers, waaruit Kim (met Riekent Jan), Martijn (met Nikki) en Britt. Geert staat in 2019 niet meer op de rouwkaart van Mart) en Annemiek (geb. Groningen 20/9/1976), die met ene Arjan trouwt, maar volgens de rouwkaart van Mart iets met Johan te hebben.

IXp BEREND JAN (Jan) Lether
geb. Herwen en Aerdt 17 november 1921, † Gorinchem 7 januari 2012, gecrem. Crematorium Essenhof Dordrecht 13 januari 2012, tr. Gorinchem 27 mei 1949 Lijntje Cornelia van der Vliet, geb. Vuren 16 februari 1925. † Gorinchem 20 december 2012, begr. Crematorium Noordervelt Nieuwegein 27 december 2012.
Ambachtschool, tekenaar 1938-, 1994 eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon, geb. Gorinchem september 1952, † aldaar september 1952.

2. Greetje Marjoleintje Lether
    geb. Gorinchem 3 mei 1954, tr. Gorinchem 22 april 1992 Louis Petrus Valentijn Marie
    van Xxx, geb. ? xx-xx-xxxx. Jan van Arkel School (Gorinchem) 1960-1961 149), Anne
    Frank School (Gorinchem) 1961-1966 149), Christelijke H.B.S.-A (Gorinchem) 1966-
    1971 149), Instituut Schoevers (Rotterdam) 1975-1976 149). Woonachtig Berkel en Ro-
    denrijs 1992- 282).

Notitie bij Berend Jan: Jan werd één dag na de 25 jarige verjaardag van zijn vader in de gemeente Lobith geboren. Zijn vader was hoofdmonteur bij de Vries Robbé op de buitenmontage. Vaak was hij 2 à 3 weken van huis. Reisgeld was er toentertijd niet bij zodat moeder Fenneke er veel alleen voor stond. Na de ambachtsschool kwam ook Jan bij De Vries Robbé terecht en wel op het tekenbureau en na de sluiting nog 7 jaar werkzaam geweest bij Mercon Steel tot hij op 1/4/1984 in de SUM ging. Woonachtig op de Wijnkoperstraat 306 in Gorinchem komt hij in 2002 ene Frans J. Hutjes tegen die op nummer 301 woont en een zoon is van VIIk1 Gerhardina J. Lether en J.P. Hutjes.
Notitie bij het huwelijk van Lijntje Cornelia en Berend Jan: De huwelijksreceptie heeft plaats in het Militair Tehuis aan de Krabsteeg 21 Gorinchem.

Notitie bij het huwelijk van Louis Petrus Valentijn Marie en Greetje Marjoleintje: Uit hun huwelijk: Eveline Margarethe Louise Frederike (geb. Rotterdam 19/10/1992 Janneke Anne Christine Sophie (geb. Rotterdam 7/12/ 1994) en Marieke Isabelle Helene Jacqueline (geb. 28/12/1996).

IXq GERARD HENDRIK Lether
geb. Herwen en Aerdt 12 februari 1924 310), adjunct-commies bij de gemeente, daarna kantoorbediende bij het Gemeentelijk Energie en Waterleidingbedrijf en de Middenstandsbank. † Dordrecht 1 oktober 1988 310), begr. Crematorium Essenhof Dordrecht 6 oktober 1988 270). Tr. Gorinchem 27 januari 1955 310) Geertruida (Truus) van Heumen, geb. Gorinchem 4 september 1930 310).

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Hendrika Antonia (Annette) Lether
    geb. Gorinchem 20 september 1957, tr. Diemen 2 december 1980 Anton Wilhelm
    Xxx, geb. Amsterdam 17 juni 1955. Anne Frankschool (Gorinchem) 1963-1969
    149), (Gemeentelijk) Camphusianum Gymnasium (Gorinchem) 1969-1976 149), lerares
    Engels [Hilversum 1989-] 311).

2. Jan Willem Lether
    geb. Gorinchem (Ziekengasthuis) 1 juli 1960, † Wageningen 11 juli 2011, begr. Alge-
    mene Begraafplaats De Leeuwerenk, Wageningen 16 juli 2011. Anne Frank School
    (Gorinchem) 1966-1972 149), Openbare Mavo (Gorinchem) 1972-1978 149), commer-
    cieel medewerker Zuid-Holland Zuid Citytec. Tr. 1 Noordeloos 31 oktober 1985 (echt-
    scheiding ingeschreven Zederik 28 juni 2004) 312
) Janna Maria Xxx, geb. Noordeloos
    30 november 1962, beleidsmedewerker 2002-; tr. 2e Wageningen 24 december 2009
    313) Catharina Theodora Henrika MariaXxx, geb. Venray 23 augustus 1967, Mavo
    De Kolk -1983 170), Boschveldcollege (Venray) -1985 170), Fontys Hogeschool (Eind-
    hoven),
Informatica -1990 170). [Wageningen] 170).

3. GERARD HENDRIK, volgt Xq

4. Fenneke Lether
    geb. Gorinchem (Streekziekenhuis Prinses Beatrix) 24 september 1971, Medewerk-
    ster Burgerzaken Gemeente Rhenen. Tr. Kasteel Doornenburg, Doornenburg 2 juni
    2006 Dirk M. van Xxx, geb. 28 december 1965.

Notitie bij Gerard Hendrik: Hij had een geniaal verstand. Op z'n eindrapport van de lagere school schreef de hoofdonderwijzer: “Jan heeft zijn duizend verslagen, Gerard zijn tienduizenden”.

Notitie bij het huwelijk van Anton Wilhelm en Geertruida Hendrika Antonia: Uit dit huwelijk: Renée Suzanne (geb. Purmerend 24/1/ 1985); Edo Gerard Breunis (geb. Hilversum 20/2/1989) en Auke (geb. / overl. Hilversum 30/9/1990).

Notitie bij het huwelijk van Janwim en Janna Maria: Jan Willem is lid van de Utrechtse Atletiek vereniging. Annemarie werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente en werkte mee aan het Gorkums Festival.
Notitie bij het huwelijk van Dirk M. en Fenneke: Uit dit huwelijk: Sam Gerard van Tuil (Tiel 13 mei 2007) en Sacha van Tuil (geb. Tiel 31 mei 2011). Jari (geboren op 8 november 1995) is de zoon van Erik,uit een eerdere relaties.
Ze woonde vanaf haar geboorte Grote Haarskade 26 Gorinchem en vanaf 2002 in Tiel.

IXr HERMANUS CHRISTIAAN (Herman) Lether
geb. Batavia, Jakarta, Nederlands Indië 19 oktober 1931 320), bankwerker, autosloper -1978, † Shrewsburry, Engeland 15 augustus 1993 320). Tr. Westervoort (kerkelijk Arnhem) 30 december 1963 321) Johanna Bernardina Menting, geb. Westervoort 28 februari 1934 321), werkte vanaf 1978 bij de PTT op de afd. personeelszaken. † Zevenaar 14 november 2016. Dochter van Ambert Menting (geb. Elten, Duitsland 26-03-1887) en Johana Aleida Bleekman (geb. Ambt-Doetinchem 13-02-1895). Woonden in Westervoort (1934-2011).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hermina (Marianne) Lether
    geb. Westervoort 27 juli 1968 322), MAVO Duiven 1981-1985 171), Titus Brandsma
    MEAO Velp (Rheden) 1984-1988 171), ROC A12 Financieel administratief 2008 171),
    bankemployé ABN AMRO Bank N.V. Arnhem 1988-1995 171), A&T verzekeringen bv
    1997-2002 171), mantelzorger 1998-2016 171), medewerkster in de catering via Rand-
    stad 2010-2014 171), administratief medewerkster bij de Provincie Gelderland 2014-,
    171), medewerkster Bisselink Kerstbomen Westervoort 2016-2017 171), huiskamerme-
    dewerkster Liemerije, deskundige zorg voor ouderen 2018- 171), medewerkster Stich-
    ting Voedselbank Arnhem 2018- 171). Tr. Westervoort / Renkum 22 mei 1992 Michel
    Xxx, geb. Voorburg 1 juni 1960, sinds 2014 network engineer bij Kramp Varsse-
    veld.

2. Cornelia (Lia) Lether
    geb. Westervoort 1 augustus 1969 322), beheerder inkoop/verkoop, administratie en
    marketing Holsboer Optometrie BV Arnhem 1995-, tr. H.P.Xxx, geb. Arnhem 1
    februari 1956, Optometrist -2000 323), beiden zijn sinds 1996 eigenaar van Holsboer
    Optometrie BV. - Opticiens sinds 1867 Arnhem. Geboren Kerkstraat 17 Westervoort 
    324).

Notitie bij de geboorte van Johanna Bernardina

Notitie bij het huwelijk van Michel en Maria Hermina: Uit dit huwelijk Christiaan (geb. Zevenaar 19/1/1995); Menno (geb. Zevenaar 21/3/1997) en Willeke Spoel (24/7/2000).

Notitie bij H.P. en Cornelia (Lia): Holsboer Optometrie BV. - Opticiens sinds 1867 Arnhem. H.P. is Dir. Eig. Optometrist BSc. Mevr. L. Lether, Hoofd administratie.
Op 1 januari 1996 neemt hij met zijn vrouw en zakelijk partner het bedrijf over en verandert de naam in "Holsboer Optometrie BV", met toevoeging Optometrie als eerste in Nederland. In de afgelopen 15 jaren heeft er binnen dit bedrijf een verandering in oogmeetkunde plaats gehad en de opgedane kennis en studie uit oa. Engeland en Amerika is de aanleiding geweest om de Optometrie een voorname rol te laten spelen in de bedrijfsvoering.

IXs GERHARD HENDRIK Lether
geb. Lobith/Tolkamer 5 juni 1928. Was wellicht werkzaam bij de KLM, want geeft in 1959 Kantoor New York als zijn adres op. Hij arriveert op 22 januari 1959 met vlucht KL 643 in New York 328). † Amstelveen 19 september 1987, tr. Amstelveen 16 september 1954 Anne Marie Helene van der Pol, geb. Utrecht 25 juni 1928.

Uit dit huwelijk:

1. Anke Frederike Lether
    geb. Nieuwer Amstel 9 februari 1956, Vrije Universiteit Amsterdam 1974-1980 drs.
    171), Ontwikkelaar en manager Stichting Welzijn Ouderen 1986-1988 171), manager
    GGD Amstelland de Meerlanden 1988-2000 171), Gemeente Zaanstad op de afdeling
    Stadsontwikkeling 2000-2001 171), psychiater en manager, later algemeen manager
    bij Altrecht Psychosomatiek en Vesalius, centrum voor Neuropsychiatrie 2011- 171).
   
Tr. Amsterdam 11 juni 1993 John Xxx, geb.?.

2. Wilma Reindina Lether
    geb. Nieuwer Amstel 3 september 1958, Hermann Wesselink College (Amstelveen)
    1969-1976 149). Tr. Amsterdam 7 mei 1993 Ruud H.T. Xxx, geb.?.

Notitie bij Anne Marie: Haar broer is getrouwd met Annie Gretha Lether, een dubbelhuwelijk dus.

Notitie bij het huwelijk van John en Anke Frederike: Uit dit huwelijk Sanne Marieke (geb. 2/10/1986 Amsterdam) en Thomas Geert (geb. 10/3/1990 Amsterdam).
Notitie bij Anke Frederike: Ze werkt bij de Gemeente Zaanstad.
Notitie bij John en Anke Frederike: Zij en haar man zijn bestuurslid van Sarvodaya Nederland dat zich bemoeit met het verlenen van steun aan een bepaald gebied in Sri Lanka.

Notitie bij het huwelijk van Ruud H.T. en Wilma Reindina: Op 11/3/1993 wordt hieruit te Haarlem Anne Floor geboren.
Notitie bij Wilma R. Schoenmaker: Er staat een Wilma Schoenmaker op internet als Intern Begeleider en Remedial Teacher PCBS De Wegwijzer Aalsmeer, maar niet bekend is of dat een en dezelfde persoon is.

IXt MARTINUS GEURT (Martin/Mart/Marty) Lether
geb. Zevenaar 6 februari 1938, † Arnhem 16 maart 2001 aan een hartstilstand, begr., Arnhem Algemene Begraafplaats Moscowa 21 maart 2001, tr. Arnhem 19 september 1969 Elisabeth Nieumeijer, geb. Arnhem 27 december 1938, † 9 januari 2009, begr. Arnhem, Algemene Begraafplaats Moscowa.

Uit dit huwelijk:

1. Bertus Huizer / Lether (adoptiefzoon)
    geb. Utrecht 9 juli 1968. Ligt in 1992 na een ongeluk met zijn brommer waarvan de
    ketting brak een tijd in coma en is sinds die tijd gehandicapt. Toen hij bijna 4 jaar was
    kwam hij bij Martinus en Bets terecht. Zijn natuurlijke moeder was ongehuwd. Toen
    hij 11 of 12 was werd zijn familienaam in Lether gewijzigd.

IXu AREND GERRIT (Arie) Lether
geb. Zevenaar 26 december 1947, tr. Westervoort 31 mei 1968 Elisabeth Wilhelmina Maria Xxx, geb.? 1 november 1945.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna (Miranda) Lether
    geb. Renkum 17 november 1968, Bouwkundig ir. Tr.? 18 november 1996 Michiel
  Xxx, geb.?. ??-??-???? Sinds 1999 woonachtig in Oss.

2. Elisabeth Bernedine (Susan) Lether
    geb. Westervoort 21 juni 1973.

Notitie bij Maria Johanna: Op 30 december 1996 vertrekt ze naar Curaçao om aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen les te gaan geven als docent Bouwmethodiek, bouwfysica en materiaalkunde.
Keert in 1999 weer terug en woont dan in Oss.
Op 25 augustus 1999 wordt dochter Lieke Scholten geboren.
Daarna ging ze werken bij de Gemeente Duiven, afd. Milieu en Bouwzaken.

Notitie bij Elisabeth Bernedine 171): Opleiding Mavo Havo Presikhaaf Arnhem 1985-1990, Thomas a Kempis College Arnhem 1990-1993, drs. Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen 1994-1997.
Loopbaan: Lid Vaststellingscommissie Examens MBO4 bij Kenniscentrum Handel Ede 1998-2017, opleidingsconsulente Kruidvat. 1999-, Vestigingsmanager IMKO Opleidingen Arnhem 2007-2009, Opleidingsadviseur NVM Studiecentrum Opleidingen Makelaardij SOM b.v. 2008-2009, adviseur Opleiding & Training A.S. Watson Health & Beauty Benelux in Renswoude 2009-, operationeel directeur Studiecentrum Minerva 2019- 335) [Apeldoorn 1999-]
Heeft een relatie met ene Martin.
Met heel veel plezier werkzaam als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Apeldoorn

IXv JOHANNES MARTINUS (Johan) Lether
geb. Zevenaar 31 juli 1951, timmerman. † Arnhem 26 november 2009 336), gecrem. Crematorium Dieren (Rheden) / Begraafplaats Oud Zevenaar 1 december 2009 337). Tr. Zevenaar 25 oktober 1985 336) Maria Hendrina Aleida (Rietje) Xxx, geb. Zevenaar 28 april 1962 336).

Uit dit huwelijk:

1. Bas Lether, geb. Zevenaar 11 december 1987.

2. Rianne Lether, geb. Zevenaar 13 oktober 1989.

Notitie bij Johan: Hij was 40 jaar werkzaam bij Aannemersbedrijf Welman en een maand bij Rotsbouw in Zevenaar.

Notitie bij het huwelijk van Johan en Rietje: Ze waren lid van de Koninklijke Schutters-vereniging Eendracht Maakt Macht in Ooy-Zevenaar, alwaar ze in 1999 koningspaar zijn.

Notitie bij Bas: heeft iets met ene Chantal

Notitie bij Rianne: Heeft iets met ene Thijs

IXw HENDRIK Lether
geb. De Bilt 19 juni 1933, † Maarssen 19 maart 2005, gecrem. Utrecht Crematorium Daelwijck 23 maart 2005. Tr. Bilthoven 30 oktober 1959 Maria van Schaik, geb. De Bilt 21 juli 1930, † Maarssenbroek ?-?? 2006.

Uit dit huwelijk:

1. Marijke Maria Lether
    (adoptiefdochter, geboortenaam Van Doorn), geb. Utrecht 4 mei 1962, tr. 4 mei 2007
    Trudie Xxx, geb. ? 23 juli 1958.

IXx CORNELIS (Cees) Lether
geb. De Bilt 11 november 1947, eigenaar van Lether stand- en decorbouwbedrijf in Nieuwegein, later Biddinghuizen. Tr. De Bilt 21 november 1969 Pieternella Johanna van deXxx, geb. Utrecht 12 juni 1951. Sinds 1997 woonachtig in Biddinghuizen. 2019 naar Drenthe.

Uit dit huwelijk:

1. ASCHWIN ARRELIN, volgt Xr

2. Jeremy Lether
    geb. Bilthoven 6 februari 1972. In 1997 gaat hij op zichzelf wonen wanneer zijn
    ouders hun bedrijf van Nieuwegein naar Biddinghuizen verplaatsen. Hij is werkzaam
    in een supermarkt.

3. Tatjana Lether
    geb. Bilthoven 9 juli 1974, administratieve kracht 1997-. Tr. Loosdrecht 25 oktober
    2002 398) Ton Xxx, geb.? 22 november 1966. Uit dit huwelijk kinderen.

Notitie bij Cees: vermeld In de jaren 90 ziet men zijn naam regelmatig op de aftiteling van Ivo Niehe’s TROS TVShow.

Notitie bij Tatjana: Slechte ogen beletten sinds de 90-er jaren haar grote wens bij de politie te gaan werken. In 1997 is ze eerst werkzaam als administratieve kracht in een garagebedrijf, later in een supermarkt

IXy HENDRIKUS GERRIT Lether
geb. Arnhem 22 september 1926, bankwerker o.a. bij Billiton, † Arnhem 21 maart 1995, tr. Arnhem 16 april 1952 Hendrika Jacoba Xxx, geb. Rotterdam 7 februari 1925.

Uit dit huwelijk:

1. Pauline Lether
    geb. Arnhem 8 september 1953, Dr. C. Lelyschool (Arnhem) 1959-1965 149), Konin-
    klijke Nijverheidsschool (Arnhem) 1965-1967 149), Koninklijke Nijverheidsschool voor
    Meisjes (Arnhem) 1967-1970 149). Tr.? 12 april 1976 Marinus Antonius Xxx, geb.?.

Notitie bij Hendrikus Gerrit: Hij is werkzaam als bankwerker o.a. bij Billiton.

Notitie bij het huwelijk van Marinus Antonius en Pauline: Uit dit huwelijk: Arjan (geb. Velp (Rheden) 14/11/1984) en Mark (Velp (Rheden) geb. 15/5/1987).

IXz LUCAS Lether
geb. Nijmegen 14 augustus 1932 423). Ambtenaar. † Den Haag 20 juni 1988 423), begr. Rijswijk Eikelenburg 24 juni 1988. Tr. Rinteln, Duitsland 27 mei 1961 423) Elfriede Anna Auguste Freitag, geb. Exten, Duitsland 21 maart 1932 423), kapster. † Den Haag 28 januari 1992, begr. Rijswijk Eikelenburg 31 januari 1992. Dochter van Karl Heinrich Freitag (geb. Ingen, Duitsland 9-7-1901) en Karoline Wilhelmine Auguste Pieper (geb. Krankenhagen, Duitsland 10-1-1901).

Uit dit huwelijk:

1. RALPH HAAKON, volgt Xs

Notitie bij het overlijden van Lucas en Elfriede Anna Auguste: Het graf is in 2018 geruimd.

IXaa LEENDERT (Leen) Lether
geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 16 december 1922. Motoragent bij de Amsterdamse Ge-meente Politie 482). † Zevenaar 18 september 2008, begr. Zevenaar Begraafplaats Rosorum. Tr. Delfzijl 13 september 1945 483) Jakopje Bos, geb. Delfzijl 13 september 1921, † Zevenaar 7 mei 2011 484) begr. Zevenaar Begraafplaats Rosorum. Dochter van Tidde Bos en Gezina Venema.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Jacoba Lether
    geb. Amsterdam 4 juni 1951, † Zevenaar 26 maart 2018 883), begr. Zevenaar Begraafplaats Rosorum Methem. Tr. Broek
op Waterland 19 december 1974 Johannes Hendrikus (Hans) Brouwer, geb. Brummen 20 januari 1948, † Zevenaar 10 juni
2014 883 & 885), Zevenaar begr. Begraafplaats Rosorum Methem. Zoon van Cornelis Brouwer (geb. Brummen 05-77-1908)
en Louisa Catherina de Blécourt (geb. Boxtel 25-09-1908) 885).

Notitie bij de geboorte van Jakopje: Notitie bij Leen: Joop Giesendanner, Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie en bekende van Leen en Co schreef me in 2013 daarover: “Ome Leen was inderdaad een goedlachse, vrolijke noot bij de verjaardagen en feesten, ook zijn anekdotes zaten altijd vol humor.
In zijn laatste jaren op de motor was hij instructeur bij de opleiding tot motoragent. Als er een nieuwe baas kwam, meestal een inspecteur, jong en onervaren, maar wel met veel strepen, dan moest zo iemand natuurlijk ook alle kneepjes worden bij gebracht. Ome Leen met al zijn ervaring was daar uitstekend toe uitgerust en weldra was het tijd voor een lesje in een zandverstuiving. De inspecteur heette, meen ik, Steenbergen, maar vanwege de uitstekende relaties werd hij door ome Leen onder de collega’s Inspecteur Puinhoop genoemd. Hij vertelde dat hij hem nog zo had gezegd in het zand niet te stoppen, je houdt ten alle tijden het gas erop, maar in het spoor van de ervaren instructeur belandde die arme man onder in een diepe kuil, waar ome Leen zonder problemen weer uitreed, maar hij natuurlijk niet. Puinhoop stapte af, sprak ome Leen, die rondjes om de kuil reed aan met de woorden: “Als jij nou op mijn motor past, dan rij ik terug voor hulp.” Ome Leen hield het haast niet droog bij zijn antwoord: “Helaas chef, ook ik kan onder geen beding stoppen, maar ik kom zo snel mogelijk terug met de troepen.” Dat heeft veel langer geduurd dan noodzakelijk was, want eerst moest natuurlijk het hele bureau op de hoogte worden gebracht van het onfortuinlijke avontuur van ‘de baas’. Ze zijn er met z’n allen naartoe gereden en ter plekke heeft hij daarmee een lesje nederigheid gekregen. Of het ooit nog goed gekomen is, weet ik niet meer, maar het verhaal staat me na ruim 50 jaar nog in het geheugen gegrift, het kwam bijna elke verjaardag weer langs.
In de zomer verbleven we met een aantal collega’s / kennissen in de Kennemerduinen bij Zandvoort. In duinpannen werd dan gekampeerd en in dit geval bij slecht weer kropen we bij elkaar en werd er gezongen en chocolademelk gedronken. Het moet een zondag zijn geweest want de mannen gingen door de week gewoon naar het werk.
Zoals gezegd was ome Leen oorspronkelijk een motoragent die gewoon op straat dienst deed. Daar hoorden ook zondagsdiensten bij ingeval er een belangrijke voetbalwedstrijd was in het Olympisch Stadion of bij Ajax. Zo ook op deze zondag, een waarop ik waarschijnlijk aan het rolschaatsen was geweest in de galerij van het voormalig Paleis voor Volksvlijt, daar lagen nog heel grote marmerplaten als wegdek op de wandelpromenade en dat schaatste geweldig. Op weg naar huis moest ik de brug oversteken bij de Stadhouderskade, maar van rechts hoorde ik aanstormend motorgeweld. Ome Leen kwam daar aan geracet met de neus op het stuur alsof de duivel hem op de hielen zat. Niet lang daarna flitsten er drie, vier andere motoragenten in dezelfde houding de kruising over. Het heeft even geduurd maar weldra was er weer een verjaardag waarop de brandende vraag gesteld kon worden:
“Ome Leen, zo en zo, wat was er aan de hand? “ Hij schoot in de lach en had het verhaal meteen paraat. Op die bewuste ochtend kwam hij erachter dat hij zijn shag thuis had lagen liggen, stilletjes sloop hij naar zijn motor en dacht het wel even ongemerkt te kunnen gaan ophalen, maar had buiten zijn collega’s gerekend, die hem wel degelijk in de smiezen hadden. Zodra hij de garage aan de Overtoom had verlaten, sprongen ze op hun eigen motorfietsen en snelden hem achterna om vervolgens bij hem voor de deur het nodige kabaal en commentaar te leveren, het zou hem nog lang heugen, evenals zijn vrouw en de buren, ach, er kon nog veel in die tijd zonder dat het uit de hand liep of tot klachten kwam. Men lachte in de straat vrolijk mee en menigeen vroeg in latere tijd als ome Leen naar zijn werk ging: “Shag bij je, Leen?”
Notitie bij het overlijden van J.H. en Neeltje Jacoba: (graf id-nummer: 1153019, begraafplaatsnr.: 732, (plaats) aanduiding: 2790).
Notitie bij het huwelijk van J.H. en Neeltje Jacoba: Uit dit huwelijk geen kinderen.
Notitie bij J.H. en Neeltje Jacoba: Vanaf 1975 woonachtig in Broek op Waterland.

IXbb BEREND JAN (Ben) Lether
geb. Arnhem 10 februari 1933 502). † Huissen 4 mei 1988 502). Tr. 1) Arnhem 26 november 1958 502) Janna Hermsen, geb. Arnhem 21 april 1937 502). † aldaar 16 mei 1982 502). Dochter van Cornelis Jan Hermsen en Harmpje Teijema. Tr. 2) Huissen 31 mei 1985 502) Maria Theodora Gozina Xxx, geb. Huissen 15 augustus 1951 502).

Uit het eerste huwelijk:

1. Edith Elisabeth Lether
    geb. Arnhem 23 mei 1959. Theo Thijssenschool (Arnhem) 1964-1973 149), tr. Arnhem
    Dick Xxx, geb. Adelaide, Australië 20 januari 1960.

2. Ingrid Harmina Lether
    geb. Arnhem 9 december 1960, Lorentz scholengemeenschap (Arnhem) 1972-1977
    149).

3. Astrid Lether
    geb. Arnhem 8 september 1962, tr. Huissen 5 september 1986 Marcel L. van der
    Xxx, geb.? 20 augustus 1960.

4. Petra Lether
    geb. Arnhem 11 januari 1967, tr. Arnhem 20 september 1996 Frank H. Xxx, geb.
    Arnhem 26 november 1964.

Uit het tweede huwelijk:

5. Rik Lether
    geb. Arnhem 9 oktober 1987.

Notitie bij het huwelijk van Ben en Janna: Ze woonden 26-11-1958 St. Janskerkstr. 43 Arnhem, 15-5-1962 Jacob Cremerstr. 86, 13-3-1979 Sleggeplantsoen 56.

Notitie bij het huwelijk van Dick en Edith Elisabeth: Uit dit huwelijk: Vincent (geb. 12/6/1985) en Sander (geb. 22/10/1989).

Notitie bij het huwelijk van Marcel L. en Astrid: Uit hun huwelijk: Sanne, Maaike en Iris.

Notitie bij het huwelijk van Frank H. en Petra: Op 18 juni 2002 wordt dochter Sabina Janna Pals geboren en in juni 2006/7 Marijn.
Notitie bij Petra: In 2003 werkt ze al weer 13 jaar bij de Kema en daar coördineert ze de inspecties die worden uitgevoerd bij fabrieken over de hele wereld die het Kemakeu-rmerk op bv strijkijzers of magnetrons voeren.

IXcc HERMAN Lether
geb. Rheden 14 december 1956 518). sergeant-majoor vuurleiding Koninklijke Lucht-macht, 1e luitenant Groep Geleide Wapens: kantoorinzet en oefenvoorbereiding-2011 520). Tr. Emmerich, Duitsland 21 oktober 1977 Andrea Xxx, geb. Gladbeck, Nordrhein Westfalen, Duitsland 21 februari 1957.

Uit dit huwelijk:

1. Svende Jan Lether
    Steinheim, Duitsland 5 januari 1985.

2. Amke Lether
    geb. HornBad Meinberg, Duitsland 31 augustus 1988.

3. Malte Lether
    geb. HornBad Meinberg, Duitsland 26 februari 1990.

IXdd THEODORUS HENDRIK Leether
geb. Den Helder 31 januari 1933 564). Verwarmingsmonteur later pijpmonteur. † Beek - Ubbergen Kalorama 12 februari 1986 564). Tr. Nijmegen (kerkelijk Nijmegen (RK) 566) 19 augustus 1957 567) Henrica Antoinette Maria Kropman, geb. Nijmegen 13 augustus 1935 567), † Nijmegen 4 november 2018, dochter van slager Johannes Frederikus Antonius Kropman (geb. Nijmegen 23/03/1908, overl. 3/3/1985) en Maria Hendrika de Wit (geb. Ubbergen 21/06/1908, overl. 15/9/1994). Na het overlijden van Theodorus hertrouwt zijn weduwe met Hendrikus Laurentius Derks (geb. Overasselt 03-09-1930, † Veghel 28-08-2000). Daarna hertrouwd ze of gaat een geregistreerd partnerschap in Nijmegen op 19 mei 2006 aan met Wilhelmus Leonardus Xxx (geb. Groesbeek 14-09-1937) 887).

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Henricus Antonius Leether
    geb. Nijmegen 8 januari 1958, computer netwerk/telefoon beheerder Katholieke Uni-
    versiteit te Nijmegen.

2. Maria Christina Leether
    geb. Geleen 29 mei 1959, directie secretaresse, tr.? 5 april 1991 Theodorus Xxx, geb. Nijmegen 2 juli 1955.

3. Eric Johannes Leether
    geb. Geleen 25 oktober 1961. Elektromonteur. † Beek-Ubbergen, Verpleeghuis Kalo-
    rama 24 juni 1999, gecrem. Crematorium Rijk van Nijmegen om 11.30 uur 29 juni
    1999. Tr. Beuningen 2 april 1996 Louise Xxx, geb. Elst 8 januari 1962.

Notitie bij Theodorus Hendrik: Werkzaam geweest in de mijnen in Limburg. Tijdens die werkzaamheden openbaarde zich een ziekte waarvan hij niet meer herstelde. In de loop van de jaren verergerde zijn toestand zich zodanig dat hij zijn hobby’s zoals kaarten, fietsen, wandelen met de hond, het werken in een volkstuintje en het kijken naar voet-balwedstrijden niet meer kon beoefenen 565). Net als zijn vader leed ook hij aan de erfelijke ziekte van Goria van Huntington (aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast). Verschillende operaties brachten geen verbetering zodat opname in een verpleegtehuis noodzakelijk werd 1970-1986 565).

Notitie bij Theodorus Henricus Antonius: Onderhoud als hobby een oude Jeep uit WW II. Had een relatie met ene Marja volgens de rouwkaart van zijn broer, maar sinds 2005 met ene Lenie.

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Maria Christina: Uit dit huwelijk: Marlou (geb. Nijmegen 7/3/1992) en Eline (geb. Nijmegen 3/9/1993).

IXee RUDOLF GERARDUS (Ruud) Leether
geb. Den Haag, Kraamkliniek De La Reyweg 21 augustus 1949. tr. Zutphen 5 juli 1991 Inge E.R. Xxx, geb. Heerlen 26 oktober 1958, juriste.

Uit dit huwelijk:

1. Anne Sofie Leether
    geb. Den Haag 25 oktober 1991

2. Tim Hendrik Leether
    geb. Den Haag 12 augustus 1994. VCL Den Haag, Segbroek College en Schoevers
    Hogeschool 2010-2011, Dalton Den Haag 2013, studeerde aan ROC Mondriaan Delft
    -2018.

Notitie bij Ruud: Jurist, Raadsadviseur en plv. hoofd Directie Ontwikkeling Rechtspleging, Ministerie van Justitie, Voorzitter Hoorcommissie Bezwaarschriften Ministerie van Justitie, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1991-, zelfstandig Legal counsel, publicist en plaatsvervangend raadsheer van het Hof in Den Haag, ICT-Arbiter aangesloten bij de SGOA, Stichting Geschillenoplossing Automatisering 2014-. Bestuurslid Stichting Sportlaan e.o. vanaf 20 februari 1997 574).
Ruud is net als zijn vader redelijk (klassiek) muzikaal al hoewel er niet zijn beroep van heeft gemaakt. Desalniettemin is hij een niet onverdienstelijk amateurzanger die vaak als amateur samen met professionals mag zingen, maar ook solistisch nog optreedt.

IXff ANDREAS CHRISTOFFEL Lether
geb. Amsterdam 21 februari 1927, tr. Haarlem 10 november 1954 Cornelia van der Xxx, geb. Amsterdam 10 februari 1933.

Uit dit huwelijk:

1. Inge Yolanda Lether
    geb. Haarlem 31 augustus 1957, tr. Haarlem 7 maart 1984 Franciscus A.A. Xxx, geb. Haarlem 29 december 1955.

2. Mirjam Ruth Lether
    geb. Haarlem 30 augustus 1959, tr. Bloemendaal 7 juni 1984 Jetze Douwe Xxx, geb. Alkmaar 7 november 1949.

3. RICHARD MARCEL, volgt Xt

4. MARTIN ROBERT, volgt Xu

Notitie bij het huwelijk van Franciscus A.A. en Inge Yolanda: Uit dit huwelijk: Rafaëla Daniëlle (Boxmeer, 18 augustus 1989).

Notitie bij het huwelijk van Jetze Douwe en Mirjam Ruth: Ze krijgen: Priscilla Jerina (geb. Haarlem 19/2/1985) en Deborah Gabriella (geb. Haarlem 23/1/1987).
Notitie bij Jetze Douwe en Mirjam Ruth: Letselschade experts. Zij hebben een advies-bureau voor het verhalen van letselschade bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en onrechtmatige daad.

IXgg JOHN WILEY Lether
geb. Salt Lake City, UT 21 januari 1932. Politieman 620) 641). Tr. Tijmana, Mexico 20 juli 1956 632) Antoinette Bruno, geb. Los Angeles, CA 11 juni 1935. Kapster. † Ventura, CA 3 januari 2018.

Uit dit huwelijk:

1. DAVID RYAN, volgt Xv

2. Jodi Ranee Lether
    geb. Glendale, Los Angeles, CA 1 februari 1965 231). Grafisch ontwerpster en web
    designer. Tr. Liberty, NY. 27 januari 2004 Igor Xxx, geb. Krasnodar, Rusland
    19 mei 1976. financieel analist.

Notitie bij John Wiley: In 1949 of 1950 gradueerde hij van High School en ging aansluitend de luchtmacht in. Hij diende 4 jaar bij de US Airforce als korporaal 1952-1956. Laboratorium technicus 1956. John ging als detective met pensioen bij het Glendale Police Department, waar hij zijn carrière begon als vingerafdrukken technieker, later supervisor Fingerprint Identification. Daarna verhuisde ze naar Aurora Grande, Californië, waar hij werkzaam was in een video winkel. Om dichter bij zijn kinderen te zijn, verhuisde ze weer terug naar Ventura County.
Na zijn pensionering werkte hij daar nog door als een soort arrestantenbewaarder. In zijn vrije tijd is hij kunstenaar.

Notitie bij het huwelijk van Igor en Jodi Ranee: Ze kregen in op 14 oktober 2004 Los Angeles een zoon Dmitri Douglas Voyevodin.

IXhh LOUIS BRENT Lether
geb. Salt Lake City, UT 31 oktober 1951. Tr. 1 Yolo County, CA. 14 april 1973 662) (door echtscheiding ontbonden) Sheryl Jean Xxx, geb. Yolo, CA 20 juni 1954. Tr. 2 ? 20 mei 1995 Andrea Xxx, geb. Napa CA 11 februari 1954 663).

Uit het eerste huwelijk:

1. Emily Hanna Lether
    geb. Woodland, CA; Woodland Memorial Hospital 31 augustus 1982, tr. ? ??-??-
    ???? Dome Xxx geb. ? ??-??-???? en hebben een kind Paityn.

2. Tracy Lynn Lether
    geb. Napa, CA, Queen of the Valley Hospital 30 april 1987. Del Norte High School -
    2005, hoofdvak: Nursing, Californië State University-Chico -2010 664), Associates De-
    gree in Nursing -2012 232), woont sinds 2018 Plumas Lake, CA. en daarvoor in Cre-
    sent City 232).

3. Linsey Dee Lether
    geb. Woodland, CA; Woodland Memorial Hospital 21 september 1988. Chico State
    University, Chico CA, Del Norte High School -2006, Yuba College 2008-, werkte in
    Yuba City in sales bij Bath and Body Works en als een hostess for Chili’s (een beken-
    de restaurantketen in Californië
2008-2016), star consultant bij Scentsy 2016-. Tr.
    Woodland 31 mei 2008 665) James Xxx geb. ? ??-??-????, Del Norte High School
    -2006, lasser Orchard Machinery Corp. in Yuba City 2008. Zoon van Karen and Da-
    vid of Yreka.

Notitie na het huwelijk van Sheryl Jean en Louis Brent: Na haar scheiding hertrouwd Sheryl met Robin Linfor. Hij doet ook de huwelijksbevestiging backyard ceremony van dochter Linsey in aanwezigheid van Tracy Lether, Leanne Battaglieri, Kayleigh Greggory, Mindy Amarante, Tom Betlejewski, Josh Xxx, J.J. Patsel, Jerrin Gill, Kiley and Andrew Rechs and Alec Selik. .

Notitie bij Emily Hanna: Board Member The Rocklin Educational Excellence Foundation.
Heeft gewoond in Lincoln, CA; Rocklin, CA; Citrus Heights, CA; Sacramento, CA. I’m participating in Y-ME’s Walk to Empower (Team Umpqua) because I want to ensure no one faces breast cancer alone, georganiseerd door de Y-ME National Breast Cancer Organization.

Notitie bij Tracy Lynn: Heeft blijkbaar sinds juli 2010 een dochter.

Notitie bij het huwelijk van James en Linsey Dee: De huwelijksreceptie werd gehouden in de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Woodland.

Ze gaan pas later op huwelijksreis, naar Hawaï of Mexico.
Ze vestigen zich in Yuba City en hopen in de nabije toekomst terug te gaan naar Crescent City.

IXii LAWRENCE Lether
geb. Gunnison, UT 13 april 1950, tr. Salt Lake City, UT 25 september 1970 Karon Xxx, geb. Murry, UT 20 april 1952. [woont Las Vegas, NV] 697).

Uit dit huwelijk:

1. Courtney Lether
    geb. Salt Lake City, UT 13 maart 1975. 2006 actrice (commercial: Tripping Forward
    (de rol van moeder), 2006 key hair stylist en key makeup artist (film: Tripping For-
    ward), 2006 makeup artist (film: Denial), 2007 assistant makeup artist (film: Universal
    Remote (post-production), 2007 post-production en(hair) production assistant (film:
    Pirates of the Caribbean: At Worlds End (2007) aka P.O.T.C. 3 (USA: promotional
    abbreviation). Verbonden aan het make up team van NCIS New Orleans.
    Schijnt volgens haar Facebook sinds 9 januari 2016 een relatie met ene Paul
    Xxx te hebben.

2. Jeremy Lawrence Lether (adoptiefzoon)
    geb. Salt Lake City, UT; ??-??-????, St. Marks Hospital 8 januari 1981. Middelbare
    school: Cheyenne High School 2000; Hoger onderwijs: College of Southern Nevada 2002 698). Woont in Las Vegas, NV 699).

3. DEREK MARTIN, volgt Xw

4. Lacey Lether
    geb. Salt Lake City, UT 11 juni 1986.

Notitie bij Lawrence: Volgens de White Pages Lawrence B.

Notitie bij Courtney: Volgens de White Pages Courtney Karon.
Notitie bij Courtney: Notitie bij Courtney: Tenant accused of $1.4 million artwork theft from widow of painter Pat Trivigno, who seems to be her landlord, New Orleans Metro Crime and Courts News Nola. Wordt daarvan blijkbaar vrijgesproken omdat het ging over het in het pand verplaatsen van de schilderijen.

Notitie bij de geboorte van Jeremy Lawrence: Geadopteerd nadat aan Lawrence en Karon na hun eerste kind was medegedeeld dat ze geen kinderen meer konden krijgen. Daarna volgde er nog twee natuurlijke kinderen.

Notitie bij Lacy: Volgens de White Pages Lacy K.

IXjj JAMES ROBERT Lether
geb. Murray, Salt Lake City, UT 4 juli 1939. College plus CRS and GRI in real estate 706), Olympus High School 1955- 707), associate broker, hobbies: family, fishing and hunting 706). Tr. 1) 1961 Virginia Lee Reno (echtscheiding uitgesproken 1976). Geb. Idaho Falls, ID 10 juni 1936,  † 25 oktober 2005. Tr. 2) Bozeman, Gallatin, Montana 11 januari 1982 708) Patricia Irene Kichline Xxx, geb. Montebello; Los Angeles CA 23 juni 1945, dochter van Arthur Glenn Xxx en Lucille Emily Xxx. Eerder getrouwd met ene Kichline.

Uit het eerste huwelijk:

1. Kristen Lether
    geb. Salt Lake City, UT 4 juli 1962. Bozeman High School 1979- 707). Tr. 12 juli 1980
    709) Robert Darren Xxx, geb. Coeur d’Alene, Kootenai, Idaho 19 mei 1960.

Notitie bij de geboorte van James Robert: In de U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1 (https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=USpublicrecords3&h= 37245794&indiv=try&o_vc =Record:OtherRecord&rhSource=61478) zien we als geboortedatum 15 juli 1939 staan.
Notitie bij het huwelijk van James Robert en Irene: Wonen Bozeman, MT. 1993 234)

IXkk KELLY MARTIN Lether
geb. Murray, UT 22 januari 1946. Werkte tot 2002 bij de Utah Power and Light (tegen-woordig Rocky Mountain Power). Tr. West Jordan, UT 3 mei 1969 Billie Jean Xxx, geb. Murray 8 februari 1943.

Uit dit huwelijk:

1. TRENTON KELLY, volgt Xx

2. JUSTIN ROBERT, volgt Xy

3. JONAS WINFORD, volgt Xz

4. DAMION PAUL, volgt Xaa

Notitie bij Kelly en Billie: Ze wonen op een van de canyon’s van Salt Lake City bij het skioord Solitude.

IXll FRANK GENE Lether
geb. Salt Lake City, UT 13 mei 1941. Emerites hoogleraar mathematica 722), Woodtur-ner (houtbewerker) 723). Tr. Pocatello, Bannock, Idaho 4 september 1965 724) Ellen Maria Xxx, geb. Rochester, Indiana 11 september 1943 (State of Idaho Marriage License #10195).

Uit dit huwelijk:

1. GEOFFREY, volgt Xbb

Notitie bij het publiceren van Frank en Ellen: woonde in Bogart, GA 1998-2002] 725) en na zijn pensionering in Watkinsville, GA.

IXmm RICHARD (Dick) Tebbs Lether
geb. Salt Lake City, UT 8 februari 1945. Skyline High School, Salt Lake City 1959-1963 170), eigenaar UT Machine Tool Exchange LLC, The Machine Tool Wholesaler 1968-2007, eigenaar Nutty Guys Hawaii (Manufacture Candy- Sale Nut’s and Things) 2010- 170). Tr. 1) (Utah Select Marriage Index Certificate #A167593)(door echtscheiding ontbonden) Genevieve H. N.N. geb. ? ??-??-????; tr. 2) Salt Lake City 7 maart 1966 726) (door echtscheiding ontbonden 3 juli 1994) Elisabeth Roestenburg, geb. Salt Lake City 3 april 1945. † Salt Lake City 8 oktober 2015. Major degree in Arts aan de Brigham Young-universiteit, ze was nogal artistiek, produceerde veel tekeningen, schilderijen, liedjes, kleding, teksten en speelde piano. Tr. 3) Papaa-loa, Hawaï 5 maart 2013 Tina Lucille Xxx, geb. Atlanta, GA. ??-??-????

Uit het tweede huwelijk:

1. Shaun Gene Lether
    geb. Salt Lake City, UT 6 januari 1968, Olympus High School Holladay Salt Lake City
    -1985 170), marketing aan de Californië State University, Northridge 1992-1996 170),
   
marketing aan het Santa Barbara City College -1993, eigenaar The Falls at Kawainui
    2004-2013, eigenaar Metamorphic Internet Marketing Honolulu 2013.

2. Shelli Lether
    geb. Highland, UT 1 oktober 1970. American Fork High 170), eigenaar Hero Brand
    Clothing 728), 1991 actrice, 1993 fashion model en actrice, 1996-2001 tv-actrice,
    1997 actrice, 1999 actrice. Speelde o.a. de rol van Sally in de film 'Born to Run'
    (1993) samen met tegenspeler Richard Grieco (Nicky). Verder speelde ze in Gast
    Getaway (1991), Double Trouble (1992), The Sender (1997) en Avalon: Beyond the
    Abyss (1999). Ook kreeg ze gastrollen in TV producties als The District (2001), L.A.
    Heat (1999), Players (1997) en Baywatch Nights (1996). Tr. ? 4 september 1993
    (door echtscheiding ontbonden 2002) 729) RobertXxx, geb.? 3 juni 1952, film
    producer. Sinds 2008 is zijn grootste succes de block buster hit Clueless.

Notitie bij Richard: Woont tegenwoordig in Las Vegas, Nevada.
Notitie bij Richard: Hij noemt zich Richard Tebbs Lether, naar wijlen zijn moeder, een Amerikaans gebruik waarbij de oudste zoon (hij is overigens niet de oudste) mede de naam van zijn moeder aanneemt, maar volgens Sharon kreeg hij die naam bij zijn geboorte al mee.
Notitie bij Richard: Woonde in American Fork, 1992-1996 Salt Lake City en Highland, tot 2001 Las Vegas, vanaf 2008 Hilo Hawaï, vanaf 2016 Boulder, NV.
Notitie bij het huwelijk van Genevieve H. en Richard: Na één jaar huwelijk werd dit door echtscheiding ontbonden.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Roestenburg was eerder getrouwd met Cloyd Hepworth Sr., uit welk huwelijk Cloyd Hepworth Jr., Kathy Hepworth Bathemess Cherette en Debbie Jorde werden geboren.
Notitie bij Elisabeth: Elizabeth Roestenburg hertrouwde met Robert Chytraus. Ze wonen in South Provo, UT Cloyd kreeg in ieder geval een dochter Melissa Papaj 727).
Notitie bij Elisabeth en Robert: Our beautiful mother, Elizabeth, and her husband said goodbye to use today. He loved her so much, he crossed over 57 minutes before her, as so to lead the way. Thank you Robert Chytraus for taking care of our mommy in this life and the next and for demonstrating the power of love and commitment. Thank you sweet friends who made it so I could say goodbye before they set out on their journey, schreef Melissa Papaj een kleindochter van Elisabeth (801.859.8173

Notitie bij Shaun: Woonde: Hilo, Hawaï, Honolulu 2013, Pepeekeo 2005, Big Bear Lake 2001-2002, Palm Springs 1995, Santa Barbara CA 1987, Beverly Hills 1986, Los Angeles 1986.

Notitie bij Shelli: woonachtig [Los Angeles] 170).
Notitie bij het huwelijk van Robert en Shelli: Op 21 februari 1995 wordt in Los Angeles zoon Leonardo (Leo) Lawrence geboren. Hij schijnt kunstenaar (schilder) te zijn. Op 20 juni 1998 wordt de tweeling Ethan and Elijah geboren (weighting in at 8lbs and 6lbs).

IXnn GARY KIRK Lether
geb. Salt Lake City, UT 23 juni 1956. Was eigenaar van Interstate Machine Tools. Werd opgenomen in Mountain View Health Services in South Ogden 730). † Ogden, UT 20 september 2013. Tr. 1) Salt Lake City 20 juni 1980 731) Debra Lynn Xxx geb. Tehama, CA 16 februari 1958, moedersnaam Rogers; tr. 2) Salt Lake City 15 mei 1985 732) Dawn Diane Xxx, geb. Salt Lake City 7 juni 1962.

Uit het tweede huwelijk:

1. Sarah Dawn Lether (adoptiefdochter),
    geb. Salt Lake City, UT 7 december 1984. Studeerde aan het Weber State College.
    2003-, dga Solar Pets Salt Lake City 170). Tr. ? 18 september 2011 Adam John Xxx
    geb. ??-??-????.

2. Trisha Lynn Lether
    geb. Salt Lake City, UT 16 mei 1988. Hillcrest High 2006, Salt Lake City -2006 170),
    Salt Lake Community College 2006-2010 170), Customer Service Representative,
    KFC (Food & Beverages industry) 2004-2005, actor, Rocky Point Haunted House (performing arts industry) 2004-2005, break coordinator, Rocky Point Haunted House 2006-2007.

Notitie bij de geboorte van Gary Kirk: U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1 zegt 1 juli 1956.
Notitie bij Gary Kirk: 11/4/2011: Gary is hulpbehoevend en kan niet alleen leven, ook op computer kan hij niet langer werken. Zijn gezondheid is slecht.

Notitie bij het huwelijk van Adam John en Sarah Dawn: Op haar Facebook staat dat ze op 18-9-2011 is getrouwd met Adam John Xxx, met wie ze volgens FB sinds 2011 was verloofd. Op diezelfde pagina staat ze een aantal keer op de foto met een kind.
Notitie bij het huwelijk van Adam John en Sarah Dawn: woonachtig Midvale, UT 84047

IXoo LEE WILLIAM (ALMA) Lether
geb. Ogden, UT 13 juli 1944, graad in Business 1967 en electronics engineering -1971, werkte o.a. voor UL Engineer LifeMasters CA, 1973-1997 National Semiconductor, Motorola, Hitachi en Samsung, 1997-2000 zelfstandig ondernemer, 1998 executive vice-president Micronics International, Ventura, 2000 zelfstandig ondernemer / website producer. Tr. Fullerton, Orange County, CA. 8 juli 1967 230) Nancy Carol Xxx, geb. Philadelphia 18 augustus 1946. Doet vanaf 2000 vrijwilligers werk voor de Native American, een liefdadigheidsinstelling die Indianen helpt met kleding, voedsel, speelgoed.

Uit dit huwelijk:

1. LEE WILLIAM II, volgt Xcc

2. Shannon Lether
    geb. Fullerton, CA 17 april 1976.

Notitie bij Lee William: Hij wijzigt in 2008 zijn naam van William Alma in Lee William I (Superior Court of Californië County of San Mateo, CAse number: CIV 474694) 759).
Notitie bij Lee William: Woonde in Anaheim, CAnoga Park, El Toro, Laguna Beach, Lake Forrest, Santa Anna, Tustin en Ventura (allen CA.).
Notitie bij Lee William: na zijn huwelijk diende hij van 1967-1971 4 jaar bij de Luchtmacht, gestationeerd in Abilene, Texas.
Notitie bij het huwelijk van Nancy Carol en William Alma: In de Nevada Marriage Index, 1956-2005 staat Marriage Date: 18 Jan 2003, Marriage County: Clark, Las Vegas, Nevada. Book: 122, Page: D519516, Instrument number: 76943. Bij ’officiant type staat ’Religious celebrant’, hetgeen duidt op een religieuze huwelijksvoltrekking.

Notitie bij Shanon: woont Inland Empire, CA

IXpp RICHARD HARVEY Lether
geb. Los Angeles, CA 18 juni 1929. † Las Vegas, Clark, NV 3 februari 2009 827). Tr. 1) ? ??-??-1953 (door echtscheiding ontbonden 1958) Jennette Xxx, geb.? ??-??-????; tr. 2) Clark County, Las Vegas 31 december 1960 233) JoshepineXxx, geb.? ??-??-????. Josephine trouwt New York 17 januari 1948 met Joseph J. Kelmis 233), een naam die ze na haar scheiding bij haar huwelijk met Richard draagt.

Uit het eerste huwelijk:

1. JOHN THEODORE, volgt Xdd

Uit het tweede huwelijk:

2. Douglas Martin Lether
    geb. Los Angeles, CA 15 januari 1962. † Los Angeles 22 augustus 1997 aan een
    hersentumor 828), begr. Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills), Los Angeles
    Plot: Vale of Hope.

3. Zoo ???

Notitie bij het overlijden van Richard Harvey: SSDI *** 8138

IXqq ROBERT ALLEN (Bob) Lether
geb. Long Beach, Los Angeles, CA 30 januari 1933. † 833). tr. Seattle, WA 17 mei 1957 Marilyn Tania Morman, geb. Brooklyn, NY 10 mei 1937, † thuis in Lynnwood, WA 1 mei 2020.

Uit dit huwelijk:

1. Kathy Tania Lether, geb.Seattle 2 april 1958. Getrouwd.

2. GREGORY ALLEN (Gregg), volgt Xee

3. Joanne Jean Lether
    geb. Seattle, WA 13 december 1961, tr. Marin, San Fransisco, CA 18 mei 1985 Abe-
    lardo MartinXxx, geb. Recife, Brazilië 16 juli 1957 (gescheiden). Uit dit huwelijk:
    Gabriel Martin Xxx (geb. San Francisco, CA. 6 oktober 1990).

Notitie bij Robert A.: woonachtig Lynnwood, Snohomish, WA 170).

Notitie bij het huwelijk van Abelardo M. en Joanne Jean: Joanne J Lether in the Californië, Marriage Index, 1960-1985

IXrr FRED Lether
geb. Los Angeles, CA 28 november 1941. Gepensioneerd, maar sinds 2009 eigenaar van Port of Subs, a sandwich deli. Tr. Los Angeles 21 oktober 1961 Judy Xxx, geb. Los Angeles 20 september 1942 839).

Uit dit huwelijk:

1. Scott Alan Lether
    geb. Whittier, CA 3 december 1962. Tr. 1) Snohomish, WA 20 juni 1987 840 , (echt-
    scheiding ingeschreven al daar 17 februari 1993) 841) Cheryl Lynn Xxx, geb.? ??-
    ??-1949, Sunset High School, Beaverton, Oregon -1965 659). Tr. 2) ? ?? september
    1993 (door echtscheiding ontbonden Snohomish, WA 11 september 1996) Laura
    Xxx, geb. Whittier 13 oktober 1964. Werkt als verkoopster bij Ford. Beiden zijn
    piloot en vliegen zij wanneer ze het zich kunnen veroorloven. Tr. 3) Bishop, CA 1 juni
    2002 (echtscheiding uitgesproken Douglas, NV 20 oktober 2008) 842) Theresa D.XxXxx
    geb. Bishop, CA 28 maart 1962. Accounting Dept. RoMaDyn Corporation (Bent-
    ly Pressurized Bearing Company).

Hij is aircraft mechanic 1996-1998, zelfstandig ondernemer 1998-2009, consultant 2009. Aircraft mechanic en bouwt dientengevolge vliegtuigen bij Boeing. Als hobby knapt hij oude vliegtuigen op. Na zijn scheiding in 1996 begint hij voor zich zelf. In 1998 verkoopt hij dat bedrijf en begint in commerciele ontwikkeling en ontwerpt vliegvelden voor zakelijke vliegtuigen.

2. Bonnie Lether
    geb. Southgate, CA 24 december 1963. Woonde Dayton, NV 843). Tr. West Valley
    City, UT 14 februari 2002 (door echtscheiding ontbonden) Rodney Xxx, geb.?
    ??-??-????.

Notitie bij Scott Alan: In augustus 2000 had Scott een ernstig ongeluk tijdens het paardrijden, waarvan hij zich overigens niet kan herinneren. Hij was een jonge Arabier aan het trainen toen hij er werd afgegooid. Een zware rugblessure en het verlies van zijn korte termijn geheugen was het gevolg. Het duurde 1,5 jaar eerdat de eerste kleine verbeteringen zicht- en merkbaar werden. Tot op de dag van vandaag herinnert hij zich dit ongeval niet en van het meeste dat zich de twee jaar daarna afspeelde heeft hij weinig idee.

Notitie bij Scott Alan en Theresa: Theresa is gescheiden en heeft uit een eerder huwelijk twee kinderen, Aaron (1994) en Whitney (1998). Scott en Theresa kennen elkaar van school. In juni 2001 was Scott na 20 jaar aanwezig bij een reünie van zijn oude high school in Bishop, CA en ontmoette er een meisje met wie hij vroeger ook al bevriend was geweest. Theresa McCoy en zij werden verliefd en trouwde op 1 juni 2002 in Bishop. Het aardige is dat toen ze in Mammoth Lakes, CA woonden de beide families al reeds bevriend waren, maar Scott en Theresa ontmoette elkaar pas toe hij in z’n laatste jaar zat 2001-2008 en Theresa’s familie was tot 2006 eigenaar van Mammoth Mountain ski resort in Mammoth Lakes, Californië.

Notitie bij het publiceren van Cheryl Lynn: wellicht geb. Albemarle, Virginia, 24 Jan 1965 volgens Virginia, Birth Records, 1912-2014, Delayed Birth Records, 1854-1911
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=General-9277&h=3615566&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=61251
wellicht geb. Olive Branch, MS, 7 Jan 1965 volgens U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=USpublicrecords2&h=16442731&indiv =try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=61251 wellicht geb. Gallipolis, OH, 6 Apr 1961 volgens U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=USpublicrecords3&h=80285855&indiv=try&o_vc= Record:OtherRecord&rhSource=1788

Notitie bij het publiceren van Laura: Uit haar eerste huwelijk heeft Laura een dochter Jessica Day die in 1989 werd geboren en bij hun leefde. Scott probeerde haar destijds te adopteren, maar dat lukt niet tot dat haar natuurlijke vader is overleden. Of hij dat nog wil nu hij van haar moeder is gescheiden is onbekend.

Notitie bij het huwelijk van Rodney en Bonnie: Ze kregen op 1 december 2004 dochter Nizhoni (Little Otter) Johnson. Rodney Johnson whom is Navajo their daughter is half Navajo. Mother and daughter speak Navajo and Shoshone on a regular basis. Bonnie try to instill her Native culture such as doing the traditional dances at the annual Pow Wows and different ceremonies.

IXss JOHN PATRICK Lether
geb. Manressa Castle, Port Townsend, WA, USA 3 november 1945.
Tr. 1 Californië ??-??-???? Diane Lynn Xxx, geb.La Habra, CA 19 september 1945, (door echtscheiding ontbonden aldaar)
Tr. 2 Colorado ??-??-???? Alice Michele Xxx, geb. Leiden ??-??-????, (door echtscheiding ontbonden Californië)
Tr. 3 ? ??-??-???? Latricia N.N. geb. ??-??-????, (door echtscheiding ontbonden Californië)
Tr. 4 Clallam, WA 9 juni 1997 850) Sheryl Christi Xxx, geb. Astoria, Oregon ??-??-1948 (door echtscheiding ontbonden aldaar 6 november 1998) 835).

Uit het eerste huwelijk:

1. ERIC ALAN, volgt Xff

2. Michelle Lynn Lether
    geb. San Diego CA 26 september 1975. Tr. Flaggstaff, AR 1 januari 1998 Darren
   Xxx, geb.? december 1966. Echtscheiding Snohomish, WA 13 juli 2016.
    Woonachtig Flaggstaff, AR.

Notitie bij John Patrick: woont 2001 Forks Washington
Notitie bij John Patrick: John werkte zo’n 20 jaar als ‘trial attorney’ en in die hoedanigheid specialist in echtscheidingen. Na een burn out verhuisde hij naar hun vakantiewoning in Arizona. Daar diende hij een tijd als rechter en gaf daarnaast ook nog les aan 5 en 6 graders en op een high school, om welke reden hij K-8 teaching heeft gestudeerd aan de Western Washington University. Ook gaf hij (Russische) geschiedenis, hij studeerde immers history & literature aan de Californië State University in Long Beach. Na verloop van tijd verhuisde hij weer terug naar de staat Washington, voor zijn kinderen en het feit dat zijn ouders ouder werden. Hij ging werken als programma director bij de federale overheid en werkte vijf jaar met een van de lokale Indiaanse stammen, hij was director of social services voor de Lower Elwha Klallam Tribe. Na 30 jaar vanachter een bureau te hebben gewerkt besloot hij dat een grote verandering noodzakelijk was en zo werd hij vrachtwagenchauffeur. Op die manier zag hij het meeste van de Verenigde Staten, maar in 2001 wilde hij dichter bij huis blijven. Daarom ging hij studeren om later les te kunnen geven en verdient nu (2002) weer de kost o.a. door te rijden voor een plaatselijk vrachtvervoerbedrijf.
Notitie bij het huwelijk van Alice Michele en John Patrick: Alice had uit haar 1e huwelijk al een jongen en een meisje.
Notitie bij Latricia: living in Forks. Onderwijzeres
Notitie bij het huwelijk van Sheryl Christi en John Patrick: Dit 4e huwelijk duurde 16 maanden.
Notitie bij Sheryl: Meisjesnaam Hansen. In U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2 staat geboortedatum 29 december 1947 Sherwoord, OR en Fortuna, CA. maar dan niet gekoppeld aan John P.

Notitie bij Michelle Lynn: living in Arizona and has two daugustushters, Dana and Delaney van wie er een in 2009 11 jaar is.
Notitie bij het huwelijk van Darren en Michelle Lynn: Zij trouwt zwanger zijnde. Op 1 juli 1998 wordt dochter Delany Jane geboren. Vermoedelijk werd in november een tweede dochter Dana geboren.

IXtt THOMAS (Tom) Lether
geb. Inglewood, Los Angeles, CA. 28 februari 1963. Tr. Seattle, WA 21 maart 1992 Kerri Lee Entus, geb. Aberdeen, WA 25 juli 1963.

Uit dit huwelijk:

1. Mason Thomas Lether
    geb. Zweeds Hospitaal, Seattle, WA 8 juli 1993. Hoger onderwijs aan de Tulane Uni-
    versity, New Orleans 2012-2013 171), hoger onderwijs aan de Western Washington
    University, Bellingham, 2013-2016 171), doctor of Law (J.D.), Sports Law aan de Mar-
    quette University Law School 2017-2020 171). Security Manager bij American Guard
    (een Transportation/Trucking/Railroad company) 2012- 171).

2. Rachel Eugenia Lee Lether,
    geb. Zweeds Hospitaal, Seattle, WA 17 juni 1995. Studeerde in Californië, alweer ze
    haar hobby roeien voorzette, Ze was daarbij stuurvrouw. Heeft sinds 2013 een relatie
    met Zach Xxx. Begint in 2019 in Londen een studie voor dierenarts.

Notitie bij Thomas: advocaat, managing partner/mede-eigenaar Cole, Bovington, Lether & Doyle. Sinds 2011 eigenaar Lether Law.
Notitie bij Thomas: Thomas vervulde geen militaire service, maar is wel ’a Licensed Captain in the United States Coast Guard’ 852).
Notitie bij Kerri: 2005 Zelfstandig onderneemster / fotograaf, since 2011 office manager Lether Law.
Notitie bij Kerri: Kerri’s familie is van Zweeds/Litouwse afkomst.

IXuu BOB Lether
geb. Den Haag 16 juni 1943. Coornhert Gymnasium (Gouda?) 1956, tot 2006 chirurg EG Haarlem. Tr. Utrecht 7 december 1969 Birgitta Xxx, geb. Rotterdam 21 februa-ri 1946. Beiden lid Golfclub Mariënweide Bloemendaal. Woonde in 1969-1975 Tilburg, 1969-1972 Utrecht en 1975 Haarlem.

Uit dit huwelijk:

1. Michèle Marquerite Lether
    geb. Utrecht 4 augustus 1969. 1999 - 2009 werkzaam geweest op de ICT helpdesk,
    Van Doorne advocaten. 1996-2006 leeft zij samen met Joost Xxx geb.?. ??-??-????,
    met wie ze twee dochters krijgt.

2. Annabel Lether
    geb. Tilburg 31 juli 1972. 1992-1996 Hogeschool van Amsterdam, 2008 Unitleider
    Spaarne Gasthuis Haarlem, 2015 Afdelingshoofd Psychiatrie en Medische Psycho-
    logie Spaarne Gasthuis Haarlem. Tr. Amsterdam 2 februari 2001 (door echtscheiding
    ontbonden omstr. 2003)
Junin Xxx, geb.?. ??-??-????. Krijgen een tweeling.

3. EDWIN MICHIEL, volgt Xgg

Notitie bij de relatie van Michèle en Joost: Op 27 januari 2000 wordt in Amsterdam hun dochter Renée Esther Helenes geboren. De eerste letters van deze drie namen R. E, H, de achternaam van de vader, TEL maar dan achterste voren is toch de naam Lether. Op 16 december 2003 wordt dochter Jasmijn in Uithoorn geboren.
De kinderen bleken inderdaad allebei ernstig hoogbegaafd en zijn via allerlei Leonardo-scholen (Zegveld, Woerden en Badhoevedorp) via een speciaal gymnasium uiteindelijk bij een goede middelbare school met een soort Leonardo-afdeling goed terechtgekomen. Wel is de jongste nu 11 en zit in 2 vwo en doet de oudste 2 profielen en 6 of 7 eindexamenvakken extra, schreef Michele eind 2015.
In dat jaar werd  de vader door de rechter uit de ouderlijke macht ontzet.

Notitie bij het huwelijk van Junin en Annabel: Uit dit huwelijk op 10 december 2001 een één eiige tweeling, de dochters Hieke en Yara (bron: Geboortekaart Hieke en Yara Boerma).
In 2014 mochten de dames naar het Coornhert lyceum.

IXvv FREDRIK ANDRIES KAREL (Frits) Lether
geb. Voorburg 3 maart 1945. Coornhert Gymnasium Gouda? 1960 872), bouwkundige werkzaam bij Articom, het bruggen bouwbedrijf van de NS in Amersfoort. Tr. Oostvoor-ne 6 juni 1979 Mariette AnneXxxr, geb. Bloemendaal 25 april 1954. Zelfstandig ondernemer, massagepraktijk. Woonde eerst in Hoevelaken en na zijn pensionering in Putten.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Lether
    geb. Amersfoort 6 juli 1982. Bachelor of Engineering (BE). Tr. Mirthe Xxxl, geb.
    Nijmegen 26 maart 1987. Vanaf 2007 woonachtig Amersfoort.
    Zij is de dochter van Willem Jan Joseph Maria (Wim) Xxxl (geb. Zutphen op 17
    dec 1954, gedpt. RK te Zutphen op 17 dec 1954 Parochie St. Jan de Doper, docent
    pedagogiek/ hoofd afdeling hogeschool (Han))
en Birgitta Gabrielle Helena Maria
    (Brigit) Xxx (geb. Haarlem op 15 sep 1955).

2. Eveline Laura Lether
    geb. Amersfoort 24 september 1984, ’t Hooghe Landt College 2000-, Hanze HS Gro-
    ningen, HBO opleiding Communicatie en Bedrijf 2007-2009, afgestudeerd opleiding
    Communicatie en Media Utrecht 2009, Marketing- en Communicatiecoordinator
    Ziengs Schoenen Assen 2010, communicatie coördinator Hof van Saksen 2012.
    Heeft een verhouding met Jeroen van Xxx.

IXww FRANK DANIEL PETER MARTINUS Lether
geb. Den Haag, Kliniek Frankenslag, Laan van Nieuw Oost Indië 4 mei 1946; gedpt. Den Haag 6 mei 1946 RK Kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, doopgetuige: Petronella Maria Pepers-Verschuren.
23 oktober 1953: Vormsel RK Kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Den Haag;
tr. 1) Den Haag 14 maart 1966 (door echtscheiding ontbonden aldaar 2 juli 1969) Maria (Ria, Ricky) Kreft, geb. Den Haag 3 mei 1950, † Rijswijk Z-H. 15 april 2006 876).
Dochter van Frans Kreft en Maria Johanna van Bekkum.

tr. 2) Haarlem 24 februari 1972 (echtscheiding ingeschreven aldaar 10 juni 1982) Hedwig Corrie Xxx, geb. Haarlem 8 maart 1947. Adolf van Nassau school Santpoort-Noord 1953-1961. Vermoedelijk hertrouwd voor zover bekend verhuisd naar Oostenrijk.
tr. 3) Bunschoten 28 juni 1989 Gerda de Xxx, geb. Bunschoten 18 juli 1960, gedpt. Bunschoten 1960.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gordon Lether
    geb. Den Haag, Rode Kruis Ziekenhuis, Sportlaan 12 augustus 1966

Uit het derde huwelijk:

2. Daniel Abraham Martinus Lether
    geb. Bunschoten 30 oktober 1990 877). Corlaer College Nijkerk 2002-2006, geluids-
    techniek ROC Midden Nederland Utrecht 2007-2010; vanaf 1 juli 2011 samenwo-
    nend en sinds 14 juni 2016 geregistreerd partnerschap en sinds 2020 getrouwd met Yoni Xxx, geb. Rhenen
    18 oktober 1989, werkte eerder bij een slagerij in Soest, is sinds 2012 slager bij de
    Jumbo Spakenburg. Dochter van Wilfred Xxx en Nora Xxx.

Notitie bij Frank: In 2007 fuseerde de parochie met de parochies Christus Koning, Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk), Sint Liduina en Sint Paschalis Baylon tot één Driekoningenparochie voor de hele wijk Haagse Hout. Van deze vijf gebouwen worden alleen de Marlotkerk en de Paschaliskerk gebruikt. De Goede Raadkerk is nu eigendom van de Engelstalige parochie Church of Our Saviour.

Notitie bij Frank: leerling-lichtdrukker Intervam Den Haag 1962-1965; lichtdrukker - fotocopieist HBG Rijswijk 1967-1968; chef Lichtdrukkerij HBG Rijswijk 1968-1972; plv. chef afd. Reprografie Dienst Publieke Werken Amsterdam 1972-1973; assistent-bedrijfsleider Dartli Delfland Amsterdam 1973-1974; display supervisor Geophysical Service International van Texas Instruments Amstelveen 1974-1975; hoofd Algemene Zaken Management Opleidings Centrum Amsterdam 1975-1976; directie assistent, later sales manager Word Processing Wang Nederland IJsselstein 1976-1978; tijdelijk free lance market researcher bij Booz, Allen & Hamilton Parijs en publicist word processing 1978; product manager Addressograph-Multigraph Rijswijk 1978-1980; public relations officer, later director Communications Datapoint Nederland Gouda 1980-1989; associate director SPR Nederland Amsterdam 1989-1992; 1992 partner Presstige Public Relations Bunschoten, v.a. 2010 directeur.
Notitie bij Ricky: Huwt 2) Den Haag 3 maart 1970 Petrus Johannes Wilhelmus van der Kroft (geb. Den Haag 26-6-1940, overl. juni 2013) van wie ze vóór haar scheiding (02-07-1969) al zwanger was en waaruit 6 maanden later een zoon werd geboren. Uit dit huwelijk twee zoons: Richard Petrus Franciscus van der Kroft (geb. Den Haag 12-1-1970, gehuwd met Astrid Schouman en vader van Isabel (geb. 30-12-2000) en Kenji van der Kroft en Michel Peter van der Kroft (geb. Den Haag 4-3-1976), gehuwd met Cherry Precious Bosman, vader van Savannah Mercedes (geb. Den Haag 1-1-2000) en Summer Savanah (geb. Den Haag 16-4-2006).
Notitie bij het huwelijk van Ricky en Peter: Op 9 maart 1983 wordt haar huwelijk met Peter van der Kroft in Den Haag ontbonden (volgens haar jongste zoon om belastingtechnische redenen) en hertrouwd ze hem op 1 augustus 1994. Beiden verhuizen naar Rijswijk, zij wordt daar op 31 december 1997 ingeschreven, alwaar ze op 15 april 2006 overlijdt.
Notitie bij het overlijden van Ricky: Volgens haar jongste zoon heeft ze 5 jaar aan verschillende vormen van kanker geleden en is uiteindelijk in 2006 aan leverkanker overleden.

Notitie bij Gordon: Hij woonde in Den Haag, Castricum, Amersfoort en later in Bunschoten.
Notitie bij Gordon: Bekend als de man met de gouwe handjes werkt hij op de technische dienst van een in Amersfoort gevestigd bedrijf van geautomatiseerde kassaterminals, dat na een doorstart verhuisd naar de buurt van Vianen en opgaat in Centric. Later losgeweekt en in 2016 opgekocht door Oracle die 6 maanden later alle overgenomen werknemers ontsloeg.
Notitie bij Gordon: Brengt groot deel van zijn jeugd door in kindertehuizen in Bakkum (bij Castricum) en Rachelsteijn in Overveen.
Notitie bij Gordon: Van medio 1968 bracht hij tot oktober 1971 een deel van zijn jeugd door in het ouderlijk huis van zijn vaders ouders.

Notitie bij Daniël:
Notitie bij Daniël: 2010-2014 technicus bij SoundWorld in Putten 878); 2014-2018 technicus bij Dynacord Lelystad; 2018 installatietechnicus DEde; 2019 zelfstandig ondernemer Music Service en Support.

Xa WILLIAM AUGUSTUSUST Lether
geb. Rheden 30 maart 1933, tr.? 18 juni 1958 Grada Johanna Maria Xxx, geb.?. ??-??-????

Uit dit huwelijk:

1. EDWARD WILLIAM, volgt XIa

2. Wolfgang August Lether
    geb. Arnhem 18 december 1959.

3. Nicole Elisabeth Lether
    geb. Arnhem 7 november 1962. De Openbare (Dodewaard) 1969-1975 149). Tr.
    Rozendaal (Gld.) 24 mei 1996 Onno van Xxx, geb. Sassenheim 13 september 1967.

4. Silvia Christa Lether
    geb. Arnhem 6 november 1966. Tr. Bemmel 11 (mnd. onb.) 1992 Johannes Charles
   Xxx, geb. Zevenaar 11 oktober 1967.

5. Nancy Angela Lether
    geb. Dodewaard 27 februari 1974. Lorentz Scholengemeenschap (Groningersingel-
    Arnhem)
op het VWO 1985-1992 151). Tr. .?. ??-??-???? NN NN. geb. .?. ??-??-????

Notitie bij het huwelijk van Onno en Nicole Elisabeth: Ze hebben een dochter Tamar, geb. 10 november 2000 te Zevenaar.
Zijn vermoedelijk gescheiden.
Notitie bij Onno: Algemeen Bestuurslid van de Bowling Vereniging Zevenaar v.a. 2016 150).

Notitie bij het huwelijk van Johannes Charles en Silvia Christa: Vermoedelijk gescheiden.

Notitie bij het huwelijk van NN en Nancy Angela: Was in 2008 nog getrouwd en schijnt een dochter te hebben.
Notitie Nancy: 2008 woonde ten tijde van haar huwelijk in Rotterdam.
Notitie Nancy: Ze hield vroeger erg van tafeltennis. Bij een tafeltennisclub in Zoetermeer is een Nancy A. Lether bekend.

Xb JOHANNES JACOBUS (Bert) Lether
geb. Haarlem 12 januari 1954. Alfons Ariensschool (Haarlem) 1961-1966 149), Aloysiusschool (Overveen) 1966-1967 149), RK Lyceum Sancta Maria (Haarlem) 1967-1973 149), Frederik Muller Academie, Instituut voor Media en Informatie Management (Amsterdam) 1973-1976 149). Tr. Haarlem 22 mei 1981 Elisabeth Maria (Els) Xxx, geb. Rotterdam 18 mei 1955.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Margaretha (Maaike) Lether
    geb. Haarlem 4 september 1985. Opleiding MMZ-Persoonlijk begeleider Gehandicap-
    tenzorg, medewerker Maatschappelijke Zorg-Persoonlijk, tot 1985 gewerkt bij Bakker
    Vink, vestigingen in Haarlem, Bloemendaal en Spaarndam. Leeft samen met Guido
    Xxx (alhoewel daar in 2020 op facebook niets (meer) is van te vinden), waaruit in
    Haarlem op 5 oktober 2015 zoon Jan wordt geboren. Woont v.a. 2010 IJmuiden 169).

2. Sjoerd Johann Christiaan Lethe
    geb. Haarlem 17 mei 1987. 2000-2004 Linnaeus College (Haarlem) 149).

3. Martijn Franciscus Lether
    geb. Haarlem 11 januari 1989. Schoter Scholengemeenschap (Haarlem) 2002-2004
    149), Nova College (Zijlweg Haarlem), medewerker Bistro / SFM bij IKEA 2005- 170),
    regisseur / producent van het stuk ‘Tel uit je winst’-2013 170), stagiair bij Van Engelen-
    burg Theaterproducties -2013 170), regie-assistent 2013 bij de voorstelling 'Alles
    went behalve een vent!'. Een voorstelling met Gerard Cox en Joke bruis. Regie is in
    handen van Floos Maas en Peter Baan, eigenaar ML Theaterproducties 2013- 171).

4. JEROEN ALEXANDER, volgt XIb

Xc RONALD JOHANNES (Ron) Lether
geb. Velp (Rheden) 17 juni 1961. Kleuterschool De Zonnebloem (Velp) 1965-1966 149), Erica kleuterschool (Dieren-Rheden) 1966-1967 149), Nieuwlandschool (Dieren-Rheden) 1967-1973 149), Imbos (Dieren-Rheden) 1973-1978 149), Prins Bernhard Mulo / Mavo (Dieren-Rheden) 1973-1978 149), VBS Verbindingsschool (Amsterdam) 1978-1979 149) , TOC Engineer bij Globecomm Europe B.V. 2014. Tr. Arnhem 12 juli 1984 Joke van der Xxx, geb. Eindhoven 15 augustus 1962, woonachtig in Almere-Buiten.

Uit dit huwelijk:

1. Tom Lether
    geb. Zevenaar 7 maart 1988. Schrijvershof (Zevenaar) 1991-2000 149), Liemers Col-
    lege SGM (Zevenaar) 2000-2004 149), ROC Flevoland (Almere) 2004-2007 149), Hoge-
    school van Amsterdam, Technische Informatica 2007-2011, specialist Retail Sys-
    tems, bijbaantje Helpdesk Agent XS4ALL Diemen 2008, woonachtig Almere Buiten
    2004.

2. Sanne Lether
    geb. Zevenaar 20 mei 1990. Liemers College, Kofschip Loc, Schrijvershof, Het Oost-
    vaarders College, acceptant volmacht MAAT Adviseurs.

Xd MARCEL Lether
geb. Velp (Rheden) 3 maart 1961 188). Reigerschool (Velp-Rheden) 149), 1979-1998 werkzaam in Alg. Ziekenhuis, opleiding tot Verpleegkundige A, daarna gespecialiseerd als IC en Ambulance verpleegkundige. De laatste functie binnen de gezondheidszorg was een combinatiefunctie: verpleegkundig centralist en ambulance-verpleegkundige.
Tr. Rozendaal 27 juni 1998 Dija Xxx, geb. Monster 21 juli 1962.

Uit dit huwelijk:

1. Max Marcel junior Lether
    geb.? 23 augustus 2001.

2. Rose Anne-Marija Charlotte Lether
    geb. Zevenaar 10 augustus 2004, 15.04 uur, 2540 gram.

3. Pim Thomas Henk-Jan Lether
    geb. Zevenaar 10 augustus 2004, 15.11 uur, 2640 gram.

Notitie bij Marcel: Door zijn interesse in financiële dienstverlening in 1998 besloten de gezondheidszorg te verlaten en te gaan werken als financieel adviseur in welke periode hij het certificaat van Erkend Hypotheek Adviseur behaalde en de opleiding tot finan-cieel adviseur heeft gevolgd aan de Royal Academy for Financial Planning. In 2007 met 2 andere vennoten Van Zon & Partners gestart. In 2010 zijn aandelen verkocht aan de achterblijvende vennoten en zelf verder gegaan onder de naam AdviesKring Marcel Lether. Dit doe hij in samenwerking met Advieskring voor Ondernemers in Westervoort. Hier worden administratieve werkzaamheden verricht.

Xe RONALD LOUIS (Ron) Lether
geb. Driebergen 10 september 1952. † Silver Creek, WA 21 maart 2015. In 1957 emigreert hij op 5 jarige leeftijd naar Amerika. In de 70-er jaren diende hij als ‘tank mecanicien’ als specialist bij de 1st Armor Divisie en was gelegerd in Duitsland en Vietnam (waaruit hij toch met behoorlijke problemen terugkomt, waardoor hij aan de drugs en drank geraakt. Jaren later is hij daar van af en geeft presentaties aan de AA). Elektricien 2002-2004. In juli 1981 vertrekt hij naar de staat Washington en werkt tot 2000 als elektricien bij Boeing. Gek van vliegvissen, viste veel op zalm & stealhead fishing. Ronald is id geweest van de International Brotherhood of electrical workers local #46.
Tr. 1) Los Angeles, CA (kerkelijk Holy Trinity Lutheran Church in Hacienda Height, CA.) 30 april 1977 229) (door echtscheiding ontbonden Los Angeles 1 juni 1979) 217) Carol Hansen, geb. El Paso, TX 3 december 1956. Zij hertrouwd in El Dorado, CA op 10 okto-ber 1981 met Jose Gonzales 230). Tr. 2) Washington (staat of stad?) 30 maart 1985 (door echtscheiding ontbonden 1998) Cindy Ann Hockett, geb.?, accountant, penning-meester Sno-King Agility Club 2005-2007. Tr. 3) ? 15 juli 2000 Billie-Frank Johnston, geb. Kansas 16 februari 1949. Auburn Senior High School 170). Kinderjuffrouw 170). Woont in Silver Creek, Washington, maar komt uit Paola, Kansas 170).

Uit het eerste huwelijk:

1. Rochelle Ruth Lether
    geb. Fontana, San Bernardino County, CA. 18 oktober 1977 231). International rela-
    tions en kunst 2002-2006, pottenbakster/beeld-houwer, secretaresse op een onder-
    watersport werkplaats. Haar hobby’s zijn reizen (bezocht Costa Rica in 2002), kunst
    en funky muziek. In 2004 in Brazilië en Jakarta geweest om talen te studeren.
    Executive Director bij Big Up Kidz, Los Angeles, CA 2009- 232). Tr. Los Angeles 11
    mei 2013 Jeff Xxx, geb. ? ??-??-1973. Uit dit huwelijk nageslacht.

Notitie bij Ron: Passagierslijst s.s. Groote Beer 1957 227) vanaf 1957, New York Passenger Lists, 1820-1957, 18 Mar 1957, ss Noordam, naar New York tot 18 maart 1957 228).
Notitie bij Ron: Sinds augustus 2000 woont hij op Kihei, Maui, Hawaii, waar hij zijn oude beroep uitoefent. Ze kamperen, vissen, snorkelen, fietsen en eten en onderzoeken waar ze ook maar heengaan.
Notitie bij Ron: Ron heeft in de electrical construction gewerkt op nagenoeg alle eilanden als Hawaï, Kauai, Maui en Oahu.Op Kauai werkte hij aan de constructie van een 400 miljoen dollar elektriciteitscentrale 7 dagen per week, 14 uur per dag en 6 dagen per week en dat gedurende een periode van 6 maanden. Met het in september 2002 verdiende geld kocht hij een nieuwe computer en een motor. Sinds eind 2002 werkt hij aan de bouw van een nieuw scholencomplex in Pukalani vlakbij de basis van een van de grootste vulkanen, de Haleakala.
Notitie bij Ron: In 1993 ontving Ron een onderscheiding van het adviesbureau voor drugs en alcohol van de Staat Washington. Hij helpt nu anderen nationaal en internationaal. Zo hield hij in juni 2003 de openingstoespraak in Maui, Hawaï op een internationaal congres over drug en alcohol welk congres een brug moet slaan tussen verslaafden en de professionele hulpverleners om hen een beter begrip bij te brengen over de verslaving op zich en hoe daarvan af te komen.
Notitie bij Ron en Billie: Ze wonen in een condominium bij het strand in Kihei met hond Sky, kat Buttons en vogel Millie. In 2004 keren ze terug naar Washington waar ze op een boerderij leven. Daar proberen ze wat vee te fokken en graan te verbouwen. Daarnaast werkt Ron nog steeds als electriciën en werkt Billie met kinderen in een kinderdagverblijf.
Notitie bij Carol: Zij hertrouwd El Dorado, CA 10 oktober1981Jose Gonzales (geb. ong. 1954)(bron: Californië, Marriage Index, 1960-1985).
Notitie bij het huwelijk van Cindy Ann en Ronald Louis: Cindy Ann Hockett had twee kinderen Travis en Jeff uit een eerder huwelijk.

Notitie bij het huwelijk van Jeff en Rochelle Ruth: Op 28 februari 2014, 11.53 uur krijgen zij een jongetje vernoemd naar Rochelle’s opa, Hendrik Nikolo Bystedt, die in het Glendale Memorial Hospital, Glendale Californië werd geboren, 5 lbs, 15 oz. Op 12 juli 2017 wordt Dominica Alida Joelie geboren.

Xf DANIËL ANTHONY (Danny) Lether
geb. Orange, CA. 31 juli 1961. 1980-1982 sergeant heavy vehicle mechanic Amerikaanse leger, gelegerd in Duitsland en Texas. Tr. 1) ? ??-??-???? Lauri Xxx, geb.? ??-??-???? (door echtscheiding ontbonden?); tr. 2) ? ??-??-???? Tina N.N., geb. ? ??-??-????; tr. 3) ? ??-??-???? Rhonda N.N., geb. ? ??-??-1968.

Uit het tweede huwelijk:

1. Gabrielle Angel (Gaby) Lether
    geb.? ??-november 1996. Orange High School -2013.

2. Daniel Hendrick Lether
    geb.? ??-januari 1997.

3. Anthony Hendrik Lether
    geb. Orange, CA 18 november 1998.

Notitie bij Danny: Passagierslijst s.s. Groote Beer 1957, Rotterdam to Halifax and New York. Captain: J. P. DEICKER. Departure: Tuesday, March 5, 1957, samen met zijn ouders en broers en zussen.
Notitie bij Danny: Costa Mesa High School ?

Xg CHRISTOPHER GEORGE (Chris) Lether
geb. Orange, CA 28 oktober 1965 231). Tr. Las Vegas, Clark, NV 8 mei 1993 233) Karen E. Xxx, geb. Washington DC 16 november 1969.

Uit dit huwelijk:

1. Nicole Marie Lether
    geb. Orange, CA. UCI Medical Center 20 november 1993.

2. Ryan Anthony Lether
    geb. Orange, CA.  USC Medical Center 26 april 1998.

Notitie bij Chris: Bachelor’s degree of Science in Public Administration aan de Californië State University in Dominguez Hills (Carson, CA). 1992-1994, Certified Protection Professional (CPP) certificaat. 1998-,
Notitie bij Chris: politieman in Garden Grove 1987-, security guard 1992-1994, branche manager bij Guardsmark 1994-2001, Regional Manager 2001-, Branch Manager, Southern CA 2017-, bestuurslid,
Notitie bij Chris: sergeant bij de Militaire Politie 1984-1987
Notitie bij Chris: Passagierslijst s.s. Groote Beer 1957, Rotterdam to Halifax and New York. Captain: J. P. DEICKER. Departure: Tuesday, March 5, 1957, samen met zijn ouders en broers en zussen.
Notitie bij Chris: hobbies vissen, voornamelijk vliegvissen op zee daartoe aangestoken door zijn broer Ron. Toen hij jonger was wilde hij de volgende Jan Raas worden (Chris draagt ook een bril) en was een amateur wielrenner in de 80-er jaren. Hij heeft zelfs een Gazelle race fiets die hij jaren geleden in Nederland kocht toen hij daar op vakantie was en familie stuurt hem Nederlandse wielrenbladen.
Notitie bij het huwelijk van Karen E. en Chris: In de marriage index staat Officiant Type: Religious celebrant, soort priester.
Notitie bij het huwelijk van Karen E.: Robinson Secondary School - Fairfax, CAlifornië State University - Long Beach -2004. 170)
Notitie bij het huwelijk van Karen E. en Chris: Woonachtig 1993 Orange, Santa Anna, 1996 Lake Forest 234).

Xh MAX ROBERT Lether
geb. Ede 12 oktober 1953. Tr. Nijmegen 22 augustus 1990 (door echtscheiding ontbonden 1995) Maria Antonia Lamberta Xxx, geb.? ??-??-????. Daarna een relatie met Maria Anna Josephina Hendrika (Rianne) van Xxx, geb. ? ??-??-????

Uit zijn huwelijk:

1. Jennifer Alyssa Lether
    geb. Nijmegen 22 augustus 1992.

Uit zijn relatie met Rianne:

1. Ronald Dennis Lether
    geb. Pijnacker 21 mei 1998 (gewicht 3500 gram)

Notitie bij Max: Prinsenakkerschool (Bennekom) 1960-1965 149), Wageningsch Lyceum (Wageningen) 1965-1968 149), Alfred Nobel Mulo (Wageningen) 1968-1970 149), MTS voor de Zuid West Veluwe (Ede) 1970-1972 149).
Notitie bij Max: Senior Projectontwikkelaar Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling 2001-2003, ontwikkelings manager Strukton Bouw & Vastgoed 2003-2006, ontwikkelings manager Rabo Bouwfonds Property Development 2006-,

Notitie bij Jennifer Alyssa: Schijnt in 2012 een relatie te hebben met ene Sven Xxx.

Xi HENDRIK WILHELM ANTOON (Henk) Lether
geb. Tilburg 16 augustus 1958. Tr. ? ??-??-???? (door echtscheiding ontbonden 1994) Maria P. Hernandez Xxx, geb. Zaragossa, Spanje 9 april 1960 (de naam (?) Xxx staat bij haar naam op de persoonskaart van haar moeder 247).

Uit dit huwelijk:

1. Linda Lether
    geb. Den Bosch 8 juni 1982.

2. WESLEY Lether, volgt XIc

Notitie bij Henk: Ds. Pierson College (’s-Hertogenbosch) 1964-1972 149)
Notitie bij Henk: vermeld Lid van de Motorclub No-Age 246)

Notitie bij Linda: In 2000 doet ze examen aan het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, VBO Verzorging 1996-2000.
Notitie bij Linda: Vermoedelijk getrouwd, minimaal een relatie omdat ze op Hyves met kinderfoto's staat. Relatie met ene Raymond.

Xj JOHANNES WILHELMUS (Wim) Lether
geb. Utrecht 1 augustus 1940, † Utrecht 31 januari 2005, begr. Crematorium Daelwijck, Utrecht 5 februari 2005. Tr. Utrecht 16 december 1976 Adrianna JohannaXxx, geb. ? ??-??-????.

Uit dit huwelijk:

1. Iris Lether
    geb. Utrecht 11 mei 1977, tr. De Bilt 1 november 2011 Baldus Johannes Xxx, geb. Utrecht 17 december 1970.

Xk WILHELMUS JOHANNES (Wim) Lether
geb. Ens (N.O.P.) 30 november 1947. Tr. Ens (N.O.P.) 26 juni 1970 Henny Xxx, geb. Pesse, gem. Ruinen 5 maart 1950.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Wilhelmina (Marita) Lether
    geb. Woerden 25 april 1971. Basiscursus illustratief tekenen 1998-. Sinds 2014 part-
    ner Dajenne Xxx, geb. Oosterhout 10 maart 1962, samenlevingscontract
    januari 2016. Wonen in Glanerbrug/Enschede (waar Dajenne al woonde). Eind 2019
    opende ze Galerie Kunsthoek. Dajenne maakt graag (sur)realistische schilderijen.
    Marita schildert wat meer abstract en popart met gebruik van allerlei materialen en
    technieken. Naast schilderijen maken ze ook onder andere vrouwenbeelden, stoere
    sieraden en lampen, het liefst gemaakt van recycled materialen.

2. Grietje Jeanette Lether
    geb. Ens (N.O.P.) 8 juni 1974. Tr. Schokland 27 september 2002 Lucas Xxx,
    geb. Emmeloord, Ziekenhuis Emmeloord 14 januari 1966.

3. HERMANUS WILLEM, volgt XId

Notitie bij Wim: Afgestudeerd afd. Timmeren van de Chr. Lagere Technische School Emmeloord -1964 295) meubelmaker,

Notitie bij Marita: In 1998 begon zij met een basiscursus illustratief tekenen bij het L.O.I. Zij werkt het liefst met olieverf en acrylverf op papier of doek. Haar inspiratie haalt zij onder andere uit boeken over kunstenaars en zij vindt het leuk om de omslag van een boek na te schilderen of tekenen. Als zij voor haar werk onderweg is of in haar vakantie maakt zij foto's van voornamelijk landschappen en werkt die later uit.
Notitie bij Marita: In de bibliotheek Noordoostpolder was tot 6 juli 2004 een tentoonstelling te zien van schilderijen van Marita Lether uit Emmeloord. Marita heeft, nadat zij in 1996 in het Muzisch Centrum een cursus tekenen en schilderen gevolgd had, aardig de smaak te pakken gekregen. In 1998 begon zij met een basiscursus illustratief tekenen bij het L.O.I. Zij werkt het liefst met olieverf en acrylverf op papier of doek. Haar inspiratie haalt zij onder andere uit boeken over kunstenaars en zij vindt het leuk om de omslag van een boek na te schilderen of tekenen. Als zij voor haar werk onderweg is of in haar vakantie maakt zij foto’s van voornamelijk landschappen en werkt die later uit. In de bibliotheek zijn vooral omslagen van boeken te zien. Klassieke jeugdboeken zowel als stripboeken maar ook spannende romans zoals Dick Francis en Dean Koontz. Marita heeft een aantal keren meegedaan aan de expositie voor amateurs in het Muzisch Centrum. Bovendien tweemaal met het Talens Palet in de Kubus in Lelystad. Hiervoor moest zij naar aanleiding van een gedicht een schilderij maken. Een leuke uitdaging. Marita exposeert voor de eerste maal. Voornamelijk omslagen van boeken en stripboeken, of een combinatie van 2 boeken. Ook voorkanten van cd's waren te zien (acrylverf verdund met water). En enkele landschappen, zie foto:bovenste is Urk, onderste is het Essent windpark Westermeerdijk (olieverf op doek).
Notitie bij Marita: Werkt rond 2007 Auto Electro service, Emmeloord.
Notitie bij Marita: Vanaf maart 2014 werken Dajenne Wijngaarde en Marita Lether samen. Ze zijn allebei gek van oude VW-busjes en andere oldtimers, reden waarom ze die op verschillende manieren beschilderen.
Notitie bij Marita: Vanaf 2016 zijn de bedrijven van Marita en Dajenne Wijngaarde één geworden en gaan ze samen verder als Atelier Wijngaarde VOF. Marita-Art vormt daar nu een onderdeel van.
Dajenne houdt zich hoofdzakelijk bezig met schilderlessen, master classes, opdrachten en eigen werken. Marita doet workshops, gadgets, opdrachten en eigen werken.

Notitie bij Grietje: kapster in Zwolle.
Notitie bij Grietje: woonde 2002-2007 Nagele en v.a. 2007 in Zwolle.
Notitie bij het huwelijk van Lucas en Grietje Jeanette: Heeft een dochter Rosalie, geb. 16 september 2008

XL DIRK ARNOLDUS (Dick) Lether
geb. Kraggenburg (N.O.P.) 31 maart 1951. De Bongerd (Kraggenburg) 1957-1965 149), vrachtwagenchauffeur. Tr. Zevenaar 15 juni 1989 MarjaXxx, geb. Arnhem 23 juli 1950.

1. Charissa Malou Lether
    geb. Zevenaar 25 oktober 1984

Notitie bij Dick: Woonde jaren in Doetinchem.
Notitie bij het huwelijk van Dick en Marja: Voor dit huwelijk had zij al 3 kinderen, Marnix Boorsma (1/5/1975), Chloe Boorsma (1/1/1979) en Charrisa Malou Boorsma uit een eerder huwelijk dat half 1986 werd ontbonden.
Notitie bij Charissa: Op 17 juni 1998 heeft H.M. Koningin Beatrix het goedgevonden en verstaan dat Charissa Malou die op 25 oktober 1984 te Zevenaar werd geboren de familienaam Lether mag voeren.

Xm MARTINUS (Martin) Lether
geb. Barneveld 28 augustus 1949. Tr. Hoevelaken 9 juni 1971 Geertruida van Xxx, geb. Hoevelaken 29 mei 1949.

Uit dit huwelijk:

1. Alexandra Natascha (Sandra) Lether
    geb. Amersfoort 7 december 1971. Na 5 jaar te hebben samengewoond 1994-1999,
    tr. ? 5 juli 1999 (door echtscheiding ontbonden 2010) MartinXxx, geb. Harskamp
    24 juli 1969.

2. Françoise Monique (Monique ) Lether
    geb. Voorburg 8 december 1972. Tr. Huize Kernhem, Ede 2 augustus 1996 (door
    echtscheiding ontbonden 2006)
Wim van der Xxx geb. ? ??-??-????.

Notitie bij Martin: MULO Barneveld 170), Politieschool De Boskamp in Leusden 170), Prin-ses Ireneschool (Barneveld) 1955-1961 149), U.L.O. Benno (Barneveld) 1961-1966 149).
Notitie bij Martin: Politieman in Rijswijk, Ede en Gelderland-Midden (Barneveld) -2009 170).
Notitie bij Martin: Na zijn pensionering is hij een fervent ballonvaarder geworden en is Crewlid Ballonvaartcentrum Van Manen vanaf 2009.

Notitie bij Sandra: Kleuterschool Wolkewietje (Ede) 1975-1978 149), Ericaschool (Otterlo) 1978-1984 149), Marnix College (Ede) 1984-1989 149), Redichem College (Oosterbeek) 1989-1991 149), Neder Veluwe College (Ede) 1991-1992 149).
Notitie bij Sandra: Acceptant volmacht bij MAAT Adviseurs 1993, werkzaam bij SAA Verzekeringen
Notitie bij Sandra: Woonde in Amersfoort en Leiden 170).
Notitie bij het huwelijk van Sandra en Martin: Heeft een dochter Kimberly (Kim) Xxx (geb. 26/9/1999) en zoon Max van 8 (in 2011)
Notitie bij Sandra: Heeft sinds 19 januari 2013 een relatie met Lorenzo Xxx (geb. 22 augustus 1960), service-adviseur bij A-Point Groep.

Notitie bij het huwelijk van Wim en Monique: Uit dit huwelijk wordt Tess geboren.
Notitie bij Monique: Studeerde aan het Marnix College in Ede
Notitie bij Monique: werkt in Hotel Restaurant de Gouden Karper 2012-,
Notitie bij de relatie Monique en Aloys: Nieuwe partner is Aloys Evers, Neuzendijk 12, 7021 LS Velswijk gemeente Bronckhorst.
Notitie bij de relatie Monique en Aloys: Het dorp Velswijk ligt vlakbij de dorp Keijenborg, vandaar hun deelnemen aan het vogelschieten en vogelknuppelen. Traditionele volksfeesten in de Achterhoek.

Xn EVERTJAN Lether
geb. Barneveld 4 augustus 1951. Tr. Barneveld 23 december 1997 Hermina Cornelia (Ineke) Xxx, geb. Ridderkerk 29 april 1968,

Uit dit huwelijk:

1. Bruni Cornel (Nikki) Lether
    geb. Barneveld 21 april 1999.

2. Jeanne Christine (Iris) Lether
    geb. Barneveld 10 maart 2001

Notitie bij Evertjan: Kleuterschool Het Mezennest (Ridderkerk) 1972-1974 149), School met den bijbel, 1e Christelijke Nationale School (Ridderkerk) 1974-1980 149), Guido de Bres (Rotterdam) 1980-198 149), Pabo De Driestar (Gouda) 1983-1987 149).
Notitie bij Evertjan: Onderbouwcoördinator Groep 1b/2b Koningin Julianaschool Barneveld, Werkzaam bij De Drieslag Barneveld.
Notitie bij Ineke: In 2008 speelde zij bij de Dames 8 van volleybalvereniging SSS Barneveld.

Notitie bij Nikki: Studeerde aan het De Meerwaarde Barneveld.

Notitie bij Iris: Iris kreeg een tweede kans en pakten die met beide handen aan. Ze slaagde aan het Johannes Fontanus College met een herexamen(s) 2013-2018 303). Studeert Communication & Multimedia Design aan Hoge school Arnhem en Nijmegen 2018-.

Xo GERRIT HENDRIK (Gert) Lether
geb. Barneveld 20 december 1958, tr. Barneveld 27 juni 1986 Jannetje Dicky Xxx, geb. Leusden 7 februari 1963.

Uit dit huwelijk:

1. ROY REINIER, volgt XIe

2. Rachel Nathalie (Rachel) Lether
    geb. Barneveld 12 september 1992

3. John-Pascal (Pascal ) Lether
    geb. Barneveld 26 juni 1996. Studeerde management Detailhandel aan het ROC
    Amersfoort 2015-2017, leerling-chef AGF bij de Coop te Barneveld.

Notitie bij Gert: School met de Bijbel De Spreng (Barneveld) 1971-1972 149).

Notitie bij de geboorte van Jannetje Dicky: Dochter van Jan Derk Xxx en Jantje Xxx van Luttinkhuizen (overl. Barneveld 21 augustus 1997).

Notitie bij Rachel: Johannes Fontanus College Barneveld 2005-2009, Van 2009-2011 studeerde ze voor Schoonheidsspecialiste aan de ROC A12 in Ede en hierna de opleiding tot allround kapster aan het MBO Amersfoort te Leusden.
Notitie bij Rachel: Sinds begin 2011 werkzaam bij De Kapper in Barneveld. Eerst als leerling en sinds 2014 als gediplomeerd kapster.
Notitie bij Rachel: Ze heeft sinds 10 maart 2010 een relatie met Pieter-Bas Xxx (geb. Barneveld 29 januari 1992).

Xp FRANCISCUS (Frans) Lether
geb. Barneveld 17 maart 1960. Tr. Barneveld 17 juni 1988 Anja Xxx, geb.? 16 februari 1961.

Uit dit huwelijk:

1. Annelies Lether
    geb. Ede 2 oktober 1990

2. Linda Lether
    geb. Ede 19 januari 1994

Notitie bij Annelies: Rijnijssel (Toerisme) Vakschool Wageningen 2007-2011 170).
Notitie bij Annelies: Heeft (2010) een relatie met Patrick van de Kraats (Apeldoorn 19 januari 1989)

Notitie bij Linda: ROC ASA Amersfoort 2010-2013, Hogeschool Utrecht 2014-2018,
Notitie bij Linda: Groepsleider Loofles BSO (speciale buitenschoolse opvang voor kinderen die een extra hulpvraag hebben). Loofles is een kleinschalige speciale opvang voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis (autisme/ADHD) en/of gedragsproblemen. 2018- 170).

Xq GERARD HENDRIK Lether
geb. Gorinchem 16 februari 1968. Tr. Bonaire 14 september 2007 Suzette Francetta Xxx, geb. Kralendijk, Bonaire 16 juni 1977. [Woont vanaf 2003 op Bonaire]

Uit dit huwelijk:

1. Gideon Levi Jan Willem Lether Lether
    geb. Kralendijk, Bonaire 5 april 2014, 16:35 uur m.b.v. een keizersnee, lengte 51 cm,
    gew. 3.740 gr.

Notitie bij Gerard Hendrik: Mariahof (Gorinchem) 1972-1974 149), Anne Frank School (Gorinchem) 1974-1980 149), (Gemeentelijk) Camphusianum Gymnasium (Gorinchem) 1980-1987 149), TU Delft - faculteit Wiskunde (Delft) 1987-1988 149), TU Delft - faculteit civiele techniek (Delft) 1988-1990 149).
Notitie bij Gerard Hendrik: financieel directeur 2003-, vermeld en vanaf 2000,
Notitie bij Suzette: Suzette heeft al een dochter, Suënttely, verm. geb. Curacao 11 maart 2000.
Notitie bij Gerard Hendrik en Suzette: In 2011 komen ze naar Nederland.

Xr ASCHWIN ARRELIN (Aschwin) Lether
geb. Bilthoven 21 mei 1970, tr. Ermelo (kerkelijk Westerkerk Ermelo door ds. G.H. Frederikze) 9 juni 1997 Marianne van den Xxx, geb. Ermelo 24 juli 1975.

Uit dit huwelijk:

1. Nanouschka Annastasia Ivanova Lether
    geb. Lelystad, Zuiderzee Ziekenhuis 14 juni 1999. Scholengemeenschap Lelystad &
    Groenhorst College Lelystad 170).

2. Chynouck Titania Bellana Lether
    geb.? 25 februari 2003.

Notitie bij Aschwin Arrelin: werkt(e) bij zijn vader in het bedrijf Lether Standbouw Biddinghuizen

Xs RALPH HAAKON (Ralph) Lether
geb. Den Haag 3 april 1963, tr. Den Haag 27 juli 1988 Petra Xxx, geb. Den Haag 28 augustus 1963.

Uit dit huwelijk:

1. Gabriëlle Lether
    geb. Den Haag 9 februari 1992. Gereg. partnerschap Rijswijk Z-H. 20 juli 2017 Thijs
    Xxx, geb. Voorburg 30 april 1992.

2. Niels Lucas Lether
    geb. Den Haag 6 juli 1998

Notitie bij Ralph: Korporaal, 543 Verbindingdienst Bedieningcie. Looptijd 14 maanden. Opleiding in Ede en daarna in militair hospitaal te Utrecht. Lichting 82-5. 1982-1983,
Notitie bij Ralph: Operator bij Randstad 1984, verkoper bij KBB 1984-1985, Shiftmanager Pereferie KPN (5*24) 1985-1989, Shiftmanager Pereferie ING (5*24) 1989-1990, Console/networkoperator ING (5*24) 1990-1991, Networkmanager ING 1991-1993, LAN Administrator / C++ Programmer ING 1993-1994, Networkmanager ING 1994-1996, Werkzaam bij ING Bank Amsterdam (5*24) 1996-2002, Werkzaam bij ING Rotterdam (7*24) 2002-2008, Senior system/networkoperator/representative shiftmanager (z/OS + HP nonstop) 2008

Notitie bij Gabriëlle: Segbroek College en opleiding Associate Degree Office Management (HBO) Schoevers Hogeschool,
Notitie bij Gabriëlle: Management Assistent bij Aegon Den Haag, Traffic Manager bij Simosupport, Hulpkracht bij Invito en Roodenrijs -2014, Coördinator ontvangst en faciliteiten bij KNAB 2014.
Notitie bij Thijs: Werkzaam in een speciale functie bij de politie 424).

Notitie bij Niels: Studeert 2019 Econometrie aan de Erasmus Universiteit.

Xt RICHARD MARCEL Lether
geb. Haarlem 25 januari 1961. Tr. 1) Amersfoort 21 augustus 1992 (echtscheiding uit-gesproken Haarlem 1996) Lisette Anne van der Xxx, geb. Heerde 28 januari 1971; tr. 2) Haarlem (kerkelijk Bethelkerk, Morgenstond- gemeente, Scheveningen) 22 oktober 1998 Wilma van Xxx, geb. Uithoorn 2 januari 1963

Uit het eerste huwelijk:

1. Naomi Danielle Lether
    geb. Haarlem 16 juli 1993

Uit 2:

2. Remie Lether
    geb. ? 16 februari 1995

Notitie bij Richard: Koningin Emmaschool (Haarlem) 1967-1973, 149) Christelijk College Marnix van St. Aldegonde (Haarlem) 1973-1980,149 SPD I + II 1985-1988,
Notitie bij Richard: Controleleider Deloitte 1980-1994, Hoofd Administratie Welzorg 1994-2006, Administrateur AWV Servicebedrijf BV 2007-2008, Manager Bedrijfsbureau bij Stadgenoot 2008- 171).
Notitie bij Wilma: Christelijke Nationale School Amstelhoek 1969-1975, De Poort Aalsmeer 1977-1979.

Notitie bij Naomi: Schoonheidsspecialiste in Apeldoorn 2013-2015,171 Volgt opleiding tot Schoonheidsspecialiste 2015-, 170)
Notitie bij Naomi: 2012 stage Wellnes medewerkster bij wellnes centrum in de Bilderberg 171).

Notitie bij Remie: bij KB # 06.002196 d.d. 23-06-2006 toegelaten de geslachtsnaam Lether te voeren.
Notitie bij Remie: Remie is uit een eerder huwelijk van Wilma geboren.

Xu MARTIN ROBERT Lether
geb. Wolvega / Weststellingwerf 4 september 1962, tr. Haarlem 26 mei 1987 Els Adriana Xxx, geb. Haarlem 3 april 1963

Uit dit huwelijk:

1. Timothy Michael Lether
    geb. Haarlem 18 juni 1989.

2. Stefano Ruben Lether
    geb. Haarlem 19 juli 1991, † Amsterdam 7 oktober 2008,619 begr. Algemene
    Begraafplaats, Herfstlaan Heemstede 13 oktober 2008.

3. Mark Robert Lether
    geb. Alphen 25 november 1992.

4. Kimberley Laura Lether
    geb. Hoofddorp 16 juli 1999.

Notitie bij Martin: Koningin Emmaschool (Haarlem) 1967-1973 149).
Notitie bij Martin: directeur Concordia Holland BV kantoor Amsterdam, Senior Broker Bekouw Mendes 1985-1990, bij Blom & Van der AA 1990-1992, Manager Property Unit Marsh 1992-1994, Account Manager Generale Bank Assurantie 1995-2001, Managing Director Property & International Concordia Holland Insurancebrokers 2001-, sr. account mgr. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 2012-,

Notitie bij Stefano: Vesterhavet en Nova College, Geslaagd aan het Herbert Vissers College VMBO K (4K3) Nieuw Vennep 2008 618).
Notitie bij Stefano: Was werkzaam bij Meyra Retail & Services BV filiaal Hoofddorp en Kwantum Cruquius.

Xv DAVID RYAN Lether
geb. Glendale, CA 16 maart 1957, tr. Pasadena, CA 30 maart 1985 (door echtscheiding ontbonden 2006) 642) Dianne Lynn Xxx, geb. Los Angeles, CA 10 maart 1953. Leeft samen met Rani Xxx, geb. Dubuque, Iowa 8 oktober ?

Uit dit huwelijk:

1. Sarah Kathleen Lether
    geb. Pasadena, CA 23 juli 1985 643).

2. Dominic John Ryan Lether
    geb. Hollywood, CA 31 maart 1987, tr. Van Nuys, CA 13 januari 2017 620) Ngozi B.
    Xxx, geb. Los Angeles, CA 1 februari 1993.

Notitie bij David: beveiligingsbeambte, kunstenaar,
Notitie bij David: Schijnt 2012 te zijn met Rani Busse, die blijkbaar ook een kind heeft, Angela Quijada, door Sarah haar zus genoemd.
Volgens Sharon: Angela who is Diane’s daughter by a previous marriage
Notitie bij Dianne: Ze volgde een opleiding bij de NASA.
Notitie bij Dianne: EduPolicy Specialist & Curriculum Designer, Second Language Acquisition,Math & Science, onderwijzeres aan de Nimitz Middle School in Huntington Park, Californië.
Notitie bij Rani: 1997 afgestudeerd Community High School Teheran, 1980 afgestudeerd Afgestudeerd University of Cincinnati. 2014-2018 Citrus College na ontslag genomen te hebben bij Visiting Angels
Notitie bij Rani: Spreekt naast Engels ook Spaans en Perzisch.
Notitie bij Rani: 2005-2014 Caregiver bij Visiting Angels Thuiszorg Glendora, CA, 2016 Beroepsverpleegster Covenant HealthCare Hacienda Heights en Licensed practical nurse Kindred Healthcare Louisville

Notitie bij Sarah Kathleen: Afgestudeerd van Pasadena High School -2003 170).

Notitie bij Dominic: Pasadena High -2005, Humboldt State Political Science (major), Philosophy (minor) 2005-2009,
Notitie bij Dominic en Ngozi: Beiden zijn onderwijzer in Riverside, Californië.,
Notitie bij Dominic en Ngozi: Ze verhuizen van Arcadia (2008) naar Big Bear Californië (2017).

Xw DEREK MARTIN Lether
geb. Salt Lake City, UT 21 januari 1985.
Uit zijn relatie met Lindsey Xxx, geb. Buffalo, NY 10 augustus 1987:

1. Camryn Courtney Lether, geb.? 4 augustus 2005.

Notitie bij Derek: Centennial High School, Salt Lake City -2003. 170) [Las Vegas]
Notitie bij Derek: Werkzaam bij de Goodsitt Group (901 S. Rancho Dr. #16, Las Vegas, NV 89106, O: 702-269-6655, F: 702-384-2282, C: 702-576-3128), a Full Service Commercial Real Estate and Mortgage Brokerage divided into 2 business units – Goodsitt Commercial Group and Goodsitt Financial Group.

Xx TRENTON KELLY Lether
geb. Taylorsville, UT 23 januari 1971, tr. Salt Lake City, UT 12 november 1992 Natalie Anne Boulton, geb. Salt Lake City 7 november 1971. (gescheiden/overleden?) Heeft een relatie met Kristi Lynn Brown, geb. 6 augustus 1970 (U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1), met wie hij begin 2020 in de Graceland Wedding Chapel in Las Vegas in het huwelijk treedt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ariel Kelly Lether, geb. Taylorsville, UT 29 april 1994, relatie met Jon Xxx, geb. ?
    10 oktober 1986

2. Kylie Anne Lether, geb. Salt Lake City, UT 8 augustus 1997, † 11 november 2016,
    begr. South Jordan City Cemetery, Salt Lake County 17 november 2016.

Notitie bij Trenton: General Construction Manager bij een groot bouwbedrijf in Salt Lake City.
Notitie bij Trenton: Hij staat vaak op de foto met ene Kristi Bettridge, vermoedelijk Kristi Lynn Brown (geb. 6 augustus 1970) (U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1), die op 14 februari 1992 in Davis, UT trouwt met Steven Gerald Bettridge (Western States Marriage Index, 1809-2011).
Notitie bij Natalie: werkt in de kledingproductieindustrie. [Salt Lake City, UT 2002-]
Notitie bij Kristi: trouwde eerder die op 14 februari 1992 in Davis, UT met Steven Gerald Bettridge (Western States Marriage Index, 1809-2011).

Notitie bij Ariel: 2017 Taylorsville High School, Taylorsville (Utah)
Notitie bij Ariel en John: werkzaam is bij de InterContinental Hotels Group. Jon is daar vanaf 2015 werkzaam als adviseur, voor die tijd als systems engineer. Van 2005 t/m 2013 was hij werkzaam voor Diebold Nixdorf als ATM guy en systems engineer.

Notitie bij Kylie: Kylie gaat ziekenhuis in en uit met een Infantile Idiopathic Scoliosis and Developmental Hip Dysplasia.
Haar kleine lichaam kon het niet bijbenen met haar geest en de wil om te leven. Kylie werd geboren op 8 augustus 1997 in WVC, UTah uit Trenton Kelly Lether en Natalie Anne Boulton. Zij volgde haar opleiding aan de Plymouth Elementary, Bennion Junior High en studeerde af aan Taylorsville High School in 2015.
In september 2016 werd Kylie's wens om naar Londen te gaan bewaarheid en mede mogelijk gemaakt door Make-A-Wish. Ze was zo blij en genoot van elke minuut dat ze er was.
Kylie heeft ons geleerd dat je geen fysieke kracht nodig hebt om sterk te zijn. U hoeft geen vleugels te hebben om te vliegen en het belangrijkste in het leven is onvoorwaardelijke liefde en mededogen.
De familie bedankte Dr. Shephen Santora en het personeel van Shriner's Hospital voor de vele jaren van uitstekende zorg die Kylie heeft ontvangen, alsook de Respiratory ICU and Emergency Department van het Intermountain Medical Center in Murray, UTah. Op 17 november werd zij begr. op het South Jordan City Cemetery.
Voor zover wij weten gaat Kylie ziekenhuis in en uit met een op kinderleeftijd ontstane afwijking aan de wervelkolom (Infantile Idiopathic Scoliosis) waardoor zij zijdelings scheef en/of extreem hol groeide, maar niet bekend is waardoor dit werd veroorzaakt. Daarnaast had ze heupdyplasie (developmental hip dysplasia). Dit betekent dat de heupkop niet goed in de kom past (de kom is meestal te ondiep). Als het bij de geboorte al aanwezig is worden baby’s gedurende maanden tot een jaar vaak in een zgn. spreidbroek van gips gelegd en dan groeien ze er vaak overheen. In dit geval is het kennelijk op latere leeftijd ontstaan. Op termijn heeft het artrose tot gevolg en dragen veel mensen een korset als behandeling of worden er aan geopereerd.

Xy JUSTIN ROBERT Lether
geb. Gunnison, Sanpete County, UT 29 december 1973, tr. Salt Lake City, UT 16 oktober 1998 Barbara Jean Xxx, geb. Logan, Cache County, UT 5 februari 1978

Uit dit huwelijk:

1. Daxton J Lether
    geb. Salt Lake City, Salt Lake County, UT 23 augustus 2001.

2. Kellan Robert Lether
    geb. Layton, Davis County, UT, Davis Hospital 3 juni 2004, 3600 gr. 8 lbs.

3. LaBrina Lyn Lether
    geb. Layton, Davis County, UT 17 november 2006.

4. Kirian Jean Lether
    geb. Layton, Davis County, UT 21 december 2009.

5. Taleah Laura Lether
    geb. Layton, Davis County, UT 10 juli 2012.

6. Heaton Justin Lether
    geb. Layton, Davis County, UT 17 februari 2014.

Notitie bij Justin: Justin studeert in 2004 voor leraar op de Universiteit en haalt in de zomer van 2005 zijn Masters degree. In 2007 behaalt hij zijn Graduate degree in Education.
Notitie bij Justin: 2007 Justin is leraar aan het Seminarie van de Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint Church aan studenten in de 9e graad op de lokale Junior High School.
Notitie bij Justin en Barbara: in 2005 kochten ze een huis in Kaysville, Utah.

Xz JONAS WINFORD Lether
geb. Gunnison UT 26 maart 1975, tr. Salt Lake City 22 mei 1999 Brenda Jean Xxx, geb. Price, UT 1 januari 1977, makelaar. [West Valley, UT (in the Salt Lake valley) 2007-]

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Lether, geb. Salt Lake City, UT; Cottonwood Hospital 20 augustus 2007.

Notitie bij Jonas: Master’s Degree in Business 2006-2007
Notitie bij Jonas: Werkzaam bij ADP,
Notitie bij Jonas en Brenda: Ze hebben sinds 2007 een huis in West Valley, UTah (in the Salt Lake valley).

Xaa DAMION PAUL Lether
geb.? 22 maart 1977, tr. Bountiful, UT 17 mei 2002 Brenda Ruth Xxx, geb. Ogden, UT 27 februari 1983, studeerde aan de Weber State University -2004, realtor bij Shiner & Company Real Estate. [Ogden, Centerville, UT 2002-]

Uit dit huwelijk:

1. Emma Lether
    geb. ? ??-??-2005.

2. Dallin Damion Lether
    geb. ? ??-??-2008.

Notitie bij Damion: Distance Education van de Weber State Universiteit
Notitie bij Damion: godsdienstleraar Alta High School, Sandy, UT,
Notitie bij Damion: leraar Bountiful High School,
Notitie bij Damion: diende in de Canada, Winnipeg Mission van de Mormonen.,
Notitie bij de geboorte van Brenda Ruth: Dochter van Marvin en Ruth Smith uit Randolph.
Notitie bij Brenda: Brenda studeert aan de Weber State University.
Notitie bij Damion en Brenda: Na hun huwelijk vestigden zij zich in Ogden. Wonen nu in Centerville, UT

Xaa GEOFFREY (Jeff) Lether
geb. Salt Lake City, UT 11 maart 1969, tr. ? ??-??-1994 Joanna Xxx, geb.? ??-??-1970.

Uit dit huwelijk:

1. Adam Lether
    geb. ? ??-??-1999.

2. David Lether
    geb. ? ??-??-2003.

3. Anna Grace Lether
    geb. ? ??-december 2008.

Notitie bij Geoffrey: BBA-graad in Management Science and Information Technology, MS-graad in Computer Information Systems
Notitie bij Geoffrey: software Developer Peachtree Software (later ADP en weer later Saga) 1992-1999 171), Technical Architect Greenbier & Russel (nu Fujitsu) 1999-2000 171), Technology Director Microjuris 2003-2005 171). Jeff werkt sinds 2003 als Chief Technology Officer bij Microjuris.com met vestigingen in Argentinie, Brazilië, Chili, Venezuela en Puerto Rico. Dit bedrijf is het eerste en leidende bedrijf dat pan-regional business to business juridische decision-making services levert aan de Spaanse en Portugeese sprekende wereld. Men heeft het dan over zo'n 1,1 miljoen advocaten; 8,8 million bedrijven, overheidsorganen en juridische universiteiten, Vice-president of Technology Services CTS, Inc. 2005-2017, 171) Director of Consulting Services CGI 2017- 171).

Xcc LEE WILLIAM II Lether
geb. Abilene, TX 24 juni 1969, 760), tr. HMS Queen Mary in Long Beach, CA. 17 november 1992 (door echtscheiding ontbonden april 1997) Julie Kim Xxx, geb. Fort Patterson, NJ. 23 juni 1970.

Uit dit huwelijk:

1. Lee William III Lether
    geb. Laguna Hills, Orange County, CA 27 mei 1994 657).

Notitie bij de geboorte van Lee William II: Texas Birth Index, 1903-1997, Texas Department of State Health Services. Microfiche, Roll Number: 1969_0009
Notitie bij Lee William II: U.S., School Yearbooks, 1880-2012 for Lee W Lether Californië Santa Ana Foothill High School 1985
Notitie bij Lee William II: corporate account verkoper CompUSA een van Amerika's grootste computer winkelketens.
Notitie bij Lee William II: woonde Laguna Hills en Santa Ana, CA

Xdd JOHN THEODORE Lether
geb. Los Angeles, CA 22 februari 1956.
tr. 1) ? ??-??-???? Josephine N.N., geb. ? ??-??-????
tr. 2) Clark, CA 5 november 1978 Arlene Frances Xxx, geb. 15 maart 1961. Echtscheiing Orange County, CA 18 augustus 1983. Heeft twee dochters, uit wie is onbekend.

Notitie bij John T. en Arlene:Huwelijk: Nevada, Marriage Index, 1956-2005, recorded Date: 20 Nov 1978, Recorded County: Clark, Book: 552, Page: B173475, Instrument number: 970283.
Notitie bij John T. en Arlene: Echtscheiding Californië, Divorce Index, 1966-1984.

Xee GREGORY ALLEN Lether
geb. Seattle 10 maart 1959, tr. 1) Everett, Snohomish, WA 25 april 1981 834) (echtscheiding ingeschreven Snohomish, WA 2 maart 2000) 835) Tonya Rae Xxx, geb.? ??-??-1961 [Washington (staat of stad?)]; tr. 2) Snohomish 24 augustus 2001 836) Yvonne M. Xxx, geb. Santa Clara, CA 25 november 1967

Uit het eerste huwelijk:

1. Lindsey Lether
    geb. ? ??-??-????.

2. Derrick Lether
    geb.? 4 november 1980, tr. Monroe, WA 8 juli 2017 837) Jessica Xxx, geb. ? ??-
    ??-????

3. Jared Lether
    geb. Marysville, Washington 17 december 1982, tr. 4 april 2009 Amanda N.N..

4. Bryce S. Lether
    geb. ? 31 maart 1987 tr. Snohomish, WA 8 mei 2008 (echtscheiding uitgesproken  
    aldaar 28 mei 2014)
838) Lisa Jane Xxx, geb. Orange County, CA 21 februari 1987 231).

5. Stephanie Rae Lether
    geb. Seattle, WA 28 september 1990, tr. ? ??-??-???? Jonathan Xxx, geb. ? ??-??-????

Notitie bij Yvonne M.: staat te boek als Martens, hetgeen de naam van een ex of overleden man zal zijn 836)
Notitie bij Derrick: Congratulations Officer Monroe Police Department 170).
Notitie bij Derrick: Woont Everett, Lynnwood, Monroe, WA en Phoenix, Gilbert, Mesa, AZ
Notitie bij Jared: Marysville Pilchuck High School -2001 170)
Notitie bij Jared: verkoper Autozone,170 zelfstandig lasser 170)
Notitie bij Jared: Woont Everett en Marysville, WA
Notitie bij Bryce: Woont Marysville, WA
Notitie bij Stephanie: Gilbert High School -2008 170) Cosmetology aan de East Valley Institution of Technology 2008-2012 170),Northern Arizona University 2012 170)
Notitie bij Stephanie: Hairstylist bij de Arizona Hair Company 2009 170)

Xff ERIC ALAN Lether
geb. Redwood City, CA 5 februari 1973, tr. Reno, NV 16 mei 1998 Michelle Xxx, geb. Barstow, CA. 2 december 1968

Uit dit huwelijk:

1. Kyle Patrick Lether
    geb. Mission Viejo, CA. 12 oktober 1997.

2. Brendan Micheale Lether
    geb. Mission Viejo, CA. 8 november 1999. Heeft een relatie met Elizabeth Xxx
    (2019)

3. Kevin Anthony Lether, levenloze zoon, geb. ? 27 januari 2004.

4. Faith Lether, levenloze dochter, geb. ? 20 februari 2005.

5. Taylor Leeann Grace Lether
    geb. Mission Viejo, CA. 22 juni 2007.

Notitie bij Eric Alan: Sinds 2002 fire fighter / paramedic, 2009 in Laguna Beach 851)
Eric Lether was reserve firefighter op Station 24. Daarvoor werkte hij een tijd voor Medix Ambulance. Nu werkt hij voor Anaheim Fire's transport program.
Notitie bij Eric Alan: Eric geeft regelmatig les aan het Saddleback College teneinde paramedic te worden. Paramedics zijn de eerste hulp kant van de brandweer. Hij studeerde daar zelf ook af.
Notitie bij het huwelijk van Michelle en Eric Alan: Maria and TJ were not adopted by Eric, they do still see their father and have kept his last name of Illiano.
TJ Means Tullio Joseph, Tullio after his fathers father and Joseph after Michelle’s grandfather.
Maria was born June 14, 1988 in Fountain Valley, Californië. TJ was born september 13, 1990 in Long Beach, Californië.
Notitie bij Michelle: Uit een eerder huwelijk Maria Florence Illiano (geb. June 14, 1988 in Fountain Valley, Californië), trouwt augustus 2015 Andrew Patrick Carey en Tullio Joseph Illiano (Tullio after his fathers father and Joseph after de grandfather van zijn moeder) (geb. september 13, 1990 in Long Beach, Californie).
Maria and TJ were not adopted by Eric, they do still see their father and have kept his last name of Illiano.
Notitie bij Michelle en Eric Alan: Wonen Mission Viejo, Californië
Notitie bij Michelle: Customer Service Rep at Pinnacle Capital Mortgage
Notitie bij Michelle: 2018 In het ziekenhuis waar ze na een herseninfarct weken in coma wordt gehouden. Na een paar weken wordt ze van de beademing afgehaald en eind 2018 weer thuis.

Notitie bij Brendan: v.a. 2013 Capo Valley High School Los Angelus 170).

Xgg EDWIN MICHIEL Lether
geb. Tilburg 17 augustus 1975, tr. ? ??-??-???? N.N. N.N., vermeld Quyet Xxx, moeder van Thomas?, die blijkbaar de Canadese nationaliteit krijgt 170). Ze is werkzaam bij Liberty Global. Zij studeerde: 2006 – 2008 Maastricht University, Executive Masters, Finance and Control, Registered Controller; 2001 – 2002 Universiteit van Amsterdam, Business/Managerial Economics en 1999 – 2003 Wilfrid Laurier University, Bachelor of Business Administration (BBA).

Uit dit huwelijk:

1. Thomas Lether, geb. ? ??-december 2015.

XIa EDWARD WILLIAM Lether
geb. Arnhem 18 december 1959, tr. Elst 19 augustus 1988 Irma Xxx, geb. ? ??-??-????.

Uit dit huwelijk:

1. Kelly Lether
    geb. Arnhem 1 juni 1989.

2. Mike Lether
    geb. Velp (Rheden) 23 juni 1992.

Notitie bij het huwelijk van Irma en Edward William: 2016 zijn waarschijnlijk gescheiden.

XIb JEROEN ALEXANDER Lether
geb. Amsterdam 31 december 1990, had een relatie met Nienke Naomi de Xxx, geb. 27 januari 1992: Daarna sinds 2016 een relatie met Iris Xxxx, geb. Haarlem 25 februari 1991.

Uit zijn eerste relatie:

Levi Teun Lether, levenloze zoon, geb. 23 augustus 2013, begr. Heemstede.

Notitie bij Jeroen: Studeerde Detailhandel aan het Nova College Haarlem, VMBO Daaf Gelukschool Haarlem, VMBO Sterren College, MBO ROC Amsterdam Brood & Banket.
Notitie bij Jeroen: Hij werkte bij Trent Security International B.V. en bij IKEA Haarlem B.V. (staat niet op zijn FB), Albert Heijn en is sinds 2016 buschauffeur bij Connexxion.
Notitie bij Iris: Zij studeerde Zorg & Welzijn aan het Nova College Haarlem. Vanaf 2013 is ze verkoopmedewerkster bij Babyland / Juniorland Zaanstad.

XIc WESLEY Lether
geb. Den Bosch 7 juni 1985, tr. (waar/wanneer?) Reneé Xxxxxxx (geb. waar/wanneer?).

Uit hun relatie:

1. Mees Lether
    geb. ???

2. Sam Lether
    geb. ???

XId HERMANUS WILLEM (Herman) Lether
geb. Ens (N.O.P.) 3 december 1975. Relatie met Nicola Xxxxxxxx, geb. Londen, UK 10 februari 1973.

Uit zijn relatie:

1. Thomas Willem Lether
    geb. Lelystad 1 augustus 2009.

Notitie bij Herman: Hij is opgeleid als meubelmaker en werkt in de zaak samen met zijn vader en moeder als volledig lid van de V.O.F. Hij geeft de voorkeur aan meubels van echt hout, dat vind hij ook het mooist.
Notitie bij Herman: Hobbies: sport, badminton in de winter en fietsen in de zomer. Badminton is zijn grootste hobby daar laat hij het meeste voor staan, hij mist nooit een training en handelt naast het spelen ook in rackets, bespanningen en accessoires. Hij speelt 4e divisie landelijk bij de BC Flevoland in Lelystad. Omdat hij slechthorend is, is hij ook lid van Liever Sportiever, een sportvereniging in Arnhem voor doven en slechthorenden., Hij kwam voor Nederland uit op de EK Badminton 2002 Basel. vanaf 2002 en WK Badminton 2003 in Sofia. Hij weet nog niet of hij doorgaat met internationaal badminton, maar hij wil wel erg graag naar het EK 2006 in Wenen. vanaf 2003.
Notitie bij Herman: Woont in 1996 nog thuis in Ens (N.O.P.)
Notitie bij de geboorte van Thomas Willem: Omdat Nicola in London geboren is mag ze een dubbel paspoort hebben en ze is dus ook brits burger. Daardoor kan Thomas ook een Brits burger worden als hij een extra paspoort aanvraagt.

XIe ROY REINIER (Roy) Lether
geb. Barneveld 30 november 1990, reg. partnerschap Barneveld 28 april 2017 Debbie van derXxxxx, geb. Meander Ziekenhuis Amersfoort 5 november 1994.

Uit dit partnerschap:

1. Zoë Nadia Jane Lether, geb. Liverpool, UK 13 augustus 2017.

Notitie bij Roy: Studeert Economie & Bedrijfseconomie aan Vrije Universiteit Amsterdam 2009-2013,170 Master Marketing Vrije Universiteit Amsterdam 2013-2014,
Notitie bij Roy: marketing communicatie coordinator ASCO Numatics in Scherpenzeel 2014-2015, marketing communications specialist ASCO Numatics Skelmersdale (UK). 2015-,
Notitie bij Debbie: Mavo op het Johannes Fontanus college in Barneveld. 2009-2011,170 Verpleegkunde aan het ROC Aventus Apeldoorn 2011-2013,170 verzorgende ig ROC Aventus Apeldoorn 2013-2015,170 Verzorgende IG -2015, 170)
Notitie bij Debbie: Caissière Welkoop Barneveld 2015,170 custumer service representative Ferratum Group Liverpool. 2016
Notitie bij Roy en Debbie: Gaan in 2016 naar Liverpool om in 2019 weer in Barneveld terug te keren.

Noten

*) LET OP, sommige noten/bronnen bevatten een websiteadres (URL) die in bijna alle gevallen door zijn lengte is afgekort. Dus de daarin voorkomende return en spaties horen NIET bij dat adres en dienen bij gebruik te worden verwijderd.

Gegenereerd met Aldfaer 7.2 op 21 september 2019 14:25:01
Bestand C:\Users\Frank\Documents\Aldfaer\Lether_2019-09-20
Laatste bewerking: 24 augustus 2020.

Eventueel gebruikte afkortingen:

gedpt. - gedoopt
geb. - geboren
bel. - beleidenis
tr. - trouwen
otr. - ondertrouw
get. - getuige
overl. - overleden
begr. - begraven
gecr. - gecremeerd
crem. = cremains
z.v. - zoon van
d.v. - dochter van

Afkortingen Amerikaanse Staten

Alabama AL
Alaska AK
Arizona AZ
Arkansas AR
California CA
Colorado CO
Connecticut CT
Delaware DE
District of Columbia DC
Florida FL
Georgia GA
Hawaii HI
Idaho ID
Illinois IL
Indiana IN
Iowa IA
Kansas KS
Kentucky KY
Louisiana LA
Maine ME
Maryland MD
Massachusetts MA
Michigan MI
Minnesota MN
Mississippi MS
Missouri MO
Montana MT
Nebraska NE
Nevada NV
New Hampshire NH
New Jersey NJ
New Mexico NM
New York NY
North Carolina NC
North Dakota ND
Ohio OH
Oklahoma OK
Oregon OR
Pennsylvania PA
Rhode Island RI
South Carolina SC
South Dakota SD
TennesseeT N
Texas TX
Utah UT
Vermont VT
Virginia VA
Washington WA
West Virginia WV
Wisconsin WI
Wyoming WY

Bronnen *)

1. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Begräbnisregister, p. 292
1. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Begräbnisregister, p. 292
2. Evangelisches Kirchenbuch I Begräbnisregister, p. 192
3. Evangelisches Kirchenbuch I Taufregister, p. 75
4. Evangelisches Kirchenbuch I Begräbnisregister, p. 75
5. Evangelisches Kirchenbuch II Braunfels, Begräbnisregister 1719
6. Evangelisches Kirchenbuch I Copulationsregister, p. 242
7. Evangelisches Kirchenbuch I Begräbnisregister, p. 277
8. Evangelisches Kirchenbuch I Copulationsregister, p. 243
9. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Taufregister, p. 73
10. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Begräbnisregister, p. 276
11. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Taufregister, p. 76
12. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Taufregister, p. 79
13. Evangelisches Kirchenbuch I Copulationseintrag, seite 209
14. Ev.KB, Braunfels, Copulationsregister 1715
15. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels,Taufregister, p. 148
16. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Begräbnisregister, p. 286
17. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Copulationsregister 1716, p. 210
18. Evangelisches Kirchebuch
19. Evangelisches Kirchenbuch II Copulationsregister, seite 15
20. Evangelisches Kirchenbuch / 1716 Copulationsregister
21. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels,Taufregister, p. 172
22. Braunfels Evangelisches Kirchenbuch 1, Taufen, p. 142
23. Evangelisches Kirchenbuch II /30, Braunfels, Taufregister
24. Evangelisches Kirchenbuch II Braunfels, Taufregister, p. 68
25. Evangelisches Kirchenbuch II Braunfels, Taufregister, p. 30
26. Braunfels Evangelisches Kirchenbuch 1, Taufen, p. 110
27. Braunfels Evangelisches Kirchenbuch 1, Taufen, p. 116
28. Braunfels Kirchbuch 1, Gestorben, Johann Henrich Loeder 10/6/1744 en Weilburg,
Hessen - Nassau, Deutschland, Lutherische Kirche Aufzeichnungen, Tod, Seite 1,
LDS Family History Library, microfilm # 1476616
29. Evangelisches Kirchenbuch II Braunfels 2, Copulationsregister, p. 9
30. Braunfels Evangelisches Kirchenbuch 1, Taufen, p. 122
31. Ortsfamilienbuch Greifenstein, Maria Margaretha LÖTHER, Ehegatte: Alexander
Bletsch (https://tinyurl.com/y744vt99)
32. Ortsfamilienbuch Greifenstein, Alexander Bletsch, Ehegatte Maria Margaretha
Löther (https://tinyurl.com/y8rdaf7d)
33. Braunfels Evangelisches Kirchenbuch 1, Taufen, p. 125, no. 288
34. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Begräbnisregister, p. 288
35. Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Taufregister, p. 128
36. Plaatselijk familieboek Greifenstein, Johanna Christina Margaretha Löther
(https://tinyurl.com/ycestvhq) en Evangelisches Kirchenbuch I Braunfels, Tauf-
register, seite 141
37. Geschichte der Bürgergarde und der bewaffneten Bürgerschaft der Stadt Weilburg,
nr. VIII Die Stadtmusikanten und Schlößtürmer zu Weilburg, Seite 128
38. Weilburg Kirchbuch 3, Gestorben, Caesar Christian Christoph Löder/Läder/Leder
17/2/1767 en Weilburg, Hessen-Nassau, Germany, Lutheran Church Records,
Death LDS Family History Library, Microfilm # 1476618
39. Kirchheim-Bolanden Kirchbuch, Trouwen, Caesar C. Löder/Läder/Leder met Anna
Marie Greudler 4 jan. 1735
40. Kubach Kirchbuch 3, Beerdigung, Anna M. Greudler 22-24/4/1773
41. Lutheran Church Records Weilburg, Death, page 1, LDS Family History Library,
Microfilm nr.1476618, Johann Ludwig Loeder 11/9/1744
42. Weilburg, Hessen-Nassau, Germany, Lutheran Church Records, Death page 1,
LDS Family History Library, Microfilm nr. 1476618, Maria Catharina Loeder
24/1/1750
43. Weilburg, Hessen-Nassau, Germany, Lutheran Church Records, Death page 1,
LDS Family History Library, Microfilm nr. 1476618, Johann David Loeder 14/7/1755
44. Weilburg Kirchbuch 3, Geboren, Heinrich D. Loeder 7/1/1749
45. BS Huwelijk; Gelders Archief Arnhem; Archief: 0207; Registratienummer: 6042;
Aktenummer: 16; Registratiedatum: 1 juni 1850; Akteplaats: Brummen, Heinrich
Daniel Löther & Alberdina Reijs
46. Nederlands Gereformeerde Gemeente Spankeren (Rheden), Overlijden 1806-1811,
DTB 370, Hendrik D. Lether 11/4/1807
47. GA, Spankeren (Rheden), Nederlands Gereformeerde Gemeente, Begr. 1807, RBS
1370, Heinrich Daniel Lether 16/4/1807 (https://tinyurl.com/y9tudhsv)
48. Gelders Archief, DTB Trouwen Brummen, Arnhem, archief 176, inventarisnummer
366, folio 146 (https://tinyurl.com/y9j6g9nb) en Neder-Duits Gereformeerde Ge-
meente Brummen, Trouwen, Heinrich D. Löther met Alberdina Rijs 3-25/10/1789
49. Gelders Archief Retroacta Burgerlijke stand 0176, inventarisnr. 360, pag. 67, volgnr.
pag. 3, Doop Alberdina Rijs,
50. BS Gelderland Overlijden aktenr. 91, inventarisnr. 5980, Alberdina Reijs, 1825
(https://tinyurl.com/yaxvum7p) en GA Arnhem, Memorie van Aangifte, toegangs nr.
0021, inventarisnr. 843/nr. 14, afwikkeling overlijden Alberdina Reijs
51. GA Brummen, Nederlands Gereformeerde Gemeente, Trouwensproclamatie en,
RBS 366, 24-6-1810, RBS 371.1, 24-6-1810, 3, 10 en 17 juni 1810 Alberdina
Lether-Reijs met Willem Rensink
52. Nederlands Gereformeerde Gemeente, Overlijden, Spankeren (Rheden) 1802, RBS
1369, Willem F. Lether 27/3/1802
53. Nederlands Gereformeerde Gemeente Spankeren (Rheden), Dopen, Geertrui
Lether 15/7/1792
54. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207;
Registratienummer: 3044; Aktenummer: 13; Akteplaats: Steenderen, Huwelijk
Willem Berendsen met Geertruij Lether (https://tinyurl.com/y77tamqo)
55. BS Huwelijk, Steenderen, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 3041, Aktenummer: 5, Bernard Lether & Jenneken Berendsen
56. GA Steenderen, Geboorten 1860, acte nr. 55, Willem Lether 1/6/1860
57. GA Steenderen, Geboorten 1863, acte nr. 89, Gardina Anna Lether 24/10/1863
58. GA Steenderen, Overlijden 1866, acte nr. 4, Gardina Anna Lether 1/2/1866, wijk A,
nr. 42
59. GA Steenderen, Overlijden 1879, acte nr. 18, Willem Lether 27/2/1879
60. GA Steenderen, Geboorten 1881, acte nr. 61, Joanna Berendina Lether 18/6/1881
61. GA Steenderen, Overlijden 1932, acte nr. 18, Joanna Berendina Lether 13/3/1932
62. BS Steenderen Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr:
8706, Aktenummer: 8
63. RA Zutphen Bevolkingsregister Brummen archiefnr. 2062, inv.nr. 11, pag. 188 en
RA Zutphen Bevolkingsregister Leuvenheim, archiefnr. 2062, invnr. 13, pag. 6
64. Nederlands Gereformeerde Gemeente, Dopen, Spankeren (Rheden) 1772 - 1811,
RBS 1367, Caesar C. Lether 25-29/5/1796
65. RA Zutphen Geboorten Gerdina Lether (https://tinyurl.com/y7ss3suy)
66. Notarieel register Gemeente Brummen
67. GA, Brummen, Overlijden 1861, acte nr. 130, Caesar C. Leether 12/10/1861
68. BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Gelders Archief; plaats instelling: Arnhem; Collectie-
gebied: Gelderland; Archief: 0207; Registratienummer: 6045; Aktenummer: 13
69. Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst, Nederduits Gereformeerd, Toe-
gangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand, Inventarisnr: 1427, Pagina: 159,
Volgnummer op pagina: 2
70. Genlias, BS Brummen, Overlijden, Toegangsnr. 0207, Inventarisnr. 5978, Aktenr. 83
71. Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 6042, Aktenummer: 16. Huwelijk voltrok-
ken door burgemeester Laurens Hofman.
72. Genlias, BS Arnhem, Overlijden, Inventarisnr. 8068, Aktenr. 477
73. Genlias, BS Brummen, Overlijden, archieflokatie: Gelders Archief,inventarisnummer
5979, Aktenummer 99
74. GA Brummen, Overlijden 1839, acte nr. 35, doodgeboren zoon van G.C. Lether
11/4/1839
75. GA Brummen, Geboorten 1819, acte nr. 79, Hendrik Daniël Lether
(https://tinyurl.com/y9xhgmgd)
76. Acte van Erfdeling van Hendrik Daniël geregistreerd Apeldoorn 7 december 1899,
deel 103, folio 125recto, vak 4, twee bladen, geen renvooi.
77. Gem. Brummen Notarieel register, hypotheek Hendrik D. Lether 20 februari 1847
78. Notarieel register Brummen hypothecaire obligatie vanaf 1855, huwelijksvoorwaar-
den, testament, boedelbeschrijving, acte van erfdeling en obligatie met hypotheek
Hendrik D. Lether
79. Gemeente Brummen, Notarieel register, Boedelbeschrijving v.a. 16 september 1872
Willem Caesar Lether
80. Genlias BS Rheden Overlijden, Inventarisnr. 3167, Aktenr. 49
81. BS Brummen Huwelijk, Gelders Archief, archieflokatie: Gelderland, toegangsnr.
0207, inventarisnr. 6040, nr. 13
82. RA Zutphen Bevolkingsregister Leuvenheim (wijk B), archiefnr. 2062, invnr. 13, pag.
6, invnr.22, pag. 1 (https://tinyurl.com/ybrhkpaf)
83. GA, Brummen, Overlijden 1862, Toegangsnr.: 0207, inventarisnr. 5977, acte nr. 47
84. Overlijdensakte Willem Klein Kranenbarg
85. Persoonskaart nr. 12, Elisabeth Lutgert Mechteld Lether
86. Persoonskaart nr. 12, Elisabeth Lutgert Mechteld Lether
87. Online Begraafplaatsen Begraafplaats Heiderust Rheden: Elisabeth Lutgert Mech-
teld Lether & Johan Frederik Gautzsch, Graf id-nummer: 377469 Begraafplaatsnr.:
752 (Plaats)aanduiding: 8622. (https://tinyurl.com/ycj7jdg7))
88. BS Brummen Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventaris-
nr: 8138, Aktenummer: 14, huwelijk Elisabeth Lutgert Mechteld Lether en Johan
Frederik Gautzsch, 08-04-1905, en Persoonskaart nr. 12, Elisabeth Lutgert Mech-
teld Lether (https://tinyurl.com/yarmb6tk)
89. Persoonskaart Johan F. Gautzsch
90. Johannes Christiaan Lether Geboorte Leuvenheim 20 april 1863
(https://tinyurl.com/ya65x6dl)
91. Genlias BS Rheden, inventarisnr. 8687, aktenr. 67
92. Huwelijk Johannes Christiaan Lether & Geesje Bulten, BS Brummen Huwelijk, Gel-
ders Archief, toegang#: 0207, Inventaris#: 6035, akte#71
(https://tinyurl.com/ycmqcu7g)
93. GA, Brummen, Geboorten 1872, acte nr. 1, Geesje Bulten 2/1/1872
94. Nederlands Patriciaat 31e jaargang 1945
95. BS Avereest, akte 41 27 juli 1962
96. Persoonskaart nr. 156, Hendrika Johanna Wilhelmina Lether
97. Nieuwsblad van het Noorden 3-9-1935
98. Persoonskaart nr. 156 Hendrika Johanna Wilhelmina Lether & Persoonskaart Roelf
Eertman
99. Persoonskaart Roelf Eertman
100. Persoonskaart nr. 168, Hendrika Darina Johanna Arendina Lether
101. Persoonskaart nr. 194 Willem Caesar Lether en Geboorte Willem Caesar Lether,
13-11-1867 (https://tinyurl.com/y9g3cm4r)102. Persoonskaart nr. 194, Willem Caesar Lether
103. BS Brummen Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Toegangnr: 0207, Inventa-
risnr: 6035, Aktenummer: 7 en Persoonskaart nr. 194, Willem Caesar Lether
104. GA Brummen, Geboorten 1868, acte nr. 163, Aaltje Jonkers 22/9/1868; Persoons-
kaartnr. 194, Willem Caesar Lether
105. Persoonskaart nr. 201 Hendrik Johan Lether
106. Persoonskaart nr. 201, Hendrik Johan Lether
107. Persoonskaart nr. 81, Everdina Lether
108. Online Begraafplaatsen Oude Begraafplaats Ellecom: Everdina Lether Graf id-nummer: 286838; Plaatsaanduiding: LH015. (https://tinyurl.com/ybzj8u9u))
109. Persoonskaart Arend Willem Klaassen
110. CBG, GBA, nr. 0241107, Johanna Wilhelmina Arendina Lether
111. Persoonskaart Jacob Mosselman
112. GA Brummen, Geboorten 1821, acte nr. 86
113. Burgerlijke stand Gemeente: Rheden - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3230, Aktenummer: 56
114. Idem
115. Regionaal Archief Zutphen en Militieregisters.nl
116. BS Huwelijk Rheden, Gelders Archief, Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3238,
Aktenr. 39
117. Genlias BS Rheden. Inventarisnr. 3167, Aktenr. 49
118. Bevolkingsregister Brummen; Dienstbodenregister, wijk A t/m D; periode register 1883-1890; archiefnummer: 2062; inventarisnummer: 74; paginanummer: 99
119. BS Rheden - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 229, Aktenummer: 46 en BS Rheden - Huwelijk, Archieflocatie Gel-
ders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3229, Aktenummer: 46
120. Genealogy Henny Savenije (https://tinyurl.com/ybt4a5r7)
121. Persoonskaart # 190 Catharina Johanna Lether
122. Gelders Archief Burgerlijke Stand - Overlijden Toegangnr: 0207, Inventarisnr:
10007, Aktenummer: 783 en Persoonskaart # 190 Catharina Johanna Lether
123. CBG, Advertentiecollectie vóór 1970, Dossier Lether, CAtharina Johanna Lether
124. Geboorteaangifte Margaretha Wilhelmina Lether
125. Persoonskaart Margaretha Wilhelmina Lether
126. PersoonskaartMargaretha Wilhelmina Lether en Genlias BS Rheden Huwelijk,
Gelders Archief, algemeen Toegangnr: 0207, inventarisnr. 3227, aktenr. 96
127. BS Huwelijk Rheden, Gelders Archief, Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3230,
Aktenr.56
128. BS Huwelijk Nationaal Archief Gorinchem, Collectiegebied: Zuid-Holland; Aktenr.
63; Registratiedatum: 16 augustus 1918; Akteplaats: Gorinchem; Aktesoort: Huwe-
lijksakte; Opmerking: Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank Rotterdam
129. Persoonskaart nr. 318, Aaltjen Lether
130. Persoonskaart nr. 21, Jan Lether
131. Burgerlijke stand Gemeente: Arnhem - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 7991, Aktenummer: 45
132. Persoonskaart nr. 21, Jan Lether den Persoonskaart nr. 26, Elisabeth van Hattem
133. BS Arnhem Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 7991, Aktenr.: 45 en Persoonskaart nr. 26, Elisabeth van Hattem
en Persoonskaart nr. 21, Jan Lether
134. Persoonskaart nr. 26, Elisabeth van Hattem en Persoonskaart nr. 21, Jan Lether
135. Persoonskaart nr. 389, Jaantje Jacomina Christina Lether
136. Persoonskaart August Martinus Messing
137. Geboorteaangifte Gerrit Lether
138. Persoonskaart nr. 227, Reliza Bartha Lether
139. idem
140. Persoonskaart nr. 227 Reliza Bartha Lether & Persoonskaart 18 Dirk Jan Spies
141. BS Overlijden Gelders Archief Arnhem, Archief: 0207, Registratienummer: 9777,
12 januari 1940, Velp (Rheden), overlijden zoon Jan
142. Persoonskaart nr. 18 Dirk Jan Spies
143. GA, Burgerlijke Stand, Geboorten 1811-1902; Trouwen t/m 1922 en Overlijden t/m
1932
144. Persoonskaart nr. 392, Jacob Johannes Lether
145. Persoonskaart nr. 392 Jacob Johannes Lether & Persoonslijst 107255 Jacoba
Andrea Jas
146. Persoonskaart nr. 83, Jan Christiaan Willem Lether
147. Persoonskaart nr. 83 Jan Christiaan Willem Lether & Persoonskaart Elisabeth P.
Knappmeijer
148. Persoonskaart Elisabeth Pauline Knappmeijer
149. Schoolbank.nl: 1963-1971 Heilig Hartschool (Beeklaan, Den Haag) en 1963-1973
Broederscholen (Den Haag)
150. Bestuur van Bowling Vereniging Zevenaar (https://tinyurl.com/y9v5fp26)
151. Volgens Vivian Kroon op Schoolbank: Lorentz College 1986-1992
152. Persoonskaart nr. 137, Christiaan Jacob Lether
153. Persoonskaart nr. 170, Marinus Lether
154. Burgerlijke Stand Gemeente: Rheden- Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8666, Aktenummer: 70
155. BS Rheden Huwelijk, Gelders Archief, Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8666,
Aktenr. 70 en Persoonskaart nr. 170 Marinus Lether
156. Persoonskaart nr. onleesbaar, Pietje Lether
157. Persoonskaart Johannes G.A. van Putten
158. Persoonskaart nr. 289, Marie Lether
159. Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Jutphaas 1882, Jutphaas, archief 481, inventa-
risnummer 229-23, 17-05-1882, aktenummer 12 (https://tinyurl.com/y86shu2k)
160. BS Overlijden Arnhem, Gelders Archief, Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9710,
Aktenr. 728, Registratiedatum: 23 september 1938, Akteplaats: Arnhem en
Persoonskaart nr. 289, Marie Lether
161. Online Begraafplaatsen Kerkelijke begraafplaats Pinkelseweg (ongenummerd)
6991 GJ Rheden: Johannes Hermanus Hartgers, Graf id-nummer: 127444, Be-
graafplaatsnr.: 306, (Plaats)aanduiding: Noord pad-09. (https://tinyurl.com/yafhlgrj) 162. Persoonskaart nr. 289 Marie Lether & Persoonskaart nr. 331 Hendrik Theunissen
163. Persoonskaart nr. 331 Hendrik Theunissen
164. Persoonskaart nr. 272, Johanna Cornelia Lether
165. PL Marinus Lether Uittreksel GBA: CBG 1827099
166. Persoonskaart nr. 353, Christiaan Lether
167. Overlijdensadvertentie Chris Lether 18 september 1975
168. Persoonskaart nr. B1255, Christiaan Lether
169. Facebook Maike Lether (https://tinyurl.com/y9ygbl33)
170. Facebook Martijn Franciscus Lether (https://tinyurl.com/y6u4nyn9)
171. LinkedIN Martijn F. Lether (https://www.linkedin.com/in/martijn-lether-208987b/)
172. GA, burgerlijke Stand, Geboorten 1811-1902; Trouwen t/m 1922 en Overlijden t/m
1932 en Persoonskaart nr. 24, Berend Hendrik Lether
173. Persoonskaart nr. 24, Berend Hendrik Lether
174. Persoonslijst 2088742 Henrïette Aldegonda Dorethé Steur & Persoonskaart nr. 24
Berend Hendrik Lether
175. Persoonskaart nr. 130, Christiaan Lether
176. BS Huwelijk Nationaal Archief Den Haag, Collectiegebied: Zuid-Holland, Aktenr.
63, akteplaats: Gorinchem, Opm.: Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrecht-
bank Rotterdam, 20-01-1936 en Persoonskaart nr. 130, Christiaan Lether
177. Persoonskaart nr. 130 Christiaan Lether & Persoonskaart 103 Sara van Heiningen
en Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank Rotterdam, 20-01-1936
178. Persoonskaart nr. 130 Christiaan Lether & Persoonskaart Jannigje Elke Voormolen
179. Persoonskaart Jannigje Elke Voormolen
180. Arolsen Archives Arbeitzeinsatz Abschrift Liste F, stuffe III, Giessen, Dollar
181. Persoonslijst CBG 1541244 Cornelia Krol
182. Pianolespraktijk Lether & Van der Stelt (https://www.pianolespraktijk.nl/home)
183. Persoonskaart nr. 71, Johan Lether
184. Archief AKZO bij het Gelders Archief 3019-36021
185. Persoonskaart nr. 14, Jacomina Christina Lether
186. Persoonskaart nr. 31, CAtharina Lether
187. Rouwadvertentie De Gelderlander via Mensenlinq (https://tinyurl.com/y96l2utv)
188. Persoonslijst Hendrk Lether CBG 2861021
189. idem
190. Persoonslijst 2861021 Hendrik Lether
191. Genlias, BS Rheden Overlijden, inventarisnr. 8689, aktenr. 66
192. BS Huwelijk Rheden, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 3229, Aktenummer: 24
193. Burgerlijke stand Gemeente Rheden - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3229, Aktenummer: 24
194. Genlias, BS Rheden Overlijden, inventarisnr. 3160, aktenr. 321
195. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207;
Registratienummer: 3227; Aktenummer: 11; Akteplaats: Rheden; Opmerking:
weduwnaar van Antonia Kappers, weduwe van Cornelis Bouwman
196. Genlias BS Rheden, inventarisnr. 3158, aktenr. 38
197. Persoonskaart nr. 19, Margaretha Antonia Lether
198. GAA, Adressen binnen de Gemeente, NA 033 folio 103, Overtoom 320,
Margaretha Antonia Lether en Persoonskaart nr. 19, Margaretha Antonia Lether
199. Militair zakboek Antoon Lether 1888-1942
200. Krijgsgevangene Hendrik D. Lether 1942-1945 Rode Kruis dossier NI 38.142
201. Japanse interneringskaart van zijn zoon Johannes
202. NA, Militairen Ministerie van Koloniën 1815-1949, Stamboeken van Onderofficie-
ren en minderen, Suppletietroepen voor Oost-Indie, Suppletie-folio 44.145, inven-
tarisnr. 278, toegang 2.10.50, t/m pensionering 1932, aantekening overlijden 1942
203. Ned. Oorlogsgraven Stichting, kaart 092048; Nederlands Ereveld Kembang
Kuning, Soerabaya, Indonesië, vak B, nr. 279
204. Uittreksel GBA: CBG 1776912
205. Persoonskaart Ernestus van Gemert
206. Stamboom Gerrit van Haaften, waarin vermeld Ernestus (Eddy) van Gemert en
Hendrika (Riek) (Rika) Lether (Home.hccnet.nl/zomola/pafg09.htm)
207. Inventaris van het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen
(SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten,
1942-1996. (NL-HaNA_2 10 50 03_438_1431s_Lether)
208. E-mail dochter Linda december 2012
209. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Hendrik Lether
(https://tinyurl.com/y7az4xmw)
210. Records of the Immigration and Naturalization Service 1891-1957, arriving New
York. Source Citation: Year: 1957; Microfilm serial: T715; Microfilm roll:
T715_8850; Line: 3; Page Number: 68
211. Emigratiedossier, New York, U/557/015526, 18/3/1957
212. Certification of Naturalization nr. 6889 en 6890 Santa Ana Californië
213. Certificate of Death, Californië 3000 05136, Hendrik D. Lether 15/6/1981; SSDI
564-54-7473 Hendrik Daniel Lether 1921 - 1981 en FFI, SSDI, , 1937-1995, CD
110, vol. 1, Hendrik Lether
214. BS Europeanen, Batavia, Trouwen, Hendrik Daniel Lether met Irene Deuning
7/5/1948
215. Passagierslijst Noordam arriving New York 18 september 1957, Source Citation:
Year: 1957; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_8850; Line: 4; Page# : 68
216. Linda Lether en 220
217. Californië, Divorce Index, 1966-1984
218. Published in Orange County Register
219. U.S., Obituary Collection, 1930-2018 (Daily Pilot Costa Mesa, Californië, 5 Mar
2010) en U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
220. Interview in The VC Star 12-12-2019
221. Californië, Marriage Index, 1960-1985 for Jeannett Lether op Ancestry
222. New York Birth Index Certificate #12183
223. United States Public Records, 1970-2009
224. Californië, Marriage Index, 1960-1985 for Sylvia Lether op Ancestry
225. Californië, Marriage Index, 1960-1985 Barbara Lether op Ancestry
226. Vermont, Marriage Records, 1909-2008
227. Passagierslijst s.s. Groote Beer 1957 vanaf 1957, New York Passenger Lists,
1820-1957, 18 Mar 1957, ss Noordam, naar New York tot 18 maart 1957.
228. Passagierslijst s.s. Groote Beer v.a. 1957, New York Passenger Lists, 1820-1957,
18 Mar 1957, ss Noordam, naar New York tot 18 maart 1957. Source Citation:
Year: 1957; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_8850; Line: 8; Page #: 68
229. Californië, Marriage Index, 1960-1985 for Ronald L. Lether op Ancestry
230. Californië, Marriage Index, 1960-1985
231. Californië Birth Index, 1905-1995
232. Facebook Tracy Lynn Lether
233. Nevada, Marriage Index, 1956-2005
234. James R. Lether U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
(https://tinyurl.com/y7hvhoyv)
235. Ongeldige noot
236. Persoonslijst CBG 170193 Antoon Lether
237. Online Begraafplaatsen Begraafplaats Kerkhoflaan Bennekom, graf id-nummer
594026, begraafplaatsnr. 647, (plaats)aanduiding RK.L.39. Antoon Lether
(https://tinyurl.com/y74gwz4c)
238. Online Begraafplaatsen Begraafplaats Kerkhoflaan Bennekom, graf id-nummer
594026, begraafplaatsnr. 647, (plaats)aanduiding RK.L.39PO. Mariane Lether-
Wieling (https://tinyurl.com/ycgfjq5x)
239. Persoonslijst CBG 2792311 Anita Maureen Lether
240. Mededeling van de zus van Anita, Irma en Persoonslijst CBG 2792311 Anita Mau-
reen Lether
241. Informatie van haarzelf Irma Soetendal verkregen
242. Persoonskaart Johannes Lether
243. Het Rode Kruis, Japanse interneringskaart
244. Online Begraafplaatsen Begraafplaats Orthen Herven 1,'s-Hertogenbosch 5231 LA
Orthen: Johannes Lether,Graf id-nummer: 1418938, Begraafplaatsnr.: 259,
(Plaats)aanduiding: 2411014 Johannes Lether (https://tinyurl.com/y72yseub)
245. Persoonskaart Johannes Lether & Persoonskaart Dorine Jacksteit
246. Website Coolegem (http://members.home.nl/jhh.coolegem/default.htm)
247. Persoonskaart Dorine Jacksteit
248. Gelders Archief Arnhem, BS Geboorte Leuvenheim (Brummen), archief 207, in-
ventarisnummer 6056, 09-05-1823, aktenummer 55, Willem Lether
(https://www.openarch.nl/gld:FDE9066A-32DF-43DA-B4A7-C02F5C183B0C)
249. Gelders Archief Arnhem, BS Overlijden Groessen (Duiven), archief 207, inven-
tarisnummer 5353, 10-10-1882, aktenummer 26
(https://www.openarch.nl/gld:1523FD8D-6EC2-4CF8-8F6A-67C2892AE74E)
250. Gelders Archief Arnhem, BS Huwelijk Duiven, archief 207, inventarisnummer 5376,
13-05-1851, aktenummer 6
(https://www.openarch.nl/gld:88E5180F-C4A9-4F23-BA0D-24A80A64ED86)
251. Onder curatele stelling Hendrica Buurkes Arnhemsche Courant d.d. 7 januari 1890
Bij Delpher niet meer te vinden, daar opgevraagd.
252. Genlias BS Rheden - Overlijden, inventarisnr. 3159, aktenr. 182
Bij Bob Coret opgevraagd omdat het nergens meer is te vinden.
253. RA Zutphen Bevolkingsregister. Bron boek, Deel 050, Periode 1862-1890, Zutphen
archief 308, inventaris# 050, Pagina# 216 Dienstbodenregister, Knippenberg t/m
Lieder, folio 1702 Gerritje Lether
254. Stadsarchief Rotterdam, BS Overlijden, archief 999-09, inventarisnummer 1928D,
01-01-1928, aktenummer 1928.3804, folio d148v Gerritje Lether
255. Gelders Archief Arnhem, BS Huwelijk Duiven, archief 207, inventarisnummer 5374,
07-05-1884, aktenummer 5 Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Gerritje Lether
256. AlleFriezen Leeuwarden, BS Geboorte Kollumerland - Tresoar, Bron: boek, Deel:
1019, Periode: 1854, archief 30-21, inventarisnummer 1019, 13 september 1854,
Geboorteregister 1854, aktenummer 141
257. Stadsarchief Rotterdam BS Overlijden, archief 999-09, inventarisnummer 1923D,
01-01-1923, aktenummer 1923.3140, folio d093v Jannes Bandsema
258. Burgerlijke Stand Gemeente Rheden - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3230, Aktenummer: 4, Everdina Lether
en Geurt van den Brink
259. Burgerlijke Stand Rheden Overlijden, inventarisnr. 9776, aktenr. 27
260. Zie 258.
261. Burgerlijke Stand Geboorte, Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied Gelderland,
Registratienummer 2685, Aktenummer 89, Registratiedatum 16-08-1852, Akte-
plaats Nude, Geurt van den Brink
262. Burgerlijke Stand Rheden - Overlijden, inventarisnr. 8687, aktenr. 276, Geurt van
den Brink
263. Burgerlijke Stand Rheden Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 8666, Aktenummer: 140
264. Burgerlijke Stand Rheden - Overlijden, inventarisnr. 8689, aktenr. 237
265. RAG Rheden Begraafplaats Pinkelseweg 1904-1972.pdf / Inv. nr. 129: Begraaf-
register 1904-1950.
Online Begraafplaatsen Kerkelijke begraafplaats Pinkelseweg (ongenummerd)
6991 GJ Rheden: Willemina Gerdina Matser-Lether (https://tinyurl.com/y8n9xgx5)
266. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207;
Registratienummer: 5374; Aktenummer: 4; Akteplaats: Duiven
267. RAG Rheden Begraafplaats Pinkelseweg 1904-1972.pdf / Inv.# 129: Begraaf-
register 1904–1950
268. GA Duiven, Geboorten 1855, acte nr. 1, Martinus Lether 8/2/1855
269. GA Nationale Militie,1888, acte nr. 1, vrijstelling Martinus Lether 12/12/1888.
270. Rouwkaart Martinus Lether
271. BS Huwelijk Duiven, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 5373, Aktenummer: 1
272. GA Rheden, Geboorten 1870, acte nr. 110, Geertruida H. Stijntjes 20/4/1870
273. Persoonskaart # 75 Geurtje Everdina Lether
274. BS Angerlo - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 7924, Aktenummer: 8 en Persoonskaart # 75 Geurtje Everdina Lether
275. Burgerlijke stand Gemeente: Angerlo - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 7924, Aktenummer: 8
276. Persoonskaart # 69 Geertruida Lether
277. BS Huwelijk Zevenaar, Archieflocatie: Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 9152, Aktenr: 20 en Persoonskaart # 69 Geertruida Lether
278. Burgerlijke stand Gemeente: Zevenaar - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen
279. Persoonskaart G. W. te Pas
280. Persoonskaart nr. 80, Jaantje Lether
281. Persoonskaart Derk Bosveld
282. Trouwkaart Cornelia Lether en Arend Matser
283. Persoonskaart nr. 26, Wilhelmus Johannes Lether
284. Burgerlijke stand Gemeente: Westervoort - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Ar-
chief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8967, Aktenummer: 14 en Per-
soonskaart nr. 26
285. GA Duiven Overlijden 1941, acte nr. 31, Wilhelmus J. Lether 17/6/1941 en CBG,
Persoonskaart nr. 26, Wilhelmus Johannes Lether
286. BS Westervoort Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventaris-
nr: 8967, aktenummer: 14 en Persoonskaart nr. 26, Wilhelmus Johannes Lether
287. Persoonskaart nr. 17, Geertruida Hendrika Lether
288. Persoonskaart nr. 59, Martinus Lether
289. BS Huwelijk Het Utrechts Archief Utrecht, Collectiegebied: Utrecht; Archief: 463;
Registratienummer: 737; Aktenummer: 1344; Akteplaats: Utrecht en Persoons-
kaart nr. 59, Martinus Lether
290. BS Overlijden Het Utrechts Archief Utrecht; Archief: 1221; Registratienummer:
1836; Aktenummer: 2786; Registratiedatum: 20 augustus 1945; Akteplaats:
Utrecht; Opmerking: levenloos kind
291. Persoonslijst CBG 2864235
292. Ongeldige noot
293. Persoonskaart # 15 Hermanus
294. Persoonskaart nr. 15, Hermanus Lether
295. Dagblad de Friese Koerier 17-7-1964
296. Persoonskaart nr. 100, Martinus Lether
297. BS Angerlo Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 9006, Aktenummer: 2 en Persoonskaart nr. 100 Martinus Lether
298. Mensenlinq advertentie De Gelderlander
299. Persoonskaart Cornelis Zwaan
300. CBG, GBA, nr. 0312440, Jan Reinier Lether
301. Online Begraafplaatsen Begraafplaats De Plantage Narcissenstraat 260 3772 JG
Barneveld: Jan Reinier Lether, Graf id-nummer:1202262 Begraafplaatsnr.:425
(Plaats)aanduiding: 3577. (https://tinyurl.com/y9wntlhq)
302. Rouwkaart Breunisje Lether - Ruttenberg
303. Barneveldse Krant 29 juni 2018
304. Persoonskaart nr. 105, Jan Willem Lether
305. Burgerlijke stand Gemeente: Angerlo - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen, Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9006, Aktenummer: 4
306. BS Angerlo Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr:
9006, Aktenummer: 4 en Persoonskaart nr. 105, Jan Willem Lether
307. Persoonskaart Gerritje Jenneke Lether
308. PersoonskaartGerritje Jenneke Lether
309. Doopkaart Roelanda Fenneke Lether
310. Persoonskaart nr. 19, Gerard Hendrik Lether
311. Geboortekaart Edo Freriks
312. Persoonslijst Jan-Willem Lether
313. Persoonslijst Jan-Willem Lether
314. Persoonskaart nr. 100, Cornelis Lether
315. Het Vaderland 5-6-1928, editie 2, blad 8
316. dead link
317. Algemeen Handelsblad 4-1-1932
318. Geboortekaart Geurt Cornelis
319. Geboortekaart Hermina Alewijnse
320. Persoonskaart nr. gaVr, Hermanus Christiaan Lether
321. Persoonskaart nr. gaVr Hermanus Christiaan Lether & Persoonslijst 3066623
Johanna Bernardina Menting
322. Persoonslijst 3066623 Johanna Bernardina Menting
323. Website Holsboer Optometrie BV (https://www.holsboeroptometrie.nl/)
324. Geboortekaart H.P. Derksen
325. Persoonskaart nr. 91, Wilhemus Hendrikus Lether
326. Gelders Archief - 0343 Hervormde Gemeente Lobith
327. AD De Dordtenaar 21 april 2010, nr. 499, overlijdensadvertentie Marius Hendrik
van der Pol
328. New York State, Passenger and Crew Lists, 1917-1967, A3998 - New York, 1957-
1967 137 Gerard H. Lether (https://tinyurl.com/y7w5exkz)
329. Persoonskaart nr. 68, Christiaan Lether
330. Persoonskaart Caesar Christoph Leether
331. Archief De Gelderlander 19 april 1983, 50 jarig Huwelijksfeest Christiaan Lether +
Louisa Alida (Ali) van Hussel
332. CBG, Advertentiecollectie vóór 1970, Dossier Lether
333. Persoonskaart nr. 4, Willem Louis Lether
334. CBG, GBA, nr. 0186064, Geurt Lether
335. Beveiligingsnieuws 18 juli 2019
336. Persoonslijst 2199708 Johannes Martinus (Johan) Lether
337. Overlijdensadvertentie De Gelderlander Johannes Martinus (Johan) Lether
338. RA Zutphen Bevolkingsregister Leuvenheim, archiefnr. 2062, invnr. 02, pag. 3
339. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207;
Registratie nummer: 6042, Aktenr. 3; Akteplaats: Brummen; Opmerking: Wettiging
1 kind
340. BS Apeldoorn Overlijden, inventarisnr. 7974, aktenr. 258
341. RA Zutphen Bevolkingsregister Oeken (wijk E) en Voorstonden (wijk F), archiefnr.
2062, invnr. 16, pag. 62B
342. Persoonskaart nr. 149, Christina Lether en RA Zutphen Bevolkingsregister Leu-
venheim, archiefnr. 2062, invnr. 13, pag. 17
343. Genealogieonline Genealogie Driessen (https://tinyurl.com/y99b8pdz)
344. Persoonskaart nr. 149, Christina Lether
345. Online Begraafplaatsen Begraafplaats Soerenseweg Soerenseweg 71 7314 JE
Apeldoorn Christina Lether. (https://tinyurl.com/ycnkcq2u)
346. BS Brummen Huwelijk, archieflokatie: Gelders Archief, Archief: 0207, inventarisnr.
6038, nr. 10 en Persoonskaart nr. 149, Christina Lether
347. Persoonskaart nr. 385 Gerdina Lether
348. Online Begraafplaatsen Begraafplaats Soerenseweg Soerenseweg 71 7314 JE
Apeldoorn: Gerdina Lether. (https://tinyurl.com/y8t5fdad)
349. BS Apeldoorn Huwelijk, Gelders Archief, Archief: 0207, Registratie# 6586, acte#45
350. Bevolkingsregister Apeldoorn, Deelnummer: 203, Paginanummer: 76
351. Regionaal Archief Zutphen (2018)
352. Regionaal Archief Zutphen Bevolkingsregister ONG, opgenomen patiënten periode
1874-1882, archiefnummer 0110, inventarisnummer 963
353. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland, Archief: 0207,
Registratienummer: 6589, Aktenummer: 63, Akteplaats: Apeldoorn
354. GA, Brummen, Geboorten 1855, acte nr. 46, Hendrik Lether 23/3/1855
355. HUA, Nederlandse Spoorwegen archief 920, nr. 198/10288 en 94/494
356. MvD, Staat van Dienst, stamboekvolgnummer 66.651, Hendrik Lether en NA,
Stamboeken van Onderofficieren en minderen, 8RI Landmacht 1813-1924, inven-
tarisnr, 1142, stamboekvolgnr. 66.651, dienstplichtigen 1875.
357. BS Huwelijk Rheden, Gelders Archief, Archief: 0207, inventarisnr. 3231, acte nr.
65 en Genlias BS Rheden, Trouwen, archieflokatie: Gelderland, inventarisnr. 3232,
nr. 65
358. HUA, Nederlandse Spoorwegen archief 920, nr. 194/9431 en 94/625)
359. Persoonskaart nr. 544, Juda Lether
360. Persoonskaart nr. 28, Johanna Lubberdina Lether
361. BS Ede Huwelijk, Gelders Archief, Archief: 0207, inventarisnr. 5286, nr. 70 en
Persoonskaart nr. 28, Johanna Lubberdina Lether
362. Huwelijks acte; BS Huwelijk Ede, archieflokatie: Gelders Archief, Archief: 0207,
inventarisnr. 5286, nr. 70
363. Persoonskaart Willem Veenendaal
364. BS Renkum, Geboren, acte nr. 102, Gerrit Lether 17/5/1883
365. Genlias / De Tijd 12-11-1908
366. BS Huwelijk: Erfgoedinstelling: Het Utrechts Archief; Plaats instelling: Utrecht;
Collectiegebied: Utrecht; Archief: 463; Registratienr. 492; Aktenr. 26; Akteplaats:
Driebergen
367. HUA, BS Driebergen, Geboren, acte nr. 63, Johanna Achterberg 25/11/1883
368. Persoonskaart nr. 259, Lubberdina Lether
369. Burgerlijke stand - Huwelijk; Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 8522, Gemeente: Nijkerk, Aktenummer: 62, Datum: 11-11-1908
370. BS Nijkerk Huwelijk, Gelders Archief, Archief: 0207, Registratienummer: 8522, nr.
62 en Persoonskaart nr. 259 Lubberdina Lether
371. Persoonskaart nr. 259, Lubberdina Lether
372. CBG Advertentiecollectie vóór 1970, Dossier Lether
373. Persoonskaart nr. 265, Jenneke Lether
374. Gezinskaart Amsterdam
375. BS Huwelijk Het Utrechts Archief Utrecht, Collectiegebied: Utrecht; Archief: 463;
Registratienummer: 514-05; Aktenummer: 33; Akteplaats: Zeist en Persoonskaart
nr. 265, Jenneke Lether
376. Persoonskaart Hendrik Achterberg
377. Persoonskaart nr. 268, Beerndina Lether
378. BS Apeldoorn Huwelijk, Gelders Archief, Archief: 0207, Registratienummer: 9009,
actenr. 22 en Persoonskaart nr. 268, Beerndina Lether
379. Persoonskaart Herman Schol
380. BS Apeldoorn Huwelijk, Gelders Archief, Archief: 0207, Registratie# 9009, acte#22
381. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland, Archief: 0207,
Registratienummer: 9059, Aktenummer: 92, Akteplaats: Ede
382. Genlias BS Ede - Overlijden, inventarisnr: 5205, aktenummer: 208
383. Burgerlijke stand - Overlijden, Het Utrechts Archief, Gelders Archief, Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 8275, Gemeente: Ede, overlijden, Aktenummer: 63
384. Persoonskaart nr. 440, Anna Lether
385. Persoonskaart nr. 440, Anna Lether en Huwelijksplaats: Ede, Datum Document
24/10/1925, Aktenummer: 169
386. Persoonskaart Adrianus van de Pol
387. Everlien Salawan Bessie
388. Genlias BS Ede - Overlijden, inventarisnr. 8273, aktenr. 20
389. Persoonskaart # 204 Hendrika Lether
390. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem; Archief: 0207 Ede; Registratienummer:
8252; Aktenummer: 67
391. Burgerlijke stand Gemeente: Ede - Overlijden, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8275, Aktenummer: 90
392. Persoonskaart Hendrica van Weiden
393. Persoonskaart # 179 Hendrik Lether
394. www.online-begraafplaatsen.nl
395. Persoonskaart nr. 179, Hendrik Lether
396. HUA Huwelijksregisters De Bilt, Toegangnr: 463, Inventarisnr: 293, Gemeente: De
Bilt, Huwelijksakte, Aktenummer: 49 en Persoonskaart # 179 Hendrik Lether
397. Zierikzeesche Nieuwsbode 23 juli 1955
398. Trouwkaart Tatjana Lether en Ton Hol 25/10/2002
399. Persoonskaart nr. 194, Aaltje Tenkink
400. BS Overlijden Renkum, Gelders Archief, Archief: 0207, Registratienummer: 7883
401. Burgerlijke stand Gemeente Apeldoorn - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 6586, Aktenummer: 45
402. Burgerlijke stand Gemeente: Arnhem - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9024, Aktenummer: 127
403. 1710-02 Bevolkingsregister Gemeente Arnhem (reconstructie) 40901
404. CBG, Collectie Rosmalen, Dossier Lether en GA, burgerlijke Stand, Geboorten
1811-1902; Trouwen t/m 1922 en Overlijden t/m 1932 en Persoonskaart nr. 194,
Aaltje Tenkink
405. BS Apeldoorn Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr:
6586, Aktenummer: 45 en Persoonskaart nr. 194, Aaltje Tenkink
406. Genlias BS Arnhem Overlijden, inventarisnr. 8064, aktenr. 554
407. CBG, Collectie Rosmalen, Dossier Lether
408. Genlias BS Apeldoorn, Geboorten, inventarisnr. 6609, aktenr. 264
409. Persoonskaart nr. 231, Alberdina Johanna Lether
410. BS Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Collectiegebied: Gelderland; Archief: 0207;
Registratienummer: 9024; Aktenummer: 126; Akteplaats: Arnhem en Persoons-
kaart nr. 231, Alberdina Johanna Lether
411. BS Arnhem Huwelijk, archieflokatie: Gelderland, inventarisnr. 9024, nr. 126
412. Persoonskaart nr. 19, Jan Lether
413. Muis de Kempenaer
414. Persoonskaart nr. 19 Jan Lether & Persoonskaart Dirkje Everdina Hendrika
Hermsen
415. Persoonskaart nr. 249, Jenneken Lether
416. Persoonskaart nr. 86, Gerrit Jan Lether
417. BS Arnhem Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr:
9024, Aktenummer: 127 en Persoonskaart nr. 86, Gerrit Jan Lether
418. Persoonskaart nr. 86, Gerrit Jan Lether & BS Overlijden Gelders Archief Arnhem,
Collectiegebied: Gelderland, Archief: 0207A, Registratienummer: 16657, Aktenum-
mer: 237, Akteplaats: Arnhem, Collectie: Arnhem.
419. online-begraafplaatsen.nl
420. Persoonskaart nr. 186, Lucas Lether
421. HUA, Nederlandse Spoorwegen archief. NS stamboeknummer 41880.
422. Persoonskaart nr. 186, Lucas Lether en BS Huwelijk Drents Archief, instellings-
plaats: Assen, Collectiegebied: Drente, Archief: 0166.002, Registratienummer:
1928, Documentnummer: 85
423. Persoonskaart nr. 1132, Lucas Lether
424. Schoonvader Ralph.
425. Persoonskaart 53 Johanna Maria van Welij
426. Gemeente Archief Ede (http://militieregisters.nl/)
427. Online Begraafplaatsen Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth Koninginne-
laan 24 6866 NM Heelsum: Gerrit Jan Lether. (https://tinyurl.com/y8jmq8wa)
428. GA burgerlijke Stand, Geboorten 1811-1902; Trouwen t/m 1922 en Overlijden t/m
1932 en CBG, Collectie Rosmalen, Dossier Lether
429. Online Begraafplaatsen: Grafmonument, zerk-id414542, (Plaats)aanduiding IIB
13/14 OUD, Begraafplaats Doorwerth, Heelsum. In 2000 is het gezamenlijke graf
geruimd.
430. BS Huwelijk - Renkum, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 7894, Aktenummer: 60 en Persoonskaart 53 Johanna Maria
van Welij
431. Online Begraafplaatsen
432. Persoonskaart nr. 53, Johanna Maria van Welij
433. Persoonskaart nr. 140, Gerrit Jan Lether
434. Persoonskaart nr. 226, Angenita Berdina Lether en Stamkaart gem. Den Haag
0273864
435. Persoonskaart nr. 226, Angenita Berdina Lether
436. Persoonskaart Albertus J. Put
437. Dagblad Het Vaderland 22 februari 1936 en Persoonskaart nr. 226, Angenita
Berdina Lether
438. Persoonskaart nr. 210, Francina Maria Lether
439. Persoonskaart nr. 210, Francina Maria Lether en Febo Perdok
440. Persoonskaart nr. 270, Jenneke Johanna Gerdina Lether
441. Persoonskaart nr. 270 Jenneke Johanna Gerdina Lether & Persoonskaart nr. 169
Albert Frederik de Vries
442. Persoonskaart nr. 169 Albert Frederik de Vries
443. Persoonskaart nr. 270 Jenneke Johanna Gerdina Lether & Persoonslijst 980930
Theodorus Jakobus de Haar
444. Persoonskaart nr. 270 Jenneke Johanna Gerdina Lether & Persoonslijst 980930
Theodorus Jakobus de Haar
445. GA, Doetinchem, Overlijden 1872, acte nr. 33, Aalbert Lether 15/6/1872
446. BS Doetinchem Stad Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegang-
nr: 0207, Inventarisnr: 5580, Aktenummer: 2
447. BS Doetinchem Stad Huwelijk Gelders Archief Arnhem, Archief: 0207, Registratie-
nummer: 5580, Aktenummer: 9
448. GA Hengelo, Geboorten 1853, acte nr. 89, Christina Lether 28/11/1853
449. GA Zelhem, Overlijden 1856, acte nr. 34, Christina Lether 28/3/1856
450. GA Hengelo, Geboorten 1855, Toegangsnr. 0207, Inventarisnr. 4232, acte nr. 88
451. Streekarchief Midden-Holland, hoofdbewoner, 1860-1880 (wijk Q) (deel 24) Gouda
blz. 312
452. BS Huwelijk Jutphaas, archieflokatie: Utrecht, Algemeen Toegangnr: 481, inventa-
risnr. 229, nr. 12 en Het Utrechts Archief, Huwelijksakte, Toegangnr: 481, Inventa-
risnr: 229, Gemeente: Jutphaas, Aktenummer: 12
453. Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten. Plaats: Amsterdam, Soort akte:
Registratie, archiefnr 5008, inventarisnr. 232. Anthonie Wilhelmus Jansen
(https://tinyurl.com/y8tdw8y2)
454. Genlias, BS Steenderen, Overlijden, Toegangs# 207, Inventaris# 3008, Acte# 78
455. GA, Brummen, Geboorten 1834, acte nr. 110, CAesar C. Lether 24/9/1834
456. RA Zutphen en Bevolkingsregister Leuvenheim
457. CBG, Persoonskaart nr. 28, Cesar Christoffel Lether / Genlias, BS Westervoort,
Overllijden, Inventarisnr. 8813, Aktenr. 20
458. BS Huwelijk - Westervoort, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 2513, Aktenummer: 1
459. Burgerlijke stand Gemeente Westervoort - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 2513, Aktenummer: 1
460. Genlias, BS Westervoort, Overlijden, Gelders Archief, Inventaris# 8813, Akte# 28
461. Genlias, BS Brummen, Overlijden, archieflokatie: Gelders Archief, Inventarisnr.
2500, Aktenr. 30
462. Persoonskaart # 28 Cesar Christoffel Lether
463. Persoonskaart # 28 Cesar Christoffel Lether / Genlias, BS Westervoort, Overlijden,
Inventarisnr. 33259, Aktenr. 19
464. Persoonskaart nr. 48, Hendrik Daniel Lether
465. HUA, Nederlandse Spoorwegen archief 920, nr. 218/14300
466. Toen & Nu in: Het Kanaal 1909
467. BS Westervoort - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 8909, AktenR.3 en Persoonskaart nr. 48, Hendrik Daniel Lether
468. Persoonskaart nr. 19, Johanna Reindina Lether
469. BS Nieuwerkerk aan den IJssel Huwelijk, erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa
en VOC Gouda, Documentnr: 8 en Persoonskaart nr. 19, Johanna Reindina Lether
470. Persoonskaart Arie Adrianus Verkaik
471. De Rijnbode, 04/04/1934; p. 2/4
472. Persoonskaart nr. 45 Alijda Catharina Lether
473. Persoonskaart nr. 45, Alijda Catharina Lether
474. Online Begraafplaatsen Begraafplaats De Essehof Nieuwerkerk aan den IJssel:
Aleida C. Blaauw-Lether 1907-1975 (https://tinyurl.com/ydgznzmf)
475. Persoonskaart nr. 45 Alijda Catharina Lether & Persoonslijst 97557 Johan Blaauw
476. Persoonskaart nr. 45 Alijda Catharina Lether & Persoonslijst 97557 Johan Blaauw
477. Streekarchief Midden-Holland Burgerlijke stand: overlijden: zoon Johan Blaauw
1942 (https://tinyurl.com/ycl8tpbj)
478. Persoonskaart nr. 27, Johan Christiaan Lether
479. Huwelijksakte Nieuwerkerk aan den IJssel, 1918 akte 18
480. HUA, Nederlandse Spoorwegen archief. NS-personeelsnr. 46843 en Persoons-
kaart Johan C. Lether
481. BS Huwelijk Nieuwerkerk aan den IJssel, archief Zuid-Holland, Formosa en VOC
Gouda, Documentnummer: 18 en Persoonskaart nr. 27, Johan Christiaan Lether
482. Joop Giesendanner, Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie
483. CBG Persoonslijst 2031460
484. Persoonslijst CBG 2420822 - 103824
485. Persoonskaart nr. 12, Berend Jan Lether
486. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
487. Arnhemse Courant van 6 mei 1940
488. BS Huwelijk Westervoort, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventaris-
nr: 8909, Atenummer: 9 en Persoonskaart nr. 12, Berend Jan Lether
489. Persoonskaart nr. 6, Gerhardina Johanna Lether
490. Gezinskaarten 1912-1939, kaartnummer 3403 Alphen aan den Rijn; Persoons-
kaart nr. 6, Gerhardina Johanna Lether; Streekarchief Rijnlands Midden, gezins-
kaarten 1912-1939, kaartnummer 3404 Alphen aan den Rijn
491. Persoonskaart 57 Willemina Aleida Johanna Bosveld - Lether
492. Persoonskaart nr. 57, Willemina Aleida Johanna Lether
493. Persoonskaart nr. 57 Willemina Aleida Johanna Bosveld - Lether & Persoonskaart
Heinrich Bosveld
494. Persoonskaart nr. 57 Willemina Aleida Johanna Lether & Persoonskaart Heinrich
Bosveld
495. Persoonskaart Heinrich Bosveld
496. Persoonskaart nr. 37, Gerritje Lether
497. Persoonskaart Antonie R. Winkelman
498. Persoonskaart nr. 9, Johanna Lether
499. Persoonskaart Jan Wegenaar
500. Persoonskaart 33 Willem Lether
501. Rouwkaart Elisabeth Post
502. Persoonskaart nr. 174, Berend Jan Lether
503. Persoonskaart nr. 893, Cesar Christoffel Lether
504. Persoonskaart nr. 893, Cesar Christoffel Lether en CBG, Advertentiecollectie vóór
1970, Dossier Lether
505. Graftombe.nl 09/06/2011
506. Persoonskaart nr. 8, Cesar Christoffel Lether
507. Persoonskaart Willem Lether
508. BS Overlijden Gelders Archief Arnhem
509. Persoonskaart Willem Lether
510. BS Westervoort - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 8967, Aktenummer: 8
511. Persoonskaart Willlemina Johanna Lether
512. Persoonskaart Willlemina Johanna Lether en Gelders Archief Burgerlijke Stand –
Overlijden, Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 10004, Aktenummer: 1035
513. Persoonskaart nr. 35, Johanna Aleida Lether
514. Persoonskaart Hermanus Jacobus Voorbraak
515. Persoonskaart nr. 48, Willem Lether
516. Persoonskaart nr. 48 Willem Lether Persoonslijst 2025686 Jacoba Dina Catharina
Delsink
517. Persoonskaart nr. 48 Willem Lether & Persoonslijst 2025686 Jacoba Dina Catha-
rina Delsink
518. Persoonslijst 2025686 Jacoba Dina Catharina Delsink
519. Persoonslijst CBG 2668246
520. Blad: KLu De Vliegende Hollander maart 2011
521. Persoonskaart nr. 36, Aleida Catharina Lether
522. Persoonskaart # 17 Cristina Lether
523. GA Brummen, Geboorten 1850, acte nr. 49
524. RA Zutphen en Bevolkingsregister Brummen
525. Regionaal Archief Zutphen
526. 8e RI Toestemming Trouwen, acte nr. 174, Theodorus Lether 5/12/1874
527. Persoonskaart nr. 49, Theodorus Leether
528. Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 6038, Aktenummer: 7
529. GA Zutphen, Hummelo en Keppel, Geboorten 1846, acte nr. 76, Gerritje Kets
17/8/1846
530. Genlias BS Brummen, Overlijden, inventarisnr. 8152, aktenr. 54 en Persoonskaart
nr. 91, Caesar Christoph Leether
531. GA Brummen, Geboorten 1875, acte nr. 114, Geurdina Hendrika Leether
20/7/1875
532. Genlias BS Zutphen, Overlijden, inventarisnr. 8906, aktenr. 224 en GA, Zutphen,
Overlijden 1922, acte nr. 93
533. BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Gelders Archief; Plaats instelling: Arnhem; Collectie-
gebied: Nederland; Archief: 0207; Registratienummer: 6035; Aktenummer: 72
534. Burgerlijke stand Gemeente Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 6035, Aktenummer: 72
535. Genlias BS Brummen, Overlijden, inventarisnr. 32454, aktenr. 90 en Genlias BS
Arnhem Overlijden, inventarisnr: 10000, aktrenr. 1290
536. GA, Brummen, Geboorten 1878, acte nr. 46, Wendelina C. Leether 22/3/1878
537. Burgerlijke stand Gemeente Brummen - Huwelijk
538. Burgerlijke stand Gemeente Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8139, Aktenummer: 44
539. Genlias BS Brummen, Overlijden, inventarisnr: 8150 actenr. 63
540. Burgerlijke stand Rheden - Huwelijk, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 9124, Aktenummer: 112
541. GA, Brummen, Geboorten 1894, acte nr. 109, Gerritje Leether 2/7/1894 en
Persoonskaart nr. 109, Gerritje Leether
542. Persoonskaart nr. 109, Gerritje Leether
543. BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Gelders Archief; Plaats instelling: Arnhem; Collecte-
gebied: Gelderland; Archief: 0207; Registratie# 9155; Akte# 46; plaats: Zutphen
544. Persoonskaart Frans van Reeken
545. GA Brummen, Geboorten 1881, acte nr. 83, Theodorus G.J. Leether 4/5/1881 en
Persoonskaart nr. 83, Theodorus Gerrit Jan Leether
546. Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8138, Aktenummer: 11
547. Persoonskaart nr. 83, Theodorus Gerrit Jan Leether
548. BS Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventaris-nr: 8138, Aktenummer: 11 en Persoonskaart nr. 83, Theodorus
Gerrit Jan Leether
549. GA, Brummen, Geboorten 1883, acte nr. 96, Jantjen Hotz 31/5/1883 en Persoons-
kaart, nr. 83, Theodorus Gerrit Jan Leether
550. Persoonskaart nr. 12, Theodora Johanna Hendrika Leether
551. Persoonskaart Jan Hendrik Wigman
552. Persoonskaart nr. 12, Theodora Johanna Hendrika Leether
553. Persoonskaart nr. 91, CAesar Christoph Leether
554. BS Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr:
0207, Inventarisnr: 8138, Aktenummer: 18 en Persoonskaart nr. 91, Caesar
Christoph Leether
555. Genlias BS Brummen, Overlijden, inventarisnr. 8152, aktenr. 46 en Persoonskaart
nr. 91, Caesar Christoph Leether
556. Persoonskaart nr. 23, Charles Hendrik Albertus Leether
557. Persoonskaart nr. 121, Gerrit Leether
558. Persoonskaart nr. 176, Hendrik Jan Leether
559. MvD, Personeelsarchief, Staat van Dienst, Dirk-Jan Leether
560. Regionaal archief Zutphen te Zutphen, Bevolkingsregister, boek, Deel: 60, Perio-
de: 1921-1939, Brummen, archief 2062, inventaris¬nummer 60, Gezinskaarten
Kaatman t/m Lunneker, folio 231
561. Persoonskaart nr. 157, Theodorus Leether
562. MvD, Instituut voor Maritieme Historie, Conduite-boekje, stamboeknr. 9610 Theo-
dorus Leether
563. Pro Persona via Historisch Museum Wolfheze
564. Persoonskaart nr. 67, Theodorus Hendrik Leether
565. Bidprentje
566. Genealogie Kropman/Fleuren
567. Persoonskaart nr. 67 Theodorus Hendrik Leether
568. GA Brummen, Geboorten, acte nr.139, Geurt Leether 2-9-1887 en Persoonskaart
nr. 139, Geurt Leether
569. Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9040, Aktenummer: 38
570. Persoonskaart nr. 139, Geurt Leether
571. Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 9040, Aktenummer: 38. Getuigen van
het huwelijk zijn Theodorus Gerrit Jan Leether (33) schoenmaker; Ceasar Christof-
fel Leether (30) schilder, beiden broers, Jan Plant (34) timmerman, broer van de
bruid; Frans van Reeken (21) boekbinder, wondende te Zutphen. Verder zijn aan-
wezig vader Theodorus Leether (64) brievenbesteller, Gerritje Kets (67) beiden
woonachtig te Brummen, en Hendrikus Plant (69) timmerman en Lammerdina Mar-
tens (56) eveneens beiden uit Brummen. Persoonskaart nr. 139, Geurt Leether
572. GA, Brummen, Overlijden 1915, actenr. 61 levenloos kind van Geurt Lether
25/7/1915
573. Zoon Ruud.
574. Hijzelf
575. GA Brummen, Geboorten 1851, acte nr. 151
576. Staat van Dienst nr. 301, Museum voor Communicatie / PTT Museum Den Haag)
577. Passenger Records Ellis Island MID=18913377830051126464 en States Immigra-
tion Officer at Port of Arrival, list 6, New York 28/1/1920, Johan Lether
578. Source Citation: Year: 1920; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_2723;
Line: 19; Page Number: 73.
579. SSDI 709-09-215 Johan Lether en CBG, Collectie Rosmalen, Dossier Lether
580. UT Burials Results
581. Burgerlijke stand Gemeente Renkum - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 3288, Aktenummer: 7
582. Steve Sheperd by mail 21 mei 2017
583. Source Citation: Year: 1920; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_2723;
Line: 20; Page Number: 73 en Line: 8; Page Number: 114
584. Salt Lake City Cemetary, plot 79248 L-25-11-E-4, Anna Gerritdina Shepherd -
Lether
585. Idaho records
586. Cemetary Records Salt Lake City UT 1848 – 1992 CD nr. 168, plot 57989-U-9-4-E-
1, Joseph Franklin Shepherd
587. Gelders Archief BS - Overlijden Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 408, Aktenr: 1036
588. Salt Lake City Cemetary, plot 938450 L-25-11-E-1
589. Persoonskaart nr. 893, Cesar Christoffel Barend Lether & BS Arnhem 1878 nr. 893
590. HUA, Nederlandse Spoorwegen archief 920, nr. 263/23316. NS volgnr. 23316.
591. Persoonskaart nr. 893, Cesar Christoffel Barend Lether
592. BS Huwelijk Arnhem, Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr:
182, Akte-nummer: 285 en Persoonskaart nr. 893, Cesar Christoffel Barend Lether
593. BS Huwelijk Zeeuws Archief Middelburg, Collectiegebied: Zeeland, Registratie-
nummer: MDB-H-1934, Aktenummer: 125, Akteplaats: Middelburg en Persoons-
kaart, nr. 893, Cesar Christoffel Barend Lether
594. Persoonskaart nr. 893, Cesar Christoffel Barend Lether en BS Geboorte Erfgoed-
instelling: Zeeuws Archief Middelburg, Collectiegebied: Zeeland, Archief: 25. Regi-
stratienr.NDG-G-1881, Aktenummer: 18, Registratiedatum: 27 september 1881,
Akteplaats: Noordgouwe
595. Zie bij notitie
596. Persoonskaart nr. 120, Johanna Cornelia Berendina Lether en Persoonskaart nr.
893, Cesar Christoffel Barend Lether
597. Persoonskaart nr. 120, Johanna Cornelia Berendina Lether
598. 1921. Huwelijksakte Pieter Aart den Hartog en Johanna Cornelia Berendina
Lether, 29-06-1921, Huwelijksplaats: Rotterdam, Aktedatum: 29-06-1921, Akte-
plaats: Rotterdam, Toegangsummer: 999-06, Inventarisnummer: 1921I, Folio: i5v,
aktenummer: 1921 en Persoonskaart nr. 120, Johanna Cornelia Berendina Lether
599. Persoonskaart nr. 120, Johanna Cornelia Berendina Lether & BS Geboorte Erf-
goedinstelling Stadsarchief Rotterdam, Collectiegebied Zuid-Holland, Archief 999-
01, Registratienummer 1895E, Aktenummer 1895e.1048, Pagina e064v, Registra-
tiedatum 05-04-1895, akteplaats Rotterdam, Collectie Nadere toegang op het ge-
boorteregister van de gemeente Rotterdam
600. Persoonskaart Pieter Aart den Hartog
601. Persoonskaart nr. 120, Johanna Cornelia Berendina Lether en Overlijdensregister
Rotterdam, Aktejaar: 1957, Toegangsnummer: 999-09, Inventarisnummer:
1957A2, Folionummer: a2-002v, Aktenummer: 1957.807
602. Persoonskaart nr. 1521, Maria Aleida Willemina Lether
603. Persoonskaart nr. 1521, Maria Aleida Willemina Lether & GA Den Haag # B592
604. Persoonskaart Frederik A.K. van Gent
605. Begraafplaats Loolaan Loolaan Doetinchem
606. Persoonskaart nr. 198, Willemina Bastiana Marieanne Lether
607. Rouwkaart Johannes Hendricus Theodorus Maria Meijer
608. Persoonskaart nr. 1261, Cesar Christoffel Barend Lether
609. Algemeen Handelsblad 4-2-1939
610. Het Vaderland 11 juli 1921
611. BS Huwelijk Noord-Hollands Archief Haarlem, Collectiegebied: Noord-Holland;
Aktenummer: Reg.7E fol. 49, Akteplaats: Amsterdam; Opmerking: Erk. 1 kind.
Echtscheiding 1903-1937 en Persoonskaart nr. 1261, Cesar Christoffel Barend
Lether
612. Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen (https://tinyurl.com/y8xjonjw)
613. Persoonskaart Johanna Thomaske Radersma
614. CBG, GBA, nr. 0397615, Barend Lether
615. Persoonskaart nr. W74, Wilhelmina Emilie Lether
616. Persoonskaart Hans Revers
617. Persoonskaart nr. 503
618. Herbert Vissers College (http://www.hvc.nl/typo3/index.php?id=537)
619. Condeleance.nl (http://www.condoleance.nl/register.php?id=10618&start=40)
620. Sharon Reina-Lether
621. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Johan Lether 1879-1963
(https://tinyurl.com/ybmq8hjm)
622. New York Arrivals on 29 october 1910, Film T715, Roll 1585, 7m 13 69 3493.
Index/Soundex to Ship Passengers, Lists of Vessels arriving at New York July 1,
1902 to december 31, 1943/ 623. Source Citation: Year: 1904; Microfilm serial:
T715; Microfilm roll: T715_505; Page Number: 105; Line: 29
624. Certificate of Citizenship, Naturalisatie 4713995, petitie nummer 7596, Johan
Lether 5/10/1939.
625. SSDI, Death Benefits Records 529-01-2416, Johan (John) Lether 1879-1963
626. UT, Salt Lake County Birth Records, 1890-1915, Gredi M Lether, 1908
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.2/1G3L-WPP/p1)
627. Death Certificate 03-139 L131276 ???, Mary Grace Guber-Lether
628. Familiearchief van Robert Erwin Gubler, Amerika en Smithfield City Cemetery Plot:
C_163_2
629. Overlijden Ervin Christian Gubler, Death Certificate 29-1014-94 LL326646
630. U.S., Social Security Death Index 1935-2014: John Lether 1909-1986
(https://tinyurl.com/y8svs6db)
631. SSDI 529-09-1929 Death Benefit Records John Lether 1909 - 1986 en FFI, SSDI, ,
1937-1995, CD 110, vol. 1, John Lether (of 476)
632. Archief Sharon Reina - Lether
633. UT, Select County Marriages, 1887-1937
634. UT, Birth Certificates, 1903-1911
635. 1940 United States Federal Census
636. dochter Sharon Reina-Lether
637. U.S., Social Security Death Index 1935-2014: Hazel Ruth Lether-Jones 1909-1986
(https://tinyurl.com/ybydhq4l)
638. U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
639. Californië, Death Index, 1940-1997
640. 12:30 PM to 1:30 PM 2161 S. Fullerton Rd., Rowland Heights
641. Website David Lether
642. Sharon
643. Archief Sharon Reina - Lether & Californië Birth Index
644. 1940 United States Federal Census Marinus Lether (Martin Leather)
(https://tinyurl.com/y8g476lv)
645. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Martin Lether 1911-1969
(https://tinyurl.com/y9ubcee3)
646. SSDI 528-03-6339, 1911 - 1969, Death Benefit Records Martin(us) Lether
19/4/1969 en FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 110, vol. 1, Martin Lether
(http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=ssdi&h=36408945&indiv=try)
647. UT Burials Results Martin Lether 1911-1969 (https://tinyurl.com/y78kymle)
648. Utah, Select County Marriages 1887-1937 Martin Lether & Doris Driffel Pennock
(https://tinyurl.com/ya5dztd5)
649. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Doris Lether-Pennock 1913-1986
(https://tinyurl.com/y7ngpd45)
650. SSDI 529-05-3964 Death Benefit Records Doris Driffel Pennock Lether 1913 -
1986 en FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 100, vol. 1, Doris Lether
651. Obituary Deseret News 4 juni 2017
652. Ancestry U.S., School Yearbooks, 1900-1990 for Linda Lether
653. Ancestry, UT, Select Marriage Index, 1887-1985
654. Ancestry Californië, Divorce Index, 1966-1984
655. Kan ook de 26e zijn
656. Californië Divorce Index, 1966-1984
657. State of Californië. Californië Birth Index, 1905-1995. Sacramento, CA, State of
Californië Department of Health Services, Center for Health Statistics.
658. All U.S. Veterans’ Gravesites, CA.1775-2006 via Ancestry.
659. Ancestry
660. Californië, Marriage Index, 1960-1985 op Ancestry
661. Californië, Marriage Index, 1960-1985 for Doris N. Lether op Ancestry
662. Archief Sharon Reina - Lether en Californië, Marriage Index, 1960-1985 op
Ancestry
663. E-mail december 2012
664. MySpace 2009
665. The Daily Triplicate Unavailable due to legal reasons (https://tinyurl.com/y89xckhu)
666. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Henry Lether 1913-1992
(https://tinyurl.com/ybslvrfo)
667. SSDI 528-01-1599 Death Benefit Records Henry Lether 1913 - 1992 en FFI, SSDI,
1937-1995, CD 110, vol. 1, Henry Lether
668. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Helene Lether 1914-1975
(https://tinyurl.com/ydxm62b7)
669. SSDI 548-36-5773 Death Benefit Records Helene D. Freeman Lether 1914 - 1975
en FFI, SSDI, 1937-1995, CD 110, vol. 1, Helene Lether
670. California, Marriage Index 1949-1959 Paddy J Lether 1954
(https://tinyurl.com/y8s867aq))
671. World War I Draft Registration Cards 1917-1918 Record for Marinas Lether
672. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Martin Lether 1887-1967
(https://tinyurl.com/y935mmxx)
673. Passenger Records Ellis Island MID=18913377830051126464
674. Source Citation: Year: 1904; Microfilm serial: 15; Microfilm roll: T715_456; Page #:
7; Line: 21
675. Steve Sheperd by mail augustus 2011
676. Death Benefits Records 528-42-1928, social security 1937-1993 United States,
1920 Census Records, Film T625, Roll 1865, E.D. 92, Sheet 1, line 74 en SSDI
529-05-7588 Marinas Lether 1902 - 1972
677. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Laura Lether 1893-1984
(https://tinyurl.com/yakstnfw)
678. SSDI 528-42-1928 Laura Maud Ellis Lether 1893 - 1984 en FFI, SSDI, , 1937-
1995, CD 110, vol. 1, Laura Lether
679. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
680. U.S., School Yearbooks, 1880-2012
681. Western States Marriage Index, 1809-2011
682. U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946 en UT, Military Records,
1861-1970
683. UT, Military Records, 1861-1970
684. Salt Lake City, UT, City Directory, 1960
685. U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
686. U.S. City Directories, 1822-1995 for Edythe R Sandberg Salt Lake City, UT, City
Directory, 1948
687. U.S., Department of Veterans Affairs BIRLS Death File, 1850-2010 en U.S., World
War II Army Enlistment Records, 1938-1946
688. UT Marriage Index 1887-1985
689. Obituary Joanne Barbara Graham-Lether 1930-2011 (https://tinyurl.com/y8vr3sdf)
690. UT Death Certificates, 1904-1956, film #: 2224901, image #: 79, certificate #:
181067
691. Ancestry en Findagrave
692. SSDI 528-01-3407 Beverly Lether 1912 - 1996
693. The Deseret News (Salt Lake City, UT) 25 december 1996 en Find a Grave
Lawrence Beverly Lether 1912-1996 (https://tinyurl.com/y9o8ulje)
694. Publication: Salt Lake Tribune, The (UT) Article ID: 101376089
695. Obituary Salt Lake Tribune Oct. 8, 2016 Joseph "Larry" Lawrence Dazley 1947-
2016 (https://tinyurl.com/yakmhwpv))
696. Memorial Mortuaries & Cemeteries Joseph "Larry" Lawrence Dazley 1947-2016
(https://tinyurl.com/ybbrl3rp)
697. White Pages
698. Facebook 2009
699. Zijn MySpace pagina
700. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Robert Lether 1914-1977
(https://tinyurl.com/y97hkap5)
701. SSDI 528-01-4862 Robert Lether 1914 - 1977 en IGI batch H000097
702. Janean Perkens en Deseret News (31 maart 2017) en de Salt Lake Tribune (31
maart 2017)
703. Obituaries The Ely Times Apr 13, 2017 Nancy Elizabeth Lether Smith Baynes,
1936-2017 (https://tinyurl.com/y6vodf22)
704. Memorial Utah obituary Clayton Eugene Perkins 1942-2017
(https://tinyurl.com/y8alhc5k)705. Obituary
706. Website werkgever
707. U.S., School Yearbooks, 1900-1990
708. Montana, Marriage Records, 1943-1986, Certificate Number: 82 00084
709. Montana, Marriage Records, 1943-1986
710. Salt Lake Tribune on April 15, 2006
711. United States Census, 1920 UT Salt Lake Salt Lake City Ward 1 ED 92
712. 1930 United States Federal Census Jean B Lether Gene Bois Lether
(https://tinyurl.com/y9y4kp23)
713. US Census 1940
714. Publication: Salt Lake Tribune, The (UT) Article ID: 17412383
715. SSN: 528-22-0617
716. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Thorene Lether-Tebbs 1992-1994
(https://tinyurl.com/yctnxm52)
717. SSDI 528-20-4006 Death Benefit Records Thorene Lether 1922 - 1994 en FFI,
SSDI, 1937-1995, CD 110, vol. 1, Thorene Lether
718. GenCircles, Shanan’s Database, referentie AF05050811
719. Scheiding
720. UT Marriage Index Certificate #B035174
721. UT Marriage Index Certificate #B059788
722. Universiteit van Georgia.
723. Classic City Woodturners
724. Idaho, Marriage Records, 1863-1967
725. U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002
726. UT, Select Marriage Index, 1887-1985 #A167593
727. Melissa Papaj
728. Herobrandclothing was een kleding/mode winkel van Shelli Lether
729. E-mail Shelli 9 juli 2013
730. Jean Stott-Lether (2011)
731. UT, Select Marriage Index, 1887-1985 Certificate #B046658
732. UT, Select Marriage Index, 1887-1985, Certificate Number: C015124
733. Rouwadvertentie David Rollin
(https://tinyurl.com/yde8rawo)
734. U.S. Social Security Death Index for Colleen Lether
735. U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Colleen Marie Marks 1923-1978
(https://tinyurl.com/ybm6bzpx)
736. Steve Sheperd by mail april 2017
737. Nevada, Marriage Index, 1956-2005, Book: 61, Page: 280, Instrument number:
97629.
738. SSDI *** 8909
739. Salt Lake City, UT Cemetery Records, 1848-1992, UT Burials Results en UT
Cemetery Inventory
740. Sandy Lether
741. Page not found
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.2/2C8D-V6Z/p1)

742. 1920 Census Records Film T625, Roll 1869, ED 151, Sheet 17, Line 72.
743. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Alida Lether 1894-1980
(https://tinyurl.com/yabww3cp)
744. FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 110, vol. 1, Alida Lether en SSDI 528-42-5920 Alida
H.van Drimmelen Lether 1894 - 1980
745. UT, Select Union Pacific Railroad Personnel Records, 1890-1965
746. Find A Grave Memorial 121844658
747. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Herman J. Lether 1912-1994
(https://tinyurl.com/ydgjmgpe)
748. Krant: The Oregonian 7 december 1994
749. SSDI 709-09-2154 Herman J. Lether 1912 - 1994 en FFI, SSDI, , 1937-1995, CD
110, vol. 1, Herman Lether
750. SSN: 528-01-8750
751. Ancestry, Washington State Death Records 1883-1960
752. Oregon, Marriage Indexes, 1906-2009 Certificate #10779
753. WW II Army Enlistment Records, box # 1483, film reel 7.54 U.S., Department of
Veterans Affairs BIRLS Death File, 1850-2010
754. US Army, TEC 3, Res: Las Vegas, NV en U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
755. Weber and Piute Counties, UT, County Marriages, 1887-1940
756. Newspaper: Las Vegas Review-Journal; Publication Date: 7 Mar 2004; Publication
Place: Las Vegas , NV / Newspaper: Standard-Examiner; Publication Date: 11 Mar
2004; Publication Place: Ogden , UT
757. U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
758. Facebook 2015
759. Superior Court of Californië County of San Mateo
760. Texas Birth Index, 1903-1997, Texas Department of State Health Services. Micro-
fiche, Roll Number: 1969_0009
761. Inscriptie vestzakhorloge in bezit van de Amerikaanse Lether’s
762. Dagblad Het Vaderland van 2 januari 1922
763. GA Brummen, Geboorten 1855, acte nr. 100; Persoonskaart Frederik A.K. Lether
764. KB # 52 van 20 mei 1892
765. Persoonskaart Frederik A.K. Lether
766. BS Arnhem - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief, Algemeen Toegangnr: 0207,
Inventarisnr: 169, Aktenummer: 318 (tevens wettiging 2 kinderen)
767. GA, Arnhem, Geboorten, acte nr. 277, Marie Klara van Brakel 6-5-1854 en Per-
soonskaart Frederik A.K. Lether
768. GA, Arnhem, Geboorten 1877, acte nr. 2, Maria Johanna Lether 30/12/1876 en
Persoonskaart nr. 2, Maria Johanna Lether
769. Persoonskaart nr. 2, Maria Johanna Lether
770. Persoonskaart nr. 2, Maria Johanna Lether & ’s-Gravenhage Huwelijken 1903
Akte 1099
771. Persoonskaart # 1208 Christina Frederika Lether
772. Nieuws van de Dag 7 maart 1899
773. Nieuws van de Dag 29 januari 1901
774. Huwelijksakte 1906
775. Persoonskaart # 1208 Christina Frederika Lether & ’s-Gravenhage Huwelijken
1906 Akte 59
776. Persoonskaart # 1208 Christina Frederika Lether & GA Den Haag # B851
777. Huwelijksakte
778. BS Overlijden, Stadsarchief Delft, Collectiegebied Zuid-Holland, Archief 0015,
Registratienummer 00671, Aktenummer 491, Registratiedatum 1953, Akteplaats
Delft, Register van overlijdensakten 1953
779. GA, burgerlijke Stand, Geboorten 1811-1902; Trouwen t/m 1922 en Overlijden t/m
1932 en Persoonskaart nr. 1080, Gerritje Lether
780. Persoonskaart nr. 1080, Gerritje Lether
781. Persoonskaart nr. 1080, Gerritje Lether en Stamkaart gemeente Den Haag
136844
782. Persoonskaart Hendrik van Gent
783. Persoonskaart nr. 382, Everdina Wilhelmina Lether
784. Persoonskaart nr. 382, Everdina Wilhelmina Lether & GA Den Haag # B348
785. Persoonskaart Willem C. de Graaf
786. Michigan, Marriage Records, 1867-1952 for Englebertus T Lether Certificates,
1926 – 1939 Wayne (1936 - 1939)
787. Haagsche Courant 13-02-1902
788. Index/Soundex to Ship Passengers, Lists of Vessels arriving at New York July 1,
1902 to december 31, 1943/New York Arrivals on 29 october 1910, Film T715, Roll
1585, 7m 13 69 3493, Engelbertus T.J. Lether.
789. O.a. Nieuws van de Dag 4 oktober 1910
790. Source Citation: Year: 1910; Microfilm serial/roll: T715_1534; Page Number: 22;
Line: 27
791. U.S. Naturalization Records Indexes, 1794-1995 District Court Detroit, Michigan
792. Passenger List Statendam 23 August 1929 (https://tinyurl.com/y7m7z5zg)
793. Source Citation: Year: 1929; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_4568;
Page Number: 159; Line: 28
794. Ingrid Lether
795. U.S., Departing Passenger and Crew Lists, 1914-1965 bij Ancestry
796. Source Citation: Year: 1952; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_8226;
Page Number: 43 Line: 10
797. Source Citation: Year: 1954; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_8514;
Page Number: 71; Line: 23
798. ’s-Gravenhage Huwelijken 1901 Akte 1085
799. California, Death Index 1940-1997 Johanna E. Lether 1878-1975
(https://tinyurl.com/yclrpzou)
800. Social Security 1937/1993 United States Johanna E. Terschegget Lether en SSDI,
Death Benefit records 568-20-5730 Johanna E. Terschegget Lether 1878 - 1975
801. Familiearchief Sharon Reina - Lether
802. Michigan, Marriage Records, 1867-1952 for Englebertus T Lether Certificates,
1926 - 1939 Wayne (1936 - 1939). County File Number: 135, State File Number:
81 3160, Film: 223, Film Title: 81 Washtenaw 920-4199, Film Description: Washte-
naw (1927 - 1933).
803. Volgens US Census 1940 dan gescheiden (van een eerdere echtgenoot)
804. New York, Passenger Lists, 1820-1957 bij Ancestry
805. 1930 United States Federal Census
806. Source Citation: Year: 1952; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_8226;
Line: 11; Page Number: 43
807. Source Citation: Year: 1954; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_8514;
Line: 24; Page Number: 271
808. Reports of Deaths of American Citizens Abroad, 1835-1974 for Marie Ella Lether,
NARA Inventory 15, Entry 205, 1910-1962, Box 1102: 1955 - 1959
809. ’s-Gravenhage Geboorten 1902 serie , Akte 718
810. Family Search, indexing project (batch) number: I05735-9, source film number:
1495757
811. GA ’s-Gravenhage, Uittreksel Register der Geboorten nr. 9169, 8/8/1954 Alida
Maria Wilhelmina Lether 4/10/1905
812. Standard Register of Marriage, Los Angeles nr. ?, extract 11/8/1964, Chester M.
Wilcox met Wilma Marie Lether 6/4/1924 en County of Placer, Office of the Recor-
der, Standard Certificate of Marriage nr. 75, extract nr. 26169, 15/3/2000. Chester
Wilcox met Wilma Marie Lether 6/4/1924
813. Certificate of Death, State of Californië, Cora Marie Porter - Lether 5/7/1987
814. FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 110, vol. 1, Marie Lether
815. Opgave door Laura Hoke, Questionnaire Lether Genealogy Research
816. Michigan Death Records 1897-1929
817. Lidmatenboek First Holland Reformed Church Detrtoit, MIchigan.
818. Ancestry Com
819. Trouwakte
820. National Archives and Records Administration. Electronic Army Serial Number
Merged File, 1938-1946 [Archival Database]; ARC: 1263923. World War II Army
Enlistment Records; Records of the National Archives and Records Administration,
Record Group 64
821. ’s-Gravenhage Geboorten 1903 serie , Akte 2597
822. Michelle Dial
823. FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 110, vol. 1, John Lether (?)
824. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Marie Lether 1902-1972
(https://tinyurl.com/y9tyjhxz)
825. SSDI 540-26-5714 Marie Hilarides Lether 1902 - 1972
826. SS#563-20-6251
827. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 en Nevada, Death Index, 1980-2012
828. SSDI 549-47-9706 Douglas Lether 1962 - 1997
829. Michigan Detroit Lidmatenboek First Holland Reformed Church, U.S., Selected
States Dutch Reformed Church Membership Records, 1701-1995
830. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Ruth Lether 1915-1972
(https://tinyurl.com/y6vry3z7)
831. SSDI 567-07-6090 Ruth Lether 1915 - 1979 en FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 110,
vol. 1, Ruth Lether (?)
832. SSDI 566-42-1165 Raymond Lether 1934 - 1985 en FFI, SSDI, , 1937-1995, CD
110, vol. 1, Raymond Lether
833. FFI, SSDI, , 1937-1995, CD 110, vol. 1, Robert Lether
834. Washington, Marriage Records, 1854-2013
835. Washington, Divorce Index, 1969-2014
836. Washington, Marriage Index, 1969-2014
837. The Knot Wedding Registry
838. Washington, Divorce Index 1969-2017 Bryce S. Lether & Lisa Jane Garner
(https://tinyurl.com/yb98ugsn)
839. Zoon Scott A. Lether.
840. Washington Marriage Index, 1969-2014
841. Washington Divorce Index, 1969-2014
842. Nevada, Divorce Index, 1968-2015
843. Bonnie Lether e-mail 24-10-2009
844. Website Fold3 (http://www.footnote.com/page/90900222_harvey_lether/)
845. U.S., Social Security Death Index 1935-2014 Harvey Lether 1920-1996
(https://tinyurl.com/y7dexsbk)
846. History of the 511th Airborne Regiment
(http://www.thedropzone.org/units/511thHISTORY.html)
847. WW II Army Enlistment Records, box # 1415, film reel 6.181
848. SSDI 569-03-2088 Harvey Lether 1920 - 1996
849. Californië Birth Index 1905-1995 op Ancestry
850. Washington, Marriage Index, 1969-2014 en Washington, Marriage Records, 1854-
2013 for Sheryl Christi McLearn
851. Orange County Fire Authority Benevolent Association
852. Thomas Lether per email december 2018
853. Crematorium Vereniging Nederland, brief 17/1/1968, CR nr. 1152 & 45812 Velsen
854. Nationaal Archief
855. Persoonskaart nr. 1557, Fredrik Andries Karel Lether
856. ’s-Gravenhage Huwelijken 1909 Akte 53
857. Stamkaart gemeente Den Haag 0273869
858. Doopregister Josephparochie Den Haag (in berusting bij de Willibrordparochie),
Administratie Willibrordparochie, Ternierstraat 17, 2526 NX Den Haag
859. Huwelijkakte
860. CBG, GBA, nr. 0365370, Hester Johanna Lether
861. Begraafplaats Boschhuizen Venray, Begraafplaatsnr.: 1394, Graf id-nr: 1280767,
(Plaats)aanduiding: E1/0184. Hester J. Lether (https://tinyurl.com/ydyye2mb)
862. ’s-Gravenhage Huwelijken 1934 serie , Akte 592
863. Bevolkingsregister Den Haag
864. Persoonskaart Antonius Martinus Maria Rolf von den Baumen
865. Persoonskaart Antonius Martinus Maria Rolf von den Bäumen
866. GA ’s-Gravenhage, dienst Burgerzaken, S790 afschrift N2801786B 6/5/2002,
Fredrik Andries Karel Lether 1/11/1912 en Stamkaart gemeente Den Haag
0273868
867. Persoonslijst 2082940
868. Stamkaart gemeente Den Haag 0273868 en Persoonslijst 2082940 en Persoons-
kaart Suzanna M. van Werkhoven
869. Persoonslijst 2082940 en Persoonskaart Suzanna M. van Werkhoven
870. Persoonslijst 1538662 en Persoonslijst 2082940
871. Persoonslijst 1538662
872. Groenehart Archieven
873. Persoonskaart nr. 532, Clasina Martinus Pepers
874. Doopregister Josephparochie Den Haag (in berusting bij de Willibrordparochie).
875. Frank Lether
876. Frans Kreft in een e-mail 12 januari 2011.
877. Geboortekaart Daniel Abram Martinus Lether 30/10/1999
878. 4 mei 1900 in de Rijn Mormoons gedpt. .
879. Uittreksel dooparchief parochie van de Heilige Martha, destijds gevestigd aan de
Haagse Hoefkade, nu onderdeel van de H. Willibrord Parochie, Ternierstraat 17
Den Haag
880. Ingrid C. Lether
881. CBG, GBA, nr. 0545497, Johannes Lether
882. Jans Lether
883. PL 3294897 Neeltje Jacoba Lether
884. PL 3426502 Fenna Martina Lether
885. PL 2701050 J.H. Hans Brouwer
886. PL 3236240 HGerdina H. Lether-Gerritsen
887. PL 3414493 Henrica A. Lether-Kropman

? Burgerlijke stand Gemeente: Brummen - Huwelijk, Archieflocatie Gelders Archief,
Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 6035, Aktenummer: 71

Theme: Overlay by Kaira
+31 (0)33 245 05 10